De zomer in zicht: norm voor attractieparken

04-06-2013 De weervrouw van RTL Nieuws kwam gister (eindelijk) met goede vooruitzichten: met een week lang temperaturen boven de 20 graden en zon is de zomer in zicht! Met dit zomerweer gaat iedereen graag naar buiten en worden uitjes en verschillende activiteiten gepland. Voor pretparken is dit mooie weer ook aangenaam, want hoe mooier het weer hoe meer bezoekers.

Op kermissen en pretparken staan allerlei spannende attracties. Daarin wordt men vaak blootgesteld aan spectaculaire bewegingen. Afgaand op het gegil, lijkt het doodeng. Sensationeel en toch veilig? Daar mag je van uitgaan. Op grond van het Warenwetbesluit voor attractie- en speeltoestellen zijn fabrikanten normen gaan toepassen. Hiermee kunnen zij invulling geven aan de wettelijke veiligheidseisen. Dit Warenwetbesluit wordt momenteel herzien.

Norm voor attractietoestellen

De Europese norm NEN-EN 13814 geeft aan hoe de fabrikant een attractietoestel moet ontwerpen en bouwen. Er staan ook aanwijzingen in voor de exploitant die het attractietoestel in gebruik heeft. Deze hebben betrekking op de veiligheid van passagiers. Zo kun je, zonder gevaar te lopen, naar hartenlust de longen uit je lijf gillen. Uitzonderingen daarop zijn personen die fysiek niet geschikt zijn (te kleine kinderen, zwangere vrouwen, mensen met hartklachten e.d.).

Europese Machinerichtlijn

De Europese Machinerichtlijn is voor attractietoestellen niet van toepassing. Toch bevat deze norm dezelfde elementen als de normen die in het kader van de richtlijn zijn opgesteld. Denk hierbij aan het uitvoeren van een risicobeoordeling, het maken van een technisch constructiedossier en het opstellen van een gebruikershandleiding. Bovendien geeft NEN-EN 13814 eisen voor de exploitant voor op- en afbouw, gebruik en onderhoud. Een belangrijk element is het bijhouden van een logboek, waarin onder andere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en incidenten moeten worden gedocumenteerd.

Commissie

Op Europees niveau worden op grond van een mandaat van de Europese Commissie normen opgesteld voor de veiligheid van attractietoestellen en tenten. De Nederlandse veiligheidswetgeving op dit gebied (Besluit attractie- en speeltoestellen) verwijst naar de betrokken Europese normen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Hans Weber, consultant Machinebouw, telefoon (015) 2 690 180 of e-mail hans.weber@nen.nl.


Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl