Oratie Henk de Vries ‘Standardisation Management’

04-10-2019 Op 4 oktober 2019 heeft professor Henk de Vries, bijzonder hoogleraar Standardisation Management aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit (RSM), zijn oratie 'Standardisation Management' gehouden. Hierin betoogde hij dat standaarden cruciaal zijn voor het succes van producten en diensten op de markt en voor het behoorlijk functioneren van processen en organisaties.

In zijn oratie heeft professor De Vries een overzicht gegeven van het onderzoek naar normalisatie bij RSM. Hij vertelde hoe hij via zijn werk de nadruk wil leggen op het management. Volgens hem zijn veel bedrijven onvoldoende doordrongen van het belang van normalisatie voor de onderneming, en hebben daardoor vaak geen duidelijk beleid. Prof. De Vries stond ook stil bij de strategische dilemma's die normalisatie met zich meebrengt.

Drie niveaus van standaardisatie

De benoeming van prof. De Vries aan RSM onderstreept het enorme belang van normalisatie voor het bedrijfsleven en de maatschappij. Standaarden zijn van cruciaal belang voor het succes van producten en diensten op de markt en voor het behoorlijk functioneren van processen en organisaties. Standaarden geven gestalte aan de technologische ontwikkeling in de zin dat ze algemeen aanvaarde oplossingen bieden voor zaken als interoperabiliteit, kwaliteit en veiligheid. Door trends als globalisering, integratie van ICT en elektrotechnologie in nagenoeg iedere sector, alsook door de toegenomen aandacht voor duurzaamheid worden standaarden zelfs nog belangrijker.

Tijdens zijn oratie is prof. De Vries nader ingaan op drie niveaus van standardisation management. Het eerste niveau bevindt zich binnen bedrijven; het tweede niveau zijn normalisatieprojecten waaraan diverse belanghebbenden deelnemen en het derde niveau is de organisatorische setting van dergelijke projecten op nationaal of internationaal niveau.

Directeur NEN Rik van Terwisga: ‘Door deze leerstoel en gezamenlijke onderzoeksprojecten kunnen we normalisatie en standaardisatie goed onder de aandacht brengen, ook bij de toekomstige generatie.’

Leerstoel Standardisation Management

Henk de Vries bekleedt de bijzondere leerstoel Standardisation Management binnen de afdeling Technology and Operations Management, sectie Innovation Management, van RSM. Met zijn onderzoek richt hij zich op normalisatie vanuit het oogpunt van bedrijven. Hij wil met name inzichtelijk maken hoe normalisatie beter kan worden aangestuurd, om de toegevoegde waarde ervan voor het bedrijfsleven en de maatschappij verder te bevorderen. Henk de Vries is voorzitter van de European Academy for Standardisation (EURAS) en gasthoogleraar aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Techniek, Bestuur en Management. De leerstoel wordt gesponsord door het Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) en ZIB Investments Crowdfunding.

Meer informatie

Voor meer informatie over de leerstoel, neem contact op met Arnoud Muizer, e-mail bd@nen.nl.

Voor meer informatie over onderwijs, ga naar www.nen.nl/onderwijs.

Recently Viewed

More information?

Please contact NEN Communications department.

00 31 152 690 435

communications@nen.nl