Voordelen deelnemen

  • Sneller en gemakkelijker toegang tot ETSI Europese Normen
  • Invloed op de ETSI Europese Normen normontwikkeling
  • Invloed op de marktontwikkelingen
  • (Inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk
  • Nieuwe inzichten voor innovatie en ontwikkeling
  • Positiebepaling en vroegtijdig afstemmen van uw bedrijfsstrategie
  • Kennisopbouw en –uitwisseling

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met nelo@nen.nl.


Lid worden

Vul dan het Inschrijfformulier in.

NEN & ETSI


NEN het Nederlands Normalisatie-instituut is één van de National Standardisation Organisations (NSO) en valt als zodanig onder de verplichtingen van EU Verordening 1025/2012. Deze Verordening betreft de Europese strategie voor het benutten van standaardisatie ten behoeve van opschaling van innovatie die moeten bijdragen aan de Europese marktontwikkeling en groei.

De Verordening bevat onder meer regels voor transparantie van normen, voor deelname van belanghebbenden aan Europese standaardisatie, voor toegang van het MKB tot normen en voor deelname van overheden aan Europese standaardisatie.

NEN heeft onder de “Memorandum of Understanding between the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) and the National Standards Organisations in ETSI Member countries” de taak om de publieke consultatie van een door ETSI te ontwikkelen EN (European Standard) uit te voeren in Nederland.

NEN verricht al vanaf 1987 werkzaamheden voor het Ministerie van Economische Zaken in het kader van ETSI standaardisatieactiviteiten.


 

Eerder door u bekeken