Historische overeenkomst tussen de Europese en Russische normalisatie-instellingen

19-09-2013 CEN en CENELEC (Europese normalisatie-instellingen) en Rosstandart (Russische normalisatie-instellingen) hebben afgelopen woensdag een historische overeenkomst ondertekend die moet gaan zorgen voor nauwere samenwerking.

De partijen hebben in Sint-Petersburg afgesproken samen te gaan werken aan gemeenschappelijke belangen in de wereld van normalisatie, met oog op wederzijdse acceptatie, compatibiliteit en erkenning van normen. Dit zal de handel in goederen en diensten tussen Europa en Rusland zal vergemakkelijken. En zo duurzame groei bevorderen. Het toegenomen gebruik van Europese en internationale normen moet leiden tot economische voordelen, zoals verhoging van de investeringen in de belangrijkste sectoren en technologische samenwerking tussen bedrijven in de EU, de EVA-landen en Rusland.

Uitwisseling van kennis en bijwonen van bijeenkomsten

Door de samenwerking zal meer informatie worden uitgewisseld, technische kennis worden overgedragen en zullen meer ‘best practices’ worden gedeeld. Er worden regelmatig bijeenkomsten tussen de drie organisaties georganiseerd om zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken ten behoeve van mogelijke samenwerking. Interessant is dat het nu ook voor Europese deskundigen mogelijk is de vergaderingen van de Russische technische comites (en vice - versa) bij te wonen.

Ondertekening

De samenwerkingsovereenkomst is op 17 september ondertekend door de voorzitters van CEN en CENELEC (Friedrich Smaxwil en Tore Trondvold) en door het hoofd van Rosstandart (Grigory Elkin). De ondertekening vond plaats tijdens de 36e Algemene Vergadering van ISO en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de Europese Commissie, Russische Ministerie van Industrie en Handel en het Russische bedrijfsleven. Ook andere nationale normalisatie-instellingen waren aanwezig bij deze historische ondertekening, waaronder de directeur van NEN, Piet-Hein Daverveldt.

Tore Trondvold, voorzitter van CENELEC: "Dit is echt een historisch akkoord. Het biedt ons een duidelijk kader waarbinnen we met Rosstandart werken aan de harmonisatie van normen voor producten en diensten. Dit biedt nieuwe kansen voor de handel tussen Rusland en Europa, die zoals we allemaal weten is cruciaal is voor zowel de economische groei en als de werkgelegenheid , ook op de lange termijn."

Foto: Tore Trondvold, voorzitter CENELEC.

Lees meer over deze samenwerkingsovereenkomst op de website van CEN.

Recently Viewed

More information?

Please contact NEN Communications department.

00 31 152 690 435

communications@nen.nl