Dwingend verwezen normen worden vrij beschikbaar

17-12-2015 NEN is blij dat de nationale NEN-normen waarnaar de wet dwingend verwijst per 1 januari 2016 vrij beschikbaar komen. Dit houdt in dat de normgebruiker niet voor deze NEN-normen hoeft te betalen om deze te kunnen inzien. Met deze oplossing geven NEN en het ministerie van Economische Zaken (EZ) invulling aan het kabinetstandpunt Normalisatie. NEN heeft met het ministerie van EZ afgesproken dat hiervoor jaarlijks een bedrag aan NEN wordt betaald. Deze afspraak geldt in ieder geval voor de komende vijf jaar.

De dwingend verwezen nationale NEN-normen zijn per 1 januari 2016 online via NEN Connect in te zien. Het betreft vooral milieunormen, een klein aantal bouwnormen en ‘veiligheidsnormen’.

Wat zijn dwingend verwezen normen?

Als we spreken over dwingend verwezen normen, zijn er twee varianten.

Variant 1: In de wet wordt dwingend verwezen naar een norm. De norm moet worden toegepast.

Variant 2: We spreken ook over een dwingende verwijzing als de wet naar een norm verwijst, maar je wel een andere oplossing mag toepassen zolang deze maar ten minste gelijkwaardig is aan de norm. Om dit te kunnen beoordelen moet de norm ingezien kunnen worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u op de themapagina 'Vrij beschikbare normen' terecht. Hier vindt u ook de meest gestelde vragen.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl