Nieuws

Bijeenkomst oprichting normcommissie ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’

17-12-2018 Risicobeheersing en meerjarenonderhoudsplanning zijn essentieel voor effectief beheer van de assets in een organisatie. Hoe de link te leggen tussen de technische staat van een asset met lange termijn beleidsvoering en risicomanagement voor de gehele assetportefeuille? De sectoren vastgoed en infra slaan de handen ineen om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van de NEN-norm ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving. Wilt u als belanghebbende hierover meepraten, meld u dan aan voor de oprichtingsbijeenkomst op 11 februari 2019.

Lees meer

Herziening NEN 3140 en NEN 3840 Bedrijfsvoering laag- en hoogspanningsinstallaties

17-12-2018 De norm voor Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laag- en hoogspanning, NEN 3140 en NEN 3840, zijn aangepast. Dit zijn de normen voor het beheer van elektrische installaties en het werken eraan. De vernieuwde uitgaven zijn geheel in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten. Ook zijn wijzigingen uit NEN-EN 50110 doorgevoerd.

Lees meer

Minister Ollongren: Onderzoek brandveiligheid gevels

17-12-2018 Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.

Lees meer

Horizontale normen zorgen voor een betere integratie en ondersteunen de biobased industrie

14-12-2018 Hoe zorgen normen ervoor dat innovatie volledig wordt benut in de bio-based industrie? In alle onderdelen van de biobased markt worden normen gebruikt. Zowel voor een specifiek product als voor toepassing, afhankelijk van de sector of waardeketen waarin het gebruikt wordt.

Lees meer

NEN Trainingen 2e geworden ‘Beste Opleider van Nederland’ verkiezing

14-12-2018 NEN Trainingen is tweede geworden tijdens de verkiezing van de 'Beste Opleider van Nederland 2018' in de categorie productie, techniek en bouw. Een resultaat waar we héél trots op zijn, omdat deze verkiezing wordt bepaald aan de hand van ervaringen van cursisten. De uitreiking vond plaats op 13 december in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

Lees meer

NEN organiseert kick-off normering Artificial Intelligence en Big Data

13-12-2018 De ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI) gaan snel en daarmee ook de ideeën hierover en de toepassingen ervan in bijvoorbeeld de zorg en industrie. Om lijn te brengen in het doorvoeren, toetsen en aantonen van onder andere betrouwbaarheid, robuustheid, ethiek en juridische vraagstukken rondom AI-toepassingen en big data, is ISO recentelijk gestart met de wereldwijde standaardisatie. U als belanghebbende wordt van harte uitgenodigd voor de kick-off meeting op 7 februari 2019.

Lees meer

NEN Studiedag Brandveiligheid gevels

13-12-2018 Op donderdag 7 maart en woensdag 20 maart organiseert de NEN werkgroep 3510070019 ‘Gevels’ de studiedag ‘Brandveiligheid gevels’. De werkgroep vindt het van belang, dat gemeenten bij hogere gebouwen betrokken verantwoordelijken zoals gebouweigenaar, huurder en beheerder, kennis nemen van de achtergronden van brandveilige gevels én de praktische uitvoering en controle daarvan. Voorzitter van de werkgroep gevels Kees Both hierover; ‘De oproep van de minister aan gemeenten en gebouweigenaren maakt deze NEN studiedag noodzakelijk. Alle betrokkenen dienen over de juiste kennis te beschikken om aan deze vraag te voldoen. Daarom heeft de werkgroep gemeend de kennis die hierover aanwezig is zo breed mogelijk beschikbaar te maken.’

Lees meer

Aanpak fysieke belasting bij Philadelphia succesvol

13-12-2018 Bij zorgorganisatie Philadelphia is het ziekteverzuim bijzonder laag. En de zorgorganisatie is ook nog een aantrekkelijker werkgever geworden. Hoe is ze dat gelukt? Geert Bos en Alfred Vriezekolk vinden beleid om fysieke belasting te bepreken onmisbaar.

Lees meer

Nieuwe editie van ISO 55002 gepubliceerd

11-12-2018 ISO 55002 is herzien; dit is de richtlijn voor het toepassen van assetmanagementsystemen die zijn gebaseerd op de eisen in ISO 55001. De herziening is gebaseerd op de eerste ervaringen van bedrijven over de gehele wereld met het gebruik van de normen voor assetmanagement.

Lees meer

Handleiding voor energiedata-uitwisseling beschikbaar

11-12-2018 Voor het succesvol managen van energieverbruik in een organisatie is eerder dit jaar NEN-EN-ISO 50001 gepubliceerd. Om elke verbeter- of besparingsstap goed uit te voeren is informatie nodig. De nieuwe ISO/TS 50008 is een handige richtlijn voor bedrijven waar de gegevens over het beheer van hun energie niet gemakkelijk te achterhalen is.

Lees meer

MBA in één dag (de finale) + NEN Masterclass voor QHSE-professionals

10-12-2018 Na 15 jaar, 20 duizend deelnemers en sessies in 8 landen stopt MBA in één dag®. Op 16 april 2019 is de finale editie. In samenwerking met DenkProducties en Ben Tiggelaar organiseert NEN voor de 3e en laatste keer een verdieping op het seminar MBA in één dag met een, op maat gemaakte, NEN Masterclass voor de QHSE-professional op 14 mei. Bij inschrijving voor het seminar MBA in één dag krijgt u deze NEN Masterclass ‘Kwaliteitsmanagement en organisatiestrategie’ cadeau!

Lees meer

Better Biomass erkend door Europese Commissie

07-12-2018 Het Better Biomass certificatieschema is opnieuw erkend door de Europese Commissie in het kader van de hernieuwbare energierichtlijn. Met Better Biomass kunnen bedrijven aantonen te voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen in deze richtlijn. Deze eisen hebben betrekking op biobrandstoffen voor vervoer en vloeibare biomassa voor overige energietoepassingen. De erkenning heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Lees meer

Nieuwe versie normen voor landbouwmachines

07-12-2018 Om de veiligheid van tractoren en andere landbouwwerktuigen te garanderen zijn er goede systemen nodig die dit controleren. Recent is de serie normen van een update voorzien, zodat het nog meer toegesneden is op de praktijk.

Lees meer

Waterzijdig inregelen cv-installatie mogelijk verplicht

07-12-2018 Het optimaal inregelen van de verwarmingsinstallatie kan in bedrijfspanden een besparing tot maar liefst 25% op het gasverbruik opleveren. Dankzij een motie van Tom van der Lee (GroenLinks) komt het waterzijdig inregelen op de lijst van energiebesparende maatregelen die bedrijven vanaf volgend jaar moeten treffen. De lijst van verplichte maatregelen is onderdeel van de Wet milieubeheer. UNETO-VNI vraagt al jaren aandacht voor het belang van het optimaal inregelen van verwarmingsinstallaties.

Lees meer

Olie- en gaswereld op gebied van normalisatie Down Under

07-12-2018 Van 19 t/m 22 november 2018 vond een reeks van bijeenkomsten plaats op het gebied van normalisatie voor de olie- en gassector. Deze bijeenkomsten werden gehouden in Perth, de Australische 'hoofdstad' voor de olie- en gassector, op uitnodiging van Standards Australia, Woodside Energy en NERA (National Energy Resources Australia). Deelnemers van over de hele wereld kunnen terugkijken op een zeer geslaagde week.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Vertrouwen op gezondheidsapps’

05-12-2018 Er komen elk jaar duizenden apps bij die ‘iets doen’ met gezondheid of welzijn. Van apps die helpen met stoppen met roken tot apps die claimen een diagnose te kunnen stellen bij heel serieuze aandoeningen. Koppen als “Gratis app herkent huidkanker bijna even goed als arts” (RTL Nieuws) of “Apps om huidkanker op te sporen ongeschikt” (Zorgkrant) ziet u onder elkaar in de Google-resultaten verschijnen. Via de verschillende appstores zijn ze ook zonder enige medische kennis te downloaden en te gebruiken. Maar hoe weet u nou welke apps betrouwbaar zijn?

Lees meer

ISO normontwerp Chain of Custody naar volgende fase

04-12-2018 Het normontwerp voor een ISO Chain of Custody standaard is de volgende fase ingegaan. Er kan nog tot 15 januari 2019 commentaar geleverd worden op het normontwerp. Dat is in oktober jl besloten tijdens de vergadering van de ISO-projectcommissie 308 in Stockholm.

Lees meer

Water Challenge levert veel positieve energie op

04-12-2018 Veel betrokkenheid en de wil om nu echt eens iets te gaan doen. Dat waren volgens de organisatoren van de NEN Water Challenge 2030 de grote winsten van dit evenement dat onlangs plaatsvond.

Lees meer

Kom ook in beweging voor een klimaatkrachtige regio!

03-12-2018 Donderdag 29 november was de aftrap van de beweging Klimaatkrachtig Delfland in het ADO-stadion. NEN draagt bij aan de gezamenlijke ambitie in het netwerk van 40 partijen.

Lees meer

Ontwerp NEN 8775 Visveiligheid gepubliceerd

03-12-2018 Ontwerp NEN 8775 Visveiligheid van pompen, vijzels en drukturbines is gepubliceerd. Het normontwerp bevat een testmethode en een rekenmethode voor de bepaling van de visveiligheid. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2019 commentaar indienen.

Lees meer

Oprichting ISO-commissie voor circulaire economie

03-12-2018 Circulaire Economie staat overal sterk in de belangstelling. Nederland wil in 2050 circulair zijn. Ook wereldwijd zijn er grote ambities op dit gebied. Internationale afspraken zijn daarom belangrijk. Op voorstel van Frankrijk is de internationale commissie ISO/TC 323 ‘Circular Economy’ ingesteld.

Lees meer

Europese norm voor crisismanagement gepubliceerd

30-11-2018 Een crisis behoort tot de grootste uitdagingen waarmee een organisatie kan worden geconfronteerd. Recentelijk is een Europese norm gepubliceerd die richtlijnen bevat voor crisismanagement, de CEN/TS 17091 ‘Crisis management – Guidance for developing a strategic capability’. Deze norm beoogt organisaties handvatten te bieden hun bekwaamheid om met crisissituaties om te gaan te ontwikkelen en verbeteren.

Lees meer

Voortgang herziening ISO 22301 en ISO 22313

30-11-2018 Door de internationale commissie ISO/TC 292 “Security” wordt gewerkt aan een herziening van de normen voor Business Continuity Management (BCM). Het gaat om ISO 22301, de norm met eisen aan een Business Continuity Managementsysteem en ISO 22313, een richtlijn voor de toepassing van ISO 22301. Nederland speelt daarbij een actieve rol vanuit de normcommissie BCM & Crisismanagement.

Lees meer

Wijziging Regeling bodemkwaliteit november 2018

30-11-2018 Op 29 november 2018 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd. Deze regels gelden vanaf 30 november 2018. De belangrijkste wijzigingen zijn een verduidelijking dat in grond en baggerspecie geen plastics mogen zitten en een verheldering van de verplichting om passend vooronderzoek uit te voeren bij het afgeven van milieuhygiënische verklaringen.

Lees meer

Belangrijke nieuwe norm voor zeevarenden: Bridge Alert Management

29-11-2018 Een spiksplinternieuwe norm zorgt ervoor dat de belangrijke storingen aan boord van een schip ook evenredig aandacht krijgen. Dat is van groot belang voor de veiligheid van het schip. Want in de scheepvaart verandert veel; er zijn bijvoorbeeld steeds minder mensen betrokken bij het besturen van een schip. Er zijn dus ook minder mensen om foutmeldingen of andere alarmeringen op te lossen, waardoor het noodzakelijk is om hier slimmer mee om te gaan.

Lees meer

Uitreiking 100ste certificaat op de eerste VHL Veiligheidsdag

29-11-2018 Dinsdag 27 november organiseerde NEN de eerste VHL Veiligheidsdag. De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten en continu te verbeteren. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd.

Lees meer

Nieuwe bepalingsmethode energieprestatie: NTA 8800

28-11-2018 De nieuwe bepalingsmethode energieprestatie NTA 8800 is op 20 november 2018 door NEN gepresenteerd tijdens het Congres EPG 2.0 in de Midden Nederland Hallen te Barneveld. De vrij beschikbaar gestelde bepalingsmethode is bedoeld om te kunnen berekenen of nieuwe gebouwen vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de BENG-eisen. Daarbij wordt afgestapt van de dimensieloze indicatoren EPC en EI. Er wordt overgegaan naar onder meer de energiebehoefte van een gebouw in kWh/m2 gebruiksoppervlakte, per jaar.

Lees meer

NEN neemt internationaal VERA-secretariaat over

28-11-2018 Sinds 1 oktober 2018 heeft NEN het internationaal VERA-secretariaat overgenomen van Duitsland. VERA staat voor 'Verification of environmental technologies for agricultural production'. Het doel van VERA is het testen en verifiëren van milieutechnologieën in de landbouwsector. Op deze manier is het mogelijk om vast te stellen in hoeverre een technologie de emissies kan reduceren van bijvoorbeeld ammoniak, fijnstof of geur.

Lees meer

Norm voor inbraakwerend hang- en sluitwerk voor commentaar gepubliceerd

27-11-2018 NEN heeft Ontwerp NEN 5089 ‘Inbraakwerend hang- en sluitwerk - Classificatie, eisen en beproevingsmethoden’ voor commentaar gepubliceerd. Uw commentaar is belangrijk, want met uw opmerkingen kan de norm nog beter laten aansluiten bij de praktijk. Indienen van uw commentaar kan tot 1 maart 2019.

Lees meer

Hoelang is ‘Bij brand geen lift’ nog houdbaar?

27-11-2018 Nederlanders worden steeds ouder en moeten langer zelfstandig blijven wonen. Hierdoor lopen mensen met fysieke en/of mentale beperkingen een grotere kans om slachtoffer te worden bij brand. Het gebruik van liften in woongebouwen bij brand kan mogelijk levens redden, maar in veel gevallen is het gebruik van liften dan niet toegestaan. Liftinstituut pleit voor verandering.

Lees meer

Praktijkrichtlijn voor acculaadstations vernieuwd

26-11-2018 De Nederlandse Praktijk Richtlijn, NPR 3299 ’Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen’, is vernieuwd. Deze praktijkrichtlijn vormt een handleiding voor de inrichting en het gebruik van ruimten voor het laden van conventionele tractiebatterijen voor industriële en professionele toepassingen. Deze herziening is in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten en regelgeving. Om te zorgen dat de norm werkelijk goed aansluit op de behoeften van de gebruikers, volgt de publieke commentaarronde.

Lees meer

Whitepaper robotics: praktische tips bij aanschaf en plaatsing

24-11-2018 Robots worden steeds vaker toegepast binnen de industrie, ter vervanging van werknemers of om juist met werknemers te kunnen samenwerken. Een robot is een machine en moet als zodanig beschouwd worden, en aan machines worden veiligheidseisen gesteld vanuit de Machinerichtlijn Het is voor afnemers van de industriële robots niet altijd duidelijk waar op moet worden gelet bij de aanschaf en het gebruik van zo’n machine. Vaak gaan die afnemers er van uit dat de aangebrachte CE-markering terecht is aangebracht, maar het komt ook voor dat de afnemer onvoldoende kennis heeft, of een blindelings vertrouwen.

Lees meer

NTA 8828 ‘Elektrolassen voor PE’ is herzien

23-11-2018 In 2016 is NTA 8828 gepubliceerd. De NTA bevat uniforme afspraken over het maken van elektrolasverbindingen in PE-leidingen voor gas en drinkwater. Nu is er een herziene uitgave gepubliceerd.

Lees meer

Nu actueel: Artificial Intelligence

23-11-2018 Dat er normen aan staan te komen voor Artificial Intelligence is voor iedereen in dit vakgebied spannend. Niet alleen omdat de normen invloed kunnen hebben op uw werk, maar ook omdat meepraten over de normen mogelijk wordt. Meepraten heeft meer voordelen, want behalve dat u invloed kunt uitoefenen op een norm, zorgt het er ook voor dat u aan tafel komt te zitten met de “AI-top” in Nederland, en dat u eerder informatie onder ogen krijgt dan anderen. Welke voorstellen voor de norm dient Google in? U bent op de hoogte wanneer u deel uit maakt van de normcommissie.

Lees meer

UNETO-VNI: TNO onderzoekt brandgevaar zonnepanelen

22-11-2018 TNO gaat op korte termijn onderzoek doen naar de brandincidenten met zonnepanelen die afgelopen zomer plaatsvonden. UNETO-VNI wil op basis van de uitkomsten snel concrete maatregelen nemen, samen met de industrie. En benadrukt tegelijkertijd hoe ongelukken nú al kunnen worden voorkomen.

Lees meer

Doe mee met de nieuwe normcommissie over de Buurtbatterij

22-11-2018 Dit najaar is de formatie van een nieuwe Normcommissie Buurtbatterijen van start gegaan en zoeken we nog partijen die ook mee willen doen aan de ontwikkeling van de normen. Een van de deelnemende partijen is DNV GL. Jillis Raadschelders is Business Director Energietransitie bij de Nederlandse vestiging van dit kennisbedrijf in Arnhem. Zijn collega Rianne ’t Hoen is Technical Professional Solar & Storage. Sluit u ook aan?

Lees meer

Herziening praktijkrichtlijn voor aanleg gasleidingen

22-11-2018 Deel 5 van de bekende serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ is herzien. Deze NPR is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen.

Lees meer

NPR 9090 is een dynamisch document

22-11-2018 NPR 9090, de handleiding voor de installateur die met DC gaat werken, is nog maar net gepubliceerd. Toch is het een dynamisch document, dat steeds weer wordt aangevuld en aangepast naar aanleiding van ontwikkelingen in de markt. Denk daarbij aan veiligheid, maar ook aan de ontwikkeling van actieve gelijkspanningssystemen. Maar wat zijn dat precies?

Lees meer

Informatiebijeenkomst ontwikkeling keurmerk slimme zorg thuis

22-11-2018 Op donderdag 24 januari, tijdens de E-health week, organiseert NEN in samenwerking met Nictiz, Vitaal Thuis en WDTM een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van een keurmerk voor ‘slimme zorg thuis’. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden geïnformeerd over de ideeën en de mogelijkheden om deel te nemen aan het ontwikkelingsproces van het keurmerk.

Lees meer

Nieuwe IEC 60204-1 is goedgekeurd voor harmonisatie. Wat zijn de wijzigingen?

22-11-2018 De ‘nieuwe IEC 60204-1’ is inmiddels alweer de zesde versie van één van de meest gebruikte machineveiligheidsnormen wereldwijd. IEC 60204-1 beschrijft de eisen met betrekking tot de elektrische uitrusting van machines (met uitzondering van handgereedschap) welke moeten leiden tot: veiligheid van personen, consistentie in besturing, bedienings- en onderhoudsgemak.

Lees meer

Bijeenkomst over stand van zaken normen fysieke belasting

21-11-2018 NEN houdt op vrijdag 18 januari 2019 een bijeenkomst over Ergonomie en met name Fysieke Belasting. Het doel van deze bijeenkomst is inzicht krijgen wat uw uitdagingen voor ergonomie en fysieke belasting in de praktijk zijn. Helpen normen daarbij? Gebruikt u ergonomie normen bij het ontwerpen of bouwen van machines? Verder krijgt u tijdens deze ochtend een update over de normen voor fysieke belasting en aan welke projecten wordt gewerkt. Wij horen graag wat u hier van vindt!

Lees meer

Seminar HyLAW: wat houdt waterstof nog tegen?

21-11-2018 Waterstof is in toenemende mate van belang bij de verduurzaming van het energiesysteem. Hierbij ervaart men echter nog belemmeringen in bestaande wet- en regelgeving. Het Europese project HyLAW heeft als doel om deze belemmeringen in beeld te brengen en aanbevelingen te doen om ze weg te nemen. Tevens levert HyLAW een database naar de markt met een overzicht van wet- en regelgeving over 18 landen.

Lees meer

Resultaten NEN-KTO 2018 bekend

21-11-2018 Afgelopen maanden is er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn nu bekend. NEN wil iedereen die heeft deelgenomen aan het klanttevredenheidsonderzoek hiervoor heel hartelijk bedanken.

Lees meer

Alle ins en outs tijdens de 15e editie van het jaarcongres Industriële Veiligheid

21-11-2018 De Fabrique in Utrecht is dit jaar opnieuw dé locatie voor het jaarcongres Industriële Veiligheid. 24 Januari is de dag voor de ‘bouwers/ontwerpers’ en voor de ‘gebruikers’ van industriële machines en installaties met als verbindende factor veiligheid.

Lees meer

Better Biomass goedgekeurd voor conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen

20-11-2018 Het Better Biomass certificatieschema is goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. De goedkeuring heeft betrekking op alle vijf biomassacategorieën die worden onderscheiden en geldt voor de wereldwijde toepassing van de claim 'Better Biomass certified'. Met deze goedkeuring heeft de markt beschikking over een robuust certificatieschema om de duurzame herkomst en inzet van biomassa voor energietoepassing op onafhankelijke wijze te borgen.

Lees meer

Norm voor Internet of Things

15-11-2018 Eindelijk is er een norm voor het exponentieel groeiende aantal apparaten binnen het Internet of Things. Deze norm, (ISO IEC 30141, Internet of Things (IoT) - Referentiearchitectuur) maakt dat de systemen beter op elkaar aansluiten, maakt het Internet of Things veiliger en minder kwetsbaar.

Lees meer

Normen in het openbaar vervoer

15-11-2018 Standaarden beïnvloeden ons dagelijks leven. Een overduidelijk voorbeeld daarvan is het Europese project Transmodel, het gegevensmodel dat wordt gebruikt in het openbaar vervoer. Op de website www.transmodel-cen.eu is hierover alle informatie te vinden.

Lees meer

Verbod op energie-onzuinige kantoren

15-11-2018 Vanaf 1 januari 2023 mogen alleen kantoren worden gebruikt die tenminste energielabel C hebben. Dit komt overeen met een energie-index (EI) van 1,3 of beter. Dit volgt uit de wijziging van het Bouwbesluit 2012 die op 2 november 2018 door minister Ollongren (BZK) is gepubliceerd.

Lees meer

Europees Parlement stemt voor Drinkwaterrichtlijn

15-11-2018 Op 23 oktober stemde het Europees Parlement (EP) over de herziening van de Drinkwaterrichtlijn. Het rapport van de Franse Europarlementariër Dantin over de voorstellen van de Europese Commissie werd met 300 stemmen voor, 98 stemmen tegen en 274 onthoudingen aangenomen in Straatsburg. Vewin is tevreden dat het EP bij de stemming het belang van waterkwaliteit, zowel van drinkwater zelf als ook van de bronnen voor drinkwater, duidelijk mee heeft laten wegen.

Lees meer

Warmtepomp buitenunit: vergunningplichtig of vergunningvrij?

15-11-2018 De laatste tijd (zeker nu de gasaansluiting voor nieuwbouw verleden tijd is) krijgt Wico Ankersmit, directeur Vereniging BWT Nederland, regelmatig vragen over warmtepompen. Zo ook of het plaatsen van de buitenunit vergunningvrij of vergunningplichtig is. Dit hangt echter af van een aantal aspecten die hij in een artikel kort toelicht.

Lees meer

Herzieningen delen praktijkrichtlijn ’Gasinstallaties’

14-11-2018 De delen 11 en 80 van de bekende serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ zijn herzien. Deze NPR is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen.

Lees meer

Handen ineen voor veilige bouwsector

14-11-2018 Bouwend Nederland, Rijksvastgoedbedrijf en de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) slaan de handen ineen voor meer veiligheid in de bouw. De drie partijen willen met concrete acties een cultuurverandering op gang brengen om de sector veiliger te maken en daarmee aantrekkelijker om in te werken, meldt Bouwend Nederland.

Lees meer

EU-OSHA publiceert informatiebladen nanomaterialen en gevaarlijke stoffen

14-11-2018 Het Europese agentschap EU-OSHA heeft nieuwe informatiebladen gemaakt over nanomaterialen en gevaarlijke stoffen. Hiermee sluit het agentschap aan bij de campagne "Gezonde werkplekken, Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan".

Lees meer

Werkgevers: meer kennis nodig over wijzigingen Arbowet

14-11-2018 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt een speciale bijeenkomst over de toekomst van arbozorg in organisaties. De reden is dat uit ministerieel onderzoek blijkt dat werkgevers nog onvoldoende bekend zijn met de inhoud van wijzigingen van de Arbowet. De bijeenkomst is op 22 november.

Lees meer

Herziene NEN 7067 ‘Kolken’ ter commentaar

14-11-2018 Een jaar na de publicatie van NEN 7067:2016 ’Kolken - Definities, nominale afmetingen, (functionele) eisen en beproevingsmethoden' bleek vanuit de markt dat het wenselijk is om aanpassingen in de norm door te voeren. Een werkgroep onder toezicht van de NEN-commissie 'Afvalwatertechniek' heeft de aanpassingsvoorstellen beoordeeld en uitgewerkt tot een herziene versie.

Lees meer

Nieuwe voorzitter normcommissie 'Waterstof en Brandstofcellen'

13-11-2018 Jaco Reijerkerk is geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van de normcommissie ‘Waterstof en Brandstofcellen’. Hij is commercieel directeur van Ekinetix B.V. en heeft een ruime ervaring in de internationale industriële gassensector. Hij houdt hij zich al lange tijd bezig met vraagstukken rondom Waterstof en Brandstofcellen. Tevens is Jaco Reijerkerk mede oprichter en kernteamlid van het H2 Platform.

Lees meer

Oprichting CEN-CENELEC Sector Forum on Security

12-11-2018 Er is behoefte aan meer en betere afspraken over producten en diensten binnen de Europese veiligheidsketen en een kortere link tussen de belanghebbende partijen in de verschillende deelgebieden. Het veiligheidslandschap van Europa is sterk veranderd in de afgelopen jaren.

Lees meer

Praat mee over nieuwe norm monsterneming en meetonzekerheid

08-11-2018 In de herziene ISO/IEC 17025 is een nieuwe eis opgenomen. Het gaat om het rapporteren van de meetonzekerheid die ontstaat bij monsterneming. In lijn met NEN 7779:2018 'Milieu, voedingsmiddelen en diervoeders – Meetonzekerheid', wordt een norm ontwikkeld over de bijdrage van monsterneming aan meetonzekerheid. Praat mee over deze nieuwe norm!

Lees meer

Onderzoek naar betrokkenheid belanghebbenden bij normalisatieproces gepubliceerd

07-11-2018 Technopolis heeft op verzoek van het ministerie van EZK een onderzoek verricht naar de betrokkenheid van belanghebbenden bij het normalisatieproces. Het onderzoek richtte zich op acties uit het Europese Joint Initiative on Standardisation. Voor het draagvlak van normen is het van groot belang dat normcommissies bestaan uit een zo evenwichtig mogelijke vertegenwoordig uit de markt. NEN nodigt altijd alle betrokken stakeholders uit, maar gaat naar aanleiding van de aanbevelingen extra acties ondernemen.

Lees meer

NPR 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen herzien

06-11-2018 De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen, in het als gevolg van gaswinningen aardbevingsgevoelige gebied in Groningen, is gepubliceerd. Met deze NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen. Belanghebbenden kunnen de NPR kosteloos downloaden.

Lees meer

Doe mee aan ontwikkeling normen voor ecodesign en circulaire economie

06-11-2018 Op dit moment wordt er hard gewerkt op Europees gebied aan normen voor de Europese Ecodesign richtlijn. Deze richtlijn wordt ontwikkeld op verzoek van de Europese Commissie. Deze richtlijn is van toepassing op alle apparaten waar een stekker aan zit, maar ook op andere producten die van invloed zijn op ons energiegebruik, zoals dubbelglas. Het gaat in totaal om twaalf nieuwe Europese normen.

Lees meer

NEN partner van CityDeal Klimaatadaptatie

06-11-2018 NEN is één van de vier nieuwe partners die zich aansluiten bij de CityDeal Klimaatadaptatie voor de resterende twee jaar. Naast NEN zijn ook Arcadis, Gemeente Groningen en Hogeschool Saxion formeel partners geworden tijdens de bestuurlijke meeting eind september.

Lees meer

Eerste labels geluid van vloerproducten op de markt

05-11-2018 Geluidslabels op producten zijn een belangrijke stap richting minder geluidsoverlast. Het aantal sterren op een label bepaalt in hoeverre het product isoleert. De eerste geluidlabels NTA 5098 zijn nu te vinden op de producten. Het label (met drie sterren) is voor ondervloeren die geschikt zijn om op een betonnen vloer te gebruiken, volgens de modeltekst voor een huishoudelijk reglement of huurcontract, zoals ook in NTA 5098 staat.

Lees meer

NEN organiseert informatiebijeenkomst over zonnepanelen

05-11-2018 Op dinsdagmiddag 4 december 2018 organiseert NEN een informatiebijeenkomst over zonnepanelen en de norm NEN 7250 die hierover gaat. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze middag bij te wonen.

Lees meer

Lancering NTA voor IFD-bouw beweegbare bruggen

01-11-2018 Op woensdag 28 november wordt de eerste NTA (Nederlandse Technische Afspraak) IFD-bouw gelanceerd; de NTA voor beweegbare bruggen. In de wereld van grond-, weg- en waterbouw (GWW) wordt al jaren gesproken over de kansen en mogelijkheden van bouwen volgens IFD principes. Nu is de eerste stap gezet. Iedereen die zich bezighoudt met de technische aspecten van beweegbare bruggen is van harte welkom om te zien wat de NTA precies inhoudt.

Lees meer

Correctie PGS 31

31-10-2018 Correctie van PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is opgesteld door het PGS 31-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.

Lees meer

Wat is de relatie tussen wereldsteden en ISO normen?

31-10-2018 Wie wil er niet wonen in een veilige, duurzame en leefbare stad? Steden worden steeds drukker. Dit brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van bijvoorbeeld energievoorziening en mobiliteitsvraagstukken.

Lees meer

Congres: “Blockchain in de agrofoodsector blijvertje’

31-10-2018 Tijdens het NEN congres op 9 oktober in Utrecht bleek dat het aantal toepassingen van blockchain in de agrofoodsector sterk toeneemt en de technologie binnenkort niet meer weg te denken is. Onder leiding van dagvoorzitters Ronald Hiel en Joost Schuttelaar van Schuttelaar en Partners werd duidelijk dat blockchain bestaande processen een stuk efficiënter kan maken, maar ook nieuwe mogelijkheden kan creëren.

Lees meer

Nieuwe CEN Technische Commissie voor voedselauthenticiteit in de maak

31-10-2018 DIN, het Duitse normalisatie-instituut, heeft onlangs bij CEN een voorstel ingediend voor de oprichting van een nieuwe Technische Commissie op het gebied van voedselauthenticiteit en fraude.

Lees meer

World Food Day in Nederland in teken van techniek

31-10-2018 Tijdens de afgelopen editie van World Food Day vonden door het land heen verschillende activiteiten plaats om bij deze speciale dag stil te staan. In ’s-Hertogenbosch werd het grootste evenement gehouden, met als insteek data en techniek. Wereldvoedseldag (World Food Day) vond dit jaar plaats op 16 oktober.

Lees meer

Is uw laboratorium al over op ISO/IEC 17025:2017?

30-10-2018 De belangrijkste norm voor de competenties van test- en kalibratielaboratoria (ISO/IEC 17025) is op 30 november 2017 gepubliceerd. Door de Internationale Laboratorium Accreditatie coöperatie (ILAC) is een overgangstermijn van 3 jaar bepaald.

Lees meer

Open platform (kwaliteits)managementsystemen

30-10-2018 Op 26 november organiseert NEN een platformbijeenkomst over de toekomstige basis van ISO 9001 en andere managementsysteemnormen. Internationaal zijn er in de afgelopen jaren diverse initiatieven ontplooid en groepen opgezet om de afstemming tussen normen voor managementsystemen te bevorderen. Resultaat daarvan zijn het plug-in model en de zogenoemde HLS (High Level Structuur).

Lees meer

Nog één maand voor aanleveren abstract voor GAS Analysis 2019

30-10-2018 GAS Analysis is hét toonaangevende internationale evenement op het gebied van analyse van gassen. Hier worden de laatste ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden op het gebied van laboratoriumtechnologie, procesanalyse, metrologie en sensortechnologie gepresenteerd. De 10e editie van GAS Analysis vindt plaats van 18 tot en met 20 juni 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag. Experts kunnen tot 1 december 2018 een abstract indienen voor een lezing of posterpresentatie om hun onderzoeksresultaten met vakgenoten te delen.

Lees meer

ISO Award voor de schrijvers van de normenserie voor Identificatie van geneesmiddelen

29-10-2018 Op voordracht van de verantwoordelijke technische commissie ISO/TC 215 'Health informatics' zijn aan elf experts, waaronder de heer Herman Diederik van het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), een ISO Award toegekend voor hun jarenlange inzet en toewijding om de set van negen normen voor de identificatie van geneesmiddelen tot stand te brengen.

Lees meer

Voorstel ISO Technical Committee 'Sharing Economy'

29-10-2018 De afgelopen jaren hebben partijen uit de deeleconomie zich in een rap tempo verankerd in het dagelijks leven van de consument. Alleen al in Europa maakt zo'n 23% van de bevolking gebruik van diensten die aangeboden worden via deelplatformen zoals Uber, Deliveroo en AirBnB. Naast het grote aanbod en de voordelen die de sharing economy biedt, bestaat er ook twijfel over bescherming van persoonlijke gegevens, de afhandeling van aansprakelijkheidsproblematiek en de juistheid van geadverteerde beoordelingen en recensies. Met het Japans voorstel tot oprichting van ISO Technical Committee 'Sharing Economy' wil men meer duidelijkheid in deze internationale markt scheppen.

Lees meer

CEN Workshop ‘Nanoindentation Test Data – Nateda’

23-10-2018 Bij CEN gaat binnenkort de nieuwe CEN Workshop ‘Nanoindentation Test Data – Nateda’ van start. Het doel is de ontwikkeling van een computerformat voor gegevensoverdracht van testgegevens bij nano-indrukproeven op technische materialen. Het resultaat van de workshop is een CEN Workshop Agreement, het document waarin dat format wordt beschreven.

Lees meer

Robotica experts ontmoeten elkaar bij NEN

23-10-2018 De Nederlandse leden van de normcommissie 'Robotics' zijn samen met NEN gastheer voor de werkgroepen van de technische commissie ISO/TC 299 ‘Robotics’. Van 22 t/m 26 oktober zullen de Nederlandse en internationale experts werken aan verschillende robotica standaarden.

Lees meer

Deelnemen aan een Europese studie over de bijdrage van normalisatie aan onderzoek en innovatie?

22-10-2018 Europese normalisatie en onderzoek zijn nauw met elkaar verweven. Het tijdig toepassen van normalisatie bij onderzoek kan het resultaat versterken. De uitwisseling tussen deze twee is echter nog niet in alle gevallen vanzelfsprekend. Om deze brug te slaan tussen onderzoek, innovatie en normalisatie, is het Europees project ’BRIDGIT 2’ gestart.

Lees meer

Organisaties en professionals staan voor een moeilijke opgave: ‘omdenken’

22-10-2018 Kansen en risico’s; dat is waar het om draait, volgens Edwin Martherus. Organisaties moeten flexibel en ook weerbaar zijn. Organisaties moeten veel meer toekomstgericht denken, risico’s en kansen in beeld hebben en daarop acteren. Volgens een vast patroon werken, niet vooruit kijken en alleen lijstjes afvinken, bij bijvoorbeeld een audit, past niet meer bij deze tijd. Dit vergt een andere manier van denken en handelen van directie, het management, de werkvloer én professionals.’

Lees meer

Internationale norm voor validatie en verificatie

17-10-2018 Voert u validatie- en verificatieactiviteiten uit als conformiteitsbeoordeling? Op dit moment wordt er een internationale norm ontwikkeld voor validatie- en verificatieactiviteiten. Op 5 november is er een informatiebijeenkomst.

Lees meer

Grote belangstelling voor start normtraject ‘Veilig Mailen in de zorg’

17-10-2018 Als onderdeel van het project ‘Veilige Mail’ van het Informatieberaad Zorg werken patiënten, zorgaanbieders, leveranciers en experts uit de zorg aan een veldnorm voor veilige e-mail. Het traject startte op 10 oktober 2018 met een druk bezochte bijeenkomst.

Lees meer

EU-OSHA publiceert informatiebladen gevaarlijke stoffen

16-10-2018 EU-OSHA heeft twee informatiebladen gepubliceerd die in verschillende talen, onder andere Nederlands, beschikbaar zijn. De informatiebladen zijn onderdeel van de campagne 'Een gezonde werkplek 2018-2019'.

Lees meer

Eisen voor toekomstige machineveiligheid

16-10-2018 TNO doet een voorstel voor essentiële veiligheids- en gezondheidseisen op het gebied van machineveiligheid. Daarmee moet de Machinerichtlijn toekomstbestendig worden. Met name voor machines die uitgerust zijn met machine learning, want machines kunnen steeds meer.

Lees meer

Voetbescherming voorkomt verzuim

16-10-2018 Voetbescherming is voor veel werknemers die productiewerk verrichten, een belangrijk onderdeel van de persoonlijke bescherming. Gelukkig maar, want van een voetblessure komt snel verzuim.

Lees meer

Overname van ISO-commissie ‘Stationary source emissions’

16-10-2018 Na 37 jaar geeft Nederland (NEN) het secretariaat van de internationale commissie ISO/TC 146/SC 1: ‘Stationary source emissions’ door aan India (BIS). De commissie ontwikkelt normen voor het meten van emissies van stationaire bronnen en heeft de afgelopen jaren veel impact gehad.

Lees meer

Norm voor rookgasafvoer ter commentaar gepubliceerd

16-10-2018 De norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-1, is voor commentaar gepubliceerd. De norm wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012. De commentaartermijn is tot 1 februari 2019.

Lees meer

NEN feliciteert winnaars met NENnovation Award

12-10-2018 Vrijdag 12 oktober zijn tijdens de viering van World Standards Day de NENnovation Awards uitgereikt door Diederik Samsom. Dit jaar is de NENnovation Award opgesplitst in drie categorieën en heeft daarom ook drie winnaars. De winnaar van de categorie klanten/commissieleden is ‘Life Cycle Vision’, de winnaar van de startups is ‘Nwzer’ en de winnaar van de studenten is David van de Merwe met zijn project ‘i-Botics: Human-Robot Interaction during VR mediated Teleoperation’.

Lees meer

Internationale enquête over norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem voor fabrikanten medische hulpmiddelen

12-10-2018 De internationale technische commissie ISO/TC 210 heeft een enquête uitgezet. Deze is bedoeld voor gebruikers van de norm ISO 13485: 2016. De norm geeft handvatten voor de inrichting van kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen.

Lees meer

NEN ondertekent Green Deal Zorg

11-10-2018 Op 10 oktober jl. is de Green deal Zorg ondertekend. Kern van de deal is de reductie van CO2, zuinig gebruik van grondstoffen, schoon water en een gezonde leefomgeving in en rond zorginstellingen. Ook NEN heeft de deal ondertekend. Om verduurzaming in de zorg te versnellen, moeten partijen verbinden en afspraken maken. Marktacceptatie, draagvlak creëren en vertrouwen opbouwen zijn essentieel voor de transitie naar een circulaire economie. Normen en certificaten kunnen dit in goede banen leiden.

Lees meer

Het waarom van een nieuwe generatie Eurocodes

10-10-2018 Europa is hard op weg naar een nieuwe generatie Eurocodes. Waarom zijn die eigenlijk nodig? En welke rol speelt Nederland bij die ontwikkeling? We vroegen het aan prof. Simon Wijte (TU Eindhoven / Adviesbureau ir. J.G. Hageman) en Maurice Hermens (Royal HaskoningDHV). Beiden zijn spreker op het Symposium Eurocodes, dat NEN op woensdag 21 november organiseert in samenwerking met VNconstructeurs.

Lees meer

Openbare vergadering norm over duurzaamheidskeurmerken

05-10-2018 Duurzaamheidskeurmerken hebben een grote vlucht genomen. Hierdoor is bij consumenten verwarring ontstaan over de betekenis en waarde van duurzaamheidskeurmerken. NEN organiseert een openbare vergadering om Nederlandse belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om commentaar te leveren op de norm.

Lees meer

NPR 9090 is aanvulling op NEN 1010

04-10-2018 We kennen uiteraard allemaal de norm NEN 1010. Deze norm voorziet de installatiebranche van richtlijnen om zo tot een veilige elektrische installatie in een gebouw te komen. NEN 1010 voorziet echter alleen in richtlijnen voor passieve systemen, terwijl in de toekomst juist de actieve gelijkspanningssystemen de overhand zullen nemen. NPR 9090 is daarop voorbereid.

Lees meer

Nieuwe brandstofstickers voor motorvoertuigen

04-10-2018 Weet u de juiste brandstof te vinden in Europa? Vanaf 12 oktober 2018 is het in Europa wettelijk verplicht om onderstaande symbolen (ruit, cirkel, vierkant) op alle brandstofzuilen en -vulpistolen aan te brengen. Met de afspraken gemaakt door de overheid, marktpartijen en NEN (CEN/TC 441) in de norm NEN-EN 16942, wordt het een stuk eenvoudiger.

Lees meer

Kennissessie rol van robotica in geautomatiseerde en flexibele productie

03-10-2018 Het Smart Industry Standaardisatieplatform (SISP) organiseert een kennissessie over de rol van robotica in geautomatiseerde en flexibele productie. Tijdens deze kennissessie worden belanghebbenden geïnformeerd over de activiteiten van het SISP en van een aantal fieldlabs op dit gebied. Aansluitend worden concrete praktijk handvatten op het gebied van robot veiligheid en modulariteit gepresenteerd. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de lessons learned en de rol van standaardisatie daarin.

Lees meer

Klimaatadaptief bouwen wordt de nieuwe norm in Zuid-Holland

03-10-2018 Nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland worden vanaf 4 oktober zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd, zodat ze bestand zijn tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Dat is de gezamenlijke ambitie van 35 Zuid-Hollandse partijen. NEN is ook partner om bij te dragen aan de ambitie om uitgangspunten, best practices en ervaringen als springplank naar een landelijke aanpak en eventuele aanvullende sector brede afspraken en normen voor klimaatadaptief bouwen vorm te geven.

Lees meer

'ISO 22000:2018 biedt duidelijke meerwaarde'

01-10-2018 Zo’n 140 bezoekers waren onlangs getuige van de presentatie van de nieuwe NEN-EN-ISO 22000:2018, de Nederlandstalige versie van de ISO norm voor voedselveiligheidssystemen. Diverse stakeholders, waaronder de NVWA, lichtten toe wat de komst van de nieuwe norm voor hen betekent, hoe zij er tegenaan kijken en wat de gevolgen zijn voor de markt. De algemene deler na afloop was duidelijk: 'Nuttig, leuk en aanvullend'.

Lees meer

NTA 8800 rekenmethode energieprestatie gebouwen beschikbaar

28-09-2018 Voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw is de nieuwe rekenmethode NTA 8800 beschikbaar. NTA 8800 is een methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2).

Lees meer

NEN 8707 ‘Beoordeling constructieve veiligheid van bestaande constructie bij verbouw en afkeur - Geotechnische constructies’ gepubliceerd

27-09-2018 De definitieve versie van NEN 8707 is gepubliceerd. De norm geeft aan hoe de beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaande geotechnische constructie (fundering, grondkerende wand, verankering of grondconstructie) vastgesteld kan worden.

Lees meer

NPR 9090 'DC installaties voor laagspanning' gepubliceerd

27-09-2018 NPR 9090 (Nederlandse Praktijkrichtlijn) is geschreven om de elektrotechnicus die nu nog niet dagelijks met DC (gelijkspanningsinstallaties) te maken heeft, te doordringen van het feit dat DC-installaties specifieke kennis en vaardigheden vereisen. In de NPR staan die kennis en vaardigheden beschreven. NPR 9090 is nu gepubliceerd.

Lees meer

Publicatie commentaarversie van geotechnische norm over identificatie en classificatie van grond

25-09-2018 Door de normcommissie ‘Geotechniek’ is een herziening van de identificatie- en classificatie-norm NEN-EN-ISO-14688 uitgebracht.

Lees meer