Voordelen deelnemen

  • Sneller en gemakkelijker toegang tot ETSI Europese Normen
  • Invloed op de ETSI Europese Normen normontwikkeling
  • Invloed op de marktontwikkelingen
  • (Inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk
  • Nieuwe inzichten voor innovatie en ontwikkeling
  • Positiebepaling en vroegtijdig afstemmen van uw bedrijfsstrategie
  • Kennisopbouw en –uitwisseling

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met nelo@nen.nl.


Lid worden

Vul dan het Inschrijfformulier in.

NELO


Voor Nederlandse leden van ETSI is het Nederlands ETSI-leden Overleg (NELO) ingericht. De functie van NELO is om ETSI aangelegenheden te bespreken en waar nodig en vereist, gezamenlijke (nationale) standpunten in te nemen en te beslissen over de wijze waarop deze standpunten zullen worden uitgedragen.

Per jaar worden twee NELO-vergaderingen gepland ter voorbereiding van de ETSI General Assembly. Tijdens deze bijeenkomsten vertegenwoordigt Agentschap Telecom (uitvoerder en toezichthouder van wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie) het ETSI-lidmaatschap van Nederland, ofwel het Ministerie van Economische Zaken.

De huidige voorzitter is mw. Gabrielle Owen (Agentschap Telecom). Andere NELO deelnemers zijn o.a. KPN, Vodafone, NXP Semiconductors, NEDAP, PIDS, Min. van Justitie, etc. 

Eerder door u bekeken