Nieuws

Europese afspraken over Circulaire visnetten

26-05-2020 NEN is bezig met de oprichting van een Europese technische commissie (CEN/TC) voor Circulaire visnetten. Dit komt voort uit de standaardisatie agenda van de Europese Unie en de richtlijn 2019/904 betreffende de vermindering van de effecten van kunststofproducten op het milieu. De CEN/TC voor Circulaire visnetten zal zich in eerste instantie bezighouden met circulair design. Bent u belanghebbende en heeft u interesse? Meld u dan aan!

Lees meer

Publicatie herziening norm dierlijke mest en mestproducten

26-05-2020 De herziening van NEN 7433 over dierlijke mest en mestproducten is onlangs gepubliceerd. NEN 7433 beschrijft een methode voor de ontsluiting van dierlijke mest en mestproducten met een mengsel van zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat.

Lees meer

Publicatie norm bepaling reparatie, hergebruik of upgrade energie-gerelateerde producten

26-05-2020 De Europese norm NEN-EN 45554 is een generieke norm waarmee kan worden vastgesteld in welke mate een energie-gerelateerd product kan worden gerepareerd, geüpgraded of dat het product of delen ervan kunnen worden hergebruikt.

Lees meer

Herziening Nederlandse Praktijkrichtlijn moleculairbiologisch onderzoek

26-05-2020 Organisaties passen moleculairbiologische methoden steeds vaker toe in de water-, milieu- en agrofoodsector. NPR (Nederlandse Praktijkrichtlijn) 7394 voor moleculairbiologisch onderzoek is daarom enkele jaren geleden al gepubliceerd door de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’. Nu is de NPR 7394 toe aan een herziening naar aanleiding van nieuwe inzichten en de mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van microbiologie naar hydrobiologie.

Lees meer

Leer risico’s inschatten tijdens training introductie ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid

26-05-2020 ‘Er is nog steeds te weinig kennis van explosieveiligheid in Nederland. Ik vind het enorm interessant.’ Omdat hij het ook nog eens razend leuk vindt om mensen iets te leren en om zijn kennis over te brengen, werd Hans Broekmeulen docent bij NEN. Hij verzorgt al meer dan veertien jaar trainingen, onder meer de introductie ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid.

Lees meer

Webinar medische hulpmiddelen: uitstel MDR, wat betekent dat?

25-05-2020 NEN organiseert op 27 mei om 15.30 uur een webinar over medische hulpmiddelen. Tijdens het webinar praten Gert Bos (Qserve) & Erik Vollebregt (Axon Lawyers) u bij over de ontwikkelingen en wat het uitstel van de nieuwe wet- en regelgeving inhoudt. Belanghebbenden worden gevraagd hun interesse kenbaar te maken.

Lees meer

Bescherm en beveilig informatie met herziene norm ISO/IEC 27009

25-05-2020 NEN-EN-ISO/IEC 27009 stelt organisaties in staat om informatiebeveiliging, cybersecurity en privacybescherming op dezelfde manier aan te pakken. Door informatie te beschermen, evenals die van relaties en klanten, brengt de onlangs herziene norm gemoedsrust door een consistente, internationaal erkende aanpak.

Lees meer

Women4Cyber verbindt Europese vrouwen actief in cybersecurity

20-05-2020 Vorig jaar is het Women4Cyber Foundation (W4C) opgericht op initiatief van de European Cybersecurity Organization (ECSO). Women4Cyber is door ECSO gelanceerd om zich te richten op het complexe gebied van cyberbeveiliging en om te voldoen aan de groeiende vraag naar cybersecurity-professionals in Europa. Om de uitrol van het Women4Cyber-initiatief te ondersteunen is een Europees Women4Cyber-register opgezet.

Lees meer

Publicatie certificatieschema norm voor veilige mail

20-05-2020 Op verzoek van het Informatieberaad Zorg is een norm voor veilige mail vastgesteld: NTA 7516. NTA 7516 stelt functionele specificaties vast voor het veilig uitwisselen van ad hoc berichten met persoonlijke gezondheidsinformatie tussen professionals onderling en tussen professionals en personen via e-mail en chat. Met de publicatie van het certificatieschema NCS 7516 kunnen leveranciers van veilige mail producten zich vanaf vandaag laten certificeren tegen NTA 7516.

Lees meer

Commentaar op ontwerp wijzigingsblad NPR Aardbevingen mogelijk

20-05-2020 Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een wijzigingsblad bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998. Het ontwerp wijzigingsblad is nu ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen op het ontwerp wijzigingsblad. Aanmelden voor een toelichtend webinar is ook mogelijk.

Lees meer

NEN publiceert aanbevelingen voor niet-medische mondkapjes

19-05-2020 NEN heeft een document met aanbevelingen gepubliceerd, een NEN-spec, voor niet-medische mondkapjes. Wat is het ontwerp? Welk materiaal is geschikt en hoe maak je zelf een mondkapje? Hoe gebruik je het? Hoe kan het mondkapje worden gereinigd? Of hoe verpak je als fabrikant het mondkapje en welke informatie moet dan worden meegeleverd met het product?

Lees meer

NEN organiseert webinar ‘Veranderingen in tandheelkunde en gevolgen voor de keten’

19-05-2020 NEN organiseert op 28 mei van 13.00 tot 14.00 uur een webinar over de nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen in Europa. Werkzaam als fabrikant, leverancier, tandtechnicus, tandarts of anderszins betrokken bij het onderwerp? Aanmelden kan via de website van NEN Evenementen.

Lees meer

Voorstel oprichten technische commissie maatschappelijke verantwoordelijkheid

19-05-2020 Vanuit Frankrijk is er een voorstel gekomen voor de oprichting van een technische commissie voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wereldwijd worden belanghebbenden gevraagd of zij meerwaarde zien in de oprichting hiervan. NEN consulteert hiervoor belanghebbenden in Nederland.

Lees meer

Start ontwikkeling richtlijn over hergebruik medische disposables tijdens COVID-19

19-05-2020 NEN start 19 mei 2020 met het ontwikkelen van een document over hergebruik medische disposables tijdens COVID-19. Deze richtlijn is bedoeld om partijen in de sector duidelijkheid te geven over de mogelijkheden om medische disposables te kunnen hergebruiken in deze uitzonderlijke periode. Experts op dit gebied zijn welkom om deel te nemen aan dit traject. Aanmelden is mogelijk tot 20 mei 2020.

Lees meer

Herziening internationale norm ringonderzoeken

18-05-2020 De internationale norm voor ringonderzoeken, ISO/IEC 17043, is uit 2010. Deze norm is van belang voor interlaboratoriumvergelijkingen en wordt gebruikt voor accreditatie. Deze norm wordt herzien.

Lees meer

Ontwikkeling van normen voor ICT-competenties

18-05-2020 Bij het inhuren of detacheren van een medewerker, is het belangrijk om inzichtelijk te hebben wat deze medewerker precies in huis heeft. Op deze manier weet een organisatie dat zij de juiste persoon voor de klus gevonden hebben. Op het gebied van ICT is het e-Competence Framework (e-CF) opgesteld.

Lees meer

Publicatie nieuwe norm voor ontwerp en constructie tuinbouwkassen

15-05-2020 De Europese norm voor ontwerp en constructie voor tuinbouwkassen, NEN-EN 13031-1:2002, is herzien. De geactualiseerde Europese norm is de opvolger van NEN 3859:2012. Een nieuw aspect is dat NEN-EN 13031-1:2020 de mogelijkheid geeft om een aantal karakteristieken nationaal in te vullen met een separate Nationale Bijlage. Nederland heeft hiervoor gekozen en deze Nationale bijlage beschikbaar gemaakt voor commentaar tot 1 juni 2020.

Lees meer

Europese norm medische bedden voor kinderen mondiaal ontwikkeld

14-05-2020 De Europese norm NEN-EN 50637 stelt eisen aan de basisveiligheid en prestaties van medische bedden voor kinderen en volwassen met een atypische anatomie. Momenteel wordt deze norm bij IEC verder ontwikkeld als mondiaal geldende norm. NEN roept Nederlandse partijen op die hierin willen meepraten.

Lees meer

CEN informeert over benzinetoevoegingen

14-05-2020 In de afgelopen jaren zijn er meer gevallen waargenomen waarbij onvoldoende geteste chemische verbindingen voorkomen in benzine. Deze additieven worden vooral buiten Europa gebruikt. Maar met de huidige wereldwijde benzinemarkt groeit de kans dat dergelijke producten ook Nederland binnenkomen. Vandaar dat de Europese normalisatie-organisatie (CEN) bestaande informatie hierover heeft gebundeld in CEN/TR 17491. Een interessant overzicht voor benzineproducenten en – leveranciers.

Lees meer

Wegwijzer voor de belangrijkste normen voor datacenters

14-05-2020 Internet, online werken of gaming: het kan niet zonder datacenters. Een datacenter is een ruimte waar informatie veilig wordt opgeslagen en deze informatie moet toegankelijk zijn én blijven. Daarom moet een datacenter aan veel eisen voldoen en deze eisen staan in normen. Door de verdergaande digitalisering helpen normen sneller, veiliger en duurzamer datacenters te bouwen en apparatuur te ontwikkelen. In een economie waar een groot gedeelte thuis werkt is juist nu een solide en efficiënte datacenterinfrastructuur van essentieel belang.

Lees meer

NEN publiceert de eerste afspraken over XLA: NTA 8038

13-05-2020 Bij de Xperience Level Agreement (XLA*)-methode staat bij ICT de klantbeleving centraal en wordt er gefocust op dat wat er écht toe doet. NEN ontwikkelt samen met Giarte, Axians en KPN de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8038 waarin staat waaraan een organisatie, die volgens deze XLA-methode wil werken, moet voldoen. Deze NTA wordt binnenkort gepubliceerd.

Lees meer

EUBA beveelt Bio-based content certificatie aan in haar positie over de Green Deal

11-05-2020 De contouren van de ambitieuze strategie van de Europese Commissie om de uitstoot van broeikasgassen in de EU drastisch te verminderen en klimaatneutraliteit te bereiken in 2050, ook bekend als de Green Deal, beginnen steeds meer vorm te krijgen.

Lees meer

Olie- en gassector in transformatie ook via normalisatie

11-05-2020 Ook de olie- en gassector is zich ervan bewust dat zij moet transformeren naar een sector die energie en andere grondstoffen en afgeleide producten levert met een laag koolstofvoetafdruk.

Lees meer

Routekaart LNG normalisatie krijgt gestalte

11-05-2020 Vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) staat volop in belangstelling als alternatieve, schonere brandstof voor conventionele motorbrandstoffen. Daarnaast is er een groeiende import van LNG in Europa om aan de aardgasvraag te voldoen.

Lees meer

Niet-medische mondkapjes voor gebruik in het openbaar vervoer: NEN ontwikkelt snelle afspraak

11-05-2020 NEN start het schrijven van een NEN-spec voor het gebruik en het maken van niet-medische mondkapjes. Deze mondkapjes worden vanaf 1 juni 2020 door de Rijksoverheid voorgeschreven voor het gebruik van het openbaar vervoer.

Lees meer

Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen bereidt leidraden voor

11-05-2020 Medische hulpmiddelen zijn momenteel, tijdens COVID-19, een veelbesproken onderwerp. Met name het gebruik ervan en de vraagstukken die dit met zich mee brengt. Prioriteit nu is beschikbaarheid van deze hulpmiddelen. Duurzaamheidsvraagstuk wordt echter niet vergeten. In het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen wordt hard gewerkt aan twee leidraden: disposable hulpmiddelen en re-useables. Hierbij gaat het om een situatieschets en een handreiking voor partijen in de keten om stappen te zetten naar duurzame medische hulpmiddelen.

Lees meer

Binnenkort beschikbaar! Nieuwe CEN/Technisch rapport Algae and algae products - Food and feed applications

11-05-2020 CEN/TR Algae and algae products – Food and feed applications beschrijft productspecificaties, productkenmerken en andere relevante informatie voor algen en algenproducten voor voedsel, nutraceutische en diervoedertoepassingen.

Lees meer

Webinar ‘Herziening praktijkrichtlijnen voor koelinstallaties’

07-05-2020 Op 13 mei organiseert NEN een Wwebinar ‘Herziening praktijkrichtlijnen voor koelinstallaties’. Het gaat hierbij om NPR 7600 en NPR 7601. NPR 7600 gaat over de toepassing van brandbare koudemiddelen in stationaire koelinstallaties en warmtepompen. NPR 7601 is van toepassing op koelinstallaties en warmtepompen met koudemiddel koolstofdioxide.

Lees meer

NEN faciliteert snelle afspraken voor maatregelen rondom COVID-19

07-05-2020 NEN heeft een zogenaamde ‘fast track’ procedure ontwikkeld. Hiermee kan in korte tijd een NEN-spec worden ontwikkeld. Deze snel vast te leggen afspraken en richtlijnen bieden praktische oplossingen voor veilig leven en werken in deze uitzonderlijke periode. Meewerken aan deze nieuwe procedure in elke branche is mogelijk.

Lees meer

Webinar ‘Europese standaarden voor hyperloop’

06-05-2020 Op 14 mei organiseert NEN een webinar ‘Europese standaarden voor hyperloop’, een nieuw transportsysteem voor het vervoeren van mensen en goederen tussen steden en landen. Een duurzaam alternatief voor continentaal vliegen. Interesse en meepraten over afspraken voor de hyperloop? Aanmelden voor het webinar kan via de website.

Lees meer

NEN organiseert webinar ‘PGS-37 Lithium-ion batterijen’

01-05-2020 NEN organiseert op 26 mei van 13.00 tot 14.30 uur een webinar over de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 37, dat ingaat op lithium-ion batterijen. Tijdens het webinar informeren de leden van het PGS 37-team belangstellenden over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van PGS 37.

Lees meer

Binnenkort commentaar mogelijk op ontwerp wijzigingsblad NPR Aardbevingen

01-05-2020 Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een wijzigingsblad bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 ‘Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weerstanden’.

Lees meer

Herziening normen voor geotechnisch onderzoek en beproeving

29-04-2020 Bij geotechnisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de normserie NEN-EN-ISO 14688. Deze normen zijn voorzien van Nederlandse bijlagen. Het gaat om deel 1 voor de identificatie en het beschrijven van de grond en deel 2 voor de grondslagen voor classificatie. Deze delen zijn aangepast. Belanghebbenden kunnen tot 1 juni 2020 hun input geven.

Lees meer

Start ontwikkeling matraslabel voor realisatie circulaire economie

28-04-2020 Afgedankte matrassen vormen een groot deel van huishoudelijk restafval. Om deze materialen te kunnen recyclen, heeft de matrassector het initiatief genomen een label te ontwikkelen en de gegevens van circulariteit hierop te vermelden. Het label helpt de consument met zijn aankoopkeuze. NEN roept belanghebbende partijen op om mee te praten in een projectgroep.

Lees meer

Webinar over internationale norm voor klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

28-04-2020 ISO 14155 is wereldwijd de norm voor het opzetten en uitvoeren van Good Clinical Practice (GCP) klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen. Nederlandse partijen hebben zich ingezet om de publicatie uit 2011 te optimaliseren tot 'State of the Art'. De nieuwe publicatie wordt in juni 2020 verwacht. NEN nodigt partijen uit om alvast kennis te maken met de nieuwe NEN-EN-ISO 14155. Dat kan door deelname aan het webinar op 28 mei 2020.

Lees meer

Publicatie normontwerp investeringen en financieringsactiviteiten voor klimaatverandering

28-04-2020 ISO heeft het normontwerp ISO 14097 ‘Kader met principes en eisen voor het beoordelen en rapporteren van investeringen en financieringsactiviteiten met betrekking tot klimaatverandering’ opgesteld. Dit is de eerste norm die relevant is voor de financiële sector in een reeks normen voor klimaatadaptatie normen die op internationaal niveau wordt ontwikkeld. Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2020 online commentaar indienen op het normontwerp.

Lees meer

Netwerkbijeenkomst Preventie van beroepsziekten door fysieke belasting bij Ministerie SZW

24-04-2020 NEN heeft deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst Preventie van Beroepsziekten door Fysieke Belasting van het Ministerie van SZW. De komende twee jaar wordt er extra aandacht besteed aan fysieke belasting. Het programma sluit aan bij het EU-OSHA programma voor arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen.

Lees meer

Vitaal en fit thuiswerken met TNO

24-04-2020 TNO heeft een aantal basisprincipes opgesteld om zo goed mogelijk thuis te kunnen werken in de periode dat veel mensen niet naar hun werk kunnen vanwege de coronacrisis. Ook NPR1813 kan daar een bijdrage aan leveren.

Lees meer

Publicatie NTA 8800:2020 ‘Energieprestatie van gebouwen’

24-04-2020 In afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert NEN een nieuwe versie van NTA 8800. NTA 8800:2020 wordt gepubliceerd op het moment dat geattesteerde software beschikbaar is voor de markt. NTA 8800:2020 wordt aangewezen in de bouwregelgeving en treedt in werking op 1 januari 2021.

Lees meer

Onderzoek naar verlichtende reflecterende kleding

24-04-2020 IFA heeft een onderzoek afgerond waarin het nut van verlichte reflecterende kleding wordt bekeken. Dat bericht het Duitse KAN (Kommission Arbeitsschutz und Normung ).

Lees meer

‘Vibraties speed pedelec normaliseren’

24-04-2020 Het Duitse KAN (Kommission Arbeitsschutz und Normung) onderzoekt of de trillingen tijdens het rijden met speed pedelecs genormaliseerd kunnen worden.

Lees meer

NEN ondersteunt twee nieuwe promotieonderzoeken aan Nederlandse technische universiteiten

23-04-2020 NEN ondersteunt de Technische Universiteit Eindhoven en de Technische Universiteit Delft in hun wetenschappelijke onderzoeken. NEN co-financiert twee promotieplaatsen op het gebied van normalisatie. Deze promotieplaatsen zijn geïnitieerd vanuit de Stichting onderzoek en onderwijs normalisatie en standaardisatie. De Stichting heeft als doel om wetenschapsbeoefening en onderwijs op het gebied van standaardisatie en normalisatie te bevorderen, onder meer via de instelling van bijzondere leerstoelen.

Lees meer

ISO-norm helpt in realiseren betrokkenheid van personeel

23-04-2020 Kwaliteit binnen een organisatie wordt op vele manieren nagestreefd. Van informele benaderingen tot een systematisch ondernemingsniveau dat opereert volgens normen voor kwaliteitsmanagement (ISO 9001 of INK). NEN-ISO 10018 helpt organisaties belangrijke veranderingen te bereiken in de betrokkenheid van hun personeel.

Lees meer

Terugkijken webinar ‘Bedrijfscontinuïteitsmanagement in tijden van Corona’

22-04-2020 Op 16 april jl. organiseerde NEN een webinar over Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) en Crisismanagement (CM). De webinar is nu online te bekijken.

Lees meer

Webinar Sustainable Development Goals

22-04-2020 De Sustainable Development Goals (SDGs), zijn wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen waar iedereen een rol in kan spelen. Ook de ontwikkeling en toepassing van normen kan hier aan bijdragen. Tijdens het webinar op maandag 8 juni (10.00 - 11.00 uur) wordt een toelichting gegeven op de relatie tussen normen en de SDGs.

Lees meer

Internationale norm voor onderzoek incidenten met betrokken consumenten

22-04-2020 Onlangs is er binnen ISO een voorstel gedaan om een internationale norm te ontwikkelen dat handvatten biedt om onderzoek te doen naar incidenten waar consumenten bij betrokken zijn. Vanuit Japan is voorgesteld om in mondiaal verband te werken aan een 'international standard (guideline) to provide a general guide for investigations of consumer incidents'.

Lees meer

NEN werkt tijdens maatregelen rondom coronavirus ‘digitaal’ door

22-04-2020 Update 22 april: NEN volgt de adviezen van het kabinet en de RIVM en heeft, zoals vele bedrijven in de wereld, maatregelen genomen om ons werk anders in te richten. Het reguliere werken op kantoor en de vele fysieke bijeenkomsten die normaal gesproken plaatsvinden, kunnen tijdelijk niet. Gelukkig zijn we, zowel nationaal als internationaal, al gewend veel 'op afstand' te doen en gaat het werk bij NEN gewoon door.

Lees meer

Norm voor sprinklerinstallaties in woningen vertaald in Nederlands

20-04-2020 In Nederland wordt voor het ontwerpen van sprinklerinstallaties doorgaans gebruikgemaakt van NEN-EN 12845+NEN 1073. Voor het ontwerpen van een sprinklerinstallatie voor de woonomgeving, is er de specifieke norm NEN-EN 16925 ‘Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties voor de woonomgeving – Ontwerp, installatie en onderhoud’. Deze norm is nu vertaald in het Nederlands.

Lees meer

Herziening afspraken rond internet in woningen en gebouwen

20-04-2020 Een snelle en betrouwbare verbinding met internet, in en om de woning, wordt steeds belangrijker in het dagelijkse leven. Dit vraagt om een passende telecom(internet)infrastructuur in en om de woning. Om aan te sluiten bij de laatste ontwikkelingen is NTA 8055, ‘Internet in woningen en gebouwen’ daarom herzien.

Lees meer

Training Richtlijn Drukapparatuur helpt gevaarlijke situaties voorkomen

18-04-2020 Het is eigenlijk heel natuurlijk verlopen. Het afgelopen jaar nam Robbert-Jan Kaagman verschillende keren de NEN-training Richtlijn Drukapparatuur (PED en NEN-EN 13445-1) over van zijn collega. Dat beviel de ontwerpbeoordelaar en inspecteur van drukapparatuur bij DNV GL zo goed dat hij vanaf nu de vaste docent is. Hij heeft de training gelijk maar even flink opgeschud. Omdat het niet alleen nuttig, maar ook leuk moet zijn om eraan mee te doen.

Lees meer

Zeventien PGS-richtlijnen voor notificatie naar Brussel

14-04-2020 Een set van zeventien richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is omgezet in Nieuwe Stijl. Daarmee zijn de richtlijnen klaar voor de nieuwe Omgevingswet. Het pakket is goedgekeurd door de PGS-Programmaraad en zal samen met de Omgevingswet worden genotificeerd bij de Europese Commissie. Deze concepten zijn beschikbaar op de PGS website.

Lees meer

Nieuwe methode voor bepaling anorganisch arseen in diervoeder goedgekeurd

10-04-2020 De Europese norm NEN-EN 17374 ‘Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis – Determination of inorganic arsenic in animal feed by anion-exchange HPLC-ICPMS’ is goedgekeurd voor publicatie. De norm zal naar verwachting na de zomer gereed zijn voor Europese publicatie.

Lees meer

Aandacht voor effectieve en betrouwbare apps

09-04-2020 Apps die de gezondheid moeten ondersteunen, zijn al enige tijd in ontwikkeling. Nu de hele wereld bezig is met de gevolgen van COVID-19, voor zowel de zorg als de maatschappij, komt veel kennis, enthousiasme en creativiteit bijeen om versneld nieuwe apps te ontwikkelen. Apps die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de continuïteit van zorg en veiligheid van zorgverleners en voor de Nederlandse bevolking.

Lees meer

Werk mee aan het ontwerpen van normen voor DNA en eDNA Methoden

09-04-2020 In de watersector is er steeds meer aandacht voor DNA en environmental DNA (eDNA) methoden. Om beter in te spelen op deze ontwikkelingen in de sector, heeft de normsubcommissie Ecologie de intentie om een nieuwe taakgroep 'DNA en eDNA methoden' op te richten in 2020.

Lees meer

Enquête over standaard voor certificeerbaar projectmanagement

08-04-2020 De normcommissie Projectmanagement heeft een enquête uitgezet. Deze is bedoeld om inzicht te krijgen of er binnen organisaties behoefte is aan een certificeerbare ISO-managementsysteemstandaard voor projecten, programma’s en portfolio’s (PMSS).

Lees meer

Publicatie norm bepaling weerstand rookdoorgang tussen ruimten

07-04-2020 De nationale norm NEN 6075:2020 geeft de methode voor de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang (WRD) tussen ruimten. Deze herziene versie bevat, net als de versie uit 2012, twee opties voor de bepaling van de WRD: in minuten, gebaseerd op het criterium vlamdichtheid (E) van de brandwerendheid, en in de klassen Ra of R200, gebaseerd op lekkage.

Lees meer

Bescherm en steun zorg- en hulpverleners tijdens World Health Day

07-04-2020 Vandaag, op 7 april, staan zorg- en hulpverleners centraal tijdens World Health Day. De persoonlijke bescherming van de zorgverleners staat in deze periode onder hoge druk. Daarom draagt NEN waar mogelijk graag bij aan oplossingen voor de zorgsector.

Lees meer

Eerste leveranciers doorlopen validatie-audit voor de norm voor Veilige Mail

07-04-2020 Afgelopen weken hebben audits plaatsgevonden om het definitieve concept certificatieschema NCS 7516 te valideren in de praktijk, zogenaamde validatie-audits. Dit is het certificatieschema voor NTA 7516, de norm voor het veilig mailen van en chatten over persoonlijke gezondheidsinformatie. Hiervoor hebben de leveranciers SecuMailer en ZIVVER (als eerste e-mailcommunicatiediensten) en de certificatie-instellingen TÜV Nederland, EY CertifyPoint, TÜV Rheinland en Kiwa de handen ineen geslagen.

Lees meer

Voorstel oprichten technische commissie biodiversiteit

06-04-2020 Biodiversiteit gaat in rap tempo achteruit. Het aantal insecten, planten en dieren neemt snel af. Voorstel van Frankrijk is nu om een technische commissie voor biodiversiteit op te richten. Wereldwijd worden belanghebbenden gevraagd of zij meerwaarde zien in de oprichting hiervan. NEN consulteert hiervoor belanghebbenden in Nederland.

Lees meer

Veel belangstelling NEN-normcommissie voedselauthenticiteit en -fraude

06-04-2020 Er is veel belangstelling om een NEN-normcommissie over voedselfraude te starten. Dat bleek uit een informatiemiddag om de interesse te peilen onder Nederlandse belanghebbenden voor betrokkenheid bij de nieuwe CEN Technische Commissie over voedselauthenticiteit en -fraude

Lees meer

Periodieke herziening van drie ISO-normen ‘coagulase-positieve stafylokokken’

06-04-2020 De drie delen van de normenreeks voor coagulase-positieve stafylokokken worden herzien. Voor deel 1 en deel 2 van NEN-EN-ISO 6888 is inmiddels de publieke commentaarronde gestart. Het is daarmee nu voor een bredere groep van belanghebbenden mogelijk om tot 18 mei commentaar te leveren op beide delen.

Lees meer

Nieuwe ISO-norm wei-eiwit gehalte in zuigelingenvoeding

06-04-2020 NEN heeft een nieuwe ISO-norm gepubliceerd voor de analyse van zuigelingenvoeding. NEN-ISO 23293 beschrijft een methode voor het bepalen van de verhouding tussen het wei en caseïne eiwitgehalte in zuigelingenvoeding. Het gaat om op melk gebaseerd poeder. Wei en caseïne eiwit zijn vaak een belangrijk onderdeel van de samenstelling van zuigelingenvoeding. Tot op heden was er geen ISO-norm waarmee dit eiwitgehalte gemeten kon worden.

Lees meer

Whitepaper (Smart Transport) voor NIRS beschikbaar

06-04-2020 Er is een nieuwe methode die real-time de mestsamenstelling op een transportvoertuig analyseert: NIRS. Hierdoor kan de lading mest binnen een paar minuten gecontroleerd worden. De whitepaper ‘Smart Transport’ licht toe hoe en binnen welk systeem het NIRS-consortium werkt. De whitepaper is kosteloos te downloaden via de website van NEN.

Lees meer

Insecten kunnen veilig in diervoeder worden gebruikt

06-04-2020 Larven van de zwarte soldatenvlieg en huisvlieg, meelwormen en kleine meelwormen die worden gekweekt op zogenoemde voormalige voedingsmiddelen (VVM), kunnen veilig worden gebruikt als ingrediënt voor diervoeder.

Lees meer

Normen voor datacenters in ontwikkeling

06-04-2020 Er zijn nieuwe (mondiale) normen voor datacenters in ontwikkeling. In normen voor datacenters staan de eisen die aan datacenters worden gesteld. Er worden onder andere eisen gesteld aan de constructie, voeding, airconditioning en ventilatie, bekabeling, beveiligingssystemen en er zijn criteria gedefinieerd voor de werking van datacenters.

Lees meer

Online trainingen: een goed alternatief

03-04-2020 Sinds de maatregelen in verband met het coronavirus zijn alle trainingen van NEN uiteraard afgelast. De docenten en uitgevers zijn hard bezig geweest om de trainingen online aan te bieden. Op 2 april vond alweer de vierde online training plaats: NEN-EN-IEC 60204 Elektrische uitrusting van machines door docent Henrie Verwey.

Lees meer

Werkgroep voor garnalenvisserij is gestart

03-04-2020 De NEN-werkgroep garnalenvisserij heeft zijn eerste vergadering gehad. De werkgroep stelt in opdracht van LNV een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) op met betrekking tot een ‘black box’ voor de garnalenvisserij. Het doel is dat kan worden vastgesteld of de wijze waarop de garnalenvisserij wordt bedreven binnen de daarvoor opgestelde regelgeving valt. Volgens planning moet publicatie van de NTA in 2020 plaats vinden.

Lees meer

ISO-norm voor ‘chain of custody’ naar finale fase

03-04-2020 De commissie die verantwoordelijk is voor de toekomstige ISO 22095, hield van 30 maart tot 1 april haar zevende vergadering. Deze keer volledig virtueel en met deelname van ruim veertig personen, die gezamenlijk twaalf landen en drie liaison organisaties vertegenwoordigden.

Lees meer

Normen voor crisismanagement, bedrijfscontinuïteit en risicomanagement

02-04-2020 De gevolgen van het coronavirus zijn voor veel bedrijven en organisaties groot. Zij worden geconfronteerd met het plotseling moeten stilleggen van hun bedrijfsactiviteiten, het wegvallen van toeleveranciers, het uitvallen van personeel en een sterk afnemende vraag naar hun producten en diensten. Dat vraagt om crisismanagement, maatregelen om bedrijfsactiviteiten waar mogelijk te continueren en het zo goed mogelijk inschatten van de risico’s om juiste beslissingen te nemen.

Lees meer

NEN feliciteert Brand Compliance

02-04-2020 De certificerende instelling Brand Compliance is door de Raad voor Accreditatie (RvA) als tweede geaccrediteerd voor NEN 7510-1:2017, de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

Lees meer

Nieuwe norm over biogastransportleidingen gepubliceerd

31-03-2020 Bij de realisatie van biogasprojecten komt het voor dat geproduceerd biogas getransporteerd moet worden naar een andere locatie via leidingen door openbare of private gronden. Het biogas kan dan na behandeling worden toegepast of ingevoed in het openbare netwerk.

Lees meer

Audits ten tijde van het coronavirus

30-03-2020 De huidige coronacrisis heeft consequenties op veel terreinen, ook op dat van certificatie en het uitvoeren van audits, zeker binnen zorg en welzijn. Zorginstellingen, zorgverleners en andere hulpverleners moeten op dit moment alle aandacht en energie richten op het bestrijden van het coronavirus. NEN-HKZ kan zich daarom voorstellen dat certificatie op dit moment geen prioriteit heeft en wenst alle zorginstellingen en zorg- en hulpverleners kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Lees meer

Online vergadering voor de ontwikkeling van normen voor bemestingsproducten

30-03-2020 De komende tijd wordt er een groot aantal nieuwe, geharmoniseerde normen ontwikkeld. De normcommissie ‘Bodemverbeterende middelen en Teeltsubstraten’ kwam 25 maart online bijeen om de Nederlandse prioriteiten scherp te krijgen.

Lees meer

Herziening richtlijn over validatie stoomsterilisatieprocessen gepubliceerd

30-03-2020 De herziening van richtlijn R6103 ‘Validatie stoomsterilisatieprocessen’ is gepubliceerd. Het document is een herziening waarbij een deeltoelichting om is gezet door leden van de normcommissie ‘Steriliseren & Steriliteit’ naar de huidige richtlijn.

Lees meer

Workshop voor WaterStraat ondernemers biedt handvatten voor innovatie en normalisatie

27-03-2020 De Green Deal is een actieve deelname en samenwerking tussen The Green Village, NEN, de ministeries van BZK, EZK en I&W, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Delft en het Waterschap Delfland. In de Green Deal Green Village, GD204, werken deze partijen samen aan het bevorderen van de (door)ontwikkeling van systeeminnovaties met als doel versnelde toepassing en opschaling in de praktijk. Zij richten zich daarbij op het identificeren van knelpunten in wet- en regelgeving en normering en bieden structurele oplossingen aan of doen concrete aanbevelingen.

Lees meer

Veilig beeldbellen voor hulpverleners en patiënten

27-03-2020 Het coronavirus dwingt veel hulpverleners over te gaan op beeld- en videobellen met patiënten en anderen om de continuïteit van zorg te garanderen. Maar hoe doe je dat binnen het kader van de geldende regels?

Lees meer

Publicatie normontwerp voor bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid

25-03-2020 Het ontwerp voor de nieuwe norm NEN 7776 is gepubliceerd. Deze nationale norm omvat de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen input leveren. Het ontwerp is tot 1 juli 2020 in te zien.

Lees meer

Financiële meerwaarde creëren met kwaliteitsresultaten

25-03-2020 De internationale ontwerpnorm (NEN-ISO 10014) is gepubliceerd. Deze norm omvat richtlijnen voor het realiseren van financiële en economische voordelen. Het is specifiek gericht op het topmanagement van een organisatie. Het geeft hen handvatten om vanuit product- of proceskwaliteit vergaande voordelen te behalen voor het gehele bedrijf. Geïnteresseerden worden gevraagd commentaar te leveren. Deze input wordt ingebracht bij ISO.

Lees meer

Nieuwe norm voor veiliger elektrisch speelgoed

25-03-2020 Normen zorgen ervoor dat de producten die we dagelijks gebruiken, veiliger gemaakt kunnen worden. Zo wordt de veiligheid van elektrisch speelgoed behandeld in NEN-EN-IEC 62115:2020 ‘Electric toys – Safety’, waarvan recent de aanvulling A11:2020 is gepubliceerd.

Lees meer

Normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen

24-03-2020 Update 25 maart: De snelle verspreiding van het coronavirus wereldwijd vraagt om uitzonderlijke maatregelen, zowel voor overheden, bedrijven als consumenten. De standaardisatie-wereld wil uiteraard bijdragen aan het faciliteren van oplossingen om de tekorten aan medische hulpmiddelen tegen te gaan.

Lees meer

Openbare consultatieperiode leidraden platform CB’23 van start

24-03-2020 De actieteams Paspoorten voor de bouw en Meten van circulariteit van Platform CB'23 (waar NEN aan deelneemt) hebben sinds oktober gewerkt aan 2.0 versies van de leidraden die in juli 2019 zijn gepresenteerd. Platform CB’23 start een openbare consultatieperiode van drie weken om feedback te ontvangen op deze leidraden die nu voor 80 % gereed zijn.

Lees meer

NEN-Gebruikersplatform: de start van nieuwe samenwerkingsvormen

23-03-2020 Onlangs vond bij NEN in Delft de kick-off plaats van het NEN- Gebruikersplatform: een nieuwe samenwerkingsvorm (of: vormen) tussen NEN en verschillende belangenvertegenwoordigers van gebruikers, consumenten en burgers. De kick-off meeting wordt gezien als de start van het verder vormgeven van deze samenwerking, waarbij 2020 als pilotjaar geldt

Lees meer

Geslaagde en inspirerende vergadering Zwembaden bij Van Dorp installaties

23-03-2020 De NEN-commissie Zwembaden hield op donderdag 5 maart een vergadering in het Van Dorp Ontwikkelhuis. Een inspirerende leeromgeving, centraal gelegen in Nieuwegein (Utrecht), waar iedereen kan leren, ontspannen, werken en brainstormen. Er werd een korte presentatie over dit Ontwikkelhuis gegeven en na afloop was iedereen vrij om overal even een kijkje te nemen. De vergadering zelf was ook zeer geslaagd: er waren exceptioneel veel leden aanwezig, het verliep soepel, de sfeer was goed en de commissie heeft goede stappen gemaakt.

Lees meer

Laatste hand wordt gelegd aan Nederlandse Technische Afspraak ‘Circulair Textiel’

23-03-2020 De NEN werkgroep Circulair Textiel, met meer dan dertig leden vanuit alle stakeholder categorieën, publiceert in juni 2020 de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) over circulair textiel. Deze NTA beschrijft categorieën van circulaire textielproducten en stelt eisen aan de inputstromen en de toegepaste circulaire strategieën om te kunnen rapporteren over circulaire textielproducten.

Lees meer

Van klassikale naar online training, doet u mee?

23-03-2020 Leren is belangrijk om uzelf te blijven ontwikkelen. Ook in deze onzekere tijden met het coronavirus. Voor veel vakmensen gaat het werk nog steeds door en is kennis over het toepassen van normen zeer welkom. NEN biedt vanaf vandaag de mogelijkheid om een aantal klassikale trainingen nu als online training te volgen. Op deze manier waarborgen we dat onze klanten alsnog vakkennis kunnen opdoen over toepassen van normen in de praktijk.

Lees meer

Norm voor kite boarding gepubliceerd

23-03-2020 Kite boarding groeit snel aan populariteit en steeds meer mensen maken gebruik van vliegers, boards en andere materialen. Net als de sport, ontwikkelen deze materialen in een snel tempo. Zo worden er bijvoorbeeld veiligheden ingebouwd om ongelukken te voorkomen. Om te waarborgen dat deze toepassingen daadwerkelijk veilig zijn, worden internationale normen (ISO) ontwikkeld. De Europese norm EN-ISO 21853:2020 is nu gepubliceerd.

Lees meer

Wereld Water Dag: water en klimaatverandering

22-03-2020 Water is een van 's werelds krachtigste wapens tegen klimaatverandering. Zonder water zou er geen natuurlijke bescherming zijn, denk aan de mangrove en veengebieden die inwoners van omliggende gebieden beschermen tegen overstromingen. Daarentegen is water ook een gevaar voor de maatschappij. Wereld Water Dag ondersteunt het idee dat iedereen een steentje bij kan dragen aan de versterking van het waterbeheer.

Lees meer

Uitzonderingsmaatregelen i.v.m. Corona bij NEN Schema’s

20-03-2020 (Bericht bijgewerkt op 23-3-2020) Als gevolg van de maatregelen van overheden en organisaties om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen enige tijd niet alle conformiteitbeoordelingsactiviteiten doorgaan zoals gepland. De wijze waarop de RvA omgaat met de huidige situatie is beschreven in het document RvA-T051, wat in overeenstemming is met IAF ID3:2011.

Lees meer

‘Nieuwe’ producten en benamingen Safety Culture Ladder

19-03-2020 De Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) introduceert ‘nieuwe’ producten en productnamen.

Lees meer

RSI is nooit weggeweest

19-03-2020 De pijnlijke pols is terug, zo blijkt uit een enquête onder Europese werknemers. Ook maken ze zich zorgen over langdurig zitten en giftige printers.

Lees meer

Plan voor verbeteren naleving RI&E

19-03-2020 Veel bedrijven hebben geen (goede) RI&E of zijn niet op de hoogte van de verplichting daarvan. Staatssecretaris van Ark (SZW) komt met een meerjarenplan om de naleving van de RI&E te verbeteren.

Lees meer

Testen en vervangen gehoorbescherming

19-03-2020 Hoe vaak moet gehoorbescherming gecontroleerd en vervangen worden? Het SER Arboplatform geeft antwoord. Hoe schadelijk geluid is hangt af van hoe vaak en hoe lang de blootstelling is. Vanaf 80 decibel kan geluid schadelijk zijn. En bij geluiden van 120 decibel kan zelfs acute gehoorschade ontstaan.

Lees meer

Cyber security: van bewustwording naar beginnen

18-03-2020 ‘Waar moet ik in hemelsnaam beginnen?’ Die vraag komt bij veel bedrijven als eerste naar boven zodra ze zich serieus bezig gaan houden met cyber security. Een terechte vraag. En bovendien een vraag die wordt beantwoord op het Industrial Cyber Security Congres op 15 september in Rotterdam.

Lees meer

Normen met eisen voor mondkapjes

18-03-2020 COVID-19 ofwel het coronavirus rukt op in Europa en heeft invloed op het leven van iedereen. Medewerkers in de hulpdiensten en de zorg proberen iedere patiënt zo goed mogelijk te verzorgen. Persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen zijn nodig om te zorgen dat zorgpersoneel én de patiënt veilig blijven.

Lees meer

Bekijk webinar 'Definitief concept van de nieuwe HLS'

16-03-2020 NEN voert het secretariaat van de ISO-werkgroep die de herziening van de High Level Structure (HLS) voorbereidt. In januari is de 3de vergadering gehouden in Sydney. Tijdens deze vergadering is een belangrijke stap gezet naar een nieuwe editie van de HLS die eind dit jaar gereed moet zijn. Tijdens dit webinar (dd. 12 maart 2020) gaat René Gouwens, productmanager NEN, in gesprek met Dick Hortensius, secretaris van ISO/JTCG Task Force 14.

Lees meer

Nederlandse Praktijkrichtlijn ‘Open Urban Platforms’ beschikbaar

13-03-2020 Steeds meer mensen, meer verkeer, meer energieverbruik en toenemende aandacht voor duurzame oplossingen. We willen in een veilige, duurzame, veerkrachtige en aantrekkelijke stad wonen. Dit vraagt in onze steden om nieuwe technologieën op het gebied van veiligheid, gezondheid, energie en mobiliteit.

Lees meer

Maatregelen rondom coronavirus

13-03-2020 Gisteren heeft het Nederlandse crisisteam van de overheid (kabinet en RIVM) maatregelen aangekondigd om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te beperken. NEN volgt de adviezen van het RIVM.

Lees meer

Normontwerp voor kleding die helpt beschermen tegen tekenbeten gepubliceerd

12-03-2020 Het tekenseizoen komt er weer aan. De kleding die claimt te beschermen tegen tekenbeten moet ook echt bescherming bieden. De eisen voor de beschermende kleding die is behandeld met permethrin staan in het normontwerp prEN 17487.

Lees meer

Norm voor de bepaling van het smeltgedrag van as van vaste biobrandstoffen is gepubliceerd

12-03-2020 ISO 21404:2020 is de nieuwe internationale norm voor het bepalen van het smeltgedrag van as van vaste biobrandstoffen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een behoefte van bijvoorbeeld duurzame energieproducenten om vaste biobrandstoffen te karakteriseren om zodoende mogelijke negatieve effecten van de as uit de brandstof op de verbrandingsoven en ketels te voorkomen.

Lees meer

Nieuwe normen voor LNG en CNG infrastructuur

12-03-2020 Aardgas in vloeibare en gecomprimeerde vorm (LNG en CNG) staat volop in belangstelling als alternatieve, schonere brandstof voor conventionele brandstoffen zoals diesel. Daarnaast is er een groeiende import van LNG in Europa om aan de aardgasvraag te voldoen, onder meer als gevolg van verlaging van de eigen productie (bijvoorbeeld in Groningen) en vervanging van steenkool voor energiecentrales.

Lees meer