Europese Commissie onderneemt stappen om standaardisatiebeleid te moderniseren

07-06-2016 De Europese Commissie presenteert haar visie op hoe Europese standaardisatie zou moeten evolueren in het licht van technische ontwikkelingen, politieke prioriteiten en globale trends. Ook heeft de Commissie de volgende stappen aangekondigd van de ‘Joint Initiative on Standardisation’ (JIS), wat als doel heeft het versterken van de samenwerking tussen de Europese instituten en de standaardisatie gemeenschap.

Van A4 papierformaat tot smartphone technologie; standaarden verminderen kosten, promoten innovatie, verzekeren interoperabiliteit tussen verschillende apparaten en diensten, en helpen bedrijven om markten te betreden. Europese standaarden moeten gelijke tred houden met de veranderende economie, het toenemende belang van diensten, en de digitale revolutie. De EC heeft een Communicatie geadopteerd, opgenomen in de Single Market Strategy, om er zeker van te zijn dat Europa een ‘global hub’ blijft voor standaardisatie.

Hoewel ze vaak gezien worden als een technische aangelegenheid, zijn standaarden belangrijke economische factoren. De Commissie presenteert een visie voor een uniform en samenhangend standaardisatiebeleid wat hoger op de politieke agenda staat en waarvan de prioriteiten regelmatig worden bediscussieerd met het Parlement en de lidstaten.

Joint Initiative on Standardisation

De Commissie heeft bovendien een besluit genomen over het raamwerk voor de ‘Joint Initiative on Standardisation’ (JIS), welke formeel gelanceerd wordt op 13 juni in Amsterdam. Het JIS brengt Europese en nationale normalisatie-instituten, industrie, SME’s, consumentenverenigingen, vakbonden, milieuorganisaties, lidstaten en de EC samen. Deze partijen zullen zich inzetten om standaardisatie te moderniseren, prioriteren en versnellen voor het einde van 2019.

Het concept werkprogramma voor Europese standaardisatie in 2017 identificeert de diensten- en ICT-sector als prioritaire gebieden voor toekomstige normontwikkeling, gezien hun transversale rol in de economie. In april 2016 heeft de Commissie al concrete maatregelen voorgesteld om het ICT normontwikkelproces te versnellen door te focussen op vijf onderwerpen: 5G, cloud computing, internet of things, data technologies en cybersecurity. De Commissie beveelt ook een vernieuwde focus aan op de dienstensector.

Meer weten?

Lees hier het complete persbericht en de quotes van Jyrki Katainen, Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness, en Elżbieta Bieńkowska, Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl