De week van de circulaire economie: Bouw

15-01-2018 Vandaag worden de transitie-agenda’s die behoren tot het Grondstoffenakkoord gepresenteerd. Dit akkoord is vorig jaar ondertekend door een groot aantal organisaties om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Voor vijf ketens en sectoren, biomassa en voedsel, kunststoffen, de maakindustrie, de bouw en consumptiegoederen, zijn transitie-teams aan de slag gegaan om de agenda’s op te stellen, waarin een stip op de horizon wordt gezet.

NEN is de afgelopen maanden ook intensief bezig geweest met het thema circulaire economie voor de verschillende sectoren, waaronder de bouwsector. Middels een enquête en tijdens een aantal workshops is input verkegen door een breed spectrum van spelers in de bouwketen, zoals architecten en adviseurs, bouwbedrijven en opdrachtgevers voor bouwwerken. Allen geven aan behoefte te hebben aan eenduidige kaders voor circulariteit. Wat verstaan we eigenlijk onder een circulaire bouw? Hoe stel je vervolgens vast of een gebouw circulair is en welke informatie is nodig met het oog op toekomstig hergebruik? Als dit duidelijk is, kan circulariteit meegenomen gaan worden in het gehele bouwproces: ontwerp, aanbesteding, bouw, gebruik en uiteindelijk de ontmanteling van een gebouw.

Technische afspraken

Parallel zijn technische afspraken nodig die de kwaliteits-eigenschappen van herbruikbare bouwelementen en -producten beschrijven. Daarbij rijst de vraag in welke mate een uitkomend element of product geschikt is voor hergebruik in een gelijkwaardige toepassing. En wie garandeert de kwaliteit? Er is een traject gestart om te onderzoeken of en hoe bestaande productnormen aangepast kunnen worden zodat hergebruik op een veilige en verantwoorde wijze kan plaatsvinden.

In 2018 starten nieuwe normalisatietrajecten op het gebied van circulair bouwen. Wilt u weten welke? Kijk dan op de website.

Meer weten?

Bent u ook bezig met de overgang naar een circulaire economie en wilt u zich onderscheiden met aantoonbaar gevalideerde circulaire producten en diensten?
Merkt u dat normen, richtlijnen of keurmerken nog niet geschikt zijn of misschien zelfs nog niet bestaan voor uw nieuw ontwikkelde producten, processen en/
of diensten? Dan kunnen wij de oplossing bieden.

Neem gerust contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn. Want juist dat is onze rol: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp en daardoor de marktintroductie van nieuwe producten versneld wordt. Heeft uzelf al een inspirerend voorbeeld van de wijze waarop u de transitie naar een circulaire economie heeft gemaakt? Dan willen we graag met u in contact komen!

E-mail naar circulair@nen.nl of telefoon 015 2 690 329.
Verhalen van onze ambassadeurs lezen of luisteren? Ga naar www.nen.nl/circulair en www.nen.nl/podcast.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl