{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/7/6/b/403337_07Inzet-Gevel0120_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/NEN-en-BBN-organiseren-Webinar-Facade-Fire-Safety.htm", "title":"NEN en BBN organiseren Webinar Façade Fire Safety", "pubdate":"27-08-2020", "lead":"NEN en BBN organiseren op 6 oktober een Engelstalig webinar over brandveiligheid van gevels. De nieuwste wetenschappelijke inzichten worden gedeeld door sprekers uit verschillende delen van Europa. De webinar wordt georganiseerd voor iedereen die zich met brandveiligheid van gevels bezighoudt en bijgepraat wil worden over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. " }, { "image":"/upload_mm/e/a/1/403304_managementsystemen_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Mogelijke-herziening-ISO-9001-en-ISO-14001.htm", "title":"Mogelijke herziening ISO 9001 en ISO 14001", "pubdate":"26-08-2020", "lead":"Een aantal ISO managementsysteemnormen ondergaan op dit moment de zogenoemde ‘systematic review’: de periodieke beoordeling of ze nog actueel of aan herziening toe zijn. Kwaliteits-, milieu- en assetmanagers van over de hele wereld spreken zich uiterlijk in december uit of hun norm nog aan hun eisen voldoet. NEN vraagt de markt dan ook om input." }, { "image":"/upload_mm/9/8/e/403303_brand%20gevel%20270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Publicatie-norm-voor-weerstand-tegen-brand-tussen-ruimten.htm", "title":"Publicatie norm voor weerstand tegen brand tussen ruimten", "pubdate":"25-08-2020", "lead":"NEN 6068 voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten is gewijzigd en gepubliceerd. De norm is gedeeltelijk herzien en bevat daarnaast een nieuwe informatieve bijlage F met praktische handreikingen en toelichtingen. " }, { "image":"/upload_mm/7/8/9/403240_medisch_laboratorium_iStock_000024860668XXX_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Start-herziening-ISOnorm-voor-kweekmedia.htm", "title":"Start herziening ISO-norm voor kweekmedia", "pubdate":"19-08-2020", "lead":"In laboratoria voor microbiologisch onderzoek van voedingsmiddelen, diervoeders en water, zijn analyses en procedures vaak afhankelijk van de consistentie van kweekmedia voor het verkrijgen van reproduceerbare resultaten. Een internationale norm voor kweekmedia wordt nu herzien. " }, { "image":"/upload_mm/0/c/1/403239_drinkwater_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Ontwikkeling-nieuwe-norm-voor-versnelde-detectie-van-E.-coli-in-drinkwater.htm", "title":"Ontwikkeling nieuwe norm voor versnelde detectie van E. coli in drinkwater", "pubdate":"19-08-2020", "lead":"In laboratoria voor microbiologisch onderzoek laten resultaten van analyses naar Escherichia coli (E. coli) en bacteriën van de coligroep in drinkwater met behulp van kweekmethoden vaak minimaal een dag op zich wachten. De ontwikkeling van de nieuwe NEN-norm over de versnelde detectie van E. coli met de inzet van de RT-PCR methode kan helpen bij een versnelling van deze analyse. " }, { "image":"/upload_mm/8/5/3/403238_Hyperloop_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Nederland-voorloper-bij-Europese-afspraken-hyperloop.htm", "title":"Nederland voorloper bij Europese afspraken hyperloop", "pubdate":"19-08-2020", "lead":"Hyperloop is dichterbij dan wordt gedacht. Alle Nederlandse belanghebbenden hebben nu via NEN de mogelijkheid om Europese afspraken te maken vooruitlopend op het wetgevende kader. Hierbij een oproep aan alle Nederlandse belanghebbenden om aan te melden voor de nationale normcommissie." }, { "image":"/upload_mm/5/7/1/403133_zonneschermen%20kantoorpandGettyImages-1149216324_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Platform-voor-aanpassing-standaarden-in-de-bouw-door-toenemende-behoefte-aan-koeling.htm", "title":"Platform voor aanpassing standaarden in de bouw door toenemende behoefte aan koeling", "pubdate":"12-08-2020", "lead":"OSKA, Overleg Standaarden Klimaatadaptatie, heeft een belangrijke stap gezet om er voor te zorgen dat standaarden voor het ontwerp van nieuwe gebouwen rekening gaan houden met warmere zomers en de groeiende behoefte aan koeling. " }, { "image":"/upload_mm/7/f/6/403106_schuldhulpverlening2_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Norm-over-eisen-aan-schuldhulpverleningsorganisaties-wordt-ingetrokken.htm", "title":"Norm over eisen aan schuldhulpverleningsorganisaties wordt ingetrokken", "pubdate":"11-08-2020", "lead":"De norm ‘Schuldhulpverlening: Deel 1 Eisen aan schuldhulpverlenings-organisaties, NEN 8048-1:2013, wordt ingetrokken. De norm sluit niet meer aan bij de huidige actualiteit." }, { "image":"/upload_mm/c/1/6/403095_blauwe%20lucht%20met%20wolken%20Small_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Publicatie-Europese-norm-passieve-monsterneming-ammoniak.htm", "title":"Publicatie Europese norm passieve monsterneming ammoniak", "pubdate":"11-08-2020", "lead":"De norm voor passieve monsterneming van ammoniak, NEN-EN 17346, is op 1 mei 2020 gepubliceerd. Deze norm is niet alleen bedoeld voor achtergrondmetingen maar ook voor metingen rondom emissiebronnen, zoals veehouderijen." }, { "image":"/upload_mm/6/6/7/403092_sportschool_ontsmetten_GettyImages-1215470291_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Europese-COVID19-richtlijn-veilige-en-hygienische-uitbating-fitnesscentra.htm", "title":"Europese COVID-19 richtlijn veilige en hygiënische uitbating fitnesscentra", "pubdate":"10-08-2020", "lead":"Op Europees niveau wordt gestemd over het opstellen van een richtlijn voor het veilig beheren van fitnesscentra tijdens een besmettelijke uitbraak zoals COVID-19. NEN vraagt belanghebbende partijen om vóór 15 september aanstaande hun interesse in de ontwikkeling van een dergelijke richtlijn kenbaar te maken. " }, { "image":"/upload_mm/4/2/0/403080_canabis_met_hand_GettyImages-503076890_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Workshops-ISO-over-cannabisteelt-van-start.htm", "title":"Workshops ISO over cannabisteelt van start", "pubdate":"10-08-2020", "lead":"Op Canadees initiatief organiseert ISO een reeks online workshops om documenten te ontwikkelen die de veiligheid, beveiliging en duurzaamheid van hennepteelt en verwerking waarborgen. Nederlandse belanghebbenden zijn uitgenodigd deel te nemen aan de workshops. Online registreren kan tot 30 september 2020. " }, { "image":"/upload_mm/f/4/7/402879_Grinsven%2C%20Jos%20van_pasfoto_2014-150x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Actualiteiten-Machinebouw-Transport/Training-Vorm-en-plaatstoleranties-leert-je-werken-vanuit-de-norm.htm", "title":"Training Vorm- en plaatstoleranties leert je werken vanuit de norm", "pubdate":"10-08-2020", "lead":"’Het leuke van lesgeven aan technici is dat ze alles willen snappen, ze willen weten hoe de wereld in elkaar zit.’ Aan het woord is Jos van Grinsven, een van de trainers van NEN. Hij verzorgt onder meer de training Vorm- en plaatstoleranties, waarin onder andere de normen NEN-EN-ISO 1101 & NEN-EN-ISO 5459 & NEN-EN-ISO 1660 worden behandeld." }, { "image":"/upload_mm/0/3/b/403072_CEN%20Innovation%20Award%20270x110_125x125.png", "location":"/Nieuws/Nieuws/Innovatie-en-normalisatie-een-sterke-combinatie.htm", "title":"Innovatie en normalisatie een sterke combinatie", "pubdate":"07-08-2020", "lead":"Jaarlijks wordt de CEN Innovation Award uitgereikt. Dit jaar heeft NEN twee projecten, waarbij NEN nauw betrokken is, ingezonden voor deze award. Deze ’European research and innovation project award’ wordt uitgereikt aan leden van de Europese normalisatie instituten (CEN-CENELEC) die deelnemen als partner of als subcontractor in een Horizon 2020 of een vergelijkbaar Europees project. Genomineerden voor deze categorie zijn projecten die normalisatie op succesvolle wijze hebben verwerkt in hun project. " }, { "image":"/upload_mm/5/0/1/403069_Gasleiding%20iStock_18754412_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Praktijkrichtlijn-voor-aanleg-gasleidingen-ter-commentaar-gepubliceerd.htm", "title":"Praktijkrichtlijn voor aanleg gasleidingen ter commentaar gepubliceerd", "pubdate":"07-08-2020", "lead":"Deel 5 van de bekende serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ is voor commentaar gepubliceerd. Deze NPR is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen. De voorgestelde wijzigingen hebben vooral betrekking op installaties voor propaan en butaan. De commentaartermijn is tot 1 november 2020." }, { "image":"/upload_mm/7/6/b/403065_Olieplatform%20in%20zee%20270x150_125x125.png", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/Nieuwe-coatingnormen-voor-onderhoud-in-olie-en-gassectorbericht.htm", "title":"Nieuwe coatingnormen voor (onderhoud in) olie- en gassectorbericht", "pubdate":"07-08-2020", "lead":"Coatingsystemen spelen een belangrijke rol in het borgen van integriteit van assets. Dit geldt ook in de kapitaalintensieve olie- en gassector, waar assets voor de winning, productie, transport en raffinage van olie en aardgas een sleutelrol spelen. Met de lage olie- en gasprijzen liggen de marges onder druk; optimalisatie van onderhoud en de daarbij gepaard gaande kosten en investeringen helpt de sector om financieel gezond te blijven. Het ontwikkelen en toepassen van normen voor coatingsystemen zorgen voor verbetering van kwaliteit en verhoging van kosteneffectiviteit. Binnen de olie- en gassector vinden vele ontwikkelingen plaats om deze coatingnormen te ontwikkelen." }, { "image":"/upload_mm/7/0/3/cid402946_NEN%201010%20event_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Online-event-NEN-1010-Live-behandelt-nieuwe-NEN-1010.htm", "title":"Online event ‘NEN 1010 Live’ behandelt nieuwe NEN 1010", "pubdate":"04-08-2020", "lead":"In oktober verschijnt de nieuwe versie van NEN 1010, dé belangrijkste norm voor veilige installaties laagspanning. Ruim 700 pagina’s van NEN 1010 zijn door de deskundige normcommissieleden aangepast. Voor iedereen die wil weten wat de belangrijkste wijzigingen zijn en wat dit betekent in de praktijk, organiseert NEN op 10 oktober het online event ‘NEN 1010 Live’. " }, { "image":"/upload_mm/5/9/f/402903_Medische%20hulpmiddelen%20270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Publicatie-internationaal-technisch-rapport-Postmarket-surveillance-voor-medische-hulpmiddelen.htm", "title":"Publicatie internationaal technisch rapport 'Post-market surveillance' voor medische hulpmiddelen", "pubdate":"04-08-2020", "lead":"In de huidige Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen is het verplicht om een post-market surveillance (PMS) systeem voor medische hulpmiddelen te hebben. Het PMS-systeem verzamelt en analyseert ervaringen met het product nadat het product op de markt is gebracht. Aan de hand hiervan kan de fabrikant maatregelen treffen en eventueel het product verbeteren. Er is nu een internationaal technisch rapport ‘PMS’ voor medische hulpmiddelen gepubliceerd wat fabrikanten hierbij ondersteunt." }, { "image":"/upload_mm/d/a/e/402887_funderingspalen_fundering_palen_GettyImages-1199704739_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Herziening-Nederlandse-Praktijkrichtlijn-Geotechniek-bepaling-draagvermogen-funderingspalen.htm", "title":"Herziening Nederlandse Praktijkrichtlijn Geotechniek bepaling draagvermogen funderingspalen", "pubdate":"03-08-2020", "lead":"De herziening van de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor geotechniek, bepaling van het axiaal draagvermogen van funderingspalen door middel van proefbelastingen is gepubliceerd." }, { "image":"/upload_mm/4/b/3/402823_Cyber%20security%20-%20GettyImages-1166053911_125x125.png", "location":"/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/ISO-27002-wordt-herzien.htm", "title":"ISO 27002 wordt herzien", "pubdate":"03-08-2020", "lead":"NEN-EN-ISO/IEC 27002 is een norm voor informatiebeveiliging die suggesties en best practices geeft voor security controls op de implementatie en het onderhoud van information security management systems (ISMS). De norm is een verdieping op ISO 27001, een norm die specificeert hoe een ISMS eruit moet zien. Om normen relevant en actueel te houden, worden ze periodiek herzien. " }, { "image":"/upload_mm/0/a/e/402877_Waardebon_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Ontvang-nu-een-waardebon-ter-waarde-van-maximaal-500-voor-online-leren.htm", "title":"Ontvang nu een waardebon ter waarde van maximaal € 500,- voor online leren!", "pubdate":"03-08-2020", "lead":"Tegemoetkomingen voor scholing en ontwikkeling. WIj Techniek daagt vakmensen in de technische installatiebranche uit om hun talenten te ontdekken en versterken. Dat kan door middel van een opleiding, training, workshop of cursus. Er zijn genoeg mogelijkheden om een volgende stap te zetten. En vooral om nieuwe kansen te verzilveren met groeiend vakmanschap. " } ]}