Conferentie ‘Boosting innovation through standards’ groot succes

19-11-2019 Op woensdag 13 november heeft de Europese conferentie van Standards + Innovation plaatsgevonden in Brussel. Standards + Innovation is een gezamenlijk initiatief van de Europese normalisatie-instituten dat tot doel heeft onderzoek en innovatie meer te betrekken bij normalisatie. NEN heeft een leidende rol in dit initiatief.

Er was een sterke vertegenwoordiging van Nederlandse partijen onder de sprekers. Kirsten Dunlop, CEO van EIT Climate-KIC, gaf de keynote speech over ‘Driving innovation’ waarin zij vijf punten benoemde waarin normalisatie een sleutelrol speelt bij de realisatie van marktimpact met innovatieve technologie. Hieronder valt het belang van normen bij het realiseren van een sector overschrijdende aanpak van innovatie, het hebben van een gezamenlijke taal, het voorkomen van marktfragmentatie met behoud van concurrentiekracht, de verschuiving van reactief naar proactieve houding en een agile benadering voor de nieuwe en bestaande markten.

Cruciale rol normalisatie

Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting, winnaar van de NENnovation Award 2017 met de kunstnier, toonde de cruciale rol die normalisatie heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de innovatieve kunstnier. Hij benoemde hoe normen de verbindende factor zijn tussen de ontwikkelaar van het innovatieve idee en de gevestigde markt van zorgorganisaties, verzekeraars en patiënten.

Rik van Terwisga, directeur van NEN, sprak mee in de plenaire panel-sessie over mythen en feiten rondom normalisatie, samen met de directeuren van DIN, AFNOR en BSI.

NEN actief in Europese onderzoeksprojecten

Niet alleen op het hoofdpodium was NEN goed vertegenwoordigd, ook twee onderzoeksprojecten waar NEN bij betrokken is, lieten hun werk zien. Eén van deze projecten is MET-Certified, een Europees project om wind op zee goed in de markt te zetten met betrokkenheid van alle relevante stakeholders. Ook het Europese project iLead presenteerde zich. iLead is gericht op innovatie in politiekorpsen en andere handhavers.

Meer informatie over Europese onderzoeksprojecten waar NEN bij betrokken is? Kijk dan op nen.nl/onderzoek

Meer informatie

Benieuwd naar de animation game en testimonials? Kijk dan op www.standardsplusinnovation.eu

Meer informatie over Standards + Innovation? Neem contact op met Arnoud Muizer, innovatie@nen.nl

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl