100 jaar normalisatie in Nederland

21-01-2016 In 2016 bestaat NEN 100 jaar, een ware mijlpaal in de geschiedenis van normalisatie in Nederland. De in 1916 opgerichte ‘Hoofdcommissie voor de Normalisatie van Nederland’ is uitgegroeid tot een organisatie met circa 280 medewerkers, ruim 1.400 normcommissies en ruim 5.000 actieve commissieleden.

Van postzakken naar e-mailverkeer, van loonzakje tot bankverkeer, van fysieke archieven naar dataopslag, van telegram naar tweet, van lokaal naar wereldwijd, in 100 jaar is de wereld stap voor stap veranderd, gedigitaliseerd en productiever geworden. Internationale handel is een stuk eenvoudiger geworden, de uitwisseling van gegevens is veelal gestandaardiseerd en innovaties hebben elkaar in de afgelopen 100 jaar snel opgevolgd. NEN is er zeker van dat normalisatie daaraan een positieve bijdrage heeft geleverd.

Toch staat NEN voor dezelfde uitdaging als de oprichters 100 jaar geleden. De wereld verandert nog steeds snel en wordt steeds complexer. De samenleving vraagt om ordening, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Innovatie is hierbij onontbeerlijk. Normalisatie zorgt voor de noodzakelijke afstemming om zowel bedrijfs- als maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren.

Toekomst en deelnemen

In 100 jaar is NEN uitgegroeid tot een organisatie die zowel in Nederland als internationaal actief is op alle denkbare vakgebieden. Zonder de NEN-medewerkers, commissieleden, betrokken experts én normgebruikers is normalisatie niet mogelijk.

Belangrijker nog dan terugblikken, is het kijken naar de toekomst. NEN nodigt u dan ook van harte uit om de komende jaren te blijven meepraten over normen en richtlijnen op uw vakgebied als middel om maatschappelijke en bedrijfsdoelstellingen te helpen realiseren. Wees dus welkom aan tafel, om samen met vakgenoten invloed uit te (blijven) oefenen op de totstandkoming van Nederlandse, Europese en internationale normen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen NEN Communicatie, e-mail communicatie@nen.nl, telefoon (015) 2 690 238 of kijk op onze themapagina NEN 100 jaar.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl