{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/d/2/d/205038_Terwisga_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Nieuwe-algemeen-directeur-NEN.htm", "title":"Nieuwe algemeen directeur NEN", "pubdate":"17-11-2017", "lead":"Ir. Rik van Terwisga (60) wordt per 1 januari 2018 de nieuwe algemeen directeur van NEN. Hij volgt dr. Piet-Hein Daverveldt op die de afgelopen vijf jaar leiding gaf aan de NEN-organisatie." }, { "image":"/upload_mm/9/e/a/205039_ondertekening%20Jet-Net_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/NEN-tekent-samenwerkingsovereenkomst-met-JetNet.htm", "title":"NEN tekent samenwerkingsovereenkomst met Jet-Net", "pubdate":"17-11-2017", "lead":"Op 14 en 15 november maakten 1400 leerlingen van HAVO-4 en VWO-5 kennis met technologische beroepen tijdens de Jet-Net Career Day bij de TU in Delft. TNO, DP6, 3M, DSM, De Haagse Hogeschool, INholland Delft en TUDelft waren al bij dit netwerk aangesloten. Op 15 november is het netwerk uitgebreid met NEN." }, { "image":"/upload_mm/4/2/0/205006_Metaalsector%20270%20x%20150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Actualiteiten-Machinebouw-Transport/Vaker-ongelukken-in-de-Metaalindustrie.htm", "title":"Vaker ongelukken in de Metaalindustrie", "pubdate":"16-11-2017", "lead":"In vergelijking met andere werknemers in de metaal hebben jongeren drie keer zo vaak een ongeluk. En jong geleerd is oud gedaan." }, { "image":"/upload_mm/5/6/d/204990_Heipaal%202_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/NPR-7201-en-NCS-7201-gepresenteerd-op-Geotechniekdag.htm", "title":"NPR 7201 en NCS 7201 gepresenteerd op Geotechniekdag", "pubdate":"15-11-2017", "lead":"De definitieve versie van NPR 7201 ’Bepaling van het axiaal draagvermogen van funderingspalen door middel van proefbelastingen’ is gepubliceerd." }, { "image":"/upload_mm/9/3/4/204965_sprinkler150x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Actualiteiten-Gas-Water/Aan-de-slag-met-certificeren-woningsprinklers.htm", "title":"Aan de slag met certificeren woningsprinklers", "pubdate":"14-11-2017", "lead":"Het CCV heeft in samenwerking met stakeholders zoals de brandweer en installateurs een certificatieschema woningsprinklerinstallaties ontwikkeld. CIBV heeft als eerste certificatie-instelling een licentieovereenkomst met het CCV gesloten om het certificatieschema te mogen gebruiken. " }, { "image":"/upload_mm/2/8/5/204964_lift_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Onder-voorwaarden-lift-gebruiken-bij-brand.htm", "title":"Onder voorwaarden lift gebruiken bij brand", "pubdate":"14-11-2017", "lead":"René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken, stelt in het kader van de start van de Nationale Brandpreventieweken: “Een lift is bij brand in een seniorencomplex vaak de meest veilige én enige vluchtweg voor een oudere die niet in staat is om zelf via een trap te vluchten”." }, { "image":"/upload_mm/6/4/d/204963_drinkwater_150x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Actualiteiten-Gas-Water/Inspectie-berispt-bedrijven-voor-schenden-legionellaregels.htm", "title":"Inspectie berispt bedrijven voor schenden legionellaregels", "pubdate":"14-11-2017", "lead":"De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de afgelopen twee jaar ruim 480 bedrijven berispt omdat zij geen maatregelen tegen de legionellabacterie hadden genomen. Dat blijkt uit gegevens van de Inspectie voor de Leefomgeving (ILT) die zij online hebben geplaatst naar aanleiding van een WOB-verzoek van RTL Nieuws." }, { "image":"/upload_mm/b/6/0/204962_boete-energielabel_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Boetes-voor-verkoop-zonder-energielabel.htm", "title":"Boetes voor verkoop zonder energielabel", "pubdate":"14-11-2017", "lead":"De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beboet 23 eigenaren van utiliteitsgebouwen wegens de verkoop van een gebouw zonder het verplichte energielabel. De hoogste boete bedraagt ruim 10.000 euro." }, { "image":"/upload_mm/4/6/b/204960_3231_NEN_poster_Tatoeeerders_A3_V2_LR_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/NEN-te-gast-bij-tattoo-beurs-Eindhoven.htm", "title":"NEN te gast bij tattoo beurs Eindhoven", "pubdate":"14-11-2017", "lead":"NEN was op 4 november jl. te gast bij Tattoo Convention Eindhoven. Er werd gesproken met standhouders en bezoekers over het voorstel voor een Europese norm voor Veilig tatoeeren en Permanente Make-Up (PMU). Het voorstel stond open voor reacties tot 12 november, waarna de Nederlandse normcommissie heeft besloten welke commentaren ingediend worden namens Nederlandse belanghebbenden. " }, { "image":"/upload_mm/f/a/6/204959_NEN%207510%20150x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Congres-Impact-nieuwe-NEN-75102017-2.htm", "title":"Congres Impact nieuwe NEN 7510:2017", "pubdate":"14-11-2017", "lead":"De eisen aan informatiebeveiliging worden steeds strenger, onder andere gevoed door nieuwe Europese wetgeving. Op het ogenblik hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Vanaf 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele EU." }, { "image":"/upload_mm/1/0/2/204794_Damen_270_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/DAMEN-Dredging-Equipment-bedankt-NEN-als-partner-bij-certificering.htm", "title":"DAMEN Dredging Equipment bedankt NEN als partner bij certificering", "pubdate":"13-11-2017", "lead":"Damen Dredging Equipment (DDE) maakt en levert baggerschepen en gerelateerde producten en diensten. Sinds 2014 zijn zij ISO9001-2008 gecertificeerd. In 2015 besloot het bedrijf ook een arbo- en milieumanagementsysteem op te zetten. “Dat had voor ons hoge prioriteit”, vertelt Jeroen van der Linden, HSEQ-coördinator (Health, Safety, Environment & Quality bij DDE). “Vanuit de markt kregen we steeds meer vraag om arbo- en milieucertificering. Omdat we niet voldoende kennis in huis hadden, zochten we een partner om ons hierbij te begeleiden.”" }, { "image":"/upload_mm/6/9/6/204793_medisch_laboratorium_iStock_000024860668XXX_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Evaluatie-internationale-norm-voor-medische-laboratoria.htm", "title":"Evaluatie internationale norm voor medische laboratoria", "pubdate":"13-11-2017", "lead":"ISO is gestart met de systematic review van ISO 15189 ‘Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie’. Op basis van deze evaluatie wordt besloten of een herziening gewenst is. Ook Nederland heeft hierin een stem. NEN roept daarom belanghebbende partijen op om vóór 1 januari 2018 hierover hun stem uit te brengen." }, { "image":"/upload_mm/4/5/b/204721_brug_rivier_de_lek_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Start-ontwikkeling-NTA-voor-IFDbouw-beweegbare-bruggen.htm", "title":"Start ontwikkeling NTA voor IFD-bouw beweegbare bruggen", "pubdate":"13-11-2017", "lead":"Op initiatief van de provincie Noord-Holland, Volker Rail en vele andere partijen start NEN een normalisatietraject voor IFD-bouw van beweegbare bruggen. IFD-bruggenbouw (Industrieel, Flexibel en Demontabel) vind zijn oorsprong in het programma ‘Stroomversnelling bruggen’ van de Bouwcampus Afspraken over het gebruik van standaarden voor terminologie, brugelementen en methoden worden vastgesteld in een nieuwe NTA (Nederlandse Technische Afspraak). " }, { "image":"/upload_mm/e/d/0/204790_verkeersbord_van_commissielid_Ruud_van_Bree_Annemarie_Mewe_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Ontwerp-NEN-3381-Eisen-voor-verkeersborden-en-bewegwijzeringsborden-voor-commentaar-gepubliceerd.htm", "title":"Ontwerp NEN 3381 ‘Eisen voor verkeersborden en bewegwijzeringsborden’ voor commentaar gepubliceerd", "pubdate":"13-11-2017", "lead":"NEN heeft de nieuwe versie van NEN 3381 ‘Wegmeubilair - Eisen voor verkeersborden en bewegwijzeringsborden’ voor commentaar gepubliceerd." }, { "image":"/upload_mm/0/a/7/204791_kledingrek_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Publicatie-Europese-norm-voor-kledingmaten.htm", "title":"Publicatie Europese norm voor kledingmaten", "pubdate":"13-11-2017", "lead":"De Europese technische commissie CEN/TC 248 ‘Textiel en textielproducten’ heeft het laatste deel van de Europese normenreeks EN 13402 geactualiseerd voor de maatvoering van kleding. De maataanduiding is ontworpen om te worden gebruikt door kledingfabrikanten bij het maken van kleding." }, { "image":"/upload_mm/1/1/c/204628_Beeld-podcasts-bouw_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Podcast-Circulaire-Economie-Hergebruik-bouwmaterialen-en-circulair-aanbesteden.htm", "title":"Podcast Circulaire Economie: Hergebruik bouwmaterialen en circulair aanbesteden", "pubdate":"10-11-2017", "lead":"Podcasts beluisteren tijdens het joggen, strijken of tijdens andere dagelijkse bezigheden. Ideaal toch?! NEN is in samenwerking met BNR gestart met het opnemen van podcasts voor onder andere de thema’s water en circulaire economie. Deze week: Hergebruik bouwmaterialen en circulair aanbesteden" }, { "image":"/upload_mm/9/e/a/204719_istock_Vertical%20garden%20bio%20wall%20gebouw%20duurzaam_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Op-weg-naar-een-roadmap-voor-Circulaire-Bouw.htm", "title":"Op weg naar een roadmap voor ‘Circulaire Bouw’", "pubdate":"09-11-2017", "lead":"NEN heeft in 2017 diverse stappen gezet om de behoefte aan standaardisatie op het gebied van circulair bouwen in kaart te brengen. Momenteel worden deze bevindingen en vervolgstappen gedefinieerd in een roadmap over standaardisatie voor circulair bouwen. " }, { "image":"/upload_mm/f/d/b/cid204716_Arboma45001%20-%20270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Publicatie-ISO-45001-in-zicht.htm", "title":"Publicatie ISO 45001 in zicht", "pubdate":"09-11-2017", "lead":"De internationale norm ISO 45001 voor arbomanagementsystemen wordt eind november voor de laatste ronde, de FDIS-stemming, gepubliceerd. Het is dan niet meer mogelijk om inhoudelijk commentaar te geven, maar er kan door de leden wel worden aangegeven of zij voor publicatie van de norm zijn of niet. Deze stemming duurt 8 weken. De norm ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use’ vervangt OHSAS 18001. " }, { "image":"/upload_mm/1/6/2/204720_bert270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Meer-beweging-met-dynamische-werkplekken.htm", "title":"Meer beweging met dynamische werkplekken", "pubdate":"09-11-2017", "lead":"Meer dan de helft van de Nederlanders voldoet aan de nieuwe beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Als werkgever kun je dat percentage nog verder opschroeven, aldus Erwin Speklé, senior ergonoom bij Arbo Unie. Door het gebruik van dynamische werkplekken." }, { "image":"/upload_mm/a/e/2/204718_Waterlandschap270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Omgevingswet-definitief-uitgesteld.htm", "title":"Omgevingswet definitief uitgesteld", "pubdate":"09-11-2017", "lead":"De inwerkingtreding van de Omgevingswet is definitief vastgesteld op 1 januari 2021. Oud-minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft dat voordat ze terugtrad laten weten. Eerder al gaf de oud-bewindsvrouw aan dat de wet niet, zoals eerder het plan was, in 2019 in werking zal treden. De vertraging heeft mogelijk gevolgen voor de publicatiedatum van enkele PGS-richtlijnen." } ]}