Asset management voor vastgoed en infrastructuur

25-11-2013 De ontwikkeling van de ISO 55000-serie voor asset management is zo goed als afgerond. De normenserie kan toegepast worden in vele sectoren en is te typeren als een ‘paraplu’-norm (een raamwerk om de parameters voor asset management vast te leggen). NEN wil graag weten of er behoefte is aan een sectorspecifieke invulling van asset management met ISO 55000 in de vastgoed- en infrastructuursector. Op donderdagmiddag 9 januari 2014 organiseert NEN een gratis informatiebijeenkomst over dit onderwerp.

Binnen de sectoren van vastgoed en infrastructuur kan men kiezen voor een concrete toepassing van de eisen in de ISO 55000-serie. Dit biedt structuur bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsvormen waarbij prille, op partnership gebaseerde, verhoudingen centraal staan en de levenscyclus van een asset het vertrekpunt is. ISO 55000 zorgt voor borging van afspraken tussen de partijen in de keten waardoor asset management mogelijk is. NEN vraagt Nederlandse marktpartijen uit de vastgoed- en infrastructuursector hoe zij de toepassingsmogelijkheden van de ISO 55000-serie inschatten voor hun sector. Belanghebbenden kunnen hun mening hierover kenbaar maken.

De ISO 55000-serie kan in vele sectoren worden toegepast, zoals in de energiesector (netbeheerders), de procesindustrie, de watersector en bij beheersprocessen van (rijks)vastgoed en infrastructurele objecten (kunstwerken). Aanvullend kan er dan per sector voor een concretere praktische invulling worden gekozen op basis van het type assets en de uitdagingen binnen die specifieke sector.

Outputgericht sturen

Met de mondiale normenserie ISO 55000 is de wereldwijde kennis op het gebied van het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een asset managementsysteem gebundeld. De norm stimuleert organisaties planmatiger te werk te gaan door hun bezittingen en processen te sturen op prestaties en de bijbehorende risico’s. Hierbij zijn de stakeholdersbelangen het uitgangspunt. Kortom, inputgericht sturen maakt plaats voor outputgericht sturen.

Ook biedt de ISO 55000-serie een raamwerk dat marktpartijen ondersteunt processen en prestaties optimaal te beheren en te verbeteren. Bovendien krijgen zij de mogelijkheid om te benchmarken. Op deze wijze wordt er beter ingespeeld op de eisen van de asset eigenaren en kan maatwerk worden geleverd door de bedrijfsprocessen intern en onderling af te stemmen. De eerste Nederlandse vertaling van de ISO 55000-serie is per maart 2013 beschikbaar.

Meer informatie en aanmelding

Voor aanmelding en/of meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, telefoon (015) 2 690 372.
Uw mening en/of aanmelding voor de informatiebijeenkomst kunt u voor 23 december 2013 sturen naar businessdevelopment@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl