Europese Dag van Alarmnummer 112

11-02-2016 De Europese dag van het Alarmnummer 112 is een jaarlijks terugkerende dag die, heel toepasselijk, op 11-2 valt. De Europese Commissie heeft deze dag in het leven geroepen om mensen er bewust van te maken dat 112 in alle 27 EU-lidstaten bereikbaar is voor hulp in levensbedreigende situaties. Uit onderzoek blijkt dat 74 procent van de Europese burgers niet bekend is met het Europese alarmnummer 112. Om meer bekendheid te geven aan het alarmnummer 112 worden er op de Europese Dag internationale activiteiten georganiseerd.

Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Dus wanneer uw leven in direct gevaar is. Bijvoorbeeld als u of iemand anders zwaar gewond is en dringend medische hulp nodig heeft. Of wanneer u getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld geweld, moord, een inbraak of diefstal.

Er zijn vele normen die aan bod komen als de alarmdiensten te hulp schieten. Zo zijn er Europese normen voor medische voertuigen en hun uitrusting (NEN-EN 1789 voor ambulances), voor zichtbaarheidskleding (NEN-EN-ISO 20471) en voor beschermende kleding voor brandweerlieden (NEN-EN 469). Wij willen graag een oude, maar nog wel actuele norm voor de Nederlandse brandweer eruit lichten.

Stokladders vs. brandweerladders

N 1463 'Brandweermaterieel - Stokladder' uit 1948 is een oude, maar nog steeds actuele norm die verkrijgbaar is bij NEN. Deze norm, bestaande uit één A4, beschrijft het materiaal en de constructie voor stokladders met scharnierende sporten en gemaakt van hout. Aangezien de Nederlandse brandweer tegenwoordig geen stokladders meer gebruikt, is deze norm waarschijnlijk niet meer actief in gebruik.
In 2000 is er inmiddels ook een Europese norm verschenen, namelijk NEN-EN 1147 'Draagbare ladders voor de brandweer'. Deze norm specificeert (prestatie-)eisen en testmethoden voor draagbare ladders voor brandweer, reddingsdiensten en dergelijke hulpverleningsdoeleinden.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Stephanie Jansen, consultant Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.

Ter ere van het 100-jarig bestaan van NEN dit jaar, lichten we wekelijks een aantal bijzondere, (zeer) oude en/of actuele normen uit.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl