Europese dag van de Privacy

28-01-2016 In 2006 heeft de Raad van Europa, met steun van de Europese Commissie, de Europese Dag van de Privacy – ook wel Dataprotectiedag – in het leven geroepen. Gekozen is voor 28 januari, omdat er op deze dag in 1981 het Dataprotectieverdrag werd geopend voor ondertekening. De uitwisseling van gegevens, informatiebeveiliging en cryptografie is veelal gestandaardiseerd. Hiermee houdt de normcommissie ‘IT Beveiligingstechnieken’ zich voornamelijk bezig.

Het doel van de Dataprotectiedag is om Europese burgers beter te informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties. Uiteraard zijn er ook normen die organisaties kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens goed beschermd worden.

Zo legt de norm NEN-ISO/IEC 27018 algemeen erkende controledoelstellingen, instellingen en richtlijnen vast voor het implementeren van maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen. Dit gebeurt in overeenstemming met de privacybeginselen.

IT Beveiligingstechnieken

De normcommissie ‘IT Beveiligingstechnieken’ werkt mee aan de internationale (ISO/IEC-)normen voor IT-beveiligingstechnieken, de Europese Cyber Security Coordination Group, en de Europese normen van de CEN/CENELEC-werkgroep ‘Privacy management in products and services’. Ook zorgt de commissie voor de implementatie van wereldwijde normen in Nederland en geeft zij adviezen binnen haar werkgebied.

Meer informatie

Lees meer over de Dataprotectiedag.
Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Jan Rietveld, consultant Kennis & Informatiediensten, telefoon (015) 2 690 200 of e-mail kid@nen.nl.

Ter ere van het 100-jarig bestaan van NEN dit jaar, lichten we wekelijks een aantal bijzondere, (zeer) oude en/of actuele normen uit.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl