Femke Aarts per 1 juli 2019 financieel directeur NEN

01-07-2019 Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) benoemt Femke Aarts tot financieel directeur per 1 juli 2019. Femke Aarts vormt samen met Rik van Terwisga, algemeen directeur, het directieteam. Beiden zijn statutair bestuurder van NEN.

Femke Aarts was hiervoor directeur financiën en bedrijfsvoering en tevens plaatsvervangend algemeen directeur bij de FNV. Daarvoor had zij een vergelijkbare functie bij Stichting Pantar Amsterdam. Femke Aarts heeft veel ervaring in het wendbaarder maken van organisaties en het dienstbaarder maken van financiën en bedrijfsvoering aan de strategie van organisaties.

Onlangs is de governance van NEN gewijzigd en toekomstbestendig gemaakt. NEN is omgevormd tot een stichting met een statutaire tweehoofdige directie en een Raad van Toezicht.

Wim Schimmel, voorzitter Raad van Toezicht: ‘Met de benoeming van Femke tot financieel directeur zijn alle belangen geborgd en is NEN qua governance toekomstbestendig. NEN staat voor maatschappelijke vooruitgang en heeft een hierop gerichte strategie. Met de ervaring die Femke meebrengt, weet ik zeker dat NEN de komende jaren zijn strategie kan realiseren en de organisatie meer wendbaar zal worden.’

Rik van Terwisga, algemeen directeur: ‘Ik ben heel blij met de komst van Femke. Gezamenlijk kunnen we de komende jaren werken aan de (internationale) uitdagingen waarvoor NEN en normalisatie in het algemeen worden geplaatst. Juist in een tijdperk waar het belang van vaste structuren afneemt, is een sterke organisatie nodig voor het maken van onderlinge, wereldwijde afspraken tussen alle belanghebbende partijen.’

NEN, afspraken voor een betere wereld

Normalisatie bevordert internationale handel, efficiëntie, innovatie, veiligheid en duurzaamheid. NEN is voor Nederland de poort naar Europese en mondiale normalisatie. NEN verbindt een uniek (kennis)netwerk van belangrijke nationale en internationale partijen uit de markt, overheid en samenleving. De afspraken die door normalisatie tot stand komen, zorgen voor vertrouwen en zekerheid. Door het toepassen van deze afspraken wordt de wereld beter.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Communicatie, telefoon 015 2 690 435 of e-mail communicatie@nen.nl.

Recently Viewed

More information?

Please contact NEN Communications department.

00 31 152 690 435

communications@nen.nl