Nieuws

NTA 8828 ‘Elektrolassen voor PE’ wordt herzien

08-12-2017 In 2016 is de NTA 8828 (Nederlandse Technische Afspraak) gepubliceerd. Deze bevat uniforme afspraken voor het maken van elektrolasverbindingen in PE-leidingen voor gas en drinkwater. In 2018 wordt een beperkte herziening opgesteld.

Lees meer

Smart grid standardization roadmap

08-12-2017 November 2017 is de eerste editie verschenen van de ‘Smart grid standardization roadmap’, IEC/TR 63097:2017. Dit Technical Report beschrijft het smart grid en heeft als doel een set van richtinggevende principes vast te leggen. Experts die verantwoordelijk zijn voor het specificeren, ontwerpen en implementeren van een ‘Smart Energy System’ kunnen hier gebruik van maken.

Lees meer

Nieuwe versie ISO 22000 dichterbij

08-12-2017 Het commentaar van ISO-lidstaten op de ontwerpversie van de norm ISO/DIS 22000 is zo goed gegaan, dat besloten is geen tweede DIS te publiceren, maar direct over te gaan tot publicatie van de FDIS. Het streven is om de definitieve nieuwe versie van de norm in juli of augustus 2018 te publiceren. Dit is goed nieuws voor de markt, die met smart op de nieuwe ISO 22000 wacht.

Lees meer

Norm brandveiligheid rookgasafvoersystemen gepubliceerd

08-12-2017 De norm NEN 6062 voor brandveiligheid rookgasafvoersystemen is gepubliceerd. Hierin wordt de bepalingsmethode beschreven waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) wordt bepaald. Deze norm is van belang voor fabrikanten en leveranciers, installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen.

Lees meer

Definitieve intrekking Nederlandse normen voor diervoeder

08-12-2017 In een eerder persbericht van 15 augustus jl. is aangekondigd dat de leden van de Nederlandse normcommissie 'Diervoeder' hadden besloten om een viertal Nederlandse normen in te trekken. Omdat vanuit de sector bezwaar is aangetekend, zullen uiteindelijk twee van de vier normen worden ingetrokken.

Lees meer

Herziene ISO-normen voor cacaobonen gepubliceerd

08-12-2017 De publicatie van twee herziene internationale normen voor cacaobonen ISO 2451 en ISO 2292 is een feit. Beide normen voorzien in de behoefte van diverse partijen die te maken hebben met de internationale handel in cacao(bonen). Nederland is, als één van de grootste cacao-importerende landen, nauw betrokken geweest bij de herziening van deze normen.

Lees meer

Start opstellen ISO-normen ‘Drone identificatiemodule en autorisatie‘

08-12-2017 In internationaal verband wordt een ISO-norm opgesteld om de wereldwijde compatibiliteit van systemen die de autorisatie en identificatie van drones borgen. Belanghebbenden die bij willen dragen aan de ontwikkeling van deze normen, kunnen zich melden bij NEN.

Lees meer

Norm voor brandmeldinstallaties gepubliceerd

07-12-2017 NEN 2535 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen’ geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie. De noodzaak en de omvang van de brandmeldinstallatie en de uitvoering van de alarmorganisatie worden in deze norm niet bepaald.

Lees meer

Nieuwe versie NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ gepubliceerd

07-12-2017 Op 7 december wordt tijdens het congres ‘Impact nieuwe NEN7510:2017’, de herziene norm NEN 7510:2017 aangeboden aan Marjolein ten Kroode van GGZ en lid van het Informatieberaad.

Lees meer

Nieuwe versie NEN 7513 logging – in elektronische patiëntdossiers gepubliceerd voor commentaar

06-12-2017 De -wettelijk verplichte- NEN 7513 ‘Logging – Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers’ bepaalt wat en wanneer er moet worden gelogd in een patiëntdossier. Dit geeft inzicht in wie toegang heeft gehad tot dat patiëntendossier.

Lees meer

Publieke commentaarronde NEN-EN-ISO-norm methodeverificatie

05-12-2017 Nederland is nauw betrokken bij het opstellen van een meerdelige ISO-norm voor validatie en verificatie van microbiologische methoden in de agrofoodsector. Er is nu een nieuw normontwerp verschenen binnen deze normenreeks, het derde deel, met eisen voor methodeverificatie in een laboratorium. Tijdens de publieke commentaarronde kunnen belanghebbenden tot 1 februari 2018 commentaar indienen op dit deel.

Lees meer

Vijf diervoedernormen gepubliceerd

05-12-2017 Er zijn ontwikkelingen op het gebied van normen voor diervoeder. Hieronder leest u de laatste stand van zaken.

Lees meer

Waterstofauto komt binnen bereik

04-12-2017 UCLA onderzoekers hebben een apparaat ontwikkeld dat zonne-energie gebruikt om waterstof te produceren. Dit kan voertuigen op waterstof voor een grotere groep consumenten binnen bereik brengen.

Lees meer

Voorstel ISO-norm natuurlijke antimicrobiële stoffen goedgekeurd

04-12-2017 Het Iranese voorstel voor het opstellen van een nieuwe norm over natuurlijke antimicrobiële stoffen, is door een meerderheid van de ISO-lidstaten goedgekeurd. De nieuwe norm zou een lijst met termen en definities van deze stoffen moeten bevatten. Met de goedkeuring kan het voorstel in het werkprogramma van ISO worden opgenomen. Nederland heeft tegen gestemd, met commentaar.

Lees meer

Zuivelwereld bijeen voor World Dairy Summit

04-12-2017 De internationale zuivelwereld kwam van 29 oktober tot 3 november bijeen in Belfast voor de jaarlijkse IDF World Dairy Summit (WDS). De conferentie werd door ruim 1000 mensen uit de mondiale zuivelwereld en aanverwante sectoren bezocht, van melkveehouder tot bankier. Tijdens de week kwamen allerlei thema's aan de orde die relevant zijn voor de zuivelsector. Dit keer namen de herstellende melkprijs, Brexit, de toenemende antimicrobiële resistentie en de Declaration of Rotterdam een prominente plaats in in het programma.

Lees meer

ISO-conceptnormen zuivel en zuigelingenvoeding beschikbaar

04-12-2017 ISO heeft drie nieuwe normontwerpen gepubliceerd ter commentaar. Het gaat om een methode voor de bepaling van chloride en twee methoden voor de bepaling van mineralen en sporenelementen (MS-techniek en AES-techniek). De methoden zijn ontwikkeld en gevalideerd voor de toepassing in melkproducten en zuigelingenvoeding in een samenwerkingsverband tussen AOAC, ISO en IDF en China. Commentaar kan worden ingediend tot eind januari.

Lees meer

WHO: “Stop met antibiotica bij gezonde dieren”

04-12-2017 De Wereldgezondheidsorganisatie WHO roept wereldwijd veehouders op om te stoppen met antibiotica bij gezonde dieren. De kans op resistente bacteriën moet daardoor afnemen. Nederland doet het goed, maar het kan beter.

Lees meer

Energie besparen met inregelen klimaatinstallatie

04-12-2017 Klimaatinstallaties in gebouwen blijken niet goed ingeregeld. De inregeling is vaak niet afgestemd op het gebruik en de behoefte. Dit leidt tot klachten, tot onnodig energiegebruik en hoge kosten. Daarom onderzoekt NEN met een aantal partijen of er een nationale afspraak gemaakt kan worden om dit te verbeteren. En of dit aan een 'Erkende maatregel' gekoppeld kan worden.

Lees meer

Autobouwers en oliegiganten willen verbrandingsmotor redden

30-11-2017 Grote autofabrikanten als Ford en Fiat Chrysler Automobiles proberen samen met de oliegiganten Shell, BP en Exxon Mobil de van alle kanten belaagde verbrandingsmotor te redden.

Lees meer

"Tienduizend woningen kleiner dan vermeld"

29-11-2017 Wie een huis of gebouw wil kopen of de afgelopen jaren heeft gekocht kan maar beter goed controleren of het wel zo groot is als beloofd. Verschillende aankoopmakelaars zeggen tegen BNR regelmatig oppervlaktemetingen tegen te komen die niet kloppen. Wist u dat er ook een NEN norm is om de oppervlakten nauwkeurig te bepalen?

Lees meer

Waardevermeerdering en snellere verkoop met energielabel

29-11-2017 Woningen met energielabel A of B staan gemiddeld een maand korter in de verkoop dan andere woningen. Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University. Daarnaast leveren ze gemiddeld 6.000 euro meer op. Het onderzoek baseert zich op de transactiecijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en informatie over energielabels van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees meer

NEN themadag ‘Infrastructuur alternatieve brandstoffen’

28-11-2017 NEN organiseert op dinsdag 19 december 2017 de themadag ‘Infrastructuur alternatieve brandstoffen’. Geïnteresseerde partijen worden tijdens deze dag geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Daarnaast wordt een drietal inspirerende workshopsessies aangeboden, waarin deelnemers met elkaar aan de slag gaan om de verdere uitrol te bespoedigen.

Lees meer

Bioeconomy Manifesto aangeboden aan de Europese commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie

24-11-2017 Op 16 november heeft het Stakeholders Panel Bioeconomy haar Manifesto aangeboden aan Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie als onderdeel van de Bio-economie beleidsdag. Stakeholders in het European Bioeconomy Manifesto laten daarmee zien hoe zij willen bijdragen aan de transitie naar een Europese circulaire bio-economie.

Lees meer

"Brandveiligheid woningcorporaties te weinig afgestemd op bewoners"

23-11-2017 Woningcorporaties in Gelderland en Noord-Brabant werken al met de plaatselijke brandweer samen om woningen en gebouwen brandveiliger te maken. Branchevereniging voor woningcorporaties Aedes meldt dit en wil de ervaring binnen deze regio's gebruiken voor samenwerking met andere regio's.

Lees meer

Wat betekent het regeerakkoord voor de installatiebranche?

23-11-2017 Onlangs presenteerden de coalitiepartners van het kabinet Rutte-III het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'. Wat houdt dit in voor u?

Lees meer

Wettelijke erkenning gasinstallateurs wordt race tegen de klok

23-11-2017 Het wordt een race tegen de klok om de wettelijke erkenning regeling voor gasinstallateurs voor 1 januari 2019 rond te krijgen. Uneto-VNI maakt zich zorgen of deze deadline gehaald wordt. De Tweede Kamer buigt zich pas in december over de invulling, dik twee jaar na de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Lees meer

Herziening NTA ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’

23-11-2017 NTA 8003 ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ beschrijft een systeem voor het classificeren van vaste en vloeibare biomassastromen als brandstoffen voor energiewinning.

Lees meer

Voorstel voor norm over duurzaamheidskeurmerken

23-11-2017 Duurzaamheidskeurmerken hebben een grote vlucht genomen. Hierdoor is bij consumenten verwarring ontstaan over de betekenis en waarde van duurzaamheidskeurmerken. Binnen ISO is een voorstel aangenomen voor de ontwikkeling van een norm voor duurzaamheidskeurmerken. NEN organiseert op 13 december een bijeenkomst in Delft om Nederlandse belanghebbenden te informeren over deelname aan de ontwikkeling van deze norm.

Lees meer

Succesvolle klantendag NEN Connect

23-11-2017 Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van NEN Connect organiseerde NEN op 15 november 2017 een speciale klantendag met als thema ‘The future is now’.

Lees meer

Volgende lichting specialisten cyber security

21-11-2017 De volgende lichting specialisten op het gebied van cyber security in de industrie en vitale infrastructuur gaat komende maand op voor het IEC 62443-examen. Wie hiervoor slaagt, kan zijn of haar vakbekwaamheid op dit belangrijke vakgebied aantonen met een certificaat.

Lees meer

Training NEN 8012 Brandveiligheid ET-kabels

21-11-2017 Ook in het komend jaar staan weer nieuwe trainingen op het programma voor NEN 8012 de bepaling van de brandveiligheidsklasse van de laagspannings- en signaalbekabeling in gebouwen. Alle elektrotechnische en signaalbekabeling die in gebouwen wordt geïnstalleerd, moet zijn voorzien van een CE-markering die hun brandveiligheidsklasse aangeeft.

Lees meer

Save the date: Symposium nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen op 27 maart 2018

20-11-2017 NEN organiseert op 27 maart 2018 een symposium over de nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen. Dit symposium is bedoeld voor zowel fabrikanten/leveranciers als ook zorginstellingen. De dag zal in het teken staan van de wijzigingen, wat deze betekenen voor de verschillende partijen en hoe hiermee om te gaan.

Lees meer

Internationale standaarden ondersteunen klimaatadaptatie

20-11-2017 Internationale standaarden kunnen worden gebruikt als hulpmiddelen om de ‘Agenda 2030’ voor duurzame ontwikkeling te helpen implementeren. Dit is de boodschap van een evenement georganiseerd door ISO en het IAF (International Accreditation Forum). Dit evenement is onderdeel van de 23ste conferentie van de partijen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC COP23) in Bonn, Duitsland.

Lees meer

VBKV gaat door in nieuwe vorm

20-11-2017 De Vereniging van het Baby- en Kleutervak (VBKV) wordt een bredere organisatie. Ook zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd.

Lees meer

Nieuwe algemeen directeur NEN

17-11-2017 Ir. Rik van Terwisga (60) wordt per 1 januari 2018 de nieuwe algemeen directeur van NEN. Hij volgt dr. Piet-Hein Daverveldt op die de afgelopen vijf jaar leiding gaf aan de NEN-organisatie.

Lees meer

NEN tekent samenwerkingsovereenkomst met Jet-Net

17-11-2017 Op 14 en 15 november maakten 1400 leerlingen van HAVO-4 en VWO-5 kennis met technologische beroepen tijdens de Jet-Net Career Day bij de TU in Delft. TNO, DP6, 3M, DSM, De Haagse Hogeschool, INholland Delft en TUDelft waren al bij dit netwerk aangesloten. Op 15 november is het netwerk uitgebreid met NEN.

Lees meer

Vaker ongelukken in de Metaalindustrie

16-11-2017 In vergelijking met andere werknemers in de metaal hebben jongeren drie keer zo vaak een ongeluk. En jong geleerd is oud gedaan.

Lees meer

NPR 7201 en NCS 7201 gepresenteerd op Geotechniekdag

15-11-2017 De definitieve versie van NPR 7201 ’Bepaling van het axiaal draagvermogen van funderingspalen door middel van proefbelastingen’ is gepubliceerd.

Lees meer

Aan de slag met certificeren woningsprinklers

14-11-2017 Het CCV heeft in samenwerking met stakeholders zoals de brandweer en installateurs een certificatieschema woningsprinklerinstallaties ontwikkeld. CIBV heeft als eerste certificatie-instelling een licentieovereenkomst met het CCV gesloten om het certificatieschema te mogen gebruiken.

Lees meer

Onder voorwaarden lift gebruiken bij brand

14-11-2017 René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken, stelt in het kader van de start van de Nationale Brandpreventieweken: “Een lift is bij brand in een seniorencomplex vaak de meest veilige én enige vluchtweg voor een oudere die niet in staat is om zelf via een trap te vluchten”.

Lees meer

Inspectie berispt bedrijven voor schenden legionellaregels

14-11-2017 De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de afgelopen twee jaar ruim 480 bedrijven berispt omdat zij geen maatregelen tegen de legionellabacterie hadden genomen. Dat blijkt uit gegevens van de Inspectie voor de Leefomgeving (ILT) die zij online hebben geplaatst naar aanleiding van een WOB-verzoek van RTL Nieuws.

Lees meer

Boetes voor verkoop zonder energielabel

14-11-2017 De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beboet 23 eigenaren van utiliteitsgebouwen wegens de verkoop van een gebouw zonder het verplichte energielabel. De hoogste boete bedraagt ruim 10.000 euro.

Lees meer

NEN te gast bij tattoo beurs Eindhoven

14-11-2017 NEN was op 4 november jl. te gast bij Tattoo Convention Eindhoven. Er werd gesproken met standhouders en bezoekers over het voorstel voor een Europese norm voor Veilig tatoeeren en Permanente Make-Up (PMU). Het voorstel stond open voor reacties tot 12 november, waarna de Nederlandse normcommissie heeft besloten welke commentaren ingediend worden namens Nederlandse belanghebbenden.

Lees meer

Congres Impact nieuwe NEN 7510:2017

14-11-2017 De eisen aan informatiebeveiliging worden steeds strenger, onder andere gevoed door nieuwe Europese wetgeving. Op het ogenblik hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Vanaf 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele EU.

Lees meer

DAMEN Dredging Equipment bedankt NEN als partner bij certificering

13-11-2017 Damen Dredging Equipment (DDE) maakt en levert baggerschepen en gerelateerde producten en diensten. Sinds 2014 zijn zij ISO9001-2008 gecertificeerd. In 2015 besloot het bedrijf ook een arbo- en milieumanagementsysteem op te zetten. “Dat had voor ons hoge prioriteit”, vertelt Jeroen van der Linden, HSEQ-coördinator (Health, Safety, Environment & Quality bij DDE). “Vanuit de markt kregen we steeds meer vraag om arbo- en milieucertificering. Omdat we niet voldoende kennis in huis hadden, zochten we een partner om ons hierbij te begeleiden.”

Lees meer

Evaluatie internationale norm voor medische laboratoria

13-11-2017 ISO is gestart met de systematic review van ISO 15189 ‘Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie’. Op basis van deze evaluatie wordt besloten of een herziening gewenst is. Ook Nederland heeft hierin een stem. NEN roept daarom belanghebbende partijen op om vóór 1 januari 2018 hierover hun stem uit te brengen.

Lees meer

Start ontwikkeling NTA voor IFD-bouw beweegbare bruggen

13-11-2017 Op initiatief van de provincie Noord-Holland, Volker Rail en vele andere partijen start NEN een normalisatietraject voor IFD-bouw van beweegbare bruggen. IFD-bruggenbouw (Industrieel, Flexibel en Demontabel) vind zijn oorsprong in het programma ‘Stroomversnelling bruggen’ van de Bouwcampus Afspraken over het gebruik van standaarden voor terminologie, brugelementen en methoden worden vastgesteld in een nieuwe NTA (Nederlandse Technische Afspraak).

Lees meer

Ontwerp NEN 3381 ‘Eisen voor verkeersborden en bewegwijzeringsborden’ voor commentaar gepubliceerd

13-11-2017 NEN heeft de nieuwe versie van NEN 3381 ‘Wegmeubilair - Eisen voor verkeersborden en bewegwijzeringsborden’ voor commentaar gepubliceerd.

Lees meer

Publicatie Europese norm voor kledingmaten

13-11-2017 De Europese technische commissie CEN/TC 248 ‘Textiel en textielproducten’ heeft het laatste deel van de Europese normenreeks EN 13402 geactualiseerd voor de maatvoering van kleding. De maataanduiding is ontworpen om te worden gebruikt door kledingfabrikanten bij het maken van kleding.

Lees meer

Podcast Circulaire Economie: Hergebruik bouwmaterialen en circulair aanbesteden

10-11-2017 Podcasts beluisteren tijdens het joggen, strijken of tijdens andere dagelijkse bezigheden. Ideaal toch?! NEN is in samenwerking met BNR gestart met het opnemen van podcasts voor onder andere de thema’s water en circulaire economie. Deze week: Hergebruik bouwmaterialen en circulair aanbesteden

Lees meer

Op weg naar een roadmap voor ‘Circulaire Bouw’

09-11-2017 NEN heeft in 2017 diverse stappen gezet om de behoefte aan standaardisatie op het gebied van circulair bouwen in kaart te brengen. Momenteel worden deze bevindingen en vervolgstappen gedefinieerd in een roadmap over standaardisatie voor circulair bouwen.

Lees meer

Publicatie ISO 45001 in zicht

09-11-2017 De internationale norm ISO 45001 voor arbomanagementsystemen wordt eind november voor de laatste ronde, de FDIS-stemming, gepubliceerd. Het is dan niet meer mogelijk om inhoudelijk commentaar te geven, maar er kan door de leden wel worden aangegeven of zij voor publicatie van de norm zijn of niet. Deze stemming duurt 8 weken. De norm ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use’ vervangt OHSAS 18001.

Lees meer

Meer beweging met dynamische werkplekken

09-11-2017 Meer dan de helft van de Nederlanders voldoet aan de nieuwe beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Als werkgever kun je dat percentage nog verder opschroeven, aldus Erwin Speklé, senior ergonoom bij Arbo Unie. Door het gebruik van dynamische werkplekken.

Lees meer

Omgevingswet definitief uitgesteld

09-11-2017 De inwerkingtreding van de Omgevingswet is definitief vastgesteld op 1 januari 2021. Oud-minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft dat voordat ze terugtrad laten weten. Eerder al gaf de oud-bewindsvrouw aan dat de wet niet, zoals eerder het plan was, in 2019 in werking zal treden. De vertraging heeft mogelijk gevolgen voor de publicatiedatum van enkele PGS-richtlijnen.

Lees meer

NVWA verbiedt verkoop van vijf werk- en sporthandschoenen

09-11-2017 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de verkoop van vijf werk- en sporthandschoenen verboden. Het chroom VI gehalte bleek na onderzoek boven de norm. Bij drie van deze vijf onderzochte handschoenen was het chroomgehalte dusdanig hoog dat er een ernstig veiligheidsrisico aanwezig was.

Lees meer

NPR 5325 ‘Overdragen van software’ gratis beschikbaar

08-11-2017 Wat dient een organisatie precies vast te leggen bij het overdragen van software tussen partijen? De nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5325 ‘Overdragen van software’ geeft hiervoor een beschrijving. De richtlijn maakt inzichtelijk welke risico’s er kunnen optreden en hoe beoordelende partijen deze risico’s kunnen meten. Het gaat hierbij om software waarvan de werking als voldoende is beschouwd en in veel gevallen operationeel is. Deze NPR is nu gratis beschikbaar!

Lees meer

Een derde van het internet ligt onder vuur

08-11-2017 Het aantal aanvallen op internet is veel groter dan aangenomen. Uit een analyse van twee jaar ‘denial-of-service' aanvallen, concludeert UT-onderzoeker Mattijs Jonker dat een derde van het internet eraan bloot staat: gemiddeld 30 000 aanvallen per dag.

Lees meer

Regeerakkoord: meer geld voor Inspectie SZW

08-11-2017 In het regeerakkoord wordt in een oplopende reeks vanaf 2022 structureel 50 miljoen per jaar vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie van SZW, conform het Inspectie Control Framework.

Lees meer

50% groei verwacht voor roboticasensoren tot 2022

08-11-2017 Uit een recent rapport van BCC Research - Sensors for Robotics: Technologies and Global Markets, blijkt dat de wereldwijde markt voor sensoren jaarlijks met 12,6% groeit en in de komende vijf jaar met 50% zal toenemen in dollars.

Lees meer

Europese Commissie: 30 miljard voor innovatie

08-11-2017 De komende drie jaar steekt de Europese Commissie 30 miljard euro in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. De commissie wil vooral initiatieven subsidiëren die tot technologische doorbraken en nieuwe markten leiden.

Lees meer

Plannen voor normcommissie gasdetectoren krijgen vervolg

08-11-2017 Nederlandse invloed op de Europese normontwikkeling voor gasdetectoren is van belang. Dit bleek op de goed bezochte informatiebijeenkomst van 28 juni jl. bij NEN in Delft. De oprichting van een normcommissie, die de Nederlandse belangen behartigt, was de inzet van de vervolgvergaderingen op 13 september en 6 november jl. De deelnemers waren het er over eens: de commissie moet er komen.

Lees meer

Meedoen aan normontwikkeling ‘Business Continuity en Crisis Management’

06-11-2017 Bedrijven en consumenten zijn steeds meer afhankelijk van de continuïteit van productie en dienstverlening, ook in ketensamenwerking. De recente cyberaanvallen en het stil komen te liggen van terminals in de Rotterdamse haven en het farmaciebedrijf MSD laten zien hoe belangrijk aandacht voor bedrijfscontinuïteit vandaag de dag is. In de norm ISO 22301 staat het zorgen voor en borgen van deze continuïteit centraal. Deze mondiale norm wordt herzien en de Nederlandse normcommissie levert hieraan een actieve bijdrage. Doe mee en kijk hoe dat kan bij NENCrowd.

Lees meer

Publicatie ISO-normen voor project-, programma- en portfoliomanagement

06-11-2017 Op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement zijn dit jaar twee nieuwe normen gepubliceerd. ISO 21505 ‘Project-, programma- en portfoliomanagement – Richtlijn voor governance’ beschrijft de context van en de richtlijnen voor het gedeelte van corporate governance dat zich bezighoudt met projecten, programma’s en portfolio’s.

Lees meer

Publicatie nieuwe edities ISO 11615 en 11616 Identificatie van geneesmiddelen

30-10-2017 Nederland loopt voorop in de wijze waarop geneesmiddelen zijn gedefinieerd in een geneesmiddelendatabank en de wijze waarop dit is geïmplementeerd in processen voorschrijven, afleveren en declareren. Vanuit Nederland is dan ook actief bijgedragen aan de ontwikkeling van ISO normen voor identificatie van geneesmiddelen. Na een herziening van deze normen zijn nieuwe edities gepubliceerd van ISO 11615 en ISO 11616 en hun implementatievoorschriften.

Lees meer

Informatiemiddag 'Gebruikerservaringen ontwikkelen normen voor medisch elektrische toestellen'

30-10-2017 NEN organiseert op 20 november van 13.30 tot 16.30 uur een informatiemiddag over het belang van gebruikerservaringen bij het ontwikkelen van normen voor medisch elektrische toestellen. Bent u klinisch fysicus, instrumentatietechnicus, leverancier/fabrikant en/of anderszins betrokken bij medisch elektrische apparatuur, dan bent u van harte welkom om aan deze middag deel te nemen en mee te praten over het onderwerp. Uw feedback is van belang om normen nog beter te maken! Inschrijven kan tot uiterlijk 15 november aanstaande.

Lees meer

Normen industriële elektrotechniek

27-10-2017 Ook de normen voor de industriële elektrotechniek zijn sterk in beweging. Allereerst komen alle eisen die worden gesteld aan industriële schakel- en besturingskasten en -panelen in één norm. En deze norm verwijst naar de de PL- en SIL-veiligheidsnormen die verder naar elkaar toegroeien.

Lees meer

Eerste inspecteurs NTA 8220-gecertificeerd

27-10-2017 Komende week al worden de eerste elektrotechnische inspecteurs en inspectiebedrijven erkend en gecertificeerd voor de inspectie van de brandveiligheid van elektrisch materieel in gebouwen volgens een nieuwe methodiek, die bij NEN is vastgelegd in de NTA 8220.

Lees meer

Overeenstemming over OVL-norm

26-10-2017 Begin dit jaar kwam de nieuwe NPR 13201 over openbare verlichting uit. Deze Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) is gebaseerd op de Europese norm EN 13201-1. Dit betekende een aanscherpingvan de technische eisen die aan de openbare verlichting worden gesteld

Lees meer

CEN publiceert nieuwe richtlijnen over pesticideresidu’s

24-10-2017 De Europese technische commissie CEN/TC 275 (horizontale voedingsmiddelen analyse) heeft twee nieuwe specificaties gepubliceerd voor de bepaling van pesticideresidu's in voedingsmiddelen. Eén daarvan heeft ook als toepassingsgebied fipronil.

Lees meer

Normontwerp vitamine D in zuigelingenvoeding

24-10-2017 ISO heeft een nieuw normontwerp gepubliceerd met een bepalingsmethode voor vitamine D in zuigelingenvoeding en speciale voeding voor volwassenen, ISO/DIS 20636. De set van nieuwe normen waar dit ontwerp onder valt, is belangrijk omdat een groot aantal van de analysemethoden voor zuigelingenvoeding in de loop van de jaren verouderd is.

Lees meer

Eervolle vermelding NZO bij NENnovation Award 2017

24-10-2017 De NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie) heeft een eervolle vermelding gekregen tijdens de World Standards Day. Daar werd ook de NENnovation Award 2017 uitgereikt die is gewonnen door de Nierstichting met een project over een innovatieve draagbare kunstnier.

Lees meer

Experts normen koeltransport gezocht

24-10-2017 Koeltransport is een groeiende en internationaal uitdagende sector. Zeker wanneer de transporteur meerdere landsgrenzen oversteekt, kunnen de (gekoelde) omstandigheden voor overdracht en levering erg verschillen. Om meer standaardisatie te bieden, worden commissieleden gezocht voor het ontwikkelen van internationale normen (ISO).

Lees meer

Agri Food Week propageert transparantie en innovatie

24-10-2017 Tijdens Dutch Agri Food Week konden bezoekers nieuwe inzichten opdoen over de toekomst van voedsel in ons land en de wereld. Er waren tussen 9 en 19 oktober tal van noviteiten te zien die meer dan 50.000 bezoekers trokken.

Lees meer

Evaluatie Machinerichtlijn: goed voor vrije interne markt en veiligheid maar te weinig controles op naleving

20-10-2017 De Machinerichtlijn heeft voor een vrije interne (EU) markt gezorgd voor machines en meer veiligheid en gezondheid voor gebruikers, dat is een van de conclusies uit een onlangs uitgebracht rapport van de Europese Commissie.

Lees meer

NEN presenteert ‘energie uit water’ tijdens Aquatech in de RAI

19-10-2017 Energie halen uit water kan op verschillende manieren, waaronder met getijden, golven, osmose en OTEC. Deze vormen van energiewinning bieden Nederland kansen voor zowel verduurzaming als internationale export. Tijdens de vakbeurs Aquatech laat NEN op 31 oktober, samen met een aantal andere partijen, zien welke technieken kunnen worden toegepast, maar ook hoe Nederland de sterke positie in de wereldwijde mariene energiesector probeert te behouden en te versterken.

Lees meer

ISO/IEC 17025 in de laatste fase van de herziening

18-10-2017 Kalibratie, testen en het analyseren van monsters is de dagelijkse praktijk van meer dan 60.000 laboratoria wereldwijd. Maar hoe kunnen zij klanten geruststellen over de betrouwbaarheid van hun resultaten? ISO/IEC 17025 beschrijft de voorwaarden waaraan laboratoria moeten voldoen om consistente en betrouwbare resultaten te leveren.

Lees meer

En de Georges Garel Award gaat naar…

18-10-2017 Neil Reeve is vereerd met de prestigieuze Georges Garel Award van de International Federation of Standards Users (IFAN) voor zijn verdienstelijke bijdragen aan standaardisatie. Neil Reeve was jarenlang voorzitter van ISO/TC 67 ‘Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries’, al vele jaren voordat hij in 2012 met pensioen ging. Door organisatorische problemen werd hij gevraagd om opnieuw voorzitter te worden en werd hij herbenoemd in 2016.

Lees meer

NEN lanceert nieuwe website rondom ontwikkeling NTA 8800 'Energieprestatie van gebouwen'

18-10-2017 In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt NEN aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode. Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in de bouwregelgeving.

Lees meer

Veiligheidsladder helpt bewust veilig werken

17-10-2017 NEN is sinds 2016 beheerder van de Veiligheidsladder, een beoordelingsmethode die bedrijven en hun leveranciers stimuleert om bewust veilig te werken. De Veiligheidsladder heeft als doel het terugdringen van het aantal onveilige situaties, met als gevolg een vermindering van het aantal incidenten. De Veiligheidsladder is daarmee een aanvulling op ‘systeemnormen’ zoals ISO 45001 (OHSAS) en VCA.

Lees meer

ProRail publiceert veiligheidsonderzoeken online

17-10-2017 ProRail publiceert sinds kort zijn onderzoeksrapporten ook online. NEN heeft ProRail, grondlegger van de Veiligheidsladder, gevraagd waarom ProRail besloten heeft om deze onderzoeksrapporten online beschikbaar te stellen.

Lees meer

NEN 6603 voor kwaliteitsborging met controlekaarten gaat internationaal

17-10-2017 NEN heeft in 2010 NEN 6603 gepubliceerd. Deze norm beschrijft hoe milieu- en voedingslaboratoria de kwaliteit van hun chemische en microbiologische analyses beter kunnen waarborgen met statistische controlekaarten. Deze norm wordt in Nederland veel toegepast en ook vanuit het buitenland is er veel interesse in deze norm. NEN gaat daarom aan de slag met een Engelse vertaling en zal het gedachtegoed internationaal verspreiden.

Lees meer

Manifest duurzame inzetbaarheid

17-10-2017 Hoe krijg je duurzame inzetbaarheid goed van de grond? Daarover brainstormde onlangs een gezelschap van meer dan 100 HRM-managers en -adviseurs uit heel Nederland tijdens de duurzame-inzetbaarheid-doorbraakdag (DIDD). Uit de resultaten is nu een manifest gekomen dat de organisatoren graag willen verspreiden.

Lees meer

Tijd voor inzetbaarheid

17-10-2017 Bij inzetbaarheid wordt in eerste instantie gedacht aan duurzame inzetbaarheid. Toch zijn er meer onderwerpen die een relatie hebben met inzetbaarheid, zoals (strategische) personeelsplanning en diversiteit & integratie.

Lees meer

Uitbreiding Webtool Veiligheidsladder: Online Dossier (SAQ+)

17-10-2017 Er is een uitbreiding op de Webtool Veiligheidsladder beschikbaar, het Online Dossier. Met het Online Dossier kunt u als gebruiker van de webtool uw opdrachtgevers inzage geven in de stand van zaken van uw veiligheidscultuur.

Lees meer

Informatiemiddag NEN 5725 ‘Vooronderzoek landbodem’

17-10-2017 De revisie van NEN 5725 ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’ is afgerond. Op 21 november 2017 organiseert NEN een informatiemiddag ter introductie van deze nieuwe norm.

Lees meer

Kick-off voor de herziening van NEN 9140 'Veilig werken aan e-voertuigen'

16-10-2017 Hybride en elektrische auto’s verschijnen steeds meer op de Nederlandse wegen en op de tweedehands markt. Daardoor komen ze ook bij zogenaamde niet-merk-gebonden garages terecht. Hoe kunnen deze garages veilig met hoge spanningen in de auto's werken? Hoe gaan de hulpdiensten met deze wagens om? NEN 9140 geeft antwoord op deze en nog vele andere vragen maar is inmiddels aan een update toe. Op de kick-off vergadering op 25 oktober wordt het startsein gegeven.

Lees meer

Startbijeenkomst normcommissie ‘Patiëntentilliften en hygiënehulpmiddelen’

16-10-2017 Op 12 december 2017 organiseert NEN een informatie- en startbijeenkomst voor partijen die geïnteresseerd zijn in deelname aan de revisie van NEN-EN-ISO 10535 'Tilliften voor het verplaatsen van mensen met een handicap – Eisen en beproevingsmethoden'. Ook komt de revisie van NEN 7506 aan bod, welke bij ISO ingebracht zal worden om onderdeel te worden van de nieuwe EN-ISO 10535. Om dit werk te kunnen uitvoeren wordt de normcommissie ‘Patiëntentilliften en hygiënehulpmiddelen’ opgericht.

Lees meer

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken ontwikkelen nieuwe standaard

16-10-2017 Om onafhankelijkheid te waarborgen en kwaliteit van werkwijze aantoonbaar te maken, hebben de beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken (schemabeheerders) een nieuwe standaard ontwikkeld. Deze standaard is in de vorm van een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) ontwikkeld door een NEN-commissie. Hierin zijn schemabeheerders, ministeries, certificerende instellingen en certificaathouders vertegenwoordigd.

Lees meer

Nierstichting wint NENnovation Award 2017

13-10-2017 De NENnovation Award 2017 is gewonnen door de Nierstichting. Tijdens de viering van World Standards Day heeft André Kuipers de prijs overhandigd aan Tom Oostrom van de Nierstichting. Het project ‘Draagbare kunstnier en universele leegbloedalarmaansluiting’ is een prachtig voorbeeld van een innovatief product met internationale impact.

Lees meer

NPR 5313 voor computerruimten en datacenters ingetrokken

13-10-2017 NEN zal op 1 november NPR (Nederlandse praktijkrichtlijn) 5313 ‘Computerruimten en datacenters’ voor het plannen, specificeren, ontwerpen en opleveren van computerruimten en datacenters uit 2014, intrekken. Aanleiding is o.a. de publicatie en ontwikkeling van de Europese normenserie EN 50600 ‘Information technology- Data centre facilities and infrastructures’. Deze normenserie, specifiek voor datacenters, wordt ontwikkeld via de normalisatie-instituten CENELEC (Europa) en ISO/IEC JTC1 ‘Information technology’.

Lees meer

Uitslag fotowedstrijd 'Normen van de toekomst'

13-10-2017 NEN organiseerde dit jaar opnieuw een fotowedstrijd, deze keer met het thema 'Normen van de toekomst'. Op World Standards Day - de dag waarop normen en standaarden in het zonnetje worden gezet - zijn de winnende foto's bekend gemaakt.

Lees meer

Nieuwe richtlijn bepaling weerstand rookdoorgang tussen ruimten

13-10-2017 Naar verwachting treedt in 2018 / 2019 het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger van het huidige Bouwbesluit, in werking. Het Bbl bevat nieuwe regels voor de weerstand tegen rookdoorgang, in de volksmond rookwerendheid. Er moet opnieuw getest worden en de ‘anderhalf-keer-regel’ wordt afgeschaft. Wat betekent dit in de praktijk?

Lees meer

NEN organiseert informatiebijeenkomst ‘Cyber security en gegevensbescherming’

12-10-2017 Op dinsdag 12 december organiseert NEN een informatiebijeenkomst over standaardisatie op het gebied van cyber security en gegevensbescherming. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen in Europese en mondiale standaardisatie en de mogelijkheden om hieraan deel te nemen.

Lees meer

Normcommissie Steriliseren & steriliteit herziet nationale documenten

12-10-2017 De normcommissie ‘Steriliseren en steriliteit’ heeft een start gemaakt met de herziening van nationale documenten. Ontwikkelingen op (inter)nationaal niveau zijn hiervoor de aanleiding. Geïnteresseerde en/of belanghebbende partijen worden van harte uitgenodigd om mee te praten over de inhoud van deze documenten.

Lees meer

Ontwerpers en aannemers hebben te weinig aandacht voor legionellagevaar

12-10-2017 In het ontwerp van gebouwen en bij de constructie ervan ontstaan te vaak situaties die in de gebruikssituatie tot legionellabesmettingen leiden. In veel gevallen blijkt dat de bouwpraktijk brandhaarden voor legionellabesmetting creëert, omdat in het ontwerp of de bouw van het casco nog cruciale fouten worden gemaakt. Dit blijkt uit onderzoek van ISSO, kennisinstituut voor installatietechniek, uitgevoerd door Integron.

Lees meer

Bouwbesluit en NEN-normen: kleine blusmiddelen

11-10-2017 Welke NEN-normen hebben betrekking op kleine blusmiddelen, wat zegt het Bouwbesluit er precies over en waarom is het verstandig om voor gecertificeerde installatie- en onderhoudsbedrijven te kiezen? Het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) geeft voorlichting.

Lees meer

Wim Schimmel vervult tijdelijk functie directeur NEN

11-10-2017 Ir. Wim Schimmel neemt per 1 november 2017 tijdelijk de functie van algemeen directeur NEN waar. De werving voor een nieuwe directeur is in volle gang. De functie komt echter al per 1 november vacant door het vertrek van Piet-Hein Daverveldt.

Lees meer

Top drie voor eerste NENnovation Award bekend!

10-10-2017 Vrijdag 13 oktober viert NEN World Standards Day in de Fokker Terminal in Den Haag. Tijdens deze viering wordt voor de eerste keer de NENnovation Award uitgereikt aan de organisatie of het samenwerkingsverband, die dit jaar op de meest innovatieve wijze een actieve bijdrage heeft geleverd aan normalisatie. De top drie van de genomineerden is nu bekend!

Lees meer

Normen onmisbaar in een circulaire economie

10-10-2017 Overal hoor je de term circulaire economie voorbij komen, of het nu in de bouwsector is, de kledingsector of de maakindustrie. Wat is eigenlijk een circulaire economie en welke rol spelen normen daarin? Hoe kunnen afspraken de transitie naar een circulaire economie versnellen?

Lees meer

Bijeenkomst deelname nieuwe ISO-norm voor Purified Water en WFI systemen

09-10-2017 Dit najaar start ISO met de ontwikkeling van een nieuwe norm voor het ontwerp en de bouw van apparatuur die gebruikt wordt voor de productie van Purified Water (PW) en Water for Injection (WFI). Deze soorten van zeer gezuiverd water worden gebruikt in het farmaceutische en biologische productieproces. NEN organiseert een startbijeenkomst voor belanghebbenden die aan dit traject willen deelnemen.

Lees meer