European Standardization System Strategy 2020, geef uw feedback

04-04-2013 CEN-CENELEC heeft een strategisch plan voor Europese normalisatie tot 2020 opgezet. Dit document behandelt veel voorkomende problemen en stelt onder andere de noodzaak van sectoroverschrijdende samenwerking.

Het plan biedt een algemeen kader voor de toekomstige ontwikkeling van normalisatie en weerspiegelt de toenemende samenwerking tussen normalisatie-instituten.

De strategische doelstellingen voor het Europese normalisatie-systeem in 2020 zijn erop gericht om waarde voor het gehele Europese normalisatie-systeem te creëren – zowel voor onze leden en partners als voor normgebruikers. Gebruikers van normen en betrokkenen bij normalisatie (op mondiaal, regionaal en nationaal niveau) worden gestimuleerd om een aanpak voor de toekomstige normalisatie in hun specifieke werkterrein te overwegen.

Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, leggen CEN (European Committee for Standardization) en CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) een set van ambities voor die zij in 2020 willen hebben verwezenlijkt. Dit strategisch plan bevestigt onze inzet - en die van onze partners - om toegevoegde waarde voor de Europese economie te creëren en op te treden als een belangrijk onderdeel van het Europese leiderschap door het bevorderen van innovatie, concurrentievermogen en groei.

Lees meer op de website van CEN-CENELEC of download de strategie:

Geef uw mening

Uw mening helpt ons bij het verbeteren van de Europese normalisatie-strategie 2020. Stuur uw opmerkingen en suggesties op 15 april 2013 naar communicatie@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl