Bert Nagtegaal nieuwe voorzitter NEN Raad van Advies

02-06-2015 ir. Bert Nagtegaal is per 1 juni 2015 benoemd tot voorzitter van de Raad van Advies (RvA). Nagtegaal is bij FME actief als beleidsadviseur Europese productregelgeving, normalisatie en certificatie. Hij houdt zich onder andere bezig met het wegnemen van handelsbelemmeringen door harmonisatie van Europese productregels en het bevorderen daarvan in de rest van de wereld.

Naast de functie als voorzitter van de RvA is hij ook bestuurslid van NEC, voorzitter van de Beleidscommissie Elektrische Producten en Installaties, lid van de Beleidscommissie Machinebouw, voorzitter van de NEN-werkgroep Onderwijs over Normalisatie en heeft hij zitting in het platform Open Normalisatie. Nagtegaal volgt ir. Pieter Lanser op die met ingang van 1 januari 2015 als voorzitter RvA is teruggetreden.

Raad van Advies

De Raad van Advies van NEN adviseert het NEN-bestuur dat de zorg heeft voor de verwezenlijking van de doelstellingen van NEN, het algemeen beleid vaststelt en toeziet op de uitvoering daarvan. De Raad van Advies komt vier keer per jaar bijeen en bestaat uit 24 leden.

NEN

NEN is in Nederland hét kennisnetwerk voor normontwikkeling en normtoepassing. NEN helpt organisaties om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN vertegenwoordigt Nederland bij het maken van afspraken op Europees en mondiaal niveau. Goede afspraken over producten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. Zoals afspraken over woningen, ontruimingsplannen, voedselveiligheid en terrorismebestrijding.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl