Bijdragen aan het terugdringen van verkeersdoden met ISO 39001

18-11-2013 Elk jaar op de derde zondag van november worden wereldwijd de slachtoffers van verkeersongelukken herdacht. Dit jaar vond de Herdenking Verkeersslachtoffers plaats op 17 november (‘s middags) in het Natuur Museum te Tilburg. De herdenking is kosteloos en toegankelijk voor iedereen: verkeersslachtoffers en hun familie, nabestaanden en belangstellenden. De Vereniging Verkeersslachtoffers maakt deel uit van de FEVR (Fédération Européenne des Victimes de la Route), de Europese federatie van slachtofferorganisaties in bijna elk land in Europa en zelfs daarbuiten.

Elke 30 seconden komt er iemand om in een verkeersongeval – dat is meer dan 1,2 miljoen mensen per jaar. Daarbuiten hebben nog eens 50 miljoen mensen te kampen met matige tot ernstige verwondingen. In een poging om nog meer verkeersongevallen te voorkomen, wil ISO (International Organization for Standardization) helpen deze trend te keren.

Er zijn internationale normen die het verkeer veiliger kunnen maken. Ze variëren van eenvoudige specificaties voor wielen, remsystemen en wegligging vermogen, tot crash bescherming, kinderzitjes en ergonomie. Ze streven in veel gevallen naar het verbeteren van de compatibiliteit, uitwisselbaarheid en veiligheid, of willen de vereisten verschaffen voor geharmoniseerde testprocedures door het evalueren van de prestaties.

ISO 39001

De nieuwe ISO 39001 kan een belangrijke doorbraak op het gebied van de verkeersveiligheid betekenen. Deze managementsysteemnorm voor de veiligheid van het wegverkeer (RTS) bevat eisen met richtlijnen voor gebruik en is gepubliceerd in 2012. Zo wordt bijgedragen aan de ambitieuze doelstelling van de Verenigde Naties om in 2020 het aantal verkeersdoden met vijf miljoen te verminderen.

Deze internationale norm zal naar verwachting een aanzienlijke impact hebben op de toekomst van de verkeersveiligheid. Aspecten als snelheid, conditie van het voertuig en het bewustzijn van de bestuurder zijn factoren waarmee een organisatie rekening moet houden bij het inrichten van een systeem volgens ISO 39001 en zelf een ambitieniveau moet formuleren.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl