Risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware

Risicobeheersing is belangrijk bij de ontwikkeling van maatwerksoftware. NPR 5326 helpt hierbij.

Download de norm

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 5326 geeft een overzicht van de risico’s en beheersmaatregelen bij de ontwikkeling van maatwerksoftware en legt de onderlinge verbanden. Bovendien is de NPR een beoordelingsinstrument dat inzicht geeft in welke mate voldoende maatregelen zijn genomen.

ICT-projecten kennen veel risico’s en kampen soms met vertraging, budgetoverschrijdingen of worden met een te lage kwaliteit opgeleverd. Bij de ontwikkeling van maatwerksoftware komen nog extra risico’s kijken. Dit komt onder meer door de grotere omvang en complexiteit van maatwerksoftwareprojecten. Toch zijn veel risico’s bekend en voor die risico’s zijn passende beheersmaatregelen beschikbaar.
NPR 5326 geeft hierin inzicht.
Voor wie


NPR 5326 geeft partijen of organisaties inzicht in passende beheersmaatregelen tijdens de ontwikkeling van maatwerksoftware. De beheersmaatregelen in de NPR zijn gangbaar en daarom een startpunt voor het borgen van de kwaliteit van maatwerksoftwareontwikkeling. De praktijkrichtlijn is zowel interessant voor de opdrachtgevers en de opdrachtnemers van de softwareontwikkeling als de eindgebruikers en de beheerders van de ontwikkelde software.

NPR 5326 geldt voor de gehele levenscyclus vanaf het specificeren en ontwikkelen van op maat gemaakte software tot en met het beheren, onderhouden en vervangen.

Informatiebijeenkomst Grip op ICT-projecten

NEN organiseert op vrijdag 17 januari een gratis informatiebijeenkomst over NPR 5326. Tijdens deze bijeenkomst wordt de Nederlandse Praktijkrichtlijn ‘Risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware’ (NPR 5326) toegelicht. Ook hoort u ervaringen met NPR 5326 uit de praktijk.

Registreren informatiebijeenkomst

Relatie NPR 5326 en
NEN-ISO/IEC 25010

NEN- ISO/IEC 25010 biedt een opdeling van het begrip ‘softwarekwaliteit/productkwaliteit’ in allerlei sub-karakteristieken, waarbij beschreven wordt hoe u deze kunt gebruiken om software te evalueren en kwaliteitskarakteristieken kunt meten. Het gaat bij deze norm vooral om het vaststellen van de kwaliteit.

NPR 5326 biedt juiste maatregelen die u kunt gebruiken om te borgen dat er goede kwaliteit wordt geleverd. NEN-ISO/IEC 25010 beschrijft deze handreikingen niet.
Experts

Aan de ontwikkeling van NPR 5326 werkten de volgende experts mee:

 • F. Niessink (projectleider, ICTU, Den Haag)
 • T. Beekman (KPMG Advisory N.V., Amstelveen)
 • L. Bergmans (Software Improvement Group, Amsterdam)
 • H. Bouwkamp (Freelance Software Architect/Developer, Utrecht)
 • L. Blom (Centric, Gouda)
 • R. Drost (Namco Healthcare Technology, Almere)
 • N. Fraanje (Logius, Den Haag)
 • R. Jansen (SDB, Den Haag)
 • R. Jonkers (SDB, Den Haag)
 • B. Langedijk (Agentschap Telecom, Groningen)
 • S. van Otterloo (ICT Institute, Utrecht)
 • H. Reinhoudt (Koninklijke Philips N.V., Amsterdam)
 • D. Stam (KPMG Advisory N.V., Amstelveen)

Vrij beschikbaar


NPR 5326 is vrij beschikbaar. Dit is mogelijk gemaakt door vier leden van de schrijfgroep: ICTU, Centric, Software Improvement Group (SIG) en Sdb.

Download de norm

Contact en meepraten

NPR 5326 is een initiatief van de normcommissie ´Software en systems engineering´. Deze groep experts houdt zich bezig met (internationale) normen voor het ontwikkelen en onderhouden van software voor producten en systemen. Het gaat vaak om op maat gemaakte software. De normen zijn voornamelijk gericht op processen en de (juiste) aanpak, methoden en procedures. Er is bovendien aandacht voor tools en technologieën die de software- en programmaontwikkeling kunnen ondersteunen.

Wilt u ook aan standaarden werken? Neem dan contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn om deze aan te passen of op te stellen. Want juist dat is de rol van NEN: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp en daardoor de marktintroductie van nieuwe producten versneld wordt.Inge Piek

Inge Piek

Inge Piek is consultant bij NEN en secretaris van de normcommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen: 015 2 690 200 of stuur een mail.

Ja, ik praat graag mee over standaarden