Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie!

27-06-2019 Afgelopen week is er een bijeenkomst geweest over hoe normalisatie kan helpen bij het opschalen van innovatie en onderzoek op de markt. De bijeenkomst is opgezet in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), Octrooicentrum Nederland, Climate-KIC en TU Delft en was bedoeld voor organisaties die actief zijn op het gebied van onderzoek en innovatie.

Tijdens de bijeenkomst 'Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie?' zijn er legio voorbeelden getoond op welke manier normalisatie kan helpen met het opschalen van onderzoek en innovatie op de markt. Normalisatie kan worden ingezet als een effectief middel om het vertrouwen in en acceptatie van innovaties te vergroten.

In de ochtend hebben sprekers van RVO, Octrooicentrum, en TU Delft verteld over internationaal innoveren, de rol van octrooien en de inzet van normalisatie als strategie. Daarnaast gaven Climate-KIC, Black Bear Carbon, Dutch Marine Energy Centre en EcarACCU een pitch over de manier waarop normalisatie innovatie kan ondersteunen. De rode draad in alle verhalen: normen spelen een grote rol. Dat geldt bij het creëren van draagvlak, het vermarkten van innovaties en het verder brengen van onderzoeksresultaten. Maar ook bij het verkrijgen van erkenning en het verschaffen van toegang tot een groot internationaal netwerk.

Praktijkcases

Tijdens het middagprogramma gingen de deelnemers in thematafels aan de slag. Concrete cases zoals microplastics, medicijnresten in water, Chain of custody en blockchain werden daarbij behandeld. Centrale vraag: Wat is nodig om innovatieve oplossingen verder te brengen en waar kunnen afspraken (normen) een rol spelen om deze transities te versnellen? De vervolgacties uit de thematafels worden binnenkort gepubliceerd.

Brede belangstelling

Deelnemers uit verschillende sectoren waren aanwezig: van fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, startups/spinoffs, tot tussenpersonen onderzoek & innovatie, NCP’s, ziekenhuizen en overheidsorganisaties.

Zoals Harold Pauwels, moderator van de dag, bij de afsluiting zei: 'Kijk in een zo vroeg mogelijk stadium van innovatie naar de mogelijkheden die normen en octrooien bieden. Zo kun je deze op de juiste wijze inzetten!'

Meer informatie

Meer weten wat normalisatie voor uw innovatie kan betekenen? Neem dan contact op met NEN, Ying Ying Lau via iv@nen.nl of kijk op www.nen.nl/onderzoek

Recently Viewed

More information?

Please contact NEN Communications department.

00 31 152 690 435

communications@nen.nl