Evaluatie symposium ’Medische gassen anno 2017’

26-04-2017 Op 30 maart vond het symposium ‘Medische gassen anno 2017’ plaats bij NEN. Met meer dan 70 deelnemers en veel positieve feedback, kan worden geconcludeerd dat het een succesvol evenement was. De voorbereidingen voor een (mogelijk) vervolg in het najaar van 2017 zijn in volle gang.

NEN organiseerde het symposium over 'Veiligheid in de medische gassen: hoe is het anno 2017?'. Er werd ingegaan op de vraag hoe het nu staat met de veiligheid, risicomanagement en wat de rol is van de norm ISO 7396-1 in het veld van medische gassen. In het symposium werd ingezoomd op de veranderingen van de norm uit 2016 ten opzichte van de versie uit 2007.

Het programma

Het programma bood ruimte om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de sprekers. Op het programma stonden de volgende onderwerpen:

  • Verslag van TNO veld onderzoek medische gassen;
  • Nieuwe norm 7396-1 2016: wat is nieuw?; een GAP analyse;
  • De noodzaak, nut en ongemak van normen, waarden, convenant en richtlijnen;
  • Expertgroepen Medische gassen: taak, rol, website en hét platform voor vragen!
  • Verwisseling van Medische lucht en zuurstof bij de patiënt; een kunstfout?
  • Nieuwe Nederlandse Norm over slide index; NEN 7788;
  • Ronde tafel conferentie: - en wat betekent dit nu allemaal voor mijn ziekenhuis/bedrijf?
  • Vertaling van de ISO 7396-1

Terugblik

Het merendeel van de deelnemers kwam uit ziekenhuizen. Daarnaast waren ook de fabrikanten/leveranciers goed vertegenwoordigd. Verder waren aanwezig adviesbureaus, ontwerpbureaus en ook installatiebedrijven. Uit de evaluatie bleek dat de dag goed is gewaardeerd. Een groot deel van de deelnemers heeft tevens op het formulier aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden over informatie over medische gassen & normen. Verder bleek dat er veel vragen zijn, welke worden meegenomen naar de vergaderingen van de expertgroepen Medische Gassen.

Expertgroepen medische gassen

Om een bijdrage te leveren aan de veiligheid en kwaliteit, zijn twee expertgroepen op het gebied van medische gassen opgericht. De ene groep richt zich op medische gas- en vacuüm distributiesystemen, de andere met name op vacuümmeters, flow meters, slangen en ventielen. In beide groepen wisselen betrokken experts kennis en ervaring uit. NEN beheert het secretariaat en begeleidt deze partijen. Tijdens de volgende vergadering van de expertgroepen zal het symposium worden geëvalueerd. Tevens wordt er aandacht besteed aan de vragen die in de evaluatieformulieren zijn gesteld.

Herhaling evenementjaar in najaar

In verband met de grote interesse in het evenement en een herhaaldelijk verzoek van partijen om het event nogmaals te laten plaats vinden, wordt gekeken naar een mogelijkheid om een nieuwe datum te plannen in het najaar van 2017. Wilt u uw interesse kenbaar maken, dan kunt u contact opnemen met NEN Zorg & Welzijn, e-mail advies.medisch@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De expertgroepen ‘Medische Gassen’ houden zich bezig met deze onderwerpen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar NEN Zorg & Welzijn, advies.medisch@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl