Elektronisch factureren volgens Europese norm vanaf eind 2018 verplicht

07-04-2017 In Europa is de afgelopen twee jaar gewerkt aan het maken van één norm voor elektronisch factureren, de EN 16931-1. Deze norm gaat in de toekomst de basisfactuur worden voor alle facturatie naar overheden en mogelijk zelfs tussen bedrijven onderling. De norm zal medio 2017 worden gepubliceerd en vervolgens door alle Europese marktpartijen geïmplementeerd moeten gaan worden.

De Richtlijn 2014/55/EU schrijft namelijk voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU, met deze nieuwe norm moeten gaan werken vanaf het einde van 2018.

Om alle partijen die met de nieuwe norm te maken krijgen tijdig te informeren, organiseert NEN in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en in samenwerking met PIANOo en TNO een aantal gratis informatiebijeenkomsten.

Informatiebijeenkomsten

Er zijn twee verschillende informatiebijeenkomsten die worden georganiseerd. Op 17 mei van 13:30 – 16:45 uur is er een bijeenkomst voor de verzenders en ontvangers van elektronische facturen (bedrijven, overheden en aanbestedende diensten). Op 23 mei van 13:30 – 16:45 uur is er een specifieke bijeenkomst voor de administratieve softwareleveranciers en e-facturatie dienstverleners.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt onder andere gesproken over elektronisch factureren in 2020, wat de impact van de nieuwe basisfactuur zal zijn, wat er gedaan moet worden wanneer de norm niet voldoet en er een uitbreiding op de basisfactuur gewenst is.

De sessies zijn interactief waardoor er voldoende gelegenheid is om vragen te stellen aan deskundigen. Ook zijn er ter inspiratie ‘use cases’ en ‘best practices’.

Aanmelden voor één of beide informatiebijeenkomsten kan via de website.

Meer informatie

Voor informatie over deze bijeenkomsten kunt u contact opnemen met Jaap van der Marel, consultant KID, telefoon (015) 2 690 257 of e-mail kid@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Elektronisch factureren’ houdt zich bezig met normalisatie van zaken op het gebied van elektronische facturering. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl