Zorg vanuit perspectief van zorgontvanger

13-04-2017 De norm NEN-EN 15224 – Kwaliteitsmanagementsytemen – NEN-EN-ISO 9001 voor zorg en welzijn is herzien. Deze norm biedt nog betere handvatten om de zorgontvanger centraal te stellen. Wat is nieuw in deze versie van de norm en waarom heeft zorg en welzijn een eigen norm voor kwaliteitsmanagement?

Wat is kwaliteit in de zorg

Veel zorg- en welzijnsinstellingen vinden het belangrijk om de focus te leggen op zorgverlening aan de cliënt/patiënt. NEN-EN 15224 biedt zorginstellingen de handvatten en het kader om de zorgverlening aan de zorgontvanger centraal te stellen.

Toepassing verschillende sectoren en ketenzorg

NEN-EN 15224 is van toepassing op verschillende sectoren in zorg en welzijn, zoals publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verpleging en verzorging, en welzijn. Ook zorginstellingen die geen branche specifieke norm voor een kwaliteitsmanagementsysteem hebben, maken gebruik van NEN-EN 15224.

De focus op zorgverlening maakt NEN-EN 15224 uitermate geschikt voor samenwerkingsverbanden en ketenzorg.

Meer informatie

De normcommissie ‘ISO 9001 voor zorg en welzijn´ geeft extra informatie over de verschillen in de nieuwe norm. Ook informatie over de geldigheid van de certificaten van de oude norm en de regeling voor overgang op de nieuwe norm kunt u hier vinden.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Marlou Bijslma, consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Recently Viewed

More information?

Please contact NEN Communications department.

00 31 152 690 435

communications@nen.nl