Algemeen directeur NEN, Piet-Hein Daverveldt, kondigt vertrek aan

23-06-2017 Piet-Hein Daverveldt, algemeen directeur NEN, zal per 1 november vertrekken bij NEN, hét kennisnetwerk voor normalisatie in Nederland.

Onder zijn leiding is NEN de afgelopen vijf jaar erin geslaagd om zijn maatschappelijke impact sterk te vergroten. Net promotor scores van klanten en medewerkers, aantal klanten, productaanbod en omzet zijn sterk gegroeid. NEN heeft daarmee ook zijn financiële basis versterkt. Medewerkers maken NEN en zijn de drijvende kracht geweest achter de transformatie die NEN heeft doorgemaakt. Zij zijn nu klaar om NEN naar een Next Level te brengen.

Het besluit om te vertrekken, is genomen in overleg met het bestuur van NEN. Beiden hebben dezelfde organisatiedoelstellingen voor ogen maar leggen andere accenten m.b.t. de wijze waarop hieraan gestalte wordt gegeven.

‘NEN is een fantastische organisatie. De vijf jaar geleden ingezette strategie heeft de beoogde resultaten opgeleverd. NEN is nu klaar voor een volgende stap.
Ik ga mij oriënteren op een nieuwe uitdaging om opnieuw maatschappelijke impact te realiseren’, aldus Daverveldt.

Piet-Hein Daverveldt blijft tot 1 november zijn functie als algemeen directeur vervullen. In de tussentijd wordt naar een opvolger gezocht die in staat is de sterk verbeterde positie van NEN in de maatschappij te bestendigen en de uitgezette koers verder te implementeren.

Het bestuur van NEN is Piet-Hein Daverveldt zeer erkentelijk voor zijn leiderschap, persoonlijke inzet en de behaalde resultaten in de afgelopen vijf jaar en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl