Voordelen deelnemen

  • Sneller en gemakkelijker toegang tot ETSI Europese Normen
  • Invloed op de ETSI Europese Normen normontwikkeling
  • Invloed op de marktontwikkelingen
  • (Inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk
  • Nieuwe inzichten voor innovatie en ontwikkeling
  • Positiebepaling en vroegtijdig afstemmen van uw bedrijfsstrategie
  • Kennisopbouw en –uitwisseling

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met nelo@nen.nl.


Lid worden

Vul dan het Inschrijfformulier in.

NEPE


Jaarlijks verschijnen nieuwe of aangepaste ontwerp Europese Normen (EN) door ETSI. Deze ontwerpnormen worden opgesteld door een ETSI technisch comité en worden goedgekeurd door de nationale normalisatie-instituten. Voor de goedkeuring worden deze EN’s verspreid door NSO (National Standards Organization) voor het nationale standpunt, commentaar en/of stemadvies.

In Nederland is NEN de verantwoordelijke NSO. Hiervoor is het Nederlandse ETSI-EN Public Enquiry (NEPE) ingericht. NEPE staat voor:

  • Openheid: informatie over ontwerpnormen worden breed bekend gemaakt
  • Toegankelijkheid: inspraak door alle belanghebbenden mogelijk
  • Besluitvorming: op basis van consensus op nationaal niveau

NEPE telt 39 deelnemende organisaties. NEPE leden hebben in 2016 meer dan 200 concept normen behandeld. Overleg vindt elektronisch plaats.

Kosteloos lid worden? Vul het inschrijfformulier in.


 

Eerder door u bekeken