Europese normalisatie-top focust op normen voor dienstensector

18-06-2013 Vandaag wordt de tweede normalisatie-top gehouden in Kopenhagen. Het thema dit jaar is 'Verhogen van de norm voor de dienstensector met Europese normalisatie'. De top wordt georganiseerd door de Europese normalisatie-instituten CEN en CENELEC. Het is een mooie gelegenheid om te laten zien dat de dienstensector veel baat heeft bij normalisatie.

In de dienstensector zijn al diverse afspraken vastgelegd in normen. Deze worden ook al veelvuldig gebruikt. Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, te voldoen aan de verwachtingen van klanten en de verspreiding van innovatie te ondersteunen. Normen maken dienstverleners efficiënter en concurrerender. De ontwikkeling van normen voor de dienstensector is dan ook een snelgroeiende activiteit van de Europese normalisatie-organisaties.

Er zijn al meer dan 90 normen en richtlijnen gepubliceerd die betrekking hebben op verschillende soorten diensten (zoals verhuisdiensten, openbaar vervoer, vertaaldiensten en schoonmaakdiensten). Maar voor aspecten die voor veel verschillende soorten diensten relevant zijn, zoals het verstrekken van informatie aan klanten en procedures voor klachten-en beroepsprocedures, ontbreken momenteel nog normen.

Ontwikkelen nieuwe normen

Op verzoek van de Europese Commissie gaat CEN in de komende maanden de mogelijkheden onderzoeken ​​voor de ontwikkeling van dergelijke 'horizontale' normen voor diensten. Bent u actief in de dienstensector en heeft u interesse in deze nieuwe ontwikkelingen of wilt u zelf invloed uitoefen op de nog vast te leggen afspraken? Neem dan contact op met NEN. Als Nederlandse normalisatie-organisatie maken wij deel uit van het Europese netwerk.

Wie zijn er aanwezig op de normalisatie-top?

Deze tweede normalisatie-top wordt bijgewoond door meer dan 200 afgevaardigden uit Europa, waaronder onze directeur Piet-Hein Daverveldt. De aanwezigen zijn vertegenwoordigers van nationale, Europese en internationale normalisatie-organisaties, het bedrijfsleven en de industrie, de Europese Commissie, EVA (Europese handelsorganisatie) en nationale regeringen en overheden. Ook maatschappelijke belanghebbenden, waaronder consumenten-en milieuorganisaties zijn vertegenwoordigd.


Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl