Elektronische neus, ofwel e-neus 'ruikt' darmkanker

03-09-2013 Door met een elektronische neus, ook wel e-neus genoemd, te ‘ruiken’ aan ontlasting kan darmkanker en voorstadia daarvan(dikkedarmpoliepen) worden opgespoord.

De e-neus werd in eerste instantie alleen toegepast in de voedingsmiddelen-industrie voor kwaliteitscontrole, maar wordt steeds vaker voor andere toepassingen ingezet. In de medische sector staat het gebruik van de e-neus nog in de kinderschoenen.

E-neus ingezet voor meer toepassingen

Voor het eerst wordt de e-neus nu ingezet voor wetenschappelijk onderzoek van darm- en leverziekten. Geurprofielen die afkomstig zijn van ontlasting van patiënten met dikkedarmkanker verschillen van die van personen zonder dikkedarmaandoening. Onderzoekers vonden ook een verschil in geurprofielen van ontlasting van patiënten met dikkedarmpoliepen en die van patiënten met dikkedarmkanker. Dit zijn uitkomsten die gepubliceerd zijn in het International Journal of Cancer.

Op verzoek van de DCMR zijn de eisen voor het gebruik van een e-neus vastgelegd. Dat heeft geleid tot een 'Nederlands Technische Afspraak' (NTA). Begin dit jaar zijn de afspraken vastgelegd in NTA 9055 'Elektronische luchtmonitoring - Geur(overlast) en veiligheid'.

Wat is een NTA?

In tegenstelling tot een Nederlandse norm, waarvan de ontwikkeling 1 tot 3 jaar kan duren, kan een NTA snel tot stand komen. Het is openbare afspraak tussen twee of meer belanghebbende partijen, een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden uit de markt is niet vereist en er vindt geen openbare commentaarronde plaats.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl