NEN ondersteunt twee nieuwe promotieonderzoeken aan Nederlandse technische universiteiten

23-04-2020 NEN ondersteunt de Technische Universiteit Eindhoven en de Technische Universiteit Delft in hun wetenschappelijke onderzoeken. NEN co-financiert twee promotieplaatsen op het gebied van normalisatie. Deze promotieplaatsen zijn geïnitieerd vanuit de Stichting onderzoek en onderwijs normalisatie en standaardisatie. De Stichting heeft als doel om wetenschapsbeoefening en onderwijs op het gebied van standaardisatie en normalisatie te bevorderen, onder meer via de instelling van bijzondere leerstoelen.

Rik van Terwisga, algemeen directeur NEN en voorzitter van de Stichting: ‘Via deze promotieonderzoeken geven we een grote impuls aan de doelstelling van de Stichting en benadrukken we ook wetenschappelijk het toenemende belang van standaardisatie in deze complexe wereld’.

Eén van deze promotieonderzoeken richt zich op de rol van alom prevalerende standaarden in het huidige tijdperk van grote technologische uitdagingen. Het andere onderzoek concentreert zich op de invloed van netwerken van belanghebbenden op de totstandkoming van breed gedragen gemeenschappelijke normen.

Door wereldwijde uitdagingen worden alom prevalerende standaarden steeds belangrijker

Rudi Bekkers, hoogleraar Standaardisatie en Intellectuele Eigendom aan de TU Eindhoven, merkt op: ‘Wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, energie en mobiliteit vragen om ‘smart’ en ‘connected’ oplossingen, waardoor de ontwikkeling van technische standaarden steeds belangrijker wordt. De prevalentie van standaarden zal steeds meer toenemen, maar we weten relatief weinig hoe dit van invloed is op het ecosysteem waarin standaarden ontstaan, op de actoren binnen dit ecosysteem en op de samenleving. Deze studie heeft tot doel hier meer inzicht in te geven.

Invloed van complexe netwerken van belanghebbenden op de totstandkoming van gemeenschappelijke standaarden

Geerten van de Kaa, universitair hoofddocent Standaardisatie en Bedrijfsstrategie bij TUD, legt uit: ‘Naarmate meer verschillende typen belanghebbenden betrokken raken bij standaardisatie, wordt coördinatie steeds moeilijker. Dit kan leiden tot een patstelling in de zin dat gemeenschappelijke standaarden om de uitdagingen aan te gaan niet tot stand komen. Dit project heeft tot doel de kenmerken van het netwerk van belanghebbenden te bestuderen en hun invloed op de kans dat één breed gedragen, gemeenschappelijke standaard wordt gerealiseerd'.

Stichting onderzoek en onderwijs normalisatie en standaardisatie

De promovendi starten naar verwachting hun projecten in september 2020. Deze projecten zijn geïnitieerd vanuit de Stichting onderzoek en onderwijs normalisatie en standaardisatie, een samenwerkingsverband van NEN en de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit (RSM), de Technische Universiteit Eindhoven en de Technische Universiteit Delft. Hiermee ontstaat een sterk Nederlands onderzoeksnetwerk op het gebied van standaardisatie.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met NEN: Arnoud Muizer, onderwijs@nen.nl. TU/e: Rudi Bekkers, professor of Standardization and Intellectual Property, r.n.a.bekkers@tue.nl. TUD: Geerten van de Kaa, Associate Professor of Standardization and Business Strategy, G.vandeKaa@tudelft.nl

Recently Viewed

More information?

Please contact NEN Communications department.

00 31 152 690 435

communications@nen.nl