Nieuws

NEN organiseert bijeenkomst ‘Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie?’

23-04-2019 Op dinsdag 25 juni organiseert NEN een interactieve bijeenkomst voor organisaties die actief zijn op het gebied van onderzoek en innovatie. Doel van deze bijeenkomst is te laten zien hoe onderzoek, innovatie en normalisatie elkaar kunnen versterken. De bijeenkomst vindt plaats bij ‘the Green Village’ in Delft.

Lees meer

NEN organiseert informatiebijeenkomst ‘Europese afspraken Circulair Bouwen’

23-04-2019 De behoefte aan Europese afspraken voor circulair bouwen neemt toe. Daarom organiseert NEN hierover op dinsdag 28 mei 2019 een informatiebijeenkomst. Belanghebbenden worden van harte uitgenodigd over deze afspraken mee te praten.

Lees meer

Norm en praktijkrichtlijn ‘Bevestiging dakbedekkingen’ voor commentaar gepubliceerd

18-04-2019 Er is gewerkt aan de herziening van NEN 6707 en NPR 6708. Waar de norm (NEN 6707) aangeeft wat de eisen en bepalingsmethoden zijn voor de bevestiging van dakbedekkingen, geeft de bijbehorende praktijkrichtlijn (NPR 6708) inzicht in hoe de norm gebruikt moet worden.

Lees meer

Veiligheidsladder organiseert Veiligheidsdag

16-04-2019 Bewust veilig werken is van levensbelang. De Veiligheidsladder (SCL) is een instrument om te meten wat de houding en gedrag van de medewerkers is en hoe de cultuur van de organisatie ten aanzien van veiligheid is. Met certificatie tegen de Veiligheidsladder maakt een organisatie voor anderen aantoonbaar hoe bewust een organisatie is van veiligheid. De SCL Veiligheidsdag vindt plaats op 3 juli.

Lees meer

Publicatie nieuwe praktijkrichtlijn voor elektrostatische eigenschappen van vloersystemen

15-04-2019 Onlangs is de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 8868 gepubliceerd. Deze NPR verduidelijkt onder andere eisen en meetmethoden uit de internationale IEC 61340 normreeks voor elektrostatica.

Lees meer

Deze week in BNR's Big Five van het Circulaire Bouwen

15-04-2019 Circulair bouwen is een belangrijk onderwerp voor Nederland en dus ook voor NEN. Daarom zijn we blij dat ook BNR aandacht besteedt aan dit onderwerp in het programma ‘The Big Five’. Een week lang wordt door Roelof Hemmen één onderwerp uitgelicht waarbij er elke dag 1 gast wordt uitgenodigd. In de week van 15 april worden de volgende gasten uitgenodigd:

Lees meer

Tijd om de kernstructuur en -eisen van ISO-managementsysteemnormen te herzien

15-04-2019 Een speciale internationale werkgroep is benoemd om de ‘High Level Structure’ (HLS) van de ISO-normen te herzien. De HLS (ook wel Annex SL genoemd) vormt de basis voor meer dan veertig ISO-managementsysteemnormen. Voorzitter van de werkgroep Nigel Croft en secretaris Dick Hortensius leggen uit waarom de herziening nodig is en wat er naar verwachting zal veranderen.

Lees meer

Wat gaat er wijzigen in ISO 9001 en de andere ISO-managementsysteemnormen? Bekijk het webinar

12-04-2019 De komende twee jaar voert NEN het secretariaat van de ISO-werkgroep die zich voorbereiden op een herziening van de High Level Structure (HLS). Eind februari is de eerste vergadering gehouden in Atlanta. Tijdens dit webinar (22 maart 2019) praat Dick Hortensius, secretaris van ISO/JTCG Task Force 14, je volledig bij met het laatste nieuws.

Lees meer

Professionele boerenorganisaties: nieuwe richtlijnen voor een weldoorvoede wereld

09-04-2019 Een op de negen mensen lijdt honger. Om iedereen te voeden, is het van belang om anders te gaan denken over hoe we voedsel produceren, delen en consumeren. Klimaatverandering en een groeiende wereldbevolking maken de urgentie nog hoger. Internationale normen ondersteunen de bron van de voedselproductieketen en zullen baan maken voor succes –het begint met boeren.

Lees meer

Platform CB’23 vraagt input voor concept leidraden circulair bouwen

09-04-2019 Samen met Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, de Bouwcampus en verschillende marktpartijen werkt NEN met Platform CB’23 aan de ambitie om vóór 2023 nationale, bouwsector brede afspraken te hebben opgesteld. Sinds de kick off van Platform CB’23 in juli 2018 is er al veel werk verzet. De actieteams vragen nu om feedback op de concepten van de eerste leidraden, die Platform CB’23 deze zomer in definitieve vorm wil publiceren.

Lees meer

Afspraken over gebouw- en buitenriolering binnen het perceel herzien

09-04-2019 De nationale norm voor gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen is in december 2018 met aanvullingsblad A1 op diverse punten verbeterd. Tegelijkertijd is NTR 3216 'Riolering van bouwwerken – Richtlijn voor ontwerp, uitvoering en beheer' in lijn met NEN 3215 aangepast.

Lees meer

World Health Day

09-04-2019 World Health Day is een themadag die op initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) elk jaar op 7 april wordt gehouden. Armoede, het ontbreken van goed onderwijs, ondoelmatig gezondheidsbeleid en -zorg, brengen veel ziektes en problemen met zich mee. De bedoeling van deze dag is om onder andere deze ziektes bespreekbaar te maken.

Lees meer

Faalkosten in bouw lopen jaarlijks op tot miljarden euro’s

08-04-2019 Bijna vier op de tien bedrijven in de bouw- en vastgoedsector schatten dat hun faalkosten 5 procent of meer bedragen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Verspilde moeite’ van ABN AMRO. Deze kosten lopen hierdoor jaarlijks op tot miljarden euro’s. Eén van de vijf aanbevelingen om de faalkosten te verlagen is innovatie en standaardisatie. Normalisatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Lees meer

Internet in woningen en gebouwen

05-04-2019 In 2018 is de NTA 8055 voor internet in woningen en gebouwen gepubliceerd. Met deze NTA is een belangrijke stap gezet in kwaliteitsverbetering voor internet en wifi in én om de woning. Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) is gemaakt om voorbereid te zijn op de snelle ontwikkelingen op het gebied van leef- en werkcomfort, veiligheid, zorg, energie en entertainment.

Lees meer

Een breed gedragen nieuwe HKZ-norm voor Mondzorg

04-04-2019 Op 4 april is de nieuwe HKZ-norm voor de mondzorg gepubliceerd. De nieuwe compacte norm sluit aan bij kleine praktijken en de manier waarop de mondzorgbranche invulling wil geven aan kwaliteit. De nadruk ligt op het vakmanschap en het leren en verbeteren in plaats van het schrijven van procedures en protocollen. De norm vervangt de HKZ-norm voor tandartspraktijken uit 2005 en orthodontiepraktijken uit 2006.

Lees meer

NTA 7516 ‘Veilige e-mail in de zorg’ goedgekeurd voor publicatie

03-04-2019 Op 19 maart heeft de werkgroep de concept NTA 7516 ‘Eisen voor veilige e-mail & chatapplicaties’ goedgekeurd voor publicatie. De werkgroep heeft een brede vertegenwoordiging van stakeholders bestaande uit (vertegenwoordigers van) patiënten, zorgaanbieders, leveranciers, regio-organisaties en deskundigen op het gebied van informatiebeveiliging en wetgeving. De laatste redactionele verbeteringen worden nu verwerkt. De publicatie vindt plaats in mei dit jaar.

Lees meer

Europese norm parkeerautomaten voor commentaar

03-04-2019 De Europese norm met eisen en bepalingsmethoden voor parkeerautomaten is beschikbaar voor commentaar. Marktpartijen worden uitgenodigd om NEN een stemadvies te geven. Reeds één partij heeft gereageerd op het ontwerp. Voor NEN is een gewogen stemadvies van belang, daarom roepen we andere partijen op om te reageren.

Lees meer

NEN organiseert informatiemiddag over staal

03-04-2019 Op donderdag 16 mei 2019 organiseert NEN een informatiemiddag over de herstructurering van de Europese normalisatie in de staalsector. Tijdens deze informatiemiddag wordt er gepraat over de aanleiding en doel van de herstructurering van de Europese normalisatie in de staalsector.

Lees meer

Praktijkrichtlijn ‘Telling Legionella in water’ gepubliceerd

02-04-2019 NEN heeft de Nederlandse praktijkrichtlijn ‘NPR 6278 - Water - Toelichting bij de telling van Legionella volgens NEN-EN-ISO 11731’ gepubliceerd. Deze richtlijn beschrijft naast de telling, ook het nader identificeren van Legionella verdachte kolonies op grond van hun verschijningsvorm.

Lees meer

Herziene norm voor bepaling organische materiaal van gewapende bitumen banen voor commentaar gepubliceerd

02-04-2019 De herziening van NEN 2087 'Bepaling aandeel organisch materiaal van gewapende bitumen banen en de deklagen daarvan' is voor commentaar gepubliceerd. Tot 1 juli 2019 is het mogelijk om commentaar in te dienen.

Lees meer

Herziene norm voor de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten voor commentaar gepubliceerd

01-04-2019 De norm voor de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten, NEN 6075, is herzien en nu voor commentaar gepubliceerd. Tot 1 juli 2019 is het mogelijk om commentaar in te dienen.

Lees meer

Correctieblad brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten gepubliceerd

01-04-2019 Onlangs is het correctieblad voor de Beproevingen en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten (NEN 6069+A1+C1:2019) gepubliceerd. De norm beschrijft methoden voor de beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten in Nederland.

Lees meer

Eén expertgroep Medische Gassen

29-03-2019 NEN is dit jaar gestart met één expertgroep Medische Gassen. Deze groep is het resultaat van samenvoeging van de expertgroep Medische gas- en vacuüm distributiesystemen en de expertgroep Vacuüm meters, flow meters, slangen en ventielen. Het gaat om één systeem en vanuit partijen wordt er in het geheel naar de thema’s en vraagstukken gekeken. Tevens zijn er afspraken gemaakt over het werkprogramma voor 2019 en de daarop volgende jaren. Benieuwd naar het werkprogramma van deze expertgroep? U bent welkom om mee te praten en deel uit de maken van dé expertgroep op het gebied van medische gassen!

Lees meer

Waterwerken kwetsbaar voor cyberaanvallen

29-03-2019 Tunnels, bruggen, sluizen en waterkeringen moeten beter beschermd worden tegen cyberaanvallen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in haar rapport ‘Digitale dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerken’ dat is gepubliceerd. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voldoet niet aan zijn eigen doelstellingen voor cybersecurity.

Lees meer

Samen werken aan de juiste bescherming tegen tekenbeten

28-03-2019 In de ‘Week van de teek’ organiseert NEN op 17 april 2019 een bijeenkomst over kleding die helpt beschermen tegen tekenbeten. Deze kleding is niet alleen belangrijk voor werkenden in het groen, maar ook voor recreanten!

Lees meer

Evaluatie NTA matrassen voor bedden in de zorg

27-03-2019 De NTA 8096 ‘Matrassen bedoeld voor bedden in de zorg’ is in 2015 gepubliceerd. Anno 2019 is het tijd om de balans op te maken: moet deze NTA gereviseerd, ingetrokken of de komende drie jaar hetzelfde blijven? NEN nodigt partijen uit die met deze NTA werken, kenbaar te maken hoe zij hierover denken. Advies uitbrengen kan tot uiterlijk 15 april.

Lees meer

Symposium over nieuwe wetgeving IVDR en stand van zaken anno 2019

27-03-2019 Op 6 juni 2019 organiseert NEN een symposium over de nieuwe wet- en regelgeving voor In-vitro diagnostica (IVD). Het symposium is een tweede in de reeks hierover. Bij de eerste editie in 2018 werden de deelnemers geïnformeerd over de nieuwe wet en de wijzigingen t.o.v. de huidige wetgeving. Deze tweede editie staat in het teken van implementatie van de nieuwe wetgeving.

Lees meer

Norm voor “Design for all” gepubliceerd

26-03-2019 Meer toegankelijke producten en diensten voor meer gebruikers. Dat is in een notendop de inhoud van een nieuwe Europese norm op het gebied van “Design for all”, die op 6 maart is gepubliceerd. NEN-EN 17161:2019 ‘Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users.

Lees meer

Kick-off tweede versie NTA IFD-bouw beweegbare bruggen

26-03-2019 Op woensdagmiddag 17 april is de kick-off van de tweede versie Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor IFD-bouw (Industrieel, Flexibel, Demontabel) van beweegbare bruggen. Nu de eerste NTA is afgerond, kan de volgende stap naar verbreding en verdieping gezet worden. Iedereen die zich bezighoudt met de technische aspecten van beweegbare bruggen is van harte welkom om deel te nemen aan dit vervolgtraject.

Lees meer

Geotechnische norm over identificatie en classificatie van grond gepubliceerd

26-03-2019 De normcommissie ‘Geotechniek’ heeft een herziening van de identificatie- en classificatienorm NEN-EN-ISO 14688 uitgebracht. Deze norm bestaat uit twee delen: deel 1 – Identificatie van grond (visuele identificatie in het veld) en deel 2 – Classificatie van grond (testen in het laboratorium). Hierbij gaat het om het identificeren en classificeren van grondmonsters voor geotechnische doeleinden.

Lees meer

Better Biomass ontvangt ook goedkeuring voor afgifte bewijs van afwezigheid doelbewuste bewerking

25-03-2019 Voor de productie van biobrandstoffen worden vaak afvalstoffen en residuen ingezet als grondstof. Biobrandstoffen moeten voldoen aan Europees wettelijke duurzaamheidseisen zoals vastgelegd in de ‘Richtlijn hernieuwbare energie’. Better Biomass is een van de erkende certificatieschema’s om aan te tonen aan deze duurzaamheidseisen te voldoen.

Lees meer

Praat mee over internationale normen voor vertalen en vertaalservices

25-03-2019 Aan welke eisen moet een vertaalkabine voldoen? Wat zijn de eisen voor juridische of medische vertalingen? Wat kunnen we verwachten van de kwaliteit van geluid en beeld bij simultaanvertalingen? Ook in de wereld van het vertalen kan begripsverwarring ontstaan. Op internationaal niveau worden hier afspraken over gemaakt. NEN informeert u graag over de mogelijkheden tot deelname.

Lees meer

Praat mee over internationale normen voor computationele taalkunde

22-03-2019 De toepassing van computationele taalkunde wordt steeds belangrijker. Denk aan natural language processing, tekstanalyse en kennismanagement technologieën. In de communicatie tussen computers, en tussen mensen en computers, speelt taal ook een rol. Op internationaal niveau worden hiervoor normen gemaakt. NEN informeert u graag over de mogelijkheden tot deelname.

Lees meer

Wereldwaterdag: Leaving no one behind

22-03-2019 De aarde bestaat voor 70% uit water. Slechts een deel hiervan is zoet water. Het beschikbare drinkwater over de wereld is ongelijk verdeeld of vervuild. Dit betekent dat miljarden mensen geen toegang hebben tot schoon (drink)water. Aan de andere kant zorgt de klimaatverandering ook voor vele zorgen voor de gehele wereldbevolking. De Verenigde Naties hebben 22 maart uitgeroepen tot Wereldwaterdag om hier aandacht aan te geven.

Lees meer

Minder projectstress dankzij nieuwe lijst Nederlandse bepalingen

22-03-2019 NEN 1010 is de belangrijkste norm op het gebied van elektrotechniek in Nederland. De norm is in beginsel een vertaling van de Europese installatievoorschriften voor laagspanningsinstallaties, vastgelegd in de HD-IEC 60364-reeks. Maar bedrijven die alleen naar de internationale voorschriften kijken, missen de specifiek Nederlandse regels, en dat kan kostbare problemen opleveren.

Lees meer

Nieuwe training: DC-installaties voor laagspanning

22-03-2019 Er wordt steeds meer gelijkspanning gebruikt in allerlei elektrische apparaten, voedende (zoals zonnepanelen en windmolens) en verbruikende apparaten. De toepassing van gelijkspanning neemt dus toe. Hierdoor kan het nuttig zijn om op beperkte schaal wisselspanningsnetten te vervangen door gelijkspanningsnetten. Hierdoor word de omzetting van AC-DC en DC-AC grotendeels overbodig.

Lees meer

Vergroot uw impact als IV/WV

22-03-2019 Als installatieverantwoordelijke (IV) zorgt u voor de veiligheid van de elektrische installaties en de elektrische arbeidsmiddelen. Bent u werkverantwoordelijke (WV), dan zorgt u dat er veilig aan de elektrische installaties gewerkt wordt.

Lees meer

Norm voor telescopische ladders is herzien

21-03-2019 Onlangs is NEN-EN 131-6:2019 Ladders - Deel 6: Telescopische ladders gepubliceerd. De norm is de herziening van EN 131-6:2015 en. De norm specificeert de algemene ontwerpkenmerken, specificaties en testmethodes en definieert voorwaarden voor leunende en staande telescopische ladders.

Lees meer

Vluchtwegen verdienen meer aandacht

21-03-2019 Inspecties laten regelmatig zien dat vluchtwegen geblokkeerd of afgesloten zijn. En dat terwijl veilige vluchtwegen van levensbelang zijn. Hoe kunnen we dat veranderen?

Lees meer

NEN heeft een nieuwe Raad van Toezicht

21-03-2019 De Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie-Instituut heeft een nieuwe Raad van Toezicht die toezicht houdt op het beleid van de directie en op de algemene zaken van de stichting.

Lees meer

Inspectie SZW controleert ook thuiswerkplek

21-03-2019 De Inspectie SZW controleert bedrijven op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarvoor moeten inspecteurs toegang hebben tot het pand, de werkplek en alle andere plaatsen die de inspecteur wil onderzoeken.

Lees meer

De juiste handschoen maakt het verschil

21-03-2019 Het dragen van verkeerde handschoenen levert gevaar op. Veiligheidskundigen doen er daarom goed aan het handschoenenbeleid serieus te nemen. Belangrijk is in elk geval: de beste handschoen dráág je.

Lees meer

Strijd tegen beroepsziekten thema Week van de RI&E

21-03-2019 Steunpunt RI&E houdt voor de vijfde keer de Week van de RI&E. Dit keer staat de strijd tegen beroepsziekten centraal in de Week, die van 17-21 juni gehouden wordt. Per jaar overlijden ruim 4.000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt beroepsziekten tegen te gaan.

Lees meer

De levensduur van een veiligheidshelm

21-03-2019 De gebruiksduur van een veiligheidshelm is afhankelijk van twee dingen: het materiaal van de helm en de omstandigheden waaronder die wordt gebruikt. De invloed van externe factoren op het materiaal speelt daarbij een belangrijke rol.

Lees meer

Registratie voor GAS Analysis 2019, het mondiale forum gasanalyse, is geopend

20-03-2019 GAS Analysis 2019 is het toonaangevende internationaal evenement op het gebied van analyse van gassen, waar de laatste ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden op het gebied van laboratoriumtechnologie, procesanalyse, metrologie en sensortechnologie worden gepresenteerd. De 10e editie van GAS Analysis vindt plaats van 18 tot en met 20 juni 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag.

Lees meer

Tweede Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

20-03-2019 De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet van de Omgevingswet. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021.

Lees meer

Informatieplicht energiebesparing uiterlijk 1 juli 2019

20-03-2019 Bedrijven en overheidsinstellingen die veel energie verbruiken, hebben een plicht tot energiebesparing. Inrichtingen die onder de energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit (artikel 2.15) vallen, moeten hierover nu verplicht rapporteren aan hun bevoegd gezag. Dit heet ‘de informatieplicht’. Op zijn laatst moet op 1 juli 2019 aan deze plicht zijn voldaan. Inmiddels is hiervoor een digitaal rapportagesysteem beschikbaar.

Lees meer

Gaat wetsvoorstel Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen door?

20-03-2019 De Eerste Kamer heeft bij brief van 8 maart 2019 vragen gesteld omtrent het wetsvoorstel Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aan minister Ollongren. Het beantwoorden van deze vragen is de laatste horde die de minister moet nemen voordat de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wkb stemt.

Lees meer

Normcommissie IT Governance en IT Service Management organiseert rondetafelbijeenkomst

18-03-2019 Dure IT-oplossingen leveren soms niet de verwachte resultaten op, of projecten lopen uit qua kosten en/of tijd. Ook leveren projecten niet altijd de gewenste functionaliteit, of services passen niet in de diensten van de business. En soms is de complexiteit van de informatievoorziening te groot en weet niemand meer wat er al is en waarvoor het gebruikt wordt. Herkent u de complexiteit en verscheidenheid van processen en de risico’s die dit met zich meebrengt voor reputatie en vertrouwen? We zijn op zoek naar mensen met ervaring die mee willen werken aan standaarden voor de besturing, ofwel de governance, van IT en service management. De normcommissie ‘IT Governance en IT Service Management’ houdt hierover op vrijdag 17 mei 2019 een informatiebijeenkomst.

Lees meer

Cursus Food & Feed Safety oliën en vetten

14-03-2019 De ketenorganisatie voor Margarine, Vetten en Oliën (MVO), geeft tussen 18 en 20 juni een interessante 3 daagse cursus over Food & Feed Safety van plantaardige en dierlijke oliën en vetten in Vlaardingen. Juliane Eykelhoff van NEN zal hier ook aanwezig zijn en spreken over het belang van normalisatie in de internationale aanvoerketen. Ook zal zij een ‘serious game’ over het onderwerp leiden.

Lees meer

Oprichting normcommissie ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’

13-03-2019 Maandag 11 februari jl. zijn partijen uit de sectoren vastgoed en infrastructuur samengekomen bij NEN voor de oprichting van de nieuwe normcommissie 'Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving'. Ruim dertig organisaties hebben inmiddels hun interesse geuit in deelname. Gezamenlijk zullen zij een norm ontwikkelen die de link legt tussen de strategische, lange termijn beleidsvoering en de technische en functionele staat voor de asset portefeuille (vastgoed en infrastructuur).

Lees meer

Eerste NEN-ISO norm 'Meten geneesmiddelen, -residuen en -afbraakproducten in gezuiverd afval(water)' gepubliceerd

12-03-2019 Eind 2018 is NEN-ISO 21676:2018 voor het meten geneesmiddelen, -residuen en -afbraakproducten in gezuiverd afval(water)‘ gepubliceerd. Deze norm is van groot belang voor milieu, mens en dier.

Lees meer

Leidraad voor gezonde school

12-03-2019 Ieder schoolbestuur wil een gezonde school voor kinderen en leraren. Een gezond binnenklimaat is daarin van groot belang. Op maar liefst 70% van de scholen is de kwaliteit van het binnenklimaat echter ondermaats, terwijl een gezond binnenklimaat de prestaties en vitaliteit van kinderen en leraren kan verbeteren. Dit begint allemaal bij een goed ventilatiesysteem.

Lees meer

Bijna 40% nieuwbouwwoningen veel zuiniger dan de eis

11-03-2019 Bouwbedrijven bouwen steeds energiezuinigere woningen. Bijna 40% van de nieuwbouwwoningen is 25% zuiniger dan de wettelijke eis. In 2016 was het aandeel tweemaal zo klein.

Lees meer

Informatiebijeenkomst toepassing van brandbare koude middelen en CO2

11-03-2019 De nationale praktijkrichtlijnen voor toepassing van brandbare koude middelen en CO2, NPR 7600 en NPR 7601, zijn vernieuwd. De ontwerpversies van beide documenten liggen open voor commentaar. Op donderdag 28 maart worden beide documenten toegelicht in een voorlichtingsbijeenkomst bij AERES TECH in Ede.

Lees meer

Veilige opslag van lithium-ion batterijen

11-03-2019 Steeds vaker maken we gebruik van producten met daarin lithium-ion batterijen. Verkopers en tussenhandelaren willen deze producten op een veilige manier opslaan. Maar hoe moeten zij dat doen? De PGS-organisatie gaat een nieuwe richtlijn opstellen waarin beschreven staat hoe dat veilig kan.

Lees meer

Experts Europese onderzoeksprogramma’s digitaal bijeen tijdens een 'virtual workshop'

11-03-2019 Het is niet altijd makkelijk om de juiste mensen vanuit heel Europa met kennis over concrete uitdagingen als het gaat om maatschappelijke veiligheid bij elkaar te krijgen en interessante discussies te laten ontstaan. Maar in de zogenoemde “virtual workshop” op vrijdag 15 februari jl. is het gelukt!

Lees meer

Informatiebijeenkomst bestratingsmaterialen, keramische tegels en slibweerstand

11-03-2019 Om de belangen van de Nederlandse markt in Europees normalisatiewerk goed te borgen, is het bestaan van een Nederlandse normcommissie essentieel. Deze commissie behartigt de Nederlandse belangen. Op 10 mei organiseert NEN een informatiebijeenkomst over de uitbreiding van de normcommissie voor bestratingsmaterialen met de onderwerpen keramische tegels en slibweerstand.

Lees meer

Eerste mondiale vergadering Herziening HLS

11-03-2019 De eerste vergadering van de internationale werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de HLS is eind februari gehouden in Atlanta. Alle ISO-commissies die managementsysteemnormen hebben ontwikkeld zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze werkgroep ‘Task Force 14’, samen met de nationale normalisatie-instituten, zoals NEN. De Task Force (TF 14) heeft de opdracht om de herziening van Annex SL voor te bereiden en telt momenteel zo’n zestig leden.

Lees meer

Onderzoek ISO 9001 en risico-gebaseerd denken

11-03-2019 Sinds vorig jaar moeten alle ISO 9001 gecertificeerde bedrijven voldoen aan de nieuwe ISO 9001:2015 norm. In deze norm is voor het eerst risico-gebaseerd denken expliciet opgenomen. Vanuit NEN en de Nederlandse normcommissie is de vraag gekomen hoe bedrijven om zijn gegaan met risico-gebaseerd denken in hun kwaliteitsmanagement-systeem, en of de introductie van risico-gebaseerd denken een meerwaarde vormt voor bedrijven.

Lees meer

Informatiebijeenkomst herziening normen voor dekvloeren

08-03-2019 Op donderdag 9 mei 2019 organiseert NEN een bijeenkomst over normen voor dekvloeren. Tijdens deze bijeenkomst wordt in kaart gebracht welke normen aan herziening toe zijn. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze middag bij te wonen.

Lees meer

Mondiale norm voor Energiemanagementsystemen nu ook in Nederlands beschikbaar

08-03-2019 NEN-EN-ISO 50001 ‘Energiemanagementsystemen – Eisen met gebruiksrichtlijnen’ is nu beschikbaar in het Nederlands. ISO 50001 ondersteunt organisaties hun energieprestaties continu te verbeteren, met inbegrip van energie-efficiency, - gebruik en -verbruik.

Lees meer

Kick-off CEN-CENELEC Sector Forum on Security

06-03-2019 Op 16 april 2019 vindt de eerste bijeenkomst plaats van het recent opgerichte CEN-CENELEC Sector Forum on Security (SF-SEC). Het Sector Forum is opgericht om te fungeren als coördinatie en advies orgaan voor (formele) standaardisatie gelinkt aan integrale veiligheid.

Lees meer

Richtlijn voor het in kaart brengen en aanpakken van kwaliteitskosten binnen organisaties

05-03-2019 Om kwaliteit te kunnen leveren moeten kosten worden gemaakt om ervoor te zorgen dat een geleverd product of dienst voldoet aan alle relevante eisen. Maar hoe kom je er als organisatie achter, wanneer kosten leiden tot verspilling, wat kun je eraan doen en wat is eigenlijk verspilling? De Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 9019 bevat richtlijnen voor het vaststellen van verspillingen en de vertaling naar de impact op de doelstellingen van de organisatie.

Lees meer

Vacature voor Financieel Directeur NEN

05-03-2019 NEN heeft een vacature voor een Financieel Directeur. De Financieel Directeur vormt samen met de Algemeen Directeur het directieteam, waarbij de Algemeen Directeur als voorzitter van het directieteam optreedt. Beiden zijn statutair bestuurder van Stichting NEN.

Lees meer

Workshop over strategie voor het uitvoeren van milieu hygiënisch (voor)onderzoek voor waterbodem

04-03-2019 Op dinsdagmiddag 23 april 2019 organiseert NEN een workshop ter introductie van de herziening van NEN 5717 en NEN 5720. Tijdens de workshop worden veelvoorkomende vragen beantwoord en kan er geoefend worden met het gebruik van de herziene normen. Graag ontvangen we deze uiterlijk 15 maart.

Lees meer

Volg NEN op social media

28-02-2019 NEN is al langere tijd actief op LinkedIn, Twitter en Facebook, maar nu kunt u ons ook volgen op Instagram. Op deze verschillende kanalen informeren we u over nieuwtjes uit de wereld van normalisatie en laten we volgers kennismaken met de vele uiteenlopende onderwerpen.

Lees meer

Kick-off bijeenkomst NTA inregelen van klimaatsystemen in gebouwen

26-02-2019 70% van de klimaatinstallaties is niet goed ingeregeld. Jaarlijks wordt hiermee het energieverbruik van een stad als Den Haag weggegooid. Op dinsdag 12 maart 2019 organiseert NEN samen met Techniek Nederland (UNETO-VNI) een kick-off bijeenkomst over dit onderwerp. Samen met belanghebbende partijen bepalen we hoe correcte inregeling van verwarmingssystemen aangepakt moet worden. Gedacht wordt aan een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) Schrijf u nu in!

Lees meer

Norm voor pseudonimisatiedienstverlening voor commentaar gepubliceerd

26-02-2019 Gebruikers en leveranciers van pseudonimisatiediensten hebben gezamenlijk de eisen opgesteld waaraan de dienstverlening moet voldoen. Belanghebbenden kunnen tot 25 mei het normontwerp inzien en van commentaar of suggesties voorzien.

Lees meer

Save the date: Symposium nieuwe wet- en regelgeving voor In-vitro diagnostica

21-02-2019 Op 6 juni 2019 organiseert NEN de tweede editie van het symposium over de nieuwe wet- en regelgeving voor In-vitro diagnostica. De eerste editie stond in het teken om de sector vooral te informeren over de nieuwe wetgeving, deze editie gaat een stap verder.

Lees meer

Vertaling norm over pijpleidingsystemen voor medische gassen beschikbaar

21-02-2019 De norm ‘Pijpleidingsystemen voor medische gassen - Deel 1’ is vertaald naar het Nederlands. Dit was een onderdeel van het werkprogramma van de expertgroep Medische gassen en is door middel van nationale, Europese en mondiale kennis tot stand gekomen.

Lees meer

Nieuwe ISO-norm vitamine K in zuigelingenvoeding gepubliceerd

21-02-2019 Er is een nieuwe ISO-norm voor de bepaling van vitamine K (ISO 21446). Met de nieuwe norm kan het gehalte van zowel de cis- als de trans-vorm van vitamine K worden bepaald.

Lees meer

Nieuwe CEN Workshop Agreement (CWA 17369) voedselauthenticiteit gepubliceerd

21-02-2019 De 'echtheid' van voedsel en voedselfraude zijn actuele onderwerpen waar terecht veel belangstelling voor is. Het onderwerp staat ook al een tijdje op de agenda van CEN. In januari heeft dit tot het eerste concrete resultaat geleid: de publicatie van CWA 17369 – Authenticity and fraud in the feed and food chain – Concepts, terms and definitions.

Lees meer

Analytische zuivelwereld bijeen voor IDF/ISO Analytical Week

21-02-2019 Ruim honderd experts op het gebied van analyse en monsterneming van melk en melkproducten komen van 21-25 juni bijeen voor de jaarlijkse IDF/ISO Analytical Week. Dit is de gecombineerde vergadering van de ISO-commissie ISO/TC 34/SC 5 en IDF (International Dairy Federation).

Lees meer

Akkoord pulskorvisserij bijna definitief

21-02-2019 Er is een akkoord over de nieuwe Verordening Technische Maatregelen Visserij. Dat meldt minister Schouten van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer. Het politiek akkoord, dat nog niet definitief is, bevat een verbod op de pulsvisserij, met een beperkte overgangsperiode die naar verluidt geldt tot 1 juli 2021.

Lees meer

Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen in oprichting

20-02-2019 NEN nodigt iedere (mogelijk) belanghebbende en/of geïnteresseerde partij in duurzaamheid & medische hulpmiddelen uit om deel te nemen aan het Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen. Het platform wordt hét netwerk voor duurzaamheid en medische hulpmiddelen. In actieteams gaan experts met elkaar bespreken welke stappen nodig zijn om te komen tot duurzame medische hulpmiddelen. Heeft u interesse? Wees welkom!

Lees meer

Gelijkstroom is oplossing voor groei elektrische auto’s

20-02-2019 Dat de elektrische auto de toekomst heeft mag inmiddels wel duidelijk wezen. Maar al die auto’s moeten aan een laadpaal. Ons huidige net van wisselstroom staat een grootschalige groei van het aantal elektrische auto’s in ons land in de weg.

Lees meer

NEN 3140 aanwijzingen in de praktijk

20-02-2019 In de gesprekken die ik voer met NEN 3140 installatieverantwoordelijken en werkverantwoordelijken stel ik weleens de vraag of hun ingevoerde NEN 3140 veiligheidsbeleid nu ook echt werkt in de praktijk. Dat is niet altijd het geval. Wat werkt er dan niet?

Lees meer

Infographic Kwaliteitsborging

18-02-2019 Rijksoverheid heeft een infographic gemakt die duidelijkheid geeft over private kwaliteitsborging. De infographic toont de rol van de gemeente en de onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur voor, tijdens en bij oplevering van een bouwproject.

Lees meer

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet vrijwel identiek

18-02-2019 Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. In de Invoeringsbesluiten is nu voor het eerst te lezen hoe het nieuwe vergunningstelsel onder de Omgevingswet is uitgewerkt. Zo ook het nieuwe vergunningvrije bouwen. Wico Ankersmit, directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, geeft op de website van de vereniging aan dat vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet vrijwel identiek blijft aan de huidige situatie.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies in een nieuwe jas’

18-02-2019 Afgelopen zomer is de nieuwe versie van EN 1090-2 ‘Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 2: Technische eisen voor staalconstructies’ (in het Engels) gepubliceerd. Metaalunie, BmS en NEN organiseren op 26 maart een informatiebijeenkomst over de veranderingen in de norm.

Lees meer

NEN-EN-ISO 8199 voor microbiologisch kweekonderzoek herzien

15-02-2019 De herziene internationale norm ‘Water - algemene eisen en richtlijnen voor microbiologisch kweekonderzoek’ is recentelijk gepubliceerd. Deze Engelstalige norm vervangt daarmee de oorspronkelijke NEN-EN-ISO 8199-norm, die gepubliceerd was in 2007.

Lees meer

Engelse vertaling NEN 2767-1 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’ gepubliceerd

15-02-2019 Onlangs is de Engelse vertaling van NEN 2767-1:2017 gepubliceerd. Deze norm beschrijft de methode om de technische toestand van vastgoed en infrastructurele objecten op objectieve en uniforme wijze te bepalen en vast te leggen. Als gevolg van de vraag van internationale concerns voor een Engelstalige versie van de norm heeft de normcommissie 'Conditiemeting' begin 2018 besloten de vertaling te ontwikkelen.

Lees meer

NEN organiseert een extra studiedag over brandveiligheid gevels

15-02-2019 NEN organiseert twee studiedagen ‘Brandveiligheid gevels’ op 7 en 20 maart. De werkgroep ‘Gevels’ organiseert deze studiedagen omdat ze het van groot belang vindt, dat gemeenten en betrokken verantwoordelijken op de hoogte zijn van de brandveiligheid van gevels. Ook de praktische uitvoering en controle worden meegenomen. Door de grote belangstelling wordt er nog een studiedag aan toegevoegd op 23 april! Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden!

Lees meer

Samenvatting Informatiebijeenkomst Ergonomie – Fysieke belasting

12-02-2019 NEN heeft onlangs een informatiebijeenkomst gehouden over ergonomie en met name fysieke belasting. Tijdens de bijeenkomst kregen de bezoekers een update over de normen voor fysieke belasting en aan welke projecten wordt gewerkt. De bijeenkomst is gebruikt als netwerk en om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Lees meer

NEN-docent spreekt tijdens Industrial Cyber Security Event

12-02-2019 Bedrijven zien steeds vaker in dat ze “iets” moeten gaan doen op het gebied van cyber security om hun primaire processen te beveiligen. Alleen ziet men door de bomen het bos niet meer en heeft men geen idee waar te beginnen.

Lees meer

NEN organiseert informatiemiddag persoonlijke beschermingsmiddelen

12-02-2019 Op donderdag 4 april organiseert NEN in Delft een informatiemiddag over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Tijdens deze middag hoort u welke ervaringen tot nu toe zijn opgedaan met de nieuwe Europese wetgeving. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd deze middag bij te wonen.

Lees meer

Ontwikkeling normen voor bio-based industrie

12-02-2019 Normen spelen een onmisbare rol om de groei van de bio-based producten te ondersteunen. Aan de ene kant kunnen normen helpen om de transparantie in de markt te vergroten. Aan de andere kant kunnen normen die niet goed zijn, barrières opwerpen voor bepaalde producten.

Lees meer

Vijf tips om de werkplek in te stellen

12-02-2019 Op de Dag van de Werkplek werden onlangs enkele tips gegeven die u kunt gebruiken om uw werkplek op een verantwoorde manier in te stellen. Zo voorkomt u als werkgever klachten en verzuim en draagt u bij aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Lees meer

Interpretatie trede 5 Veiligheidsladder vastgesteld

12-02-2019 Na een korte onderbreking kunnen certificatietrajecten op trede 5 van de Veiligheidsladder weer gestart worden vanaf 1 juli 2019. De interpretatie voor trede 5 certificatie is vastgesteld door het College van Belanghebbenden (CvB) van de Veiligheidsladder.

Lees meer

ISO norm voor meten van menselijk kapitaal

12-02-2019 Hoe meet je je menselijk kapitaal? Die vraag is een stuk gemakkelijker te beantwoorden met de nieuwe ISO norm 30414, Human resource management – Guidelines for internal and external human capital reporting. Personeelskosten bedragen vaak tot wel 70 procent van de totale kosten van een bedrijf.

Lees meer

Definitieve versie NTA 8800 gepubliceerd

11-02-2019 De definitieve versie van NTA 8800 ‘Energieprestatie van Gebouwen’ is gepubliceerd. Deze versie wordt vanaf 2020 aangewezen door de overheid en vervangt NTA 8800:2018.

Lees meer

Herziening HLS van start

11-02-2019 Eind februari is de eerste vergadering van de internationale werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de HLS. De HLS, de gemeenschappelijke structuur en kerneisen voor alle ISO-managementsysteemnormen, heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat normen als ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 45001 volgens het plug-in model gemakkelijker te integreren zijn in de bedrijfsvoering.

Lees meer

Voldoen aan de Europese norm voor e-factureren

08-02-2019 De Europese Richtlijn (EU 2014/55) legt vast dat per april 2019 decentrale overheden en aanbestedende diensten elektronische facturen kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan de Europese norm NEN EN 16931-1:2017 en CEN/TS 16931-2:2017. De normen vereenvoudigen het e-facturatieproces en bevorderen op die manier ook de internationale handel. Beide normen zijn gratis beschikbaar bij NEN.

Lees meer

BENG en overheidsgebouwen: 2019 een overgangsjaar

08-02-2019 De Europese richtlijn EPBD stelt dat overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie hebben. Daarom moeten nieuwe overheidsgebouwen bij aanvraag van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 al aan de BENG-eisen voldoen.

Lees meer

Verplichte certificering cv-installateurs uitgesteld

07-02-2019 De certificering voor installateurs van verwarming wordt naar verwachting pas in 2021 echt verplicht. In het overgangsjaar 2020 krijgen installateurs de tijd om aan de strengere eisen te voldoen. Vanaf 2021 zijn bedrijven die niet over een certificaat beschikken echt in overtreding.

Lees meer

Minder koolmonoxide-incidenten in 2018

07-02-2019 In 2018 is er één iemand overleden aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging. Uiteraard is iedere dode er één teveel, maar toch is dit een forse daling, vergeleken met 2017. In dat jaar waren er zeven doden door koolmonoxide te betreuren. Dit blijkt uit cijfers van opleidingscoördinator Marco Lammers van installateur Geas Energiewacht.

Lees meer

Nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen (NEN 1087) voor commentaar gepubliceerd

07-02-2019 De nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen is herzien en nu voor commentaar gepubliceerd. NEN 1087 wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012. De commentaartermijn is tot 15 mei 2019.

Lees meer

Internetconsultatie BENG staat open

07-02-2019 Tot 2 maart 2019 kunt u reageren op het conceptbesluit van het Bouwbesluit 2012 voor Bijna Energieneutrale Gebouwen - BENG. BENG moet de huidige eis voor de energieprestatie van nieuw te bouwen gebouwen - de EPC - vervangen bij het aanvragen van omgevingsvergunningen.

Lees meer

Nieuwe norm voor veiligheidseisen elektronische sigaretten gepubliceerd

06-02-2019 Er is een nieuwe norm voor elektronische sigaretten gepubliceerd. ‘NVN-CEN/TS 17287:2019 en - Requirements and test methods for electronic cigarette devices’. De norm beschrijft veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor elektronische sigaretten.

Lees meer