Nieuws

Start ontwikkeling NTA Medische Voedingseenheden

19-02-2020 De expertgroep ‘Medische Gassen’ is gestart met de ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) over medische voedingseenheden. De reden hiervoor was dat in het veld niet altijd duidelijk was wat een medische voedingseenheid is en waarom hier eisen aan gesteld worden. Geïnteresseerden in deelname kunnen zich aanmelden tot 1 april 2020.

Lees meer

Herziening kwaliteitsmanagementnorm voor medische laboratoria ter commentaar

19-02-2020 NEN-EN-ISO 15189 ‘Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie’ zit in het internationale herzieningsproces. De norm is binnen medische laboratoria een bekend begrip. De leden van de normcommissie ‘IVD’ hebben tot begin april om op de herziening, namens Nederland, te reageren. Belanghebbende en/of geïnteresseerde kunnen tot uiterlijk 1 maart 2020 hun interesse kenbaar maken.

Lees meer

Voorjaarsconferentie Circulaire Economie ‘CE-Spring’

17-02-2020 NEN organiseert op 9 april 2020 bij DUWO in Delft de voorjaarsconferentie CE-Spring over circulaire economie. Hier komen verschillende sectoren bij elkaar om kennis en ervaringen te delen en om te bespreken waar afspraken nodig zijn om de transitie te versnellen.

Lees meer

Herziening norm hanteren van code- en andere terminologiestelsels van medische informatica

14-02-2020 De Nederlandse gezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van elektronische gegevensuitwisseling. Daarom is er in toenemende mate aandacht voor standaardisatie van medische gegevens en de wijze waarop deze gegevens worden uitgewisseld. Experts geven aan dat uitbreiding van de scope van NEN 7522:2006, die betrekking heeft op het beheren van informatiestandaarden, gewenst is.

Lees meer

Herziening praktijkrichtlijnen voor koelinstallaties gepubliceerd

13-02-2020 De Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR) voor toepassing van brandbare koudemiddelen en CO2 zijn herzien. Het gaat hierbij om NPR 7600 en NPR 7601. NPR 7600 gaat over de toepassing van brandbare koudemiddelen in stationaire koelinstallaties en warmtepompen. NPR 7601 is van toepassing op koelinstallaties en warmtepompen met koudemiddel koolstofdioxide.

Lees meer

Europese landen stemmen vóór de ontwikkeling van gezamenlijke standaarden hyperloop

12-02-2020 De ontwikkeling van de hyperloop heeft een belangrijke nieuwe mijlpaal bereikt. Europese landen stemden vóór het oprichten van een gezamenlijke technische commissie (JTC 20). De commissie, dat onderdeel is van CEN en CENELEC, heeft het doel om de methodologie en het framework voor de regulering van hyperloopsystemen te definiëren, vast te stellen en standaarden te ontwikkelen voor interoperabiliteit en veiligheidsnormen in heel Europa.

Lees meer

Waar halen we de (groene) energie vandaan?

11-02-2020 Vandaag, op 11 februari, is de duurzame energie die dit jaar is opgewekt, helaas alweer verbruikt. De aandacht voor deze dag wordt geïnitieerd vanuit de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De reden is om iedereen bewust te maken van het feit dat zowel bedrijven als burgers nu al bijdragen aan een land dat draait op duurzame energie en dus hun steentje bijdragen aan het opschuiven van Green Energy Day. Elk jaar schuift Green Energy Day tien dagen op, zodat in 2050 Green Energy Day op 31 december valt. Deze dag valt dus elk jaar op een andere datum.

Lees meer

Bijeenkomst ‘Platform Industrie & Veiligheid’

10-02-2020 Op vrijdag 15 mei 2020 organiseert NEN in samenwerking met het ministerie van SZW, de bijeenkomst ‘Platform Industrie & veiligheid’. Via dit platform kunnen belanghebbenden ontwikkelingen in de industrie volgen en hun netwerk vergroten. Alle betrokkenen in de verschillende sectoren kunnen deelnemen aan de bijeenkomst.

Lees meer

Veranderingen in de tandheelkunde en de gevolgen voor de keten

10-02-2020 NEN organiseert op 30 maart bij NEN in Delft een themabijeenkomst over de nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen in Europa. Dit naar aanleiding van vragen en discussies die de afgelopen jaren zijn gevoerd in de normcommissie Tandheelkunde. Werkzaam als fabrikant, leverancier, tandtechnicus, tandarts of anderszins betrokken bij het onderwerp? Aanmelden kan tot 15 maart.

Lees meer

Oproep tot deelname: afspraken tegen plastics in het milieu

07-02-2020 Plastics in het milieu is een onderwerp dat momenteel hoog op de maatschappelijke agenda staat. De gevolgen van zwerfplastics op de ecologie zijn evident en momenteel wordt veel onderzoek uitgevoerd op het gebied van microplastics en humane gezondheidseffecten. Momenteel is er nog geen eenduidige methode voor de bepaling van plastics in het milieu gestandaardiseerd.

Lees meer

Internationale privacy standaard ISO/IEC 27701 beschikbaar in het Nederlands

07-02-2020 De eerste internationale standaard die organisaties helpt privacy-informatie te beheren en aan wettelijke eisen te voldoen, ISO/IEC 27701, is nu ook beschikbaar in het Nederlands. NEN-ISO/IEC 27701 is een uitbreiding op de al bekende standaarden voor informatiebeveiliging ISO 27001 en ISO 27002 en biedt organisaties een handvat waarmee zij gemakkelijker kunnen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees meer

Nieuwe Europese norm voor identificatie van algen beschikbaar voor commentaar

07-02-2020 Sinds 23 januari 2020 is de tekst van de Europese norm voor identificatie van algen beschikbaar voor commentaar voor belanghebbenden. NEN levert vanuit Nederland een grote bijdrage aan de commissie 'Algen en algenproducten' die de cultivatie en toepassing van algen en algenproducten een flinke boost kan geven. En dat is goed voor ons klimaat.

Lees meer

Circulair inkopen met normen

06-02-2020 Steeds meer organisaties gaan aan de slag met circulair inkopen. Maar waar moet een organisatie beginnen? Met ISO 20400, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen, kan er worden vastgesteld hoe daar uitvoering aan te geven.

Lees meer

Norm voor betonstaal en nationale bijlage voor berekening betonconstructies gepubliceerd

06-02-2020 De herziening van de nationale norm NEN 6008:2008 over betonstaal en NEN-EN 1992-1-1 + C2:2011/NB2016 voor de nationale bijlage bij Eurocode 2, zijn gepubliceerd.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Europese normen voedselauthenticiteit en fraude’

06-02-2020 Op donderdag 13 februari organiseert NEN een bijeenkomst over een nieuw Europees initiatief voor het opstellen van CEN-normen voor de detectie en analyse van de authenticiteit van voedsel en voedselfraude. Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken en wordt onderzocht hoe Nederlandse partijen bij dit initiatief betrokken willen worden.

Lees meer

Themabijeenkomst Validatie stoomsterilisatieprocessen

04-02-2020 NEN organiseert op 19 maart vanaf 12.30 uur een themabijeenkomst over validatie van stoomsterilisatoren. Deskundigen op het gebied van steriele medische hulpmiddelen, fabrikant/leverancier, valideur of anderszins betrokken bij het onderwerp zijn van harte welkom. Aanmelden kan tot 5 maart.

Lees meer

Whitepaper voor ICT-leveranciers en inkopers in de zorg

03-02-2020 De NEN normcommissie ‘Informatievoorziening in de zorg’ heeft een whitepaper gepubliceerd met als titel ‘Aanbevelingen voor de toepassing van NEN 7510, NEN 7512, NEN 7513 en NTA 7516 in het inkoopproces van zorgaanbieders’.

Lees meer

Normalisatie conservering van constructief beton met verfwaren

03-02-2020 Partijen die in Nederland actief zijn in de conservering van constructief beton zijn uitgenodigd bij NEN in Delft voor een stakeholderbijeenkomst op 17 maart, om mee te denken en mee te beslissen over deelname van Nederland aan normalisatie voor de conservering van constructief beton met organische deklagen.

Lees meer

Wereldwijde definitie van vrouwelijk ondernemerschap

31-01-2020 Steeds vaker kiezen investeerders ervoor om een deel van hun portfolio te investeren in organisaties die ten minste deels door vrouwen worden geleid. Een wereldwijd geaccepteerde definitie van door vrouwen geleide ondernemingen zou een positieve bijdrage kunnen leveren aan een toename in investeringen. Daarom wordt er nu een mondiale definitie ontwikkeld.

Lees meer

Kleding passen met een gepersonaliseerd 3D-model

31-01-2020 Steeds meer mensen bestellen online kleding en kiezen daarbij voor verschillende maten, om er zeker van te zijn dat er een (maat) past. De kledingstukken die niet passen, worden retour gestuurd. Zonde van het onnodige transport, en in sommige gevallen wordt de teruggestuurde kleding zelfs vernietigd. Daarom heeft de sector de handen ineen geslagen en wordt er gewerkt aan twee nieuwe ISO normen over digitaal passen.

Lees meer

‘Slimme zorg thuis’ op het openingscongres van de eHealth-week

29-01-2020 Zorg wordt steeds meer thuis gegeven en dit zorgt voor grote voordelen. Digitale innovatie en de inzet van (thuis)zorgtechnologie is hierbij een belangrijke pijler. Pim Ketelaar, voorzitter van de werkgroep ‘Slimme zorg thuis’ (SZT), verzorgde tijdens het openingscongres van de eHealth week op 27 januari een druk bezochte workshop over ‘Slimme zorg thuis’.

Lees meer

EU: ‘Risico’s gevaarlijke stoffen verder beperken’

28-01-2020 De Europese Unie wil de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen verder verminderen. Daarom geeft de Unie een aantal adviezen en aanbevelingen. Er is reeds een goede basis gelegd om de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen te verminderen.

Lees meer

Platform Industriële Incidentenbestrijding (PII) operationeel

28-01-2020 Het gezamenlijke alarmeringssysteem van de grote industriële brandweerkorpsen in Nederland, PII, is onlangs operationeel gegaan.

Lees meer

Interim PGS versies voor Omgevingswet: PGS 12, 15, 25, 31 en 33-2

28-01-2020 Alle PGS-richtlijnen worden gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. Ze worden daarvoor omgezet in Nieuwe Stijl, gebaseerd op een risicobenadering waarbij er scenario’s en doelen zijn opgenomen. Enkele PGS-richtlijnen zullen echter eerst nog als interim versie worden gepubliceerd.

Lees meer

Derde editie IVDR symposium

28-01-2020 Op 5 juni 2020 organiseert NEN een symposium over de nieuwe wet- en regelgeving voor In-vitro diagnostica (IVDR). Het symposium wordt voor de derde keer georganiseerd. Bij de eerste editie in 2018 werden de deelnemers geïnformeerd over de nieuwe wet en de wijzigingen ten opzichte van de huidige wetgeving. De tweede editie stond in het teken van implementatie van de nieuwe wetgeving. In de derde editie staat het volgende thema centraal: Hoe ver bent u anno 2020?

Lees meer

Herziene norm voor rookgasafvoer gepubliceerd

27-01-2020 De herziene norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-1, is onlangs gepubliceerd. Deze norm betreft gebouwgebonden systemen met een belasting tot 130 kW. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze norm.

Lees meer

NEN werkt aan ontwikkeling Europese normen voor klimaatadaptatie

27-01-2020 De Europese Commissie en CEN starten een project gericht op het ontwikkelen van normen voor klimaatadaptatie. Deze normen moeten er toe leiden dat gebouwen en installaties beter bestand zijn tegen de effecten van klimaatverandering, zoals extreme regen en hittegolven. NEN gaat het project leiden dat is getekend door de Europese Commissie en CEN/CENELEC.

Lees meer

Startbijeenkomst normcommissie ‘Toegankelijkheid van gebouwen’

27-01-2020 Op 13 februari 2020 organiseert NEN een startbijeenkomst over toegankelijkheid van gebouwen in het kader van de oprichting van de gelijknamige normcommissie. Belanghebbenden en/of geïnteresseerde partijen zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Lees meer

Verbeter de beveiliging van operationele systemen met IEC 62443

24-01-2020 De digitalisering verandert de wereld. Niet alleen zijn mensen meer verbonden met het internet, ook kantoornetwerken, industriële systemen en installaties zijn verbonden. De digitalisering heeft ook een keerzijde. Het aantal aanvallen op computersystemen neemt steeds vaker toe. Hoe kunt u uw organisatie hier goed op voorbereiden en tegen beschermen?

Lees meer

Normontwerpen over eisen en beproevingsmethoden van kunststofleidingsystemen ter commentaar

24-01-2020 Er zijn drie ontwerpnormen gepubliceerd met eisen en beproevingsmethoden op het gebied kunststofleidingsystemen van slagvast polyvinylchloride (PVC) voor gasvoorziening. De ontwerpnormen zijn NEN 7230, NEN 7231 en NEN 7232. Belanghebbenden kunnen tot 1 april 2020 commentaar indienen.

Lees meer

NEN organiseert Automation Forum

24-01-2020 Automatisering in de industriële omgeving is een proces dat doorlopend aan verandering onderhevig is. Sterker nog: de afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen harder gegaan dan ooit tevoren. Tijdens het Automation Forum op 2 april bij het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam komen ruim tweehonderd internationale experts bij elkaar om hierover te spreken en geïnformeerd te worden.

Lees meer

Overgangstermijn naar ISO 45001-certificaat

23-01-2020 In maart 2018 is ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’ gepubliceerd. Organisaties met een OHSAS 18001-certificaat hebben nu nog een ruim jaar de tijd (tot 12 maart 2021) om over te stappen op ISO 45001:2018.

Lees meer

De werkgroep ‘certificatie ISO/IEC 27701 en AVG’ gaat van start

23-01-2020 Na de introductie van de AVG in mei 2018 is er in ISO verband bekeken hoe normen een rol kunnen spelen bij het voldoen aan de eisen van de AVG. In oktober 2019 is ISO/IEC 27701 (Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management - Requirements and guidelines) gepubliceerd. Implementatie van ISO/IEC 27701 ondersteunt organisaties in hun streven te voldoen aan AVG.

Lees meer

Vierde editie MDR symposium: puntjes op de i

23-01-2020 Op 14 januari jl. vond de vierde editie van het MDR symposium plaats. Deze dag stond in het teken van de laatste maanden van implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen. Tijdens de dag werd kennis gedeeld in de keten en ervaringen uitgewisseld. Duidelijk werd dat de keten onderling met elkaar verbonden is en elkaar nodig heeft.

Lees meer

De passende zorg op de juiste plek is vaak gewoon thuis

23-01-2020 Zorg wordt steeds meer thuis gegeven. Dat brengt grote voordelen met zich mee. Patiënten kunnen langer thuis wonen en bij opname in het ziekenhuis ook eerder naar huis. Dit verhoogt de kwaliteit van leven van de patiënt, het is kostenbesparend en de patiënt heeft minder risico op bijvoorbeeld het oplopen van ziekenhuis gerelateerde infecties.

Lees meer

Experts gezocht voor herziening technische afspraak voor meten fijnstof

23-01-2020 Vanuit de normcommissie ‘Werkplek- en buitenluchtmetingen’ is besloten dat de Nederlands Technische afspraak (NTA) 8019 'Luchtkwaliteit - Meeteisen voor fijnstofmetingen’ wordt herzien en tegelijk wordt omgezet naar een Nederlandse norm. Geïnteresseerde partijen die werken met NTA 8019 worden uitgenodigd om deel te nemen aan de procedure. De deadline voor aanmelding is 28 februari 2020.

Lees meer

Brandveiligheidsaspecten houten bouwwerken

21-01-2020 Naar verwachting zal het aantal houten bouwwerken toenemen, want bouwen met hout is duurzaam. Tijdens de groei van bomen nemen deze CO2 op, die niet meer vrijkomt, tenzij het hout wordt verbrand. Dit in tegenstelling tot beton en staal. Tijdens de productie daarvan komt juist erg veel CO2 vrij. Respectievelijk zo’n 8% en 5% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Maar hoe zit het met de brandveiligheid van houten bouwwerken?

Lees meer

Experts gezocht om mee te schrijven aan NTA voor PFAS in bodem

20-01-2020 Het werkgebied van de normcommissie ‘Organische parameters’ staat volop in de belangstelling met onderwerpen zoals het bepalen van PFAS, microplastics en andere stoffen in het milieu. Daarom zoekt de normcommissie experts die hun input willen leveren.

Lees meer

Standaardisatieorganisaties vernieuwen convenant voor betere afstemming voor gebruik van standaarden in de zorg

17-01-2020 GS1 Nederland, HL7 Nederland, IHE Nederland, NEN, Nictiz, RIVM, SNOMED NRC, Vektis en Z-Index hebben zich door middel van ondertekening van een vernieuwd convenant verenigd in een bestuurlijke samenwerking.

Lees meer

Vier Wkb-instrumenten toegelaten

16-01-2020 Vanuit de Regiegroep Kwaliteitsborging is als één van de spelregels vastgesteld dat bij proefprojecten alleen instrumenten voor kwaliteitsborging mogen worden toegepast die voldoen aan de nu bekende wettelijke eisen. De Regiegroep heeft hiervoor een onafhankelijke toetsingscommissie ingesteld die vier potentiële instrumenten voor kwaliteitsborging heeft getoetst aan het wettelijke kader.

Lees meer

Nieuwe NEN 2767 Conditiemeting website

16-01-2020 Er is nu één plek waar u alles kunt lezen over NEN 2767 conditiemeting. NEN heeft in januari een nieuwe (mobielvriendelijke) website voor NEN 2767 conditiemeting gelanceerd. Er is allerlei praktische en laagdrempelige informatie te vinden voor inspecteurs, beheerders, adviseurs en anderen geïnteresseerden. Als u het heeft over conditiemeting, dan bent u bij NEN aan het juiste adres. Wij helpen u graag verder!

Lees meer

Normontwerp monstervoorbehandeling voor bepaling stikstof, fosfor en kalium in dierlijke mest gepubliceerd

15-01-2020 Normontwerp NEN 7433:2020 ‘Monstervoorbehandeling voor het bepalen van stikstof, fosfor en kalium - ontsluiting met zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat in dierlijke mest’ is ter commentaar gepubliceerd. De commentaarperiode is open tot en met 1 april.

Lees meer

Droogte nog steeds grote uitdaging voor Nederland

15-01-2020 Nederland staat bekend als waterland en is expert op het gebied van watermanagement. Al eeuwenlang vechten we tegen het water, maken we polders en bouwen we dijken en stormvloedkeringen. Maar de uitdagingen worden groter en vragen om andere oplossingen: de zeespiegel stijgt, we krijgen meer te maken met droogte en extreme neerslag komt steeds vaker voor. En van die droogte komt Nederland maar niet af.

Lees meer

Routekaart risicodialoog Ruimtelijke adaptatie online

14-01-2020 Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft aangekondigd dat de routekaart risicodialoog online staat. De risicodialoog is één van de zeven ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Het is de stap tussen de stresstest en het maken van een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie. De routekaart beantwoordt veel vragen over de risicodialoog en geeft voorbeelden en inspirerende tips.

Lees meer

Meld u nu aan voor NEN-Webinar ‘Laatste ontwikkelingen nieuwe HLS’

13-01-2020 NEN organiseert op donderdag 12 maart 2020 een gratis webinar over de 'Laatste ontwikkelingen nieuwe HLS'. NEN voert het secretariaat van de ISO-werkgroep die werkt aan de herziening van de High Level Structure (HLS). In januari vond de derde vergadering plaats in Sydney. Wilt u meer weten over de toekomst van de HLS? Mis dit webinar dan niet.

Lees meer

Energieprestatie-eisen voor nieuwbouw vanaf 2021 in werking

13-01-2020 In opdracht van het ministerie van BZK heeft NEN de totstandkoming van het nieuwe stelsel Energieprestatie gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode NTA 8800 begeleid. De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) treden vanaf 1 januari 2021 in werking.

Lees meer

Het internationale succes van veiligheidsbewustzijn

13-01-2020 Jeannette Hofman-Züter is de nieuwe projectmanager voor de Safety Culture Ladder, het certificatieschema voor het toetsen van veiligheidscultuur bij bedrijven. In een kennismakingsinterview in Industrie & Veiligheid praat ze over veiligheid in bepaalde sectoren en over de sterke groei van de Safety Culture Ladder (SCL). “Iemand neemt alleen de juiste veiligheidsbeslissing als dat in zijn DNA zit.”

Lees meer

Meerwaarde creëren uit menselijk kapitaal met ISO-norm

13-01-2020 De internationale norm NEN-ISO 10015 met richtlijnen voor competentiemanagement is herzien. Zeker stellen dat mensen de juiste vaardigheden voor hun werk hebben, is een belangrijk element voor het succes van een organisatie. NEN-ISO 10015 helpt competentiemanagement in het dagelijks werk te integreren.

Lees meer

Nieuwe checklist Regeling onwerkbaar weer

13-01-2020 Per 1 januari dit jaar geldt de Regeling onwerkbaar weer. Bij een buitengewone natuurlijke omstandigheid (zoals vorst, sneeuw en overvloedige regenval) én als is voldaan aan de overige voorwaarden zoals beschreven in deze regeling, kan een werkgever na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht.

Lees meer

Nieuwe arbo handreiking moet veiligheidsrisico’s door taal voorkomen

13-01-2020 Miscommunicatie door taal wordt steeds meer gezien als veiligheidsrisico. Om dit te bestrijden, heeft het SER Arboplatform de nieuwe arbo handreiking Taal en veiligheidsrisico’s gepubliceerd.

Lees meer

Brochure over digitalisering en veiligheid en gezondheid op het werk

13-01-2020 Het gebruik van digitale technologieën kan leiden tot andere manieren van werken en andere werkplekken. Wat betekent dat voor de veiligheid en gezondheid van werknemers? OSHA heeft er een brochure over gemaakt.

Lees meer

Inrichting beeldschermwerkplek is belangrijk

10-01-2020 Steeds vaker zitten mensen op hun werk achter een beeldscherm. Om klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen is een goede ergonomische werkplekinrichting bij beeldschermwerk van groot belang.

Lees meer

Praktijkgids ‘Auditing - Aan de slag met ISO 19011’ gepubliceerd

09-01-2020 De nieuwe praktijkgids ‘Auditing - Aan de slag met ISO 19011’ biedt handvatten om met ISO 19011 aan de slag te gaan. Alle elementen van goed en doeltreffend auditen komen aan bod: de principes van auditing, het auditprogramma, de competentie van auditoren en alles wat komt kijken bij het uitvoeren van een audit. Ook besteedt de gids ruim aandacht aan het nieuwe principe van risicogebaseerd auditen. Het voorbereiden en uitvoeren van audits met een focus op belangrijkste risico’s voor een organisatie bij het bereiken van haar doelstellingen.

Lees meer

Norm en praktijkrichtlijn bevestiging dakbedekkingen gepubliceerd

08-01-2020 Onlangs heeft NEN de norm en de praktijkrichtlijn voor bevestiging van dakbedekkingen gepubliceerd. Daar waar de norm NEN 6707 aangeeft wat de eisen en bepalingsmethoden zijn voor de bevestiging van dakbedekkingen, geeft de praktijkrichtlijn NPR 6708 inzicht in hoe voornoemde norm gebruikt moet worden en aanwijzingen voor verantwoorde oplossingen.

Lees meer

Intrekking NVN bepaling van arseen, antimoon en seleen met atomaire-absorptiespectrometrie (hydridetechniek)

08-01-2020 NVN 7323:1997 'Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen. Bepaling van het gehalte van anorganische componenten. Bepaling van het gehalte van arseen, antimoon en seleen met atomaire-absorptiespectrometrie (hydridegeneratietechniek)' wordt ingetrokken omdat deze niet meer actueel is.

Lees meer

NEN trotse sponsor van BNR programma ‘De Eeuw van mijn Dochters’

08-01-2020 Presentator Art Rooijakkers start vanaf donderdag 9 januari met een eigen twaalfdelige serie bij BNR Nieuwsradio. Het programma met de naam ‘De Eeuw van mijn Dochters’ is een persoonlijke zoektocht naar de nabije toekomst waarin zijn dochters zullen opgroeien. NEN is trotse sponsor van het programma, dat elke donderdagavond om 19.00 uur op BNR te horen is. De serie verschijnt ook als podcast.

Lees meer

NEN ondertekent de Green Deal voor versnelling kunststof recycling

08-01-2020 Dinsdag 7 januari vond de ondertekening van de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ plaats voor plastic recycling. NEN is daarmee een van de initiatiefnemers die zich inzet om een breed gedragen methode op te stellen voor het betrouwbaar aantonen van het aandeel gerecyclede plastics in producten.

Lees meer

Ontwikkeling nieuwe norm voor bodembeschrijvingen

07-01-2020 Normcommissie ‘Veldwerk en monsterneming’ gaat een nieuwe norm ontwikkelen op het gebied van bodembeschrijving. De aanleiding hiervoor is de nationale implementatie van ISO 25177 ‘Soil quality - Field soil description’. Dit is een norm die toegepast wordt op het gebied van milieu, bodemkunde, landbouw en voedsel.

Lees meer

NEN start innovatie pilot met digitale normen

07-01-2020 ‘Het is hoog tijd dat ook normen een digitaal jasje krijgen’, aldus een groot aantal klanten van NEN. CAD Booster en NEN starten samen een innovatie pilot om te onderzoeken hoe NEN waarde kan toevoegen door normen in digitale vorm direct toepasbaar te maken. Hiervoor vertalen wij relevante normen naar 3D-modellen die direct kunnen worden gebruikt in ontwerpsoftware.

Lees meer

Oproep tot deelname aan normcommissie Circulaire Economie

06-01-2020 Nederland heeft als doelstelling circulair te zijn in 2050. Ook de Europese Commissie ontvouwde in december 2019 ambitieuze plannen op het gebied van circulaire economie. Omdat bij circulaire economie het sluiten van grondstof- en materiaalstromen door productieketens heen een belangrijk aandachtspunt is, zijn mondiale normen en richtlijnen op dit gebied cruciaal om organisaties te helpen circulair denken en handelen in te bedden in de normale bedrijfsvoering. En zo een ‘level playing field’ te realiseren.

Lees meer

Herziening koepelnorm voor elementen in (water)bodem en (zuiverings)slib ter commentaar

06-01-2020 De herziene versie van NEN 6950 ‘Bodem - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in bodem, waterbodem en (zuiverings)slib’ is beschikbaar tot 1 april 2020 voor commentaar.

Lees meer

Informatiebijeenkomst over meetrelais en beveiligingsapparatuur

06-01-2020 De Nederlandse normcommissie: ‘Measuring Relays and Protection Equipment’ breidt uit. Deze commissie houdt zich bezig met meetrelais en beveiligingsapparatuur voor de besturing, bewaking en beveiliging van netwerken ten behoeve van de elektrische energievoorziening. Donderdag 13 februari 2020 vindt er een bijeenkomst plaats waar wordt toegelicht wat de werkzaamheden van de commissie inhouden.

Lees meer

Europese werkgroep bakfietsen gaat van start

23-12-2019 Bakfietsen zijn niet meer weg te denken van de Nederlandse wegen. Deze bakfietsen zijn ook in Duitsland, Denemarken, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in opmars. Binnenkort begint het werk aan een Europese norm, waarin de veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor bakfietsen staan beschreven. De eerste vergadering van de werkgroep was op 20 januari 2020.

Lees meer

NEN verduidelijkt eisen aan biodiesel

20-12-2019 Nederlandse pompstations verkopen de laatste jaren steeds meer soorten biodiesel. Afgelopen winter hebben meer pompeigenaren en automobilisten problemen met deze brandstof ervaren. Om de kwaliteit van biodiesel te verbeteren, heeft NEN het voorwoord bij de Europese biodieselspecificatie aangepast.

Lees meer

Workshops INK.next 'Excellent ondernemen in de 21ste eeuw'

20-12-2019 INK en NEN gaan onder de naam ‘INK.next’ uitwerking geven aan de belangrijkste vernieuwingen in het EFQM-Model. Tijdens zes workshops, vanaf april 2020, komen de kernthema’s van het nieuwe EFQM-model en de uitwerking naar INK.next aan de orde. Met als resultaat een praktisch handvat voor implementatie dat beide organisaties met en voor de markt willen ontwikkelen om 'beyond ISO' toe te werken naar business excellence conform het nieuwe EFQM-model.

Lees meer

Interview: Kwaliteitsmanagement met handen en voeten

20-12-2019 NEN bracht onlangs de praktijkgids 'ISO 9001 voor het mkb' uit. De gids is bedoeld om mkb'ers kennis te laten maken met deze norm voor kwaliteitsmanagement en te laten zien hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Niet als verplichte bureaucratische exercitie, maar als handig hulpmiddel om de eigen bedrijfsprocessen te spiegelen aan de norm en te ontdekken waar verbetering mogelijk is. Een gesprek met de schrijvers van de praktijkgids.

Lees meer

Nederlandse vertaling van Europese specificatie voor crisismanagement

20-12-2019 In oktober is de Nederlandse vertaling van de Europese Technische Specificatie NVN-CEN/TS 17091 voor crisismanagement gepubliceerd. CEN/TS 17091 geeft organisaties praktische handvatten om crisissituaties het hoofd te bieden. Daarbij wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van een crisismanagementplan, leiderschap en besluitvorming in crisissituaties, crisiscommunicatie, het oefenen en valideren van plannen en het leren van crisissituaties die zich voordoen.

Lees meer

Herziening internationale norm risicomanagement voor medische hulpmiddelen

20-12-2019 De internationale norm NEN-EN-ISO 14971 is de norm voor het opzetten en uitvoeren van een risicomanagement systeem voor fabrikanten van medische hulpmiddelen. De norm is herzien.

Lees meer

Exoskeletten en gezond en veilig werken

19-12-2019 Het exoskelet is de afgelopen jaren geïntroduceerd op de werkvloer. Het gebruik ervan zal naar verwachting in de toekomst toenemen nu prototypes van exoskeletten hun nut hebben bewezen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg. In het bijzonder lijken exoskeletten te worden ingezet bij het aanpakken van werk gerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat (musculoskeletal disorders, MSD’s).

Lees meer

Bijna alle Brzo-bedrijven krijgen inspectie op bezoek

19-12-2019 De Inspectie SZW gaat veel meer Brzo-bedrijven bezoeken in 2020. Was dat aantal de afgelopen jaren ongeveer 60 procent, in het komende jaar kunnen bijna alle Brzo-bedrijven een inspectie verwachten.

Lees meer

Presentatie Fysieke belasting op jaarcongres Human Factors

19-12-2019 Tijdens het jaarcongres van Human Factors gaven Aleid Ringelberg (namens NEN) en Marjolein Douwes (vanuit TNO) een presentatie over de normen voor fysieke belasting en het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk. Ook keken de bezoekers terug op 2019 en vooruit naar 2020.

Lees meer

Gevolgen van verkeerde veiligheidslaarzen

19-12-2019 Een uitzendkracht doorboort met een hogedrukreiniger zijn veiligheidslaarzen en loopt blijvend letsel aan zijn teen op. Wat ging hier allemaal fout?

Lees meer

Gecertificeerd projectmanagement kent uitsluitend winnaars

19-12-2019 Wist u dat bedrijven en organisaties in ontwikkelde landen zoals Nederland ongeveer 30 procent van het bruto binnenlands product investeren in project gerelateerde werkzaamheden? En dat ongeveer 10 procent daarvan ineffectief wordt besteed? Goed en gecertificeerd projectmanagement is nodig om organisatiestrategie, projecten en “business-as-usual” effectief op elkaar af te stemmen. De normcommissie ‘projectmanagement’ is een project gestart om een dergelijke norm te ontwikkelen.

Lees meer

Publicatie NPR voor praktijksituaties van brandwerende gevelkozijnen met beweegbare delen

18-12-2019 Er bestaat veel onduidelijkheid over de huidige brandwerendheidseisen en beoordelingscriteria van gevelkozijnen met beweegbare delen. Daarom is NPR 6112 ontwikkeld die de toepassing hiervan eenvoudiger maakt. Geïnteresseerden kunnen tot 1 maart 2020 commentaar indienen op de NPR.

Lees meer

Coatings for the future start today

17-12-2019 Op 17 oktober 2019 organiseerde NEN het seminar ‘Coatings for the future’. Het seminar werd voorgezeten door Isabel Polderdijk, branchemanager bij de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF).

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Grip op ICT-projecten’

17-12-2019 Op 17 januari 2020 organiseert NEN de informatiebijeenkomst ‘Grip op ICT-projecten’ bij ICTU in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst wordt de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware (NPR 5326) centraal gesteld. Alle belanghebbenden kunnen zich aanmelden.

Lees meer

Eerste Standards + Innovation Award

17-12-2019 In Brussel is op 12 december de Standards + Innovation Award uitgereikt aan Liesbeth Jansen, voorzitter van de CEN-commissie voor ‘(Alternatieve) brandstoffen’. NEN is verheugd dat een Nederlandse voorzitter een award heeft mogen ontvangen.

Lees meer

Meepraten over werkprogramma Expertgroep Medische Gassen

16-12-2019 De Expertgroep Medische Gassen is hét kennisnetwerk als het gaat om medische gassen. De experts hebben invloed op internationale normontwikkelingen en stellen nationale (norm)documenten op. In 2020 gaat de groep zich naast een internationaal werkprogramma, ook in Nederland richten op een aantal vraagstukken. Experts op dit gebied kunnen zich aanmelden bij NEN.

Lees meer

Waterzijdig inregelen toch niet verplicht

16-12-2019 Waterzijdig inregelen wordt toch geen verplichte maatregel voor bedrijven en instellingen met een verbruik van meer dan 25.000 m³ gas of 50.000 kWh stroom. Dat heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken laten weten. De Tweede Kamer besloot vorig jaar dat waterzijdig inregelen op de lijst van ‘erkende maatregelen’ geplaatst zou worden.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Certificeerbare norm voor projectmanagement’

16-12-2019 Op 13 februari 2020 organiseert NEN een informatiebijeenkomst ‘Certificeerbare norm voor projectmanagement’. Organisaties kunnen hiermee aantonen dat project-, programma en portfoliomanagement bij hen goed is georganiseerd. Er is een project gestart om de interesse voor de ontwikkeling van een dergelijke norm vast te stellen.

Lees meer

Geldigheid norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

16-12-2019 NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Deze norm is van belang voor gebouwen met de industriefunctie, sportfunctie en/of kantoorfunctie.

Lees meer

Essentiële bouwkundige controlepunten 2020

16-12-2019 Onlangs is de nieuwe uitgave van de ‘Essentiële bouwkundige controlepunten 2020’ gepubliceerd door Brandweer Nederland, Bouw en Woningtoezicht Nederland en BBN. De uitgave helpt bij het controleren van de brandveiligheid van gebouwen.

Lees meer

Risico’s en beheersmaatregelen voor maatwerksoftware in kaart gebracht

15-12-2019 ICT-projecten kennen de nodige risico’s zoals vertraging en extra kosten. Projecten waar maatwerksoftware bij komt kijken, zijn zelfs nog risicovoller. De nieuwe NPR 5326 zet de grootste risico’s op een rij en biedt meteen beheersmaatregelen om ze te bestrijden. Kom zelf kijken op 17 januari 2020 hoe dat gaat tijdens de bijeenkomst Grip op ICT-projecten waar NPR 5326 centraal staat.

Lees meer

Publicatie ontwerp Europese norm voor kunststof verpakkingsafval

13-12-2019 De normcommissie ‘Verpakkingen’ heeft een ontwerpnorm opgesteld die de minimumeisen aan kunststof verpakkingsafval eenduidig beschrijft. Het doel hiervan is dat in alle Europese landen aan de minimumeisen wordt voldaan en daarmee de recycling naar een hoger plan te tillen.

Lees meer

Informatiemiddag toekomst technische afspraak woningkeuring

11-12-2019 Sinds de publicatie in 2010 van de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) over woningkeuring, heeft de markt zich verder ontwikkeld. Partijen, waaronder bouwtechnische inspectiebureaus, vragen om de omzetting van NTA 8060 naar een Nederlandse norm. NEN nodigt alle belanghebbenden uit om op 21 januari 2020 hierover met elkaar te discussiëren.

Lees meer

Keuzesystematiek handschoenen

11-12-2019 De juiste handschoenen kiezen is niet altijd eenvoudig. Wat betekenen de symbolen en letter- en cijfercoderingen die de fabrikant op de handschoenen zet? Deze beslisboom geeft inzicht in de te maken keuzes en de betekenis van de symbolen, cijfers en letters. Ook wordt verwezen naar de van toepassing zijnde normen.

Lees meer

Rol standaarden klimaatadaptatie op de voorgrond bij Kennisdag Ruimtelijke Adaptatie

10-12-2019 Afgelopen dinsdag, tijdens de Kennisdag Ruimtelijke Adaptatie, heeft Ab de Buck namens OSKA (Overleg Standaarden Klimaatadaptatie) een toelichting gegeven op de rol van standaarden bij klimaatadaptatie.

Lees meer

Normen voor medische laboratoria

10-12-2019 In Nederland is de normcommissie ‘IVD’ (In Vitro Diagnostica) actief. Deze normcommissie bestaat uit verschillende belanghebbende partijen die Nederland vertegenwoordigen in het internationale normalisatieproces. Belanghebbende en/of geïnteresseerde partijen die mee willen werken aan normen voor IVD kunnen hun interesse kenbaar maken.

Lees meer

Verlenging samenwerking NEN en BRIS met oog op intensivering

10-12-2019 Op 6 december 2019 ondertekenden NEN algemeen directeur Rik van Terwisga en BRIS-directeur Bastiaan Benz de verlenging van de overeenkomst tussen de twee bedrijven met drie jaar. Die geeft bouwprofessionals toegang tot de NEN-publicaties via BRISwarenhuis, de online bibliotheek die de verbanden legt tussen alle regelgeving en nomen in de bouw.

Lees meer

Vervanging norm over bodem met bepaling van gehalte aan vrij ijzer

06-12-2019 De normsubcommissie 'Anorganische Parameters' heeft het voornemen NEN 5739:1996 ‘Bodem - Bepaling van het gehalte aan vrij ijzer met atomaire-absorptiespectrometrie’ in te trekken. Er geldt een bezwaartermijn van twee maanden voor belanghebbende partijen. Deze staat open tot 15 februari 2020.

Lees meer

7 hardnekkige misverstanden over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

05-12-2019 Over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen bestaan nogal wat misverstanden, signaleert Ottilie Laan, advocaat bij Blumstone, in Cobouw. Misverstanden over de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen kunnen de weerstand tegen de wet vergroten. Meer begrip kan leiden tot minder faalkosten en meer bouwkwaliteit.

Lees meer

Hoe ziet het Besluit Bouwwerken Leefomgeving er in 2021 uit?

05-12-2019 Met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet en de vier onderliggende amvb’s in 2021 wordt ook het Bouwbesluit vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Gelukkig is het Bouwbesluit 2012 inhoudelijk nog goed herkenbaar, maar er zijn ook wijzigingen en aanvullingen.

Lees meer

Wijzigingsblad NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ gepubliceerd voor commentaar

05-12-2019 Het wijzigingsbladontwerp van NEN 7510 bevat enkele elementen die voortkomen uit wijzigingen in de nieuwe vertaling van NEN-EN-ISO 27001:2017. Tot 4 januari is het mogelijk commentaar in te dienen op het wijzigingsbladontwerp van NEN 7510.

Lees meer

Technische Unie en NEN bundelen hun krachten

05-12-2019 Technische Unie en NEN hebben hun krachten gebundeld, NEN verzorgt trainingen voor klanten van Technische Unie. De trainingen zijn voor installateurs in de kleinzakelijke markt ofwel de vakspecialisten. Door de trainingen zijn zij in staat om gemakkelijker normen toe te passen in de praktijk.

Lees meer

Draag bij aan de ontwikkeling van de nieuwe NEN 8026 ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’

05-12-2019 In mei jl. is de normcommissie ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’ van start gegaan. Zo’n 25 organisaties nemen hieraan deel en dragen bij aan de ontwikkeling van NEN 8026. Deze norm zal assetmanagementorganisaties helpen op tactisch niveau de verbinding te maken tussen het operationeel en strategisch niveau.

Lees meer

De nieuwe trainingsgidsen zijn uit!

03-12-2019 De nieuwe NEN trainingsgidsen zijn uit. Hierin vindt u een overzicht van alle trainingen die NEN binnen de verschillende vakgebieden geeft voor het voorjaar 2020.

Lees meer

Schriftelijke voorbereiding van complexe werkzaamheden (deel 2)

02-12-2019 Eerder lieten we al zien dat wat er geregeld moet worden om eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden door vakbekwame personen (VP) te laten verrichten. Bij eenvoudige werkzaamheden bepaalt een VP zelf hoe hij de werkzaamheden uitvoert aan de hand van NEN 3140 + A3 (4.3.2). Schriftelijke werkinstructies zijn daarbij essentieel.

Lees meer

Normontwerp over biogasinstallaties ter commentaar

02-12-2019 Het normontwerp NEN 8771 voor de bepaling van ontwerp, beheer en onderhoud van biogasinstallaties is gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2020 commentaar indienen.

Lees meer

Publicatie 'Method for condition assessment of immobile constructed assets'

02-12-2019 De Europese Technical Specification (TS) voor de inspectiemethode voor de beoordeling van de technische toestand van immobiele assets is gepubliceerd. CEN/TS 17385 'Method for condition assessment of immobile constructed assets' biedt een objectieve en persoonsonafhankelijke evaluatie van de fysieke conditie van de gebouwde omgeving.

Lees meer

Normontwerp plaatsing peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek ter commentaar

02-12-2019 Ontwerp NEN 5766:2019 'Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek' is gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2020 commentaar indienen.

Lees meer