Nieuws

Europese norm voor cyber security Internet of Things gepubliceerd

07-07-2020 ETSI Technical Committee ‘Cybersecurity’ onthult een norm voor cybersecurity ‘’internet of things’’. Deze norm stelt een beveiligingsbasislijn vast voor consumentenproducten die aangesloten zijn op het internet. Tevens vormt het de basis voor toekomstige IoT-certificeringsregelingen. De norm is gebaseerd op de ETSI-specificatie TS 103 645. De Europese norm is het resultaat van samenwerking en expertise van industrie, academici en Europese overheden.

Lees meer

Internationale normen voor programmeertalen en besturingssystemen in ontwikkeling

06-07-2020 Er zijn normen voor de programmeertaal C++ en het besturingssysteem Linux in ontwikkeling. Ook zijn er diverse internationale praktijkrichtlijnen (‘technical reports’) in de fase van de ‘publieke commentaarronde’. Het gaat onder meer om praktijkrichtlijnen voor het voorkomen van kwetsbaarheden in programmeertalen, zoals C++, Python en Java. Tijdens de publieke commentaarronde kunnen geïnteresseerden en belanghebbenden feedback leveren.

Lees meer

Normontwerp analyse fytoplankton ter commentaar

06-07-2020 De publieke commentaarronde voor het normontwerp NEN 9407 voor fytoplankton analyse is gestart. Het is nu voor een brede groep belanghebbenden mogelijk om tot 1 oktober 2020 commentaar te leveren op deze norm.

Lees meer

Nieuwe normsubcommissie Risicoanalyse sport en recreatie

06-07-2020 Vanuit ISO ligt er een normontwerp voor de ontwikkeling van een nieuwe norm. Het zijn verschillende richtlijnen die toegepast kunnen worden om de voordelen en risico’s bij sport en recreatieve activiteiten te bepalen. Er wordt, vanuit Nederland, een normsubcommissie opgezet om het werk te kunnen volgen en invloed uit te oefenen op de inhoud van de norm.

Lees meer

Leidraden 2.0 gepresenteerd voor Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw

03-07-2020 Op donderdag 2 juli zijn de leidraden 2.0 van de actieteams Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw gepresenteerd. Tijdens een webinar in de ochtend werden de leidraden symbolisch overhandigd aan Edwin van der Wel van Rijkswaterstaat, voorzitter van de Regieraad van Platform CB'23.

Lees meer

Terugkijken webinar ‘Artificial Intelligence: ethische afwegingen en standaarden’

01-07-2020 Op 30 juni organiseerde NEN een webinar over Artificial Intelligence: ethische afwegingen en standaarden. Het webinar is nu online te bekijken.

Lees meer

Publicatie wijzigingsblad NPR Aardbevingen en geactualiseerde webtool voorzien op 1 augustus 2020

01-07-2020 Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een wijzigingsblad bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingen. Daarnaast wordt gewerkt aan de actualisatie van de webtool. De publicatie van het wijzigingsblad en de geactualiseerde webtool staat, in afstemming met het Ministerie van BZK, nu gepland op 1 augustus 2020. In eerdere berichtgeving is aangegeven dat de publicatie op 1 juli 2020 was voorzien.

Lees meer

Nieuwe NTA 8800, beoordelingsrichtlijnen, opnameprotocollen en software ‘Energieprestatie van gebouwen’ beschikbaar

29-06-2020 NTA 8800 is een methode voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, waarmee onder meer gerekend kan worden om aan te tonen dat men voldoet aan de BENG-eisen. Door middel van beoordelingsrichtlijnen en opnameprotocollen wordt er voor gezorgd dat de kwaliteit van het Energieprestatie Advies op basis van NTA 8800 is geborgd.

Lees meer

Internationale ontwerpnormen voor projectmanagement voor commentaar gepubliceerd

29-06-2020 Twee conceptnormen voor project-, programma-, en portfoliomanagement zijn gepubliceerd ter commentaar. Tijdens deze publieke commentaarronde kunnen geïnteresseerden en belanghebbenden tot 13 augustus 2020 feedback leveren.

Lees meer

Training Functional safety in de machinebouw bevordert veiligheid en betrouwbaarheid

29-06-2020 ‘Ik vind het heel leuk om mensen vanuit mijn passie voor het vak iets bij te brengen en ze mee te nemen in het verhaal. Dus niet alleen saai vertellen waaruit zo’n norm bestaat, maar juist uitleggen waarom een norm tot stand is gekomen en wat de achtergrond is.’ Aan het woord is Martijn Drost, al meer dan tien jaar actief bij NEN, als docent, deelnemer aan normcommissies en als schrijver van normen. Hij vertelt over de training Functional safety in de machinebouw.

Lees meer

Werkgroep Circulair Textiel zet belangrijke stap op weg naar circulaire economie

26-06-2020 Op donderdag 25 juni is tijdens een online evenement de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) Circulair Textiel uitgereikt aan Rob van Arnhem. Deze NTA beschrijft categorieën van circulaire textielproducten en stelt eisen aan de inputstromen en toegepaste circulaire strategieën om te kunnen rapporteren over circulaire textielproducten.

Lees meer

Inventariseer uw veiligheidscultuur met de Webtool Safety Culture Ladder

26-06-2020 Hoe staat het met de veiligheidscultuur van uw organisatie? NEN beheert de Safety Culture Ladder (SCL) en heeft de Webtool Safety Culture Ladder ontwikkeld. Met deze webtool kunnen bedrijven een zelfinventarisatie doen, bijvoorbeeld als een eerste nulmeting of om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de aspecten van de SCL. De zelfinventarisatie kan ook uitgevoerd worden als onderdeel van een certificatietraject.

Lees meer

NEN-spec 3 wordt doorontwikkeld naar Nederlandse Praktijkrichtlijn

25-06-2020 Op 15 juni publiceerde NEN aanbevelingen voor hergebruik medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik ten tijde van COVID-19. Deze aanbevelingen werden gebundeld in een zogenaamde NEN-spec. Deze maand start NEN met de doorontwikkeling van het document naar een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). Meewerken aan de NPR? Aanmelden kan tot 10 juli.

Lees meer

Webinar normen duurzame financiering

25-06-2020 Binnen banken, pensioenen en investeerders is er steeds meer aandacht voor de maatschappelijke impact die zij hebben. Binnen ISO worden normen ontwikkeld die hierbij kunnen ondersteunen. Tijdens een webinar op donderdag 23 juli van 13 tot 14:30 uur, wordt een toelichting gegeven over de activiteiten van deze ISO-commissie.

Lees meer

Experts gezocht voor normcommissie kinderartikelen

25-06-2020 Voor kinderartikelen zoals commodes, kinderboxen en fopspeenhouders zijn de huidige productnormen aan herziening toe. Binnen de Europese normcommissie (CEN/TC 252) worden deze herzieningstrajecten door verschillende werkgroepen opgenomen. Nederlandse experts en belanghebbenden kunnen als lid van de Nederlandse normcommissie deelnemen aan deze werkgroepen en invloed uitoefenen op de inhoud van de normen.

Lees meer

Nieuwe norm drinkbekers voor baby's en peuters

25-06-2020 Sinds juni 2020 is de herziening van de NEN-EN 14350 voor drinkbekers voor baby’s en peuters beschikbaar. Deze norm is van toepassing op babyflessen en allerhande drinkbekers, zowel met tuit als met rietje, bestemd voor kinderen van 0 tot 48 maanden.

Lees meer

Publicatie Nederlandse Technische Afspraak ‘Veiligheid van indoor trampolineparken’

25-06-2020 Onlangs is de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8121 ‘Veiligheid van indoor trampolineparken’ gepubliceerd. Dit document bevat richtlijnen voor de technische en operationele veiligheid van indoor trampolineparken. De NTA is opgesteld met als doel de fabrikanten, exploitanten, dienstverleners, keurende instanties en toezichthouders te ondersteunen bij het beoordelen en beheren van risico's die kenmerkend zijn voor indoor trampolineparken. De NTA is nu te downloaden.

Lees meer

Oplevering NTA ‘Aansluiting van prefab meterkasten in de ruwbouwfase’

24-06-2020 Op 25 juni 2020 hebben achttien partijen op initiatief van Mijn Aansluiting een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor het aansluiten van een prefab meterkast in de ruwbouwfase opgeleverd. Door middel van deze NTA 8769 wordt bijgedragen aan meer duidelijkheid en transparantie ten aanzien van eisen die gesteld worden aan de prefab meterkast, het proces van vooraanleg en de kwaliteitsborging gedurende dit proces.

Lees meer

Nieuwe NPR over brandgedrag van bouwproducten gepubliceerd

24-06-2020 NPR 6051:2020 ‘Brandgedrag van bouwproducten – Geldigheid van beproevingsresultaten’ geeft richtlijnen bij de toepassing van bouwproducten op basis van hun brandgedrag. Met name betreft het de variaties van producteigenschappen en producttoepassingen waarbinnen producten veilig kunnen worden geklasseerd en gebruikt. Dit wordt gedaan op basis van een of enkele beproevingsresultaten.

Lees meer

Veiligheidsnorm voor beweegbare bruggen ter commentaar

24-06-2020 De Nederlandse norm voor beweegbare bruggen, NEN 6787 uit 2003, is herzien. Deze nieuwe versie staat nu ter commentaar op de website. Commentaar kan worden ingediend tot 20 september 2020.

Lees meer

Webinar NEN-spec 2 Kantoorwerkplekken in 1 uur

23-06-2020 Op maandag 29 juni organiseerde NEN een gratis webinar over de NEN-spec 2 Kantoorwerkplekken. De NEN-spec 2 biedt een handreiking voor het inrichten van kantoorwerkplekken in het kader van de Covid-19 maatregelen.

Lees meer

ISO consultatie richtlijnen voor toerisme in tijden van en na COVID-19

22-06-2020 De COVID-19-pandemie heeft de internationale toerismesector hard getroffen. Om de nationale toerismesector te ondersteunen tijdens de crisis en in het herstelproces, heeft het Spaans normalisatie-instituut (UNE) zogeheten specificaties gepubliceerd. Deze documenten dienen nu als basis voor een internationaal normalisatievoorstel binnen ISO/TC 228 ‘Toerisme en aanverwante diensten’. NEN vraagt om reactie van Nederlandse belanghebbenden om interesse te peilen voor de ontwikkeling van een dergelijk internationaal document.

Lees meer

NEN-EN-ISO 12100, de start voor een veilige machine

22-06-2020 Met ruim elfhonderd normen die geharmoniseerd zijn in het kader van de Machinerichtlijn, is het vaak lastig om te bepalen welke norm(en) u, als machinebouwer nodig heeft. Er is echter een norm die altijd van toepassing is, namelijk NEN-EN-ISO 12100, Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie.

Lees meer

Geluid op de werkvloer: Inkopen van stille machines

22-06-2020 Geluid is altijd en overal en zeker op de werkvloer. Hoe stiller het op de werkvloer uiteindelijk is, hoe beter dat is voor de werknemers. Te veel geluid leidt onder andere tot gehoorproblemen (lange termijn), concentratieverlies, elkaar niet kunnen horen . Juist op cruciale momenten en ook op een moment dat iemand een acuut probleem heeft.

Lees meer

NEN en SIKB ontwikkelen norm voor bodembeschrijving

19-06-2020 NEN en SIKB trekken samen op bij de ontwikkeling van een Nederlandse norm. Met deze samenwerking willen beide partijen waarborgen dat de documenten ten aanzien van bodembeschrijving van beide partijen afgestemd zijn. Om dit doel te bereiken, is een gezamenlijke groep opgericht met partijen afkomstig uit de achterban van zowel NEN als SIKB.

Lees meer

CEN-CENELEC vanaf 1 juli weer open

18-06-2020 Op 1 april 2020 kondigde CEN-CENELEC aan hun kantoor te sluiten tot 30 juni 2020. Dit besluit werd genomen na de uitbraak van COVID-19. Nu is besloten dat er vanaf 1 juli weer fysieke vergaderingen kunnen plaatsvinden in het kantoor.

Lees meer

COVID-19: NEN publiceert aanbevelingen voor hergebruik medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik

15-06-2020 Tijdens een crisis, zoals de COVID-19-pandemie, kan snel een tekort ontstaan aan bepaalde medische hulpmiddelen. Hergebruik van middelen die eigenlijk bedoeld zijn voor eenmalig gebruik kan dan een noodzakelijke optie worden.

Lees meer

Startschot voor de ISO-werkgroep ‘Measuring circularity’

15-06-2020 Van 15 tot en met 19 juni vindt de tweede vergadering van ISO/TC 323 ‘Circular economy’ plaats. Inmiddels zijn meer dan 220 experts uit 78 landen aangemeld. Zij hebben overleg over praktische handvatten om wereldwijd met circulaire economie aan de slag te gaan. NEN roept belangstellenden op zich aan te melden voor de nationale normcommissie Circulaire economie. Deze commissie draagt bij aan de ontwikkeling van deze mondiale richtlijnen.

Lees meer

Bouwsector maakt afspraken over vastlegging informatie van assets

12-06-2020 NTA 8035 'Semantische gegevensmodellering in de gebouwde omgeving' is gepubliceerd. Door gebruik te maken van NTA 8035 kunnen marktpartijen efficiënt data uitwisselen, delen en integreren. Dit zorgt voor betere communicatie en besluitvorming.

Lees meer

ISO 9001 voor olie- en gassector gepubliceerd

09-06-2020 Sinds 2003 hanteert de olie- en gassector een eigen kwaliteitsmanagementsysteemnorm voor toeleveranciers: ISO/TS 29001. Dit is een aanvulling op de algemene ISO 9001. De publicatie van ISO 9001:2015 was aanleiding voor de olie- en gassector om ISO/TS 29001 te herzien en om te zetten naar een ISO-norm. ISO 29001:2020 is nu gepubliceerd en beschikbaar.

Lees meer

Verbetering van voedselveiligheid tijdens Wereld Accreditatiedag

09-06-2020 Hygiëne, inclusief hygiëne van voedsel, heeft nog nooit zo in de belangstelling gestaan als nu. Dit jaar wordt er tijdens Wereld Accreditatiedag de nadruk gelegd op voedselveiligheid. Hoe wordt ervoor gezorgd dat in de voedselketen de juiste stappen worden gezet om alles hygiënisch te doen om de veiligheid van de consumenten te garanderen.

Lees meer

Zelfverklaring ISO 26000 toont MVO ambities van DS Smith Packaging Sheetplants

08-06-2020 Onlangs publiceerde de golfkartonfabriek DS Smith Packaging Sheetplants de zelfverklaring ISO 26.000 voor de vestigingen Almelo en Barneveld. Hiermee laten zij zien welke bijdrage ze leveren aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Lees meer

Micro-organismen als Salmonella en E. coli in bodem en slib

04-06-2020 Op Europees niveau is een set van praktijkrichtlijnen gepubliceerd voor het detecteren van micro-organismen in bijvoorbeeld slib, bodem, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten. Het gaat dan specifiek om de detectie van Salmonella spp. of E. coli. Er wordt gekeken of deze praktijkrichtlijnen op internationaal niveau ingebracht kunnen worden. Het is voor een brede groep belanghebbenden mogelijk om tot 1 augustus feedback te geven op deze praktijkrichtlijnen. Voor microbiologie zijn acht Europese praktijkrichtlijnen (CEN/Technical Report) van CEN/TC 308 ‘Characterization and management of sludge’ relevant.

Lees meer

Norm voor bepaling visveiligheid pompen, vijzels en waterturbines gepubliceerd

04-06-2020 NEN 8775 ‘Visveiligheid - methode voor de bepaling van de visveiligheid van pompen, vijzels en omsloten waterturbines die worden gebruikt in gemalen en waterkrachtcentrales’ is gepubliceerd. De norm bevat een testmethode en een rekenmethode voor de bepaling van de veiligheid van vissen bij het passeren van gemalen en waterkrachtcentrales.

Lees meer

Nederlandse vertaling norm voor zinken deklagen beschikbaar

04-06-2020 In februari 2020 is de herziening gepubliceerd van een veelgebruikte norm voor zinken deklagen, NEN-EN-ISO 14713-2. Deze mondiale norm is in het Nederlands vertaald en is nu te vinden in de webshop van NEN.

Lees meer

NEN feliciteert EY CertifyPoint en Zivver

03-06-2020 De certificerende instelling EY CertifyPoint heeft op 2 juni als eerste certificerende instelling een certificaat ‘Veilige mail’ uitgereikt aan Zivver. NTA 7516-1 is een keurmerk voor leveranciers voor veilige mail oplossingen in de zorg.

Lees meer

Samenwerking voor verbetering gezondheid en veiligheid werknemers

03-06-2020 TNO, het Engelse Health and Safety Executive (HSE) en het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) gaan samenwerken om de gezondheid en veiligheidseffecten te verbeteren van werknemers die (levenslang) worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Lees meer

Toename in beeldschermwerk

03-06-2020 Werknemers besteedden in 2019 gemiddeld ruim vier uur per werkdag achter een beeldscherm. Vergeleken met 2005 is dit een half uur langer. Dat blijkt uit de vijftiende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS.

Lees meer

NEN innoveert met QR-code certificatencheck en blockchain

03-06-2020 Afgelopen vrijdag 29 mei lanceerde NEN, in samenwerking met LTO Network (Blockchain platform), Scantrust en BettyBlocks, in een webinar een nieuwe oplossing waarmee certificaten worden voorzien van een QR-code.

Lees meer

Kandidaten gezocht voor certificatie tegen internationale privacy standaard

02-06-2020 Afgelopen februari is een werkgroep van NEN van start gegaan met de uitwerking van een certificatieschema om certificatie tegen de norm NEN-ISO/IEC 27701 mogelijk te maken. Deze norm richt zich op het beheersen van privacy-aspecten via een managementsysteem. Voor de validatie van het certificatieschema, worden organisaties gezocht die zich willen laten certificeren in proefaudits. Aanmelden kan tot en met 26 juni.

Lees meer

Tweede internationale richtlijn voor klimaatadaptatieplanning gepubliceerd

29-05-2020 In mei 2020 is de ISO TS 14092 voor klimaatadaptatieplanning gepubliceerd. Dit is de tweede richtlijn in een reeks van standaarden voor klimaatadaptatie die door ISO wordt ontwikkeld. Vanuit Nederland wordt aan de ontwikkeling van deze normenserie bijgedragen door de NEN-commissie voor klimaatadaptatie.

Lees meer

NEN publiceert nieuwe ISO-norm biotine gehalte in zuigelingenvoeding

29-05-2020 De samenwerking tussen ISO en AOAC (Verenigde Staten) op het gebied van de analyse van zuigelingenvoeding heeft onlangs geleid tot de publicatie van de nieuwe ISO 23305 voor de bepaling van het biotine gehalte in zuigelingenvoeding.

Lees meer

Webinar artificial intelligence over ethische afwegingen en standaarden

29-05-2020 Op 30 juni organiseert NEN in samenwerking met Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) een webinar over ethiek en artificial intelligence (AI). Zo gaan we in gesprek over het maken van ethische afwegingen voor AI-systemen en de internationale standaarden die worden ontwikkeld voor het verantwoord toepassen van AI. Aanmelden voor het webinar kan via de website.

Lees meer

Lancering Nederlands Technische Afspraak ‘Circulair Textiel’

28-05-2020 Op donderdag 25 juni wordt online de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) Circulair Textiel gelanceerd. Deze NTA beschrijft categorieën van circulaire textielproducten en stelt eisen aan de inputstromen en toegepaste circulaire strategieën om te kunnen rapporteren over circulaire textielproducten. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de online lancering.

Lees meer

Europees normontwerp voor diervoeders voor commentaar gepubliceerd

28-05-2020 De publieke commentaarronde voor het normontwerp NEN-EN 17504 voor diervoeders is gestart. Het is nu voor een brede groep belanghebbenden mogelijk om tot 27 juni 2020 commentaar te leveren op deze norm.

Lees meer

NEN publiceert ergonomische eisen kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19

28-05-2020 Door COVID-19 werken veel mensen sinds half maart thuis en zijn kantoren veelal (deels) gesloten. Om mensen weer op kantoor te kunnen laten werken, moeten ruimtes anders worden ingericht of ingedeeld. Daarom heeft NEN nu een NEN-spec met ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19-maatregelen gepubliceerd. Het document is vrij beschikbaar.

Lees meer

Meepraten over norm voedselzekerheid in tijden van nood of crisis

28-05-2020 ISO heeft een voorstel voor nieuw werk (New Work Item Proposal) over voedselzekerheid in tijden van nood of crisis: ‘Food Security - Guide for emergency or crisis situation’. NEN onderzoekt de belangstelling van Nederlandse partijen voor dit onderwerp. De ISO-commissie ‘Food products’ (ISO/TC 34) gaat de norm opstellen. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de nieuwe werkgroep.

Lees meer

Nederlands Technische Afspraak voor Xperience Level Agreement beschikbaar

28-05-2020 NEN publiceert vandaag de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) over Xperience Level Agreement. NTA 8038 beschrijft de eisen voor de 'Xperience Level Agreement' (XLA)-methode voor ICT bij organisaties. NTA 8038 is vrij beschikbaar.

Lees meer

ISO-normen voor thee en SDG's

27-05-2020 Het drinken van een kop thee wordt gezien als ontspannend. Thee is een van de meest geconsumeerde drankjes ter wereld. Op 21 mei was het International Tea Day. Deze dag is in het leven geroepen om de duurzame productie en consumptie van thee te promoten en ISO heeft een reeks normen die hierbij kunnen helpen.

Lees meer

Europese afspraken over Circulaire visnetten

26-05-2020 NEN is bezig met de oprichting van een Europese technische commissie (CEN/TC) voor Circulaire visnetten. Dit komt voort uit de standaardisatie agenda van de Europese Unie en de richtlijn 2019/904 betreffende de vermindering van de effecten van kunststofproducten op het milieu. De CEN/TC voor Circulaire visnetten zal zich in eerste instantie bezighouden met circulair design. Bent u belanghebbende en heeft u interesse? Meld u dan aan!

Lees meer

Publicatie herziening norm dierlijke mest en mestproducten

26-05-2020 De herziening van NEN 7433 over dierlijke mest en mestproducten is onlangs gepubliceerd. NEN 7433 beschrijft een methode voor de ontsluiting van dierlijke mest en mestproducten met een mengsel van zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat.

Lees meer

Publicatie norm bepaling reparatie, hergebruik of upgrade energie-gerelateerde producten

26-05-2020 De Europese norm NEN-EN 45554 is een generieke norm waarmee kan worden vastgesteld in welke mate een energie-gerelateerd product kan worden gerepareerd, geüpgraded of dat het product of delen ervan kunnen worden hergebruikt.

Lees meer

Herziening Nederlandse Praktijkrichtlijn moleculairbiologisch onderzoek

26-05-2020 Organisaties passen moleculairbiologische methoden steeds vaker toe in de water-, milieu- en agrofoodsector. NPR (Nederlandse Praktijkrichtlijn) 7394 voor moleculairbiologisch onderzoek is daarom enkele jaren geleden al gepubliceerd door de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’. Nu is de NPR 7394 toe aan een herziening naar aanleiding van nieuwe inzichten en de mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van microbiologie naar hydrobiologie.

Lees meer

Leer risico’s inschatten tijdens training introductie ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid

26-05-2020 ‘Er is nog steeds te weinig kennis van explosieveiligheid in Nederland. Ik vind het enorm interessant.’ Omdat hij het ook nog eens razend leuk vindt om mensen iets te leren en om zijn kennis over te brengen, werd Hans Broekmeulen docent bij NEN. Hij verzorgt al meer dan veertien jaar trainingen, onder meer de introductie ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid.

Lees meer

Webinar medische hulpmiddelen: uitstel MDR, wat betekent dat?

25-05-2020 NEN organiseert op 27 mei om 15.30 uur een webinar over medische hulpmiddelen. Tijdens het webinar praten Gert Bos (Qserve) & Erik Vollebregt (Axon Lawyers) u bij over de ontwikkelingen en wat het uitstel van de nieuwe wet- en regelgeving inhoudt. Belanghebbenden worden gevraagd hun interesse kenbaar te maken.

Lees meer

Bescherm en beveilig informatie met herziene norm ISO/IEC 27009

25-05-2020 NEN-EN-ISO/IEC 27009 stelt organisaties in staat om informatiebeveiliging, cybersecurity en privacybescherming op dezelfde manier aan te pakken. Door informatie te beschermen, evenals die van relaties en klanten, brengt de onlangs herziene norm gemoedsrust door een consistente, internationaal erkende aanpak.

Lees meer

Women4Cyber verbindt Europese vrouwen actief in cybersecurity

20-05-2020 Vorig jaar is het Women4Cyber Foundation (W4C) opgericht op initiatief van de European Cybersecurity Organization (ECSO). Women4Cyber is door ECSO gelanceerd om zich te richten op het complexe gebied van cyberbeveiliging en om te voldoen aan de groeiende vraag naar cybersecurity-professionals in Europa. Om de uitrol van het Women4Cyber-initiatief te ondersteunen is een Europees Women4Cyber-register opgezet.

Lees meer

Publicatie certificatieschema norm voor veilige mail

20-05-2020 Op verzoek van het Informatieberaad Zorg is een norm voor veilige mail vastgesteld: NTA 7516. NTA 7516 stelt functionele specificaties vast voor het veilig uitwisselen van ad hoc berichten met persoonlijke gezondheidsinformatie tussen professionals onderling en tussen professionals en personen via e-mail en chat. Met de publicatie van het certificatieschema NCS 7516 kunnen leveranciers van veilige mail producten zich vanaf vandaag laten certificeren tegen NTA 7516.

Lees meer

Commentaar op ontwerp wijzigingsblad NPR Aardbevingen mogelijk

20-05-2020 Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een wijzigingsblad bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998. Het ontwerp wijzigingsblad is nu ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen op het ontwerp wijzigingsblad. Aanmelden voor een toelichtend webinar is ook mogelijk.

Lees meer

NEN publiceert aanbevelingen voor niet-medische mondkapjes

19-05-2020 NEN heeft een document met aanbevelingen gepubliceerd, een NEN-spec, voor niet-medische mondkapjes. Wat is het ontwerp? Welk materiaal is geschikt en hoe maak je zelf een mondkapje? Hoe gebruik je het? Hoe kan het mondkapje worden gereinigd? Of hoe verpak je als fabrikant het mondkapje en welke informatie moet dan worden meegeleverd met het product?

Lees meer

Aan de slag met de energieprestatienorm voor gebouwen, NTA 8800

19-05-2020 Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De berekening van de energieprestatie-indicatoren van nieuwbouw, maar ook bestaande bouw, vindt straks plaats met de bepalingsmethode NTA 8800. Inmiddels zijn de eerste Bèta-versies van de benodigde rekensoftware gereed, dus u kunt aan de slag om alvast te oefenen.

Lees meer

NEN organiseert webinar ‘Veranderingen in tandheelkunde en gevolgen voor de keten’

19-05-2020 NEN organiseert op 28 mei van 13.00 tot 14.00 uur een webinar over de nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen in Europa. Werkzaam als fabrikant, leverancier, tandtechnicus, tandarts of anderszins betrokken bij het onderwerp? Aanmelden kan via de website van NEN Evenementen.

Lees meer

Voorstel oprichten technische commissie maatschappelijke verantwoordelijkheid

19-05-2020 Vanuit Frankrijk is er een voorstel gekomen voor de oprichting van een technische commissie voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wereldwijd worden belanghebbenden gevraagd of zij meerwaarde zien in de oprichting hiervan. NEN consulteert hiervoor belanghebbenden in Nederland.

Lees meer

Start ontwikkeling richtlijn over hergebruik medische disposables tijdens COVID-19

19-05-2020 NEN start 19 mei 2020 met het ontwikkelen van een document over hergebruik medische disposables tijdens COVID-19. Deze richtlijn is bedoeld om partijen in de sector duidelijkheid te geven over de mogelijkheden om medische disposables te kunnen hergebruiken in deze uitzonderlijke periode. Experts op dit gebied zijn welkom om deel te nemen aan dit traject. Aanmelden is mogelijk tot 20 mei 2020.

Lees meer

Herziening internationale norm ringonderzoeken

18-05-2020 De internationale norm voor ringonderzoeken, ISO/IEC 17043, is uit 2010. Deze norm is van belang voor interlaboratoriumvergelijkingen en wordt gebruikt voor accreditatie. Deze norm wordt herzien.

Lees meer

Ontwikkeling van normen voor ICT-competenties

18-05-2020 Bij het inhuren of detacheren van een medewerker, is het belangrijk om inzichtelijk te hebben wat deze medewerker precies in huis heeft. Op deze manier weet een organisatie dat zij de juiste persoon voor de klus gevonden hebben. Op het gebied van ICT is het e-Competence Framework (e-CF) opgesteld.

Lees meer

Publicatie nieuwe norm voor ontwerp en constructie tuinbouwkassen

15-05-2020 De Europese norm voor ontwerp en constructie voor tuinbouwkassen, NEN-EN 13031-1:2002, is herzien. De geactualiseerde Europese norm is de opvolger van NEN 3859:2012. Een nieuw aspect is dat NEN-EN 13031-1:2020 de mogelijkheid geeft om een aantal karakteristieken nationaal in te vullen met een separate Nationale Bijlage. Nederland heeft hiervoor gekozen en deze Nationale bijlage beschikbaar gemaakt voor commentaar tot 1 juni 2020.

Lees meer

Europese norm medische bedden voor kinderen mondiaal ontwikkeld

14-05-2020 De Europese norm NEN-EN 50637 stelt eisen aan de basisveiligheid en prestaties van medische bedden voor kinderen en volwassen met een atypische anatomie. Momenteel wordt deze norm bij IEC verder ontwikkeld als mondiaal geldende norm. NEN roept Nederlandse partijen op die hierin willen meepraten.

Lees meer

CEN informeert over benzinetoevoegingen

14-05-2020 In de afgelopen jaren zijn er meer gevallen waargenomen waarbij onvoldoende geteste chemische verbindingen voorkomen in benzine. Deze additieven worden vooral buiten Europa gebruikt. Maar met de huidige wereldwijde benzinemarkt groeit de kans dat dergelijke producten ook Nederland binnenkomen. Vandaar dat de Europese normalisatie-organisatie (CEN) bestaande informatie hierover heeft gebundeld in CEN/TR 17491. Een interessant overzicht voor benzineproducenten en – leveranciers.

Lees meer

Wegwijzer voor de belangrijkste normen voor datacenters

14-05-2020 Internet, online werken of gaming: het kan niet zonder datacenters. Een datacenter is een ruimte waar informatie veilig wordt opgeslagen en deze informatie moet toegankelijk zijn én blijven. Daarom moet een datacenter aan veel eisen voldoen en deze eisen staan in normen. Door de verdergaande digitalisering helpen normen sneller, veiliger en duurzamer datacenters te bouwen en apparatuur te ontwikkelen. In een economie waar een groot gedeelte thuis werkt is juist nu een solide en efficiënte datacenterinfrastructuur van essentieel belang.

Lees meer

NEN publiceert de eerste afspraken over XLA: NTA 8038

13-05-2020 Bij de Xperience Level Agreement (XLA*)-methode staat bij ICT de klantbeleving centraal en wordt er gefocust op dat wat er écht toe doet. NEN ontwikkelt samen met Giarte, Axians en KPN de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8038 waarin staat waaraan een organisatie, die volgens deze XLA-methode wil werken, moet voldoen. Deze NTA wordt binnenkort gepubliceerd.

Lees meer

EUBA beveelt Bio-based content certificatie aan in haar positie over de Green Deal

11-05-2020 De contouren van de ambitieuze strategie van de Europese Commissie om de uitstoot van broeikasgassen in de EU drastisch te verminderen en klimaatneutraliteit te bereiken in 2050, ook bekend als de Green Deal, beginnen steeds meer vorm te krijgen.

Lees meer

Olie- en gassector in transformatie ook via normalisatie

11-05-2020 Ook de olie- en gassector is zich ervan bewust dat zij moet transformeren naar een sector die energie en andere grondstoffen en afgeleide producten levert met een laag koolstofvoetafdruk.

Lees meer

Routekaart LNG normalisatie krijgt gestalte

11-05-2020 Vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) staat volop in belangstelling als alternatieve, schonere brandstof voor conventionele motorbrandstoffen. Daarnaast is er een groeiende import van LNG in Europa om aan de aardgasvraag te voldoen.

Lees meer

Niet-medische mondkapjes voor gebruik in het openbaar vervoer: NEN ontwikkelt snelle afspraak

11-05-2020 NEN start het schrijven van een NEN-spec voor het gebruik en het maken van niet-medische mondkapjes. Deze mondkapjes worden vanaf 1 juni 2020 door de Rijksoverheid voorgeschreven voor het gebruik van het openbaar vervoer.

Lees meer

Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen bereidt leidraden voor

11-05-2020 Medische hulpmiddelen zijn momenteel, tijdens COVID-19, een veelbesproken onderwerp. Met name het gebruik ervan en de vraagstukken die dit met zich mee brengt. Prioriteit nu is beschikbaarheid van deze hulpmiddelen. Duurzaamheidsvraagstuk wordt echter niet vergeten. In het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen wordt hard gewerkt aan twee leidraden: disposable hulpmiddelen en re-useables. Hierbij gaat het om een situatieschets en een handreiking voor partijen in de keten om stappen te zetten naar duurzame medische hulpmiddelen.

Lees meer

Binnenkort beschikbaar! Nieuwe CEN/Technisch rapport Algae and algae products - Food and feed applications

11-05-2020 CEN/TR Algae and algae products – Food and feed applications beschrijft productspecificaties, productkenmerken en andere relevante informatie voor algen en algenproducten voor voedsel, nutraceutische en diervoedertoepassingen.

Lees meer

Webinar ‘Herziening praktijkrichtlijnen voor koelinstallaties’

07-05-2020 Op 13 mei organiseert NEN een Webinar ‘Herziening praktijkrichtlijnen voor koelinstallaties’. Het gaat hierbij om NPR 7600 en NPR 7601. NPR 7600 gaat over de toepassing van brandbare koudemiddelen in stationaire koelinstallaties en warmtepompen. NPR 7601 is van toepassing op koelinstallaties en warmtepompen met koudemiddel koolstofdioxide.

Lees meer

NEN faciliteert snelle afspraken voor maatregelen rondom COVID-19

07-05-2020 NEN heeft een zogenaamde ‘fast track’ procedure ontwikkeld. Hiermee kan in korte tijd een NEN-spec worden ontwikkeld. Deze snel vast te leggen afspraken en richtlijnen bieden praktische oplossingen voor veilig leven en werken in deze uitzonderlijke periode. Meewerken aan deze nieuwe procedure in elke branche is mogelijk.

Lees meer

Webinar ‘Europese standaarden voor hyperloop’

06-05-2020 Op 14 mei organiseert NEN een webinar ‘Europese standaarden voor hyperloop’, een nieuw transportsysteem voor het vervoeren van mensen en goederen tussen steden en landen. Een duurzaam alternatief voor continentaal vliegen. Interesse en meepraten over afspraken voor de hyperloop? Aanmelden voor het webinar kan via de website.

Lees meer

NEN webinar ‘PGS-37 Lithium-ion batterijen’

01-05-2020 NEN organiseerde op 26 mei een webinar over de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 37. Het webinar ging in op lithium-ion batterijen. Tijdens het webinar informeerden de leden van het PGS 37-team belangstellenden over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van PGS 37.

Lees meer

Binnenkort commentaar mogelijk op ontwerp wijzigingsblad NPR Aardbevingen

01-05-2020 Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een wijzigingsblad bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 ‘Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weerstanden’.

Lees meer

Herziening normen voor geotechnisch onderzoek en beproeving

29-04-2020 Bij geotechnisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de normserie NEN-EN-ISO 14688. Deze normen zijn voorzien van Nederlandse bijlagen. Het gaat om deel 1 voor de identificatie en het beschrijven van de grond en deel 2 voor de grondslagen voor classificatie. Deze delen zijn aangepast. Belanghebbenden kunnen tot 1 juni 2020 hun input geven.

Lees meer

Start ontwikkeling matraslabel voor realisatie circulaire economie

28-04-2020 Afgedankte matrassen vormen een groot deel van huishoudelijk restafval. Om deze materialen te kunnen recyclen, heeft de matrassector het initiatief genomen een label te ontwikkelen en de gegevens van circulariteit hierop te vermelden. Het label helpt de consument met zijn aankoopkeuze. NEN roept belanghebbende partijen op om mee te praten in een projectgroep.

Lees meer

Webinar over internationale norm voor klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

28-04-2020 ISO 14155 is wereldwijd de norm voor het opzetten en uitvoeren van Good Clinical Practice (GCP) klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen. Nederlandse partijen hebben zich ingezet om de publicatie uit 2011 te optimaliseren tot 'State of the Art'. De nieuwe publicatie wordt in juni 2020 verwacht. NEN nodigt partijen uit om alvast kennis te maken met de nieuwe NEN-EN-ISO 14155. Dat kan door deelname aan het webinar op 28 mei 2020.

Lees meer

Publicatie normontwerp investeringen en financieringsactiviteiten voor klimaatverandering

28-04-2020 ISO heeft het normontwerp ISO 14097 ‘Kader met principes en eisen voor het beoordelen en rapporteren van investeringen en financieringsactiviteiten met betrekking tot klimaatverandering’ opgesteld. Dit is de eerste norm die relevant is voor de financiële sector in een reeks normen voor klimaatadaptatie normen die op internationaal niveau wordt ontwikkeld. Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2020 online commentaar indienen op het normontwerp.

Lees meer

Netwerkbijeenkomst Preventie van beroepsziekten door fysieke belasting bij Ministerie SZW

24-04-2020 NEN heeft deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst Preventie van Beroepsziekten door Fysieke Belasting van het Ministerie van SZW. De komende twee jaar wordt er extra aandacht besteed aan fysieke belasting. Het programma sluit aan bij het EU-OSHA programma voor arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen.

Lees meer

Vitaal en fit thuiswerken met TNO

24-04-2020 TNO heeft een aantal basisprincipes opgesteld om zo goed mogelijk thuis te kunnen werken in de periode dat veel mensen niet naar hun werk kunnen vanwege de coronacrisis. Ook NPR1813 kan daar een bijdrage aan leveren.

Lees meer

Publicatie NTA 8800:2020 ‘Energieprestatie van gebouwen’

24-04-2020 In afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert NEN een nieuwe versie van NTA 8800. NTA 8800:2020 wordt gepubliceerd op het moment dat geattesteerde software beschikbaar is voor de markt. NTA 8800:2020 wordt aangewezen in de bouwregelgeving en treedt in werking op 1 januari 2021.

Lees meer

Onderzoek naar verlichtende reflecterende kleding

24-04-2020 IFA heeft een onderzoek afgerond waarin het nut van verlichte reflecterende kleding wordt bekeken. Dat bericht het Duitse KAN (Kommission Arbeitsschutz und Normung ).

Lees meer

‘Vibraties speed pedelec normaliseren’

24-04-2020 Het Duitse KAN (Kommission Arbeitsschutz und Normung) onderzoekt of de trillingen tijdens het rijden met speed pedelecs genormaliseerd kunnen worden.

Lees meer

NEN ondersteunt twee nieuwe promotieonderzoeken aan Nederlandse technische universiteiten

23-04-2020 NEN ondersteunt de Technische Universiteit Eindhoven en de Technische Universiteit Delft in hun wetenschappelijke onderzoeken. NEN co-financiert twee promotieplaatsen op het gebied van normalisatie. Deze promotieplaatsen zijn geïnitieerd vanuit de Stichting onderzoek en onderwijs normalisatie en standaardisatie. De Stichting heeft als doel om wetenschapsbeoefening en onderwijs op het gebied van standaardisatie en normalisatie te bevorderen, onder meer via de instelling van bijzondere leerstoelen.

Lees meer

ISO-norm helpt in realiseren betrokkenheid van personeel

23-04-2020 Kwaliteit binnen een organisatie wordt op vele manieren nagestreefd. Van informele benaderingen tot een systematisch ondernemingsniveau dat opereert volgens normen voor kwaliteitsmanagement (ISO 9001 of INK). NEN-ISO 10018 helpt organisaties belangrijke veranderingen te bereiken in de betrokkenheid van hun personeel.

Lees meer

Terugkijken webinar ‘Bedrijfscontinuïteitsmanagement in tijden van Corona’

22-04-2020 Op 16 april jl. organiseerde NEN een webinar over Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) en Crisismanagement (CM). De webinar is nu online te bekijken.

Lees meer

Webinar Sustainable Development Goals

22-04-2020 De Sustainable Development Goals (SDGs), zijn wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen waar iedereen een rol in kan spelen. Ook de ontwikkeling en toepassing van normen kan hier aan bijdragen. Tijdens het webinar op maandag 8 juni (10.00 - 11.00 uur) wordt een toelichting gegeven op de relatie tussen normen en de SDGs.

Lees meer

Internationale norm voor onderzoek incidenten met betrokken consumenten

22-04-2020 Onlangs is er binnen ISO een voorstel gedaan om een internationale norm te ontwikkelen dat handvatten biedt om onderzoek te doen naar incidenten waar consumenten bij betrokken zijn. Vanuit Japan is voorgesteld om in mondiaal verband te werken aan een 'international standard (guideline) to provide a general guide for investigations of consumer incidents'.

Lees meer

NEN werkt tijdens maatregelen rondom coronavirus ‘digitaal’ door

22-04-2020 Update 22 april: NEN volgt de adviezen van het kabinet en de RIVM en heeft, zoals vele bedrijven in de wereld, maatregelen genomen om ons werk anders in te richten. Het reguliere werken op kantoor en de vele fysieke bijeenkomsten die normaal gesproken plaatsvinden, kunnen tijdelijk niet. Gelukkig zijn we, zowel nationaal als internationaal, al gewend veel 'op afstand' te doen en gaat het werk bij NEN gewoon door.

Lees meer

Norm voor sprinklerinstallaties in woningen vertaald in Nederlands

20-04-2020 In Nederland wordt voor het ontwerpen van sprinklerinstallaties doorgaans gebruikgemaakt van NEN-EN 12845+NEN 1073. Voor het ontwerpen van een sprinklerinstallatie voor de woonomgeving, is er de specifieke norm NEN-EN 16925 ‘Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties voor de woonomgeving – Ontwerp, installatie en onderhoud’. Deze norm is nu vertaald in het Nederlands.

Lees meer

Herziening afspraken rond internet in woningen en gebouwen

20-04-2020 Een snelle en betrouwbare verbinding met internet, in en om de woning, wordt steeds belangrijker in het dagelijkse leven. Dit vraagt om een passende telecom(internet)infrastructuur in en om de woning. Om aan te sluiten bij de laatste ontwikkelingen is NTA 8055, ‘Internet in woningen en gebouwen’ daarom herzien.

Lees meer

Training Richtlijn Drukapparatuur helpt gevaarlijke situaties voorkomen

18-04-2020 Het is eigenlijk heel natuurlijk verlopen. Het afgelopen jaar nam Robbert-Jan Kaagman verschillende keren de NEN-training Richtlijn Drukapparatuur (PED en NEN-EN 13445-1) over van zijn collega. Dat beviel de ontwerpbeoordelaar en inspecteur van drukapparatuur bij DNV GL zo goed dat hij vanaf nu de vaste docent is. Hij heeft de training gelijk maar even flink opgeschud. Omdat het niet alleen nuttig, maar ook leuk moet zijn om eraan mee te doen.

Lees meer