{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/9/6/d/383926_Duurzaamheid_MVO_duim_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Openbare-vergadering-norm-over-duurzaamheidskeurmerken-1.htm", "title":"Openbare vergadering norm over duurzaamheidskeurmerken", "pubdate":"05-10-2018", "lead":"Duurzaamheidskeurmerken hebben een grote vlucht genomen. Hierdoor is bij consumenten verwarring ontstaan over de betekenis en waarde van duurzaamheidskeurmerken. NEN organiseert een openbare vergadering om Nederlandse belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om commentaar te leveren op de norm." }, { "image":"/upload_mm/0/0/7/383927_symbolen_tanken_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/Nieuwe-brandstofstickers-voor-motorvoertuigen.htm", "title":"Nieuwe brandstofstickers voor motorvoertuigen", "pubdate":"04-10-2018", "lead":"Weet u de juiste brandstof te vinden in Europa? Vanaf 12 oktober 2018 is het in Europa wettelijk verplicht om onderstaande symbolen (ruit, cirkel, vierkant) op alle brandstofzuilen en -vulpistolen aan te brengen. Met de afspraken gemaakt door de overheid, marktpartijen en NEN (CEN/TC 441) in de norm NEN-EN 16942, wordt het een stuk eenvoudiger." }, { "image":"/upload_mm/8/2/d/383874_Robot_Future_iStock_000088311533_Large_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/Kennissessie-rol-van-robotica-in-geautomatiseerde-en-flexibele-productie.htm", "title":"Kennissessie rol van robotica in geautomatiseerde en flexibele productie", "pubdate":"03-10-2018", "lead":"Het Smart Industry Standaardisatieplatform (SISP) organiseert een kennissessie over de rol van robotica in geautomatiseerde en flexibele productie. Tijdens deze kennissessie worden belanghebbenden geïnformeerd over de activiteiten van het SISP en van een aantal fieldlabs op dit gebied. Aansluitend worden concrete praktijk handvatten op het gebied van robot veiligheid en modulariteit gepresenteerd. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de lessons learned en de rol van standaardisatie daarin. " }, { "image":"/upload_mm/4/e/e/383868_web-bouwplannen_iStock_000018836641_270X150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Klimaatadaptief-bouwen-wordt-de-nieuwe-norm-in-ZuidHolland.htm", "title":"Klimaatadaptief bouwen wordt de nieuwe norm in Zuid-Holland", "pubdate":"03-10-2018", "lead":"Nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland worden vanaf 4 oktober zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd, zodat ze bestand zijn tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Dat is de gezamenlijke ambitie van 35 Zuid-Hollandse partijen. NEN is ook partner om bij te dragen aan de ambitie om uitgangspunten, best practices en ervaringen als springplank naar een landelijke aanpak en eventuele aanvullende sector brede afspraken en normen voor klimaatadaptief bouwen vorm te geven." }, { "image":"/upload_mm/6/f/3/383787_Voedselveiligheid_broccoli_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/ISO-220002018-biedt-duidelijke-meerwaarde.htm", "title":"'ISO 22000:2018 biedt duidelijke meerwaarde'", "pubdate":"01-10-2018", "lead":"Zo’n 140 bezoekers waren onlangs getuige van de presentatie van de nieuwe NEN-EN-ISO 22000:2018, de Nederlandstalige versie van de ISO norm voor voedselveiligheidssystemen. Diverse stakeholders, waaronder de NVWA, lichtten toe wat de komst van de nieuwe norm voor hen betekent, hoe zij er tegenaan kijken en wat de gevolgen zijn voor de markt. De algemene deler na afloop was duidelijk: 'Nuttig, leuk en aanvullend'." }, { "image":"/upload_mm/2/c/5/383764_Energieprestatie-binnen-groene-boom-gebouw-270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/NTA-8800-rekenmethode-energieprestatie-gebouwen-beschikbaar.htm", "title":"NTA 8800 rekenmethode energieprestatie gebouwen beschikbaar", "pubdate":"28-09-2018", "lead":"Voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw is de nieuwe rekenmethode NTA 8800 beschikbaar. NTA 8800 is een methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2)." }, { "image":"/upload_mm/2/5/7/383633_constructie_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/NEN-8707-Beoordeling-constructieve-veiligheid-van-bestaande-constructie-bij-verbouw-en-afkeur-Geotechnische-constructies-gepubliceerd.htm", "title":"NEN 8707 ‘Beoordeling constructieve veiligheid van bestaande constructie bij verbouw en afkeur - Geotechnische constructies’ gepubliceerd", "pubdate":"27-09-2018", "lead":"De definitieve versie van NEN 8707 is gepubliceerd. De norm geeft aan hoe de beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaande geotechnische constructie (fundering, grondkerende wand, verankering of grondconstructie) vastgesteld kan worden. " }, { "image":"/upload_mm/b/8/9/383742_Zonnepanelen_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/NPR-9090-DC-installaties-voor-laagspanning-gepubliceerd.htm", "title":"NPR 9090 'DC installaties voor laagspanning' gepubliceerd", "pubdate":"27-09-2018", "lead":"NPR 9090 (Nederlandse Praktijkrichtlijn) is geschreven om de elektrotechnicus die nu nog niet dagelijks met DC (gelijkspanningsinstallaties) te maken heeft, te doordringen van het feit dat DC-installaties specifieke kennis en vaardigheden vereisen. In de NPR staan die kennis en vaardigheden beschreven. NPR 9090 is nu gepubliceerd." }, { "image":"/upload_mm/6/7/1/383531_Grondboring_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Publicatie-commentaarversie-van-geotechnische-norm-over-identificatie-en-classificatie-van-grond.htm", "title":"Publicatie commentaarversie van geotechnische norm over identificatie en classificatie van grond", "pubdate":"25-09-2018", "lead":"Door de normcommissie ‘Geotechniek’ is een herziening van de identificatie- en classificatie-norm NEN-EN-ISO-14688 uitgebracht. " }, { "image":"/upload_mm/4/9/a/383584_e-smoke_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Eerste-normen-elektronische-sigaretten-en-eliquids-gepubliceerd.htm", "title":"Eerste normen elektronische sigaretten en e-liquids gepubliceerd", "pubdate":"25-09-2018", "lead":"Onlangs heeft NEN de eerste normen voor elektronische sigaretten en e-liquids gepubliceerd. De Nederlandse praktijkrichtlijn ‘CEN/TR 17236:2018 Electronic cigarettes and e-liquids - Constituents to be measured in the aerosol of vaping products' is onder projectleiderschap van Nederland tot stand gekomen. Ook de ISO methode ‘NEN-ISO 20768 - Dampers en e-liquids - routinematig afdampen – Definities en standaard condities’ is nu beschikbaar." }, { "image":"/upload_mm/9/7/d/383583_laboratorium-buisjes_iStock_000020380641Large_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Open-vergadering-normcommissie-IVD.htm", "title":"Open vergadering normcommissie IVD", "pubdate":"24-09-2018", "lead":"NEN organiseert op 12 oktober 2018 van 10.00 tot 12.30 uur een open vergadering van de normcommissie In-vitro diagnostica (IVD). De aanleiding voor deze open vergadering is de grote belangstelling voor de revisie van de ISO 15189. Vele partijen hebben hun interesse kenbaar gemaakt. Op 12 oktober vertellen ervaringsdeskundigen over hun ervaringen in het normalisatieproces, specifiek over hoe het is om betrokken te zijn bij de ISO 15189. Wat houdt dat in, welke impact heeft het en wat merken zij ervan in hun dagelijkse werkzaamheden? " }, { "image":"/upload_mm/d/5/6/383532_NEN_19011_09_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Veel-dynamiek-tijdens-ISO-19011event-Auditing-in-beweging.htm", "title":"Veel dynamiek tijdens ISO 19011-event ’Auditing in beweging’", "pubdate":"24-09-2018", "lead":"De nieuwe ISO 19011:2018, de internationale norm voor het auditen van managementsystemen, is tijdens het druk bezochte event ‘Auditing in beweging’ op 20 september uitgebreid aan bod gekomen. De norm geeft praktische handvatten voor het intern auditen van managementsystemen die zijn gebaseerd op de High Level Structure. " }, { "image":"/upload_mm/5/a/c/383489_waterstof_iStock_000071846663_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/Seminar-HyLAW-waterstof-wetgeving.htm", "title":"Seminar ‘HyLAW’ (waterstof wetgeving)", "pubdate":"21-09-2018", "lead":"Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt u uit voor het Nederlandse seminar van het Europese HyLAW project. Op 9 november organiseren wij het seminar bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarbij wij u kennis laten maken met HyLAW en de bijbehorende publiek toegankelijke online database. " }, { "image":"/upload_mm/f/f/f/383487_kinderdekbed_270x150px_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Nieuwe-normen-voor-slaapartikelen-babys-en-peuters.htm", "title":"Nieuwe normen voor slaapartikelen baby’s en peuters", "pubdate":"21-09-2018", "lead":"Er zijn recent drie nieuwe normen gepubliceerd over slaapartikelen voor baby’s en peuters. Fabrikanten kunnen die als hulpmiddel gebruiken om de veiligheid van hun producten te bekijken." }, { "image":"/upload_mm/c/0/8/383485_software_ontwikkeling_162487076_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/Ontwerp-NPR-5326-Kwaliteitsborging-maatwerksoftwareontwikkeling-en-onderhoud-ter-commentaar.htm", "title":"Ontwerp NPR 5326 'Kwaliteitsborging maatwerksoftware-ontwikkeling en -onderhoud' ter commentaar", "pubdate":"20-09-2018", "lead":"Het ontwerp van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 5326 ‘Kwaliteitsborging maatwerksoftwareontwikkeling en -onderhoud’ is vanaf heden beschikbaar voor commentaar. Deze NPR is primair gericht op het classificeren en mitigeren van bekende risico's bij maatwerksoftwareontwikkeling en -onderhoud. Belanghebbende partijen kunnen tot 5 januari 2019 online commentaar indienen op deze NPR en zijn van harte welkom om een informatiebijeenkomst hierover bij te wonen op 9 november bij ICTU in Den Haag." }, { "image":"/upload_mm/e/b/f/383484_neus_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Nederlandse-voornorm-voor-bepaling-van-de-hedonische-waarden-van-een-geur-herzien.htm", "title":"Nederlandse voornorm voor bepaling van de hedonische waarden van een geur herzien", "pubdate":"20-09-2018", "lead":"De NVN 2818 geeft een waarde aan een geur waaruit men af kan leiden hoe aangenaam de geur is. Tot 1 oktober 2018 is er nog commentaar te geven op de herziende NVN 2818 – Geurkwaliteit – ‘Sensorische bepaling van de hedonische waarden van een geur met een olfactometer’. Met deze herziening wordt de voorgaande versie uit 2015 geüpdatet. " }, { "image":"/upload_mm/1/7/f/383395_Naaigaren_kleuren_270x150_GettyImages-131399882_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Heldere-afspraken-over-circulair-textiel.htm", "title":"Heldere afspraken over circulair textiel", "pubdate":"18-09-2018", "lead":"Circulaire sportschoenen, veiligheidshesjes van hergebruikt textiel, een jurk van gerecycled polyester: circulair lijkt het buzzword van de textielindustrie. Maar waar spreekt men precies over wanneer het over 'circulair textiel' gaat? En hoe is circulariteit aan te tonen? NEN nodigt belanghebbenden uit om mee te werken aan normen over dit onderwerp. Geïnteresseerden zijn welkom tijdens de kick off bijeenkomst 'Circulair Textiel' op 16 november bij NEN in Delft. " }, { "image":"/upload_mm/c/e/4/383335_extra-Elektrische%20auto_iStock-476277864_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Informatiebijeenkomst-voor-elektriciteitopslagsystemen.htm", "title":"Informatiebijeenkomst voor elektriciteit-opslagsystemen", "pubdate":"17-09-2018", "lead":"Een betrouwbare energievoorziening en het terugdringen van CO2-uitstoot zijn actuele onderwerpen. Elektriciteit-opslagsystemen kunnen hier een belangrijke rol bij spelen. Het belang van normen en specificaties voor deze systemen, onder andere voor veiligheid en milieuaspecten, neemt daarmee ook toe." }, { "image":"/upload_mm/6/3/a/383299_extrusielas_deel_III_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Bijeenkomst-herziene-protocollen-voor-toepassing-geomembranen.htm", "title":"Bijeenkomst herziene protocollen voor toepassing geomembranen", "pubdate":"17-09-2018", "lead":"Helderheid in eisen voor toepassing van geomembranen als afdichting in de Grond-, Weg- en Waterbouw in Nederland. De bestaande protocollen voor toepassing van geomembranen dateren uit 1999. NEN heeft alle stakeholders uitgenodigd om deel te nemen aan de actualisatie van deze protocollen. Het breed gedragen resultaat mag er zijn. Op woensdag 31 oktober organiseert NEN een informatieve bijeenkomst waarbij de geactualiseerde protocollen worden gepubliceerd." }, { "image":"/upload_mm/3/f/9/383297_Businessteam_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Doe-mee-met-de-Week-van-de-Loopbaan.htm", "title":"Doe mee met de Week van de Loopbaan!", "pubdate":"17-09-2018", "lead":"In de week van 17 tot en met 22 september 2018 openen loopbaanprofessionals en jobcoaches hun deuren voor alle belangstellenden met een loopbaanvraag. Een initiatief van Noloc waarbij werkenden, werkzoekenden én werkgevers in de gelegenheid worden gesteld om gratis en vrijblijvend advies in te winnen. " } ]}