Actieve participatie van Nederland in de ontwikkeling van de Europese norm voor ‘Halal food’

11-06-2013 Op Europees niveau wordt er een norm voor Halal voedsel en voedingsproducten ontwikkeld en ook Nederland is betrokken bij het normontwikkelingsproces. Op 10 september 2013 vindt er een bijeenkomst plaats om de Nederlandse marktpartijen te informeren over deelname in de Nederlandse commissie ‘Halal food’. NEN nodigt belanghebbende partijen uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

De Europese stemming op het initiatief om een norm op het gebied van Halal voedsel en voedingsproducten te ontwikkelen, heeft geleid tot de oprichting van de Europese Technische Commissie ‘Halal Food’. Het Turkse normalisatie-instituut (TSE) voert het secretariaat van deze commissie. Medio september is de eerste bijeenkomst van deze CEN-commissie gepland.

Inhoud norm

De te ontwikkelen norm zal afspraken bevatten over de principes van en de basiseisen voor de erkenning van ‘Halal food’. Het doel is tot een eenduidige erkenningsmethodiek te komen binnen Europa.

Doelgroep

De Europese norm is bedoeld voor alle partijen die belang hebben bij de erkenning van Halal voedsel en voedingsproducten, zoals moslimconsumenten, producenten en leveranciers van Halal voedsel en voedingsproducten, retail (supermarkten), adviserende partijen en wetgevende en controlerende instanties.

Actieve participatie

Nederland oefent invloed uit op de ontwikkeling van deze norm door te participeren in het Europese normontwikkelingsproces. De bijeenkomst op 10 september aanstaande biedt geïnteresseerde Nederlandse belanghebbenden de mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij het Europese normontwikkelingsproces door zitting te nemen in de Nederlandse normcommissie. NEN is een stichting zonder winstoogmerk. Voor deelname aan de NEN-normcommissie is inhoudelijke inbreng nodig en een financiële jaarlijkse bijdrage van de deelnemende partijen om de kosten van NEN voor de ondersteuning en advisering te dekken.

Eerder door u bekeken

Informatie en aanmelding

Neem contact op met Business Development voor meer informatie over het normalisatieproces of voor aanmelding.

(015) 2 690 372

businessdevelopment@nen.nl

Meer weten over dit vakgebied?

> Landbouw & Levensmiddelen

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl