Voordelen deelnemen

  • Sneller en gemakkelijker toegang tot ETSI Europese Normen
  • Invloed op de ETSI Europese Normen normontwikkeling
  • Invloed op de marktontwikkelingen
  • (Inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk
  • Nieuwe inzichten voor innovatie en ontwikkeling
  • Positiebepaling en vroegtijdig afstemmen van uw bedrijfsstrategie
  • Kennisopbouw en –uitwisseling

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met nelo@nen.nl.


Lid worden

Vul dan het Inschrijfformulier in.

ETSI & EN Normen


Het European Telecommunications Standards Institute (ETSI) coördineert op Europees niveau de ontwikkeling en het beheer van telecommunicatie-standaarden voor netwerken en mobiele- en vaste verbindingen. ETSI werkt hierbij samen met de twee andere formele standaardisatie-instituten op Europees niveau, CENELEC en CEN.

ETSI ontwikkelt verschillende type standaarden elk met een eigen goedkeuringsproces.
Keuze voor het ontwikkelen van Europese normen (EN) wordt genomen wanneer:

  • er specifieke Europa-wijd behoeften zijn
  • een omzetting naar nationale normen vereist is
  • er een opdracht van de Europese Commissie (EC) / European Free Trade Association (EFTA) is

Een EN wordt opgesteld door een ETSI technisch comité en wordt goedgekeurd door de nationale normalisatie-instituten. Besluitvorming over andere ETSI deliverables vindt plaats in de betreffende ETSI Technical Committees.

Europese normen die worden ontwikkeld in opdracht van EC/EFTA hebben de status van geharmoniseerde normen. Ze bevatten de technische details die nodig zijn om aan de "essentiële eisen" van een EG-richtlijn te voldoen. Ze zijn dus een belangrijke randvoorwaarde voor de Europese interne markt.

Voor meer informatie zie: “Role in Europe”.


 

Eerder door u bekeken