De week van de circulaire economie: Maakindustrie

19-01-2018 Deze week is er aandacht besteed aan de Week van de circulaire economie. Maandag zijn de transitie-agenda’s gepresenteerd. Eén van die transitie-agenda’s behoort tot de maakindustrie. Een mooi voorbeeld van de Europese initiatieven op het gebied van de maakindustrie en normen is ‘Material-efficiency en Ecodesign’. Voor dit onderwerp is ook begin van dit jaar een Nederlandse normcommissie opgericht.

In 2009 is een Europese Ecodesign richtlijn opgesteld. Deze richtlijn streeft naar het terugbrengen van het energiegebruik door aan alle energie-gerelateerde producten eisen te stellen. De Europese Commissie wil nu ook dat er voor die producten zuinig en efficiënt wordt omgesprongen met de materialen die voor die producten gebruikt worden. En dat niet alleen. De Europese Commissie wil nu ook dat de materialen die in die producten gebruikt worden weer hergebruikt kunnen worden. NEN heeft bij het opstellen voor de normen die hiervoor nodig zijn een leidende rol.

Wanneer is een product circulair?

Het terugbrengen van het energiegebruik, het hergebruik van producten en het behouden van materialen zijn kernpunten bij het ontwikkelen van een circulair ontwerp. Normen geven fabrikanten en consumenten daarbij duidelijkheid over de mate waarin een product circulair is. Resultaten worden verwerkt in een dozijn normen.

Betrokken partijen

Bij de Europese normcommissie zijn momenteel ruim driehonderd organisaties betrokken, waarvan zeven Nederlandse. Het betreft zowel de industrie, brancheorganisaties als publieke sector. De eerste normen worden in concept tot stand gebracht.

De Nederlandse normcommissie ‘Materiaal efficiëntie in Ecodesign’ biedt podium voor experts en belanghebbenden om invloed uit te oefenen op de te formuleren normen. Inhoudelijke expertise en breed draagvlak leiden daarbij tot vergroting van de acceptatie. Belanghebbenden kunnen lid worden van deze commissie.

Weten wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van de maakindustrie en normen? Kijk dan op de website.

Meer weten?

Bent u ook bezig met de overgang naar een circulaire economie en wilt u zich onderscheiden met aantoonbaar gevalideerde circulaire producten en diensten?
Merkt u dat normen, richtlijnen of keurmerken nog niet geschikt zijn of misschien zelfs nog niet bestaan voor uw nieuw ontwikkelde producten, processen en/
of diensten? Dan kunnen wij de oplossing bieden.

Neem gerust contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn. Want juist dat is onze rol: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp en daardoor de marktintroductie van nieuwe producten versneld wordt. Heeft uzelf al een inspirerend voorbeeld van de wijze waarop u de transitie naar een circulaire economie heeft gemaakt? Dan willen we graag met u in contact komen!

E-mail naar circulair@nen.nl of telefoon 015 2 690 329. Verhalen van onze ambassadeurs lezen of luisteren? Ga naar www.nen.nl/circulair en www.nen.nl/podcast.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl