Droogte nog steeds grote uitdaging voor Nederland

15-01-2020 Nederland staat bekend als waterland en is expert op het gebied van watermanagement. Al eeuwenlang vechten we tegen het water, maken we polders en bouwen we dijken en stormvloedkeringen. Maar de uitdagingen worden groter en vragen om andere oplossingen: de zeespiegel stijgt, we krijgen meer te maken met droogte en extreme neerslag komt steeds vaker voor. En van die droogte komt Nederland maar niet af.

De afgelopen weken heeft het flink geregend. Het laatste wat nu verwacht wordt, is dat delen van Nederland nog steeds te maken hebben met droogte. Het waterpeil in delen van het oosten, maar ook in Limburg en Brabant is nog steeds niet op orde. Oppervlaktewater kan niet gebruikt worden en er is nog steeds sprake van een sproeiverbod.

Maatregelen

Door water op te vangen, kunnen deze droogteperioden opgevangen worden. Het waterschap neemt voor de komende weken ook maatregelen. Er worden schotten geplaatst in beken en sloten. Ook worden duikers, de betonnen buizen die sloten met elkaar verbinden, afgesloten. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het regenwater de tijd krijgt om in de grond te zakken en het niet weglekt.

Bron: nos.nl

Uitdagingen

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is innovatie nodig op het gebied van watermanagement en klimaat. De maatregelen die nu worden genomen zijn maar tijdelijk. Er worden normen ontwikkeld en herzien die ervoor moeten zorgen dat we droge voeten houden, droogte tegen kunnen gaan, de waterkwaliteit op peil houden en bijvoorbeeld drijvend bouwen mogelijk maken.

Het thema ‘Water’ staat hoog op de agenda bij NEN. Hoe meer de Nederlandse markt de kennis deelt, hoe meer invloed uitgeoefend kan worden op het dicteren van de gemeenschappelijke taal. Nederland heeft een kennisvoorsprong, maar om deze voorsprong vast te houden en export te vergroten, is het noodzakelijk om een voortrekkersrol te nemen bij het opstellen van internationale afspraken.

NEN sponsort BNR 'De eeuw van mijn dochters'

NEN is trotse sponsor van het nieuwe programma van BNR 'De eeuw van mijn dochters', gepresenteerd door Art Rooijakkers. In de eerste aflevering op 9 januari sprak hij over de stijging van de zeespiegel en daling van de bodem: 'Hebben mijn dochters straks natte voeten?'. Luister de eerste aflevering als podcast via: nen.nl/deeeuwvanmijndochters.

Deelnemen?

Bijdragen aan oplossingen voor droogte, extreme buien, waterkwaliteit en andere uitdagingen met betrekking tot watermanagement en klimaatadaptatie? Ga naar nen.nl/water voor meer informatie.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl