Nieuws

NEN-EN-ISO 8199 voor microbiologisch kweekonderzoek herzien

15-02-2019 De herziene internationale norm ‘Water - algemene eisen en richtlijnen voor microbiologisch kweekonderzoek’ is recentelijk gepubliceerd. Deze Engelstalige norm vervangt daarmee de oorspronkelijke NEN-EN-ISO 8199-norm, die gepubliceerd was in 2007.

Lees meer

Engelse vertaling NEN 2767-1 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’ gepubliceerd

15-02-2019 Onlangs is de Engelse vertaling van NEN 2767-1:2017 gepubliceerd. Deze norm beschrijft de methode om de technische toestand van vastgoed en infrastructurele objecten op objectieve en uniforme wijze te bepalen en vast te leggen. Als gevolg van de vraag van internationale concerns voor een Engelstalige versie van de norm heeft de normcommissie 'Conditiemeting' begin 2018 besloten de vertaling te ontwikkelen.

Lees meer

NEN organiseert een extra studiedag over brandveiligheid gevels

15-02-2019 NEN organiseert twee studiedagen ‘Brandveiligheid gevels’ op 7 en 20 maart. De werkgroep ‘Gevels’ organiseert deze studiedagen omdat ze het van groot belang vindt, dat gemeenten en betrokken verantwoordelijken op de hoogte zijn van de brandveiligheid van gevels. Ook de praktische uitvoering en controle worden meegenomen. Door de grote belangstelling wordt er nog een studiedag aan toegevoegd op 23 april! Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden!

Lees meer

Samenvatting Informatiebijeenkomst Ergonomie – Fysieke belasting

12-02-2019 NEN heeft onlangs een informatiebijeenkomst gehouden over ergonomie en met name fysieke belasting. Tijdens de bijeenkomst kregen de bezoekers een update over de normen voor fysieke belasting en aan welke projecten wordt gewerkt. De bijeenkomst is gebruikt als netwerk en om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Lees meer

Rondetafelbijeenkomst IT Service Management en IT Governance

12-02-2019 Op 8 maart organiseert NEN een rondetafelbijeenkomst over normalisatie van IT Servicemanagement en IT Governance. Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over het belang van normen op dit gebied, de wijze waarop deze worden ontwikkeld en de mogelijkheden om hierbij actief betrokken te zijn. Belanghebbenden zijn uitgenodigd!

Lees meer

NEN-docent spreekt tijdens Industrial Cyber Security Event

12-02-2019 Bedrijven zien steeds vaker in dat ze “iets” moeten gaan doen op het gebied van cyber security om hun primaire processen te beveiligen. Alleen ziet men door de bomen het bos niet meer en heeft men geen idee waar te beginnen.

Lees meer

NEN organiseert informatiemiddag persoonlijke beschermingsmiddelen

12-02-2019 Op donderdag 4 april organiseert NEN in Delft een informatiemiddag over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Tijdens deze middag hoort u welke ervaringen tot nu toe zijn opgedaan met de nieuwe Europese wetgeving. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd deze middag bij te wonen.

Lees meer

Ontwikkeling normen voor bio-based industrie

12-02-2019 Normen spelen een onmisbare rol om de groei van de bio-based producten te ondersteunen. Aan de ene kant kunnen normen helpen om de transparantie in de markt te vergroten. Aan de andere kant kunnen normen die niet goed zijn, barrières opwerpen voor bepaalde producten.

Lees meer

Vijf tips om de werkplek in te stellen

12-02-2019 Op de Dag van de Werkplek werden onlangs enkele tips gegeven die u kunt gebruiken om uw werkplek op een verantwoorde manier in te stellen. Zo voorkomt u als werkgever klachten en verzuim en draagt u bij aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Lees meer

Interpretatie trede 5 Veiligheidsladder vastgesteld

12-02-2019 Na een korte onderbreking kunnen certificatietrajecten op trede 5 van de Veiligheidsladder weer gestart worden vanaf 1 juli 2019. De interpretatie voor trede 5 certificatie is vastgesteld door het College van Belanghebbenden (CvB) van de Veiligheidsladder.

Lees meer

ISO norm voor meten van menselijk kapitaal

12-02-2019 Hoe meet je je menselijk kapitaal? Die vraag is een stuk gemakkelijker te beantwoorden met de nieuwe ISO norm 30414, Human resource management – Guidelines for internal and external human capital reporting. Personeelskosten bedragen vaak tot wel 70 procent van de totale kosten van een bedrijf.

Lees meer

Definitieve versie NTA 8800 gepubliceerd

11-02-2019 De definitieve versie van NTA 8800 ‘Energieprestatie van Gebouwen’ is gepubliceerd. Deze versie wordt vanaf 2020 aangewezen door de overheid en vervangt NTA 8800:2018.

Lees meer

Herziening HLS van start

11-02-2019 Eind februari is de eerste vergadering van de internationale werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de HLS. De HLS, de gemeenschappelijke structuur en kerneisen voor alle ISO-managementsysteemnormen, heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat normen als ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 45001 volgens het plug-in model gemakkelijker te integreren zijn in de bedrijfsvoering.

Lees meer

Voldoen aan de Europese norm voor e-factureren

08-02-2019 De Europese Richtlijn (EU 2014/55) legt vast dat per april 2019 decentrale overheden en aanbestedende diensten elektronische facturen kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan de Europese norm NEN EN 16931-1:2017 en CEN/TS 16931-2:2017. De normen vereenvoudigen het e-facturatieproces en bevorderen op die manier ook de internationale handel. Beide normen zijn gratis beschikbaar bij NEN.

Lees meer

BENG en overheidsgebouwen: 2019 een overgangsjaar

08-02-2019 De Europese richtlijn EPBD stelt dat overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie hebben. Daarom moeten nieuwe overheidsgebouwen bij aanvraag van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 al aan de BENG-eisen voldoen.

Lees meer

Verplichte certificering cv-installateurs uitgesteld

07-02-2019 De certificering voor installateurs van verwarming wordt naar verwachting pas in 2021 echt verplicht. In het overgangsjaar 2020 krijgen installateurs de tijd om aan de strengere eisen te voldoen. Vanaf 2021 zijn bedrijven die niet over een certificaat beschikken echt in overtreding.

Lees meer

Minder koolmonoxide-incidenten in 2018

07-02-2019 In 2018 is er één iemand overleden aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging. Uiteraard is iedere dode er één teveel, maar toch is dit een forse daling, vergeleken met 2017. In dat jaar waren er zeven doden door koolmonoxide te betreuren. Dit blijkt uit cijfers van opleidingscoördinator Marco Lammers van installateur Geas Energiewacht.

Lees meer

Nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen (NEN 1087) voor commentaar gepubliceerd

07-02-2019 De nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen is herzien en nu voor commentaar gepubliceerd. NEN 1087 wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012. De commentaartermijn is tot 15 mei 2019.

Lees meer

Internetconsultatie BENG staat open

07-02-2019 Tot 2 maart 2019 kunt u reageren op het conceptbesluit van het Bouwbesluit 2012 voor Bijna Energieneutrale Gebouwen - BENG. BENG moet de huidige eis voor de energieprestatie van nieuw te bouwen gebouwen - de EPC - vervangen bij het aanvragen van omgevingsvergunningen.

Lees meer

Nieuwe norm voor veiligheidseisen elektronische sigaretten gepubliceerd

06-02-2019 Er is een nieuwe norm voor elektronische sigaretten gepubliceerd. ‘NVN-CEN/TS 17287:2019 en - Requirements and test methods for electronic cigarette devices’. De norm beschrijft veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor elektronische sigaretten.

Lees meer

Normcommissie OK-jassen en afdekmaterialen zoekt uitbreiding en versterking!

05-02-2019 De normcommissie OK-jassen en afdekmaterialen houdt zich bezig met internationale afspraken voor chirurgisch afdekmateriaal, operatiejassen en clean air suits. Dit wordt gebruikt als medische hulpmiddelen voor patiënten, klinisch personeel en apparatuur. De commissie bestaat uit verschillende experts en vertegenwoordigt Nederland in het internationale normalisatieproces. Behoefte aan uitbreiding van expertise is nodig en wenselijk. Bent u medewerker op de OK, kwaliteitsfunctionaris, werkzaam bij een fabrikant/leverancier en/of anderszins betrokken bij OK-jassen en/of afdekmaterialen? Praat mee!

Lees meer

Meepraten over afspraken voor tandheelkunde?

05-02-2019 Iedereen heeft wel te maken met de tandarts De medische hulpmiddelen die de tandarts gebruikt, moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Ook zijn er normen voor. De normcommissie Tandheelkunde buigt zich over deze normen. Daarnaast hebben de leden het over de wetten die hierop van toepassing zijn. Het kan gaan over infectiepreventievraagstukken, maar ook over implantaten, materialen van vullingen en over de tandartsstoel. Bent u expert op het gebied van de tandheelkunde en wilt u deel uitmaken van dit netwerk? Wees welkom!

Lees meer

Bijeenkomst over norm voor warmwaterkruiken

04-02-2019 NEN wil inventariseren of er in Nederland draagvlak bestaat voor de gezamenlijke ontwikkeling van een Nederlandse norm voor warmwaterkruiken. Daartoe houdt NEN een informatiebijeenkomst op 24 mei 2019.

Lees meer

'Keurmerken nuttig, maar certificering lost niet alles op'

04-02-2019 Minister Kaag heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de rol van keurmerken en certificering binnen het beleid voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. De brief gaat over de impact van keurmerken en hoe de bewindsvrouw met het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven werkt aan de verbetering van deze impact.

Lees meer

Kick-off bijeenkomst inregelen klimaatsystemen en start NTA

01-02-2019 Een verwarming die niet goed is ingeregeld, kost onnodig energieverbruik en levert weinig comfort. Dit komt vaak voor terwijl het simpel te verhelpen is. Op dinsdag 12 maart 2019 organiseert NEN samen met Techniek Nederland (Uneto-VNI) een kick-off bijeenkomst over dit onderwerp. Samen met belanghebbende partijen gaan we bepalen hoe correcte inregeling van verwarmingssystemen aangepakt moet worden. Gedacht wordt aan een NTA (Nederlandse Technische Afspraak). Zet 12 maart alvast in uw agenda!

Lees meer

Zitten de kinderzitjes goed vast?

01-02-2019 De nieuwe norm voor kinderzitjes is NEN-ISO 13216-3: 2018. Deze norm beschrijft een schema wat gebruikt kan worden om te bepalen of kinderzitjes genoeg ruimte hebben om in een auto goed gemonteerd te kunnen worden.

Lees meer

'NEN 4010 eyeopener voor installerend Nederland'

31-01-2019 Op 30 januari vond het introductiecongres van de nieuwe NEN 4010 'Eisen voor de algemene Nederlandse installatiepraktijk' plaats. In een bioscoopzaal van Pathé in Ede waren ruim 250 belangstellenden getuige van de overhandiging van het eerste exemplaar aan Erik van Engelen, directeur Techniek Nederland, en van de presentatie van de inhoudelijke kenmerken.

Lees meer

Twee sporenbeleid voor maximale preventie blootstelling gevaarlijke stoffen

31-01-2019 Versterking van het preventiebeleid en intensivering van toezicht en handhaving moeten leiden tot maximale preventie van blootstellingen aan chroom VI en andere gevaarlijke stoffen op de werkplek. Dat zeggen minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ark (SZW).

Lees meer

Publicatie NEN 4010: de norm voor de algemene installatiepraktijk

30-01-2019 Voor het eerst sinds het bestaan van NEN 1010, dé norm voor elektrotechnische installaties, verschijnt een norm voor de meest voorkomende typen laagspanningsinstallaties. NEN 4010 is bedoeld voor alle installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten.

Lees meer

Nieuw: trainingen ISO 22000 over voedselveiligheid

28-01-2019 In september 2018 is de nieuwe Nederlandstalige ISO 22000 norm gepubliceerd. Vanaf dit voorjaar starten er daarom trainingen om de norm beter te leren kennen en ermee te kunnen werken.

Lees meer

Norm voor Winter- en wegenonderhouds- uitrusting wordt herzien

25-01-2019 Deel 1 van EN 15430 wordt herzien. Het gaat om “Protocol voor gegevensoverdracht tussen server van de bron en de server van de volger”. De Nederlandse expert, Gerben Blom, is projectleider voor de herziening.

Lees meer

CEN technische commissies voor machinebouw in het voetlicht bij NEN

25-01-2019 In de sector Machinebouw van CEN zijn 74 technische commissies actief. Al deze technische commissies hebben en ontwikkelen Europese normen die eisen uitwerken uit de Machine Richtlijn.

Lees meer

Input gezocht voor herziening Machinerichtlijn

24-01-2019 De Machinerichtlijn wordt herzien. Tot 11 februari is er gelegenheid om commentaar in te dienen en zo invloed uit te oefenen op de inhoud van de herziene versie. De Europese commissie vraagt om input bij de herziening van de Machinerichtlijn. Er zijn veel aspecten die bij de herziening een rol spelen.

Lees meer

Arbobesluit en Warenwetbesluit machines wijzigt op aantal onderdelen

24-01-2019 Het Arbobesluit en het Warenwetbesluit machines is gewijzigd. De wijziging is een zogenoemd verzamelbesluit, met in dit geval een aanzienlijk aantal uiteenlopende onderwerpen.

Lees meer

Henk de Vries benoemd tot bijzonder hoogleraar standaardisatie en normalisatie aan RSM

23-01-2019 Prof. dr. ir. Henk de Vries bekleedt per 1 november 2018 de bijzondere leerstoel Standaardisatie en Normalisatie aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Deze leerstoel is sinds 1994 een samenwerkingsverband tussen NEN en RSM. De leerstoel heeft als doel standaardisatie en normalisatie meer aandacht te geven in bedrijfskundig onderwijs en onderzoek.

Lees meer

Ook mobiliteit wordt ‘all electric’

23-01-2019 Reageer op ontwerp nieuwe NEN 9140! In het kader van de internationale energietransitie wordt ook onze mobiliteit langzaam maar zeker ‘all electric’. De duurzame installatietechniek in woningen, gebouwen en de infrastructuur wordt digitaal aangestuurd, geregeld, gecontroleerd en beveiligd. Dit geldt ook voor de systemen in elektrische auto’s en andere transportmiddelen.

Lees meer

Nieuwe NEN 3140 sterk doorontwikkeld

23-01-2019 Deze nieuwe NEN 3140 is sterk doorontwikkeld. Veel zaken waar je in de praktijk vaak tegen aanloopt, zijn nu scherper en concreter geformuleerd. Ook zijn technische, organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen meegenomen in deze nieuwe uitgave.

Lees meer

NPR 9090 nuttig voor duurzame installateur

23-01-2019 Gelijkstroom heeft de toekomst. Onze huidige wisselspanningssystemen zullen geleidelijk aan vervangen worden door de meer duurzame gelijkstroominstallaties. NPR 9090 springt in op nieuwe duurzame werkwijze in en is daarmee een belangrijk instrument voor installateurs die klaar willen zijn voor de toekomst.

Lees meer

Internet of Things Security en Privacy

22-01-2019 De diversiteit van Internet of Things (IoT) toepassingen leidt tot vele uitdagingen op het gebied van security en privacy. De risico’s die het koppelen van allerlei apparaten aan het internet met zich meebrengt zijn groot. De Europese Commissie heeft al een aantal maatregelen aangekondigd. Op 21 maart worden tijdens de NEN kick-off bijeenkomst ´IoT Security en Privacy´ de laatste ontwikkelingen gepresenteerd.

Lees meer

NEN lanceert app NEN Connect

22-01-2019 Slimmer werken met normen is nu nog makkelijker. Met de nieuwe NEN Connect app kunnen normgebruikers altijd en overal de normen van hun bedrijf raadplegen. De normen in hun collecties kan men lezen en downloaden via de app en zijn daardoor ook offline beschikbaar.

Lees meer

Enthousiasme voor Platform duurzaamheid & medische hulpmiddelen

22-01-2019 Op 14 januari organiseerde NEN een dialoogsessie over duurzaamheid en medische hulpmiddelen onder leiding van Cathy van Beek, kwartiermaker Duurzaamheid in de zorg VWS. Het is tijd om de kennis en ervaringen te delen, om stappen te zetten en te komen tot daadwerkelijke actie. NEN kijkt terug op een dynamische sessie, waarbij partijen kenbaar hebben gemaakt wat ze willen, wat ze verwachten en vooral ook dat ze voorstander zijn van een Platform over duurzaamheid en medische hulpmiddelen. In het eerste kwartaal van 2019 gaat NEN verder met het vormgeven van het Platform.

Lees meer

Standaarden voor Networking of Everything (NoE)

22-01-2019 Toekomstige netwerken gaan steeds meer diensten leveren. Kenmerkend voor deze diensten is dat de samenstelling van een dienst op dynamische wijze wordt aangepast aan de eisen van de verschillende nieuwe toepassingen.

Lees meer

Normen voor afvang, transport, gebruik en opslag van CO2

21-01-2019 Sinds het Parijs Klimaatakkoord zijn er verscheidene scenario's gepubliceerd die een licht schijnen over mogelijke routes om de doelstelling om in 2050 nagenoeg 'CO2 neutraal' te zijn te behalen. Een van de maatregelen betreft het afvangen, transporteren en ondergronds opslaan van CO2, ofwel CCS ('carbon capture and storage'). Als alternatief kan de afgevangen CO2 als grondstof worden gebruikt, ofwel CCU ('carbon capture and utilisation').

Lees meer

Ontwerp wijzigingsblad geotechnische norm NEN-EN 1997-1 gepubliceerd

21-01-2019 De commentaarversie van het wijzigingsblad van de Nationale Bijlage van de geotechnische norm NEN-EN 1997-1 voor partiële factoren bij verschillende CC/RC-klasses is gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 15 maart 2019 commentaar geven op de voorgestelde wijzigingen.

Lees meer

Eén mondiaal geaccepteerde afspraak voor offshore containers

21-01-2019 In 2018 is de driedelige ISO 10855 reeks gepubliceerd. Deze normenreeks beschrijft de eisen aan het ontwerpen, bouwen, inspecteren, testen en in-service onderzoeken van offshore containers en bijbehorende hijstoestellen. Met deze normenreeks heeft de olie- en gassector de beschikking over een mondiaal geharmoniseerd en geaccepteerd eisenpakket voor offshore containers, wat de uitwisselbaarheid en veiligheid ten goede komt en tevens leidt tot kostenbesparing in de sector.

Lees meer

Aan de slag met circulair textiel!

18-01-2019 Eind 2018 vond bij NEN de kick off bijeenkomst 'Circulair Textiel' plaats. Met veel interesse vanuit diverse hoeken uit de keten werden de plannen voor de ontwikkeling van een norm voor circulair textiel verder uitgewerkt. Met de deelnemers is geconcludeerd dat het tijd is om aan de slag te gaan!

Lees meer

Werken aan een integrale aanpak Conditiemeting: een update

18-01-2019 De NEN 2767 bestaat al vele jaren voor de disciplines vastgoed en infrastructuur binnen de gebouwde omgeving. Sinds 2015 is een ontwikkeling in gang gezet voor een integrale en uniforme benadering van de verschillende disciplines binnen de gebouwde omgeving.

Lees meer

Revisie norm voor radioactiviteitsmetingen met draagbare meetapparatuur

17-01-2019 NEN 5639 wordt gebruikt voor de bepaling van omgevingsstraling met draagbare meetapparatuur. Bij gebruik en toepassing van de norm zijn er knelpunten gevonden dat leidt tot herziening. Deelnemen aan de herziening van de norm? Meld u zich dan aan.

Lees meer

Spetterende presentatie Design Solar Boat Dreamteam

16-01-2019 Op dinsdag 15 januari heeft het Solar Boat Team het bijzondere design onthuld van het model dat dit jaar in de competitie gaat mee doen. Vol energie en enthousiasme hebben de teamleden het nieuwe ontwerp toegelicht. Dit jaar wordt het een trimaran met 28 vierkante meter aan zonnepanelen.

Lees meer

Eerste Europese normen voor circulaire economie goedgekeurd

16-01-2019 Deze normen gaan over het efficiënt en circulair omgaan met materialen van producten die vallen onder de Ecodesign richtlijn: energie gerelateerde producten.

Lees meer

Niet meer elke 2 uur pauzes bij beeldschermwerk

15-01-2019 Het criterium van 2 uur voor het onderbreken van beeldschermwerk is komen te vervallen. Deze absolute norm in het Arbobesluit past volgens de overheid niet meer bij het tegenwoordige beeldschermwerk. Dat staat in een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Warenwetbesluit machines.

Lees meer

Campagne fysieke belasting hard nodig

15-01-2019 Inspectie SZW start een campagne om de fysieke belasting in diverse bedrijfstakken terug te dringen. Dit doet SZW met extra gerichte controles, maar ook door te wijzen op goede voorbeelden.

Lees meer

Goede voorlichting nodig bij gebruik zit-stabureau

15-01-2019 Een zit-stabureau is niet per definitie een oplossing voor de negatieve gevolgen van lang zitten. Bij verkeerd gebruik kan het zelfs klachten veroorzaken. Het te lang achter elkaar één houding staan, zorgt juist voor problemen.

Lees meer

Secretariaat herziening HLS bij NEN

15-01-2019 De komende twee jaar voert NEN het secretariaat van de ISO-werkgroep die een herziening van de High Level Structure (HLS) voorbereidt. De HLS bevat de gemeenschappelijke structuur en kerneisen voor alle ISO managementsysteemnormen en heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat deze normen volgens het plug-in model gemakkelijker te integreren zijn in de bedrijfsvoering. Nederland heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de HLS en zal nu ook weer een belangrijke rol spelen bij de herziening ervan.

Lees meer

Training ‘Excellence beyond ISO’ voor toekomstgerichte (kwaliteits)managementbenadering

15-01-2019 De training ‘Excellence beyond ISO: Van ISO 9001 naar INK/EFQM’ biedt inzicht in de wijze waarop een pad naar een excellente bedrijfsvoering kan worden ingericht en welke normen, modellen en benaderingen daarbij in de verschillende stadia kunnen worden benut.

Lees meer

Publicatie wijzigingsblad ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen’

14-01-2019 NEN 2768 gaat in op de meterruimten en bouwkundige voorzieningen in woningen. Het wijzigingsblad op deze norm uit 2016 bevat enkele wijzigingen ter verduidelijking en verbetering van het gebruik.

Lees meer

Eerste concept Nederlandse Praktijkrichtlijn voor Open Urban Platforms

14-01-2019 Op initiatief van NEN Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (NL-SAG SC) is er een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) ontwikkeld dat concrete handvatten om met Open Urban Platforms (OUP) aan de slag te gaan. Het eerste concept is open voor commentaar en nieuwe tekstvoorstellen. Belanghebbenden worden uitgenodigd om op alle onderdelen inhoudelijk te reageren en casussen in te brengen.

Lees meer

Circulaire Ambitie om wereldwijd carbon black terug te winnen uit autobanden

14-01-2019 Elk jaar neemt het aantal versleten banden met 1,5 miljard toe. De meerderheid wordt gedumpt of verbrand, waardoor enorme hoeveelheden CO2 vrijkomen en waardevolle grondstoffen verloren gaan. Om dit wereldwijde banden probleem op te lossen, heeft Black Bear Carbon een uniek carbonisatieproces ontwikkeld dat carbon black herwint uit versleten banden.

Lees meer

Symposium nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen: stand van zaken anno 2019

11-01-2019 NEN organiseert op 21 maart 2019 een symposium over de nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen. Dit is de derde editie, waarbij de nadruk komt te liggen op de laatste periode voor de deadline van de implementatie van de nieuwe wetgeving. Rode draad is de pragmatische vertaalslag. Wat betekent de wetgeving voor de verschillende partijen in de keten? Het symposium is bedoeld voor zowel fabrikanten/leveranciers, importeurs, distributeurs als ook zorginstellingen. Voor zorginstellingen als ook klasse I hulpmiddelen zijn in de middag op verzoek sessies toegevoegd om vragen te kunnen stellen en in gesprek te gaan over het onderwerp.

Lees meer

Oprichting normcommissie Conformiteitsbeoordeling

09-01-2019 Certificaten, zelfverklaringen, keurmerken, het zijn belangrijke manieren om conformiteit aan te tonen. Voor vertrouwen in internationale handel zijn ze van cruciaal belang. Het systeem van conformiteit is gestoeld op internationale ISO-normen. Om invloed uit te oefenen op deze normen is een Nederlandse normcommissie opgericht. Wilt u als belanghebbende ook meepraten, meld u dan aan.

Lees meer

Oprichting nationale normcommissie Circulaire Economie

08-01-2019 Op voorstel van Frankrijk is de internationale commissie ISO/TC 323 ‘Circular Economy’ ingesteld. Voor de Nederlandse inbreng in deze nieuwe ISO-commissie wordt een nationale normcommissie ‘Circulaire Economie’ opgericht. De startbijeenkomst hiervoor vindt plaats op woensdagochtend 30 januari bij NEN in Delft. Deelname aan deze bijeenkomst is open voor alle geïnteresseerden.

Lees meer

Wijzigingsbladen voor bouwconstructies gepubliceerd voor commentaar

08-01-2019 Recent zijn wijzigingsbladen voor NEN 8700:2011 en NEN 8701:2011 gepubliceerd voor commentaar. Het gaat om wijzigingsbladen bij normen die in het Bouwbesluit 2012 zijn aangewezen. Belanghebbende partijen kunnen tot 1 maart 2019 online commentaar indienen.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ontwikkeling norm voedsel geschikt voor veganisten en vegetariërs

21-12-2018 Op donderdag 10 januari organiseert NEN een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van een internationale norm voor voedsel geschikt voor vegetariërs en veganisten. Tijdens deze bijeenkomst worden de belanghebbenden en geïnteresseerden geïnformeerd over de status van deze ISO-norm en de mogelijkheid om deel te nemen aan de ontwikkelingen hiervan.

Lees meer

Norm over verkeers- en bewegwijzeringsborden ter commentaar gepubliceerd

20-12-2018 NEN 3381 ‘Wegmeubilair - Eisen voor verkeersborden en bewegwijzeringsborden’ is opnieuw ter commentaar gepubliceerd. Tot 1 maart 2019 is het mogelijk om commentaar in te dienen.

Lees meer

Protocollen voor toepassing geomembranen gepubliceerd

20-12-2018 Helderheid in eisen voor toepassing van geomembranen als afdichting in de Grond-, Weg- en Waterbouw in Nederland. De oude TNO protocollen voor toepassing van geomembranen dateren uit 1999. NEN heeft alle stakeholders uitgenodigd om deel te nemen aan de actualisatie van deze protocollen. Het breed gedragen resultaat mag er zijn.

Lees meer

SZW lanceert Asbestwerkzaamheden-app en presenteert Jaarplan 2019

19-12-2018 De Inspectie SZW heeft de Astbestwerkzaamheden-app ontwikkeld en gelanceert. Ook heeft Inspectie SZW zijn Jaarplan voor 2019 online gezet.

Lees meer

Groot handhavingsproject voor controle REACH-registratiedossiers

19-12-2018 ECHA en de EU-lidstaten hebben het komend jaar een groot handhavingsproject gepland voor het controleren van de REACH-registratiedossiers. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doet daaraan mee. Dat liet staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) onlangs in een brief weten.

Lees meer

Debat Wet kwaliteitsborging bouw: geen aanpassing

18-12-2018 Enkele uren voor het Tweede Kamer debat over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 6 december 2018 heeft minister Ollongren van het ministerie BZK de Tweede Kamer laten weten dat een hoofdlijnakkoord met de VNG is bereikt. In het akkoord zijn afspraken opgenomen over invoering, implementatie en de informatievoorziening van gemeenten. Na het debat bleek dat de minister de wet niet gaat aanpassen, voordat deze naar de Eerste Kamer gaat.

Lees meer

Bijeenkomst oprichting normcommissie ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’

17-12-2018 Risicobeheersing en meerjarenonderhoudsplanning zijn essentieel voor effectief beheer van de assets in een organisatie. Hoe de link te leggen tussen de technische staat van een asset met lange termijn beleidsvoering en risicomanagement voor de gehele assetportefeuille? De sectoren vastgoed en infra slaan de handen ineen om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van de NEN-norm ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving. Wilt u als belanghebbende hierover meepraten, meld u dan aan voor de oprichtingsbijeenkomst op 11 februari 2019.

Lees meer

Herziening NEN 3140 en NEN 3840 Bedrijfsvoering laag- en hoogspanningsinstallaties

17-12-2018 De norm voor Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laag- en hoogspanning, NEN 3140 en NEN 3840, zijn aangepast. Dit zijn de normen voor het beheer van elektrische installaties en het werken eraan. De vernieuwde uitgaven zijn geheel in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten. Ook zijn wijzigingen uit NEN-EN 50110 doorgevoerd.

Lees meer

Minister Ollongren: Onderzoek brandveiligheid gevels

17-12-2018 Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.

Lees meer

Horizontale normen zorgen voor een betere integratie en ondersteunen de biobased industrie

14-12-2018 Hoe zorgen normen ervoor dat innovatie volledig wordt benut in de bio-based industrie? In alle onderdelen van de biobased markt worden normen gebruikt. Zowel voor een specifiek product als voor toepassing, afhankelijk van de sector of waardeketen waarin het gebruikt wordt.

Lees meer

NEN Trainingen 2e geworden ‘Beste Opleider van Nederland’ verkiezing

14-12-2018 NEN Trainingen is tweede geworden tijdens de verkiezing van de 'Beste Opleider van Nederland 2018' in de categorie productie, techniek en bouw. Een resultaat waar we héél trots op zijn, omdat deze verkiezing wordt bepaald aan de hand van ervaringen van cursisten. De uitreiking vond plaats op 13 december in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

Lees meer

NEN organiseert kick-off normering Artificial Intelligence en Big Data

13-12-2018 De ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI) gaan snel en daarmee ook de ideeën hierover en de toepassingen ervan in bijvoorbeeld de zorg en industrie. Om lijn te brengen in het doorvoeren, toetsen en aantonen van onder andere betrouwbaarheid, robuustheid, ethiek en juridische vraagstukken rondom AI-toepassingen en big data, is ISO recentelijk gestart met de wereldwijde standaardisatie. U als belanghebbende wordt van harte uitgenodigd voor de kick-off meeting op 7 februari 2019.

Lees meer

NEN Studiedag Brandveiligheid gevels

13-12-2018 Op donderdag 7 maart en woensdag 20 maart organiseert de NEN werkgroep 3510070019 ‘Gevels’ de studiedag ‘Brandveiligheid gevels’. De werkgroep vindt het van belang, dat gemeenten bij hogere gebouwen betrokken verantwoordelijken zoals gebouweigenaar, huurder en beheerder, kennis nemen van de achtergronden van brandveilige gevels én de praktische uitvoering en controle daarvan. Voorzitter van de werkgroep gevels Kees Both hierover; ‘De oproep van de minister aan gemeenten en gebouweigenaren maakt deze NEN studiedag noodzakelijk. Alle betrokkenen dienen over de juiste kennis te beschikken om aan deze vraag te voldoen. Daarom heeft de werkgroep gemeend de kennis die hierover aanwezig is zo breed mogelijk beschikbaar te maken.’

Lees meer

Aanpak fysieke belasting bij Philadelphia succesvol

13-12-2018 Bij zorgorganisatie Philadelphia is het ziekteverzuim bijzonder laag. En de zorgorganisatie is ook nog een aantrekkelijker werkgever geworden. Hoe is ze dat gelukt? Geert Bos en Alfred Vriezekolk vinden beleid om fysieke belasting te bepreken onmisbaar.

Lees meer

Nieuwe editie van ISO 55002 gepubliceerd

11-12-2018 ISO 55002 is herzien; dit is de richtlijn voor het toepassen van assetmanagementsystemen die zijn gebaseerd op de eisen in ISO 55001. De herziening is gebaseerd op de eerste ervaringen van bedrijven over de gehele wereld met het gebruik van de normen voor assetmanagement.

Lees meer

Handleiding voor energiedata-uitwisseling beschikbaar

11-12-2018 Voor het succesvol managen van energieverbruik in een organisatie is eerder dit jaar NEN-EN-ISO 50001 gepubliceerd. Om elke verbeter- of besparingsstap goed uit te voeren is informatie nodig. De nieuwe ISO/TS 50008 is een handige richtlijn voor bedrijven waar de gegevens over het beheer van hun energie niet gemakkelijk te achterhalen is.

Lees meer

MBA in één dag (de finale) + NEN Masterclass voor QHSE-professionals

10-12-2018 Na 15 jaar, 20 duizend deelnemers en sessies in 8 landen stopt MBA in één dag®. Op 16 april 2019 is de finale editie. In samenwerking met DenkProducties en Ben Tiggelaar organiseert NEN voor de 3e en laatste keer een verdieping op het seminar MBA in één dag met een, op maat gemaakte, NEN Masterclass voor de QHSE-professional op 14 mei. Bij inschrijving voor het seminar MBA in één dag krijgt u deze NEN Masterclass ‘Kwaliteitsmanagement en organisatiestrategie’ cadeau!

Lees meer

Better Biomass erkend door Europese Commissie

07-12-2018 Het Better Biomass certificatieschema is opnieuw erkend door de Europese Commissie in het kader van de hernieuwbare energierichtlijn. Met Better Biomass kunnen bedrijven aantonen te voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen in deze richtlijn. Deze eisen hebben betrekking op biobrandstoffen voor vervoer en vloeibare biomassa voor overige energietoepassingen. De erkenning heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Lees meer

Nieuwe versie normen voor landbouwmachines

07-12-2018 Om de veiligheid van tractoren en andere landbouwwerktuigen te garanderen zijn er goede systemen nodig die dit controleren. Recent is de serie normen van een update voorzien, zodat het nog meer toegesneden is op de praktijk.

Lees meer

Waterzijdig inregelen cv-installatie mogelijk verplicht

07-12-2018 Het optimaal inregelen van de verwarmingsinstallatie kan in bedrijfspanden een besparing tot maar liefst 25% op het gasverbruik opleveren. Dankzij een motie van Tom van der Lee (GroenLinks) komt het waterzijdig inregelen op de lijst van energiebesparende maatregelen die bedrijven vanaf volgend jaar moeten treffen. De lijst van verplichte maatregelen is onderdeel van de Wet milieubeheer. UNETO-VNI vraagt al jaren aandacht voor het belang van het optimaal inregelen van verwarmingsinstallaties.

Lees meer

Olie- en gaswereld op gebied van normalisatie Down Under

07-12-2018 Van 19 t/m 22 november 2018 vond een reeks van bijeenkomsten plaats op het gebied van normalisatie voor de olie- en gassector. Deze bijeenkomsten werden gehouden in Perth, de Australische 'hoofdstad' voor de olie- en gassector, op uitnodiging van Standards Australia, Woodside Energy en NERA (National Energy Resources Australia). Deelnemers van over de hele wereld kunnen terugkijken op een zeer geslaagde week.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Vertrouwen op gezondheidsapps’

05-12-2018 Er komen elk jaar duizenden apps bij die ‘iets doen’ met gezondheid of welzijn. Van apps die helpen met stoppen met roken tot apps die claimen een diagnose te kunnen stellen bij heel serieuze aandoeningen. Koppen als “Gratis app herkent huidkanker bijna even goed als arts” (RTL Nieuws) of “Apps om huidkanker op te sporen ongeschikt” (Zorgkrant) ziet u onder elkaar in de Google-resultaten verschijnen. Via de verschillende appstores zijn ze ook zonder enige medische kennis te downloaden en te gebruiken. Maar hoe weet u nou welke apps betrouwbaar zijn?

Lees meer

ISO normontwerp Chain of Custody naar volgende fase

04-12-2018 Het normontwerp voor een ISO Chain of Custody standaard is de volgende fase ingegaan. Er kan nog tot 15 januari 2019 commentaar geleverd worden op het normontwerp. Dat is in oktober jl besloten tijdens de vergadering van de ISO-projectcommissie 308 in Stockholm.

Lees meer

Water Challenge levert veel positieve energie op

04-12-2018 Veel betrokkenheid en de wil om nu echt eens iets te gaan doen. Dat waren volgens de organisatoren van de NEN Water Challenge 2030 de grote winsten van dit evenement dat onlangs plaatsvond.

Lees meer

Kom ook in beweging voor een klimaatkrachtige regio!

03-12-2018 Donderdag 29 november was de aftrap van de beweging Klimaatkrachtig Delfland in het ADO-stadion. NEN draagt bij aan de gezamenlijke ambitie in het netwerk van 40 partijen.

Lees meer

Ontwerp NEN 8775 Visveiligheid gepubliceerd

03-12-2018 Ontwerp NEN 8775 Visveiligheid van pompen, vijzels en drukturbines is gepubliceerd. Het normontwerp bevat een testmethode en een rekenmethode voor de bepaling van de visveiligheid. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2019 commentaar indienen.

Lees meer

Oprichting ISO-commissie voor circulaire economie

03-12-2018 Circulaire Economie staat overal sterk in de belangstelling. Nederland wil in 2050 circulair zijn. Ook wereldwijd zijn er grote ambities op dit gebied. Internationale afspraken zijn daarom belangrijk. Op voorstel van Frankrijk is de internationale commissie ISO/TC 323 ‘Circular Economy’ ingesteld.

Lees meer

Europese norm voor crisismanagement gepubliceerd

30-11-2018 Een crisis behoort tot de grootste uitdagingen waarmee een organisatie kan worden geconfronteerd. Recentelijk is een Europese norm gepubliceerd die richtlijnen bevat voor crisismanagement, de CEN/TS 17091 ‘Crisis management – Guidance for developing a strategic capability’. Deze norm beoogt organisaties handvatten te bieden hun bekwaamheid om met crisissituaties om te gaan te ontwikkelen en verbeteren.

Lees meer

Voortgang herziening ISO 22301 en ISO 22313

30-11-2018 Door de internationale commissie ISO/TC 292 “Security” wordt gewerkt aan een herziening van de normen voor Business Continuity Management (BCM). Het gaat om ISO 22301, de norm met eisen aan een Business Continuity Managementsysteem en ISO 22313, een richtlijn voor de toepassing van ISO 22301. Nederland speelt daarbij een actieve rol vanuit de normcommissie BCM & Crisismanagement.

Lees meer

Wijziging Regeling bodemkwaliteit november 2018

30-11-2018 Op 29 november 2018 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd. Deze regels gelden vanaf 30 november 2018. De belangrijkste wijzigingen zijn een verduidelijking dat in grond en baggerspecie geen plastics mogen zitten en een verheldering van de verplichting om passend vooronderzoek uit te voeren bij het afgeven van milieuhygiënische verklaringen.

Lees meer

Belangrijke nieuwe norm voor zeevarenden: Bridge Alert Management

29-11-2018 Een spiksplinternieuwe norm zorgt ervoor dat de belangrijke storingen aan boord van een schip ook evenredig aandacht krijgen. Dat is van groot belang voor de veiligheid van het schip. Want in de scheepvaart verandert veel; er zijn bijvoorbeeld steeds minder mensen betrokken bij het besturen van een schip. Er zijn dus ook minder mensen om foutmeldingen of andere alarmeringen op te lossen, waardoor het noodzakelijk is om hier slimmer mee om te gaan.

Lees meer

Uitreiking 100ste certificaat op de eerste VHL Veiligheidsdag

29-11-2018 Dinsdag 27 november organiseerde NEN de eerste VHL Veiligheidsdag. De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten en continu te verbeteren. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd.

Lees meer

Nieuwe bepalingsmethode energieprestatie: NTA 8800

28-11-2018 De nieuwe bepalingsmethode energieprestatie NTA 8800 is op 20 november 2018 door NEN gepresenteerd tijdens het Congres EPG 2.0 in de Midden Nederland Hallen te Barneveld. De vrij beschikbaar gestelde bepalingsmethode is bedoeld om te kunnen berekenen of nieuwe gebouwen vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de BENG-eisen. Daarbij wordt afgestapt van de dimensieloze indicatoren EPC en EI. Er wordt overgegaan naar onder meer de energiebehoefte van een gebouw in kWh/m2 gebruiksoppervlakte, per jaar.

Lees meer

NEN neemt internationaal VERA-secretariaat over

28-11-2018 Sinds 1 oktober 2018 heeft NEN het internationaal VERA-secretariaat overgenomen van Duitsland. VERA staat voor 'Verification of environmental technologies for agricultural production'. Het doel van VERA is het testen en verifiëren van milieutechnologieën in de landbouwsector. Op deze manier is het mogelijk om vast te stellen in hoeverre een technologie de emissies kan reduceren van bijvoorbeeld ammoniak, fijnstof of geur.

Lees meer

Norm voor inbraakwerend hang- en sluitwerk voor commentaar gepubliceerd

27-11-2018 NEN heeft Ontwerp NEN 5089 ‘Inbraakwerend hang- en sluitwerk - Classificatie, eisen en beproevingsmethoden’ voor commentaar gepubliceerd. Uw commentaar is belangrijk, want met uw opmerkingen kan de norm nog beter laten aansluiten bij de praktijk. Indienen van uw commentaar kan tot 1 maart 2019.

Lees meer

Hoelang is ‘Bij brand geen lift’ nog houdbaar?

27-11-2018 Nederlanders worden steeds ouder en moeten langer zelfstandig blijven wonen. Hierdoor lopen mensen met fysieke en/of mentale beperkingen een grotere kans om slachtoffer te worden bij brand. Het gebruik van liften in woongebouwen bij brand kan mogelijk levens redden, maar in veel gevallen is het gebruik van liften dan niet toegestaan. Liftinstituut pleit voor verandering.

Lees meer

Praktijkrichtlijn voor acculaadstations vernieuwd

26-11-2018 De Nederlandse Praktijk Richtlijn, NPR 3299 ’Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen’, is vernieuwd. Deze praktijkrichtlijn vormt een handleiding voor de inrichting en het gebruik van ruimten voor het laden van conventionele tractiebatterijen voor industriële en professionele toepassingen. Deze herziening is in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten en regelgeving. Om te zorgen dat de norm werkelijk goed aansluit op de behoeften van de gebruikers, volgt de publieke commentaarronde.

Lees meer

Whitepaper robotics: praktische tips bij aanschaf en plaatsing

24-11-2018 Robots worden steeds vaker toegepast binnen de industrie, ter vervanging van werknemers of om juist met werknemers te kunnen samenwerken. Een robot is een machine en moet als zodanig beschouwd worden, en aan machines worden veiligheidseisen gesteld vanuit de Machinerichtlijn Het is voor afnemers van de industriële robots niet altijd duidelijk waar op moet worden gelet bij de aanschaf en het gebruik van zo’n machine. Vaak gaan die afnemers er van uit dat de aangebrachte CE-markering terecht is aangebracht, maar het komt ook voor dat de afnemer onvoldoende kennis heeft, of een blindelings vertrouwen.

Lees meer