Europese MKB-week

27-11-2013 Van 25 - 30 november vindt de Europese MKB-week plaats. In deze week wordt duidelijk gemaakt wat voor ondersteuning de EU en nationale, regionale en lokale overheden kunnen geven aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Ook wordt het ondernemerschap gepromoot zodat meer mensen, vooral jongeren, voor een carrière als ondernemer kiezen. Bovendien wordt erkenning gegeven aan ondernemers voor hun bijdrage aan Europa’s welvaart, werkgelegenheid, innovatie en concurrentievermogen.

Met de Europese MKB-week wil de Europese Commissie het ondernemerschap in Europa promoten. De campagne sluit aan bij de Europese Small Business Act. In 37 landen worden volop nationale, regionale en plaatselijke evenementen voor ervaren en beginnende ondernemers georganiseerd. De organisatoren van die evenementen – ondernemersorganisaties, bedrijfsondersteuningsdiensten en overheden op alle niveaus – geven ook ervaren ondernemers de kans om hun ervaringen te delen en zich verder te ontwikkelen.

MKB en NEN

Het MKB heeft te maken met veel normen. Normen voor in de bouwsector, transportsector, dienstensector, maar ook voor adviesbureaus en in de gezondheidssector. Normen kom je overal tegen; ze zorgen voor zekerheid en kwaliteit.

Normen zijn afspraken over een product, dienst of proces. Belanghebbende partijen hebben deze afspraken met elkaar gemaakt. Dit kunnen fabrikanten, leveranciers, afnemers, gebruikers, maar ook belangenorganisaties of de overheid zijn. Iedereen die belang heeft bij een afspraak, kan aan tafel komen zitten om mee te praten. Op het moment dat op basis van consensus de afspraak definitief is, wordt deze vastgelegd in een document wat we een norm noemen. Normen zijn dan ook voor en door de markt gemaakt.

Ook MKB-ers kunnen meedoen aan normontwikkeling. Het is zeker niet voorbehouden aan de grote bedrijven. Brancheverenigingen kunnen ook hun leden vertegenwoordigen. Er zijn allerlei varianten van deelnemen denkbaar. Bovendien zijn er verschillende soorten afspraken, zoals normen, praktijkrichtlijnen of technische afspraken, wat zijn de verschillen?

Toolbox of Solutions

Op Europees niveau is een toolbox ontwikkeld voor het MKB (SME). Met deze SME Toolbox of Solutions proberen wij u beter inzicht in het gebruik van normen te geven, en ook hoe uw bedrijf hiervan kan profiteren.

Meer informatie

Lees meer over normontwikkeling of over MKB en NEN.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl