Fijnstofmeting mogelijk met smartphone

08-07-2013 Vandaag vindt de eerste nationale iSPEX-meetdag plaats. Duizenden Nederlanders kunnen met behulp van een opzetstuk voor smartphones zelf nagaan hoeveel fijn stof in de lucht aanwezig is. Het iSPEX-project is een landelijk project opgezet door de Universiteit Leiden, het RIVM en het KNMI om fijn stof te meten.

Mensen die meedoen aan het project kunnen die over de lens van hun smartphone schuiven en daarmee fijn stof in de lucht meten. Het Longfonds verzamelt de waarden en maakt er een fijnstofkaart van Nederland van. Het Longfonds wil daarmee vooral publiek en politiek bewustzijn creëren voor de schadelijke effecten van fijn stof. Doel van de Universiteit Leiden is vooral educatie.

Fijn stof deeltjes zijn in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer (1 micrometer is een duizendste deel van een millimeter), onder andere veroorzaakt door ’ verkeer en industrie.. Elk jaar zijn er in Nederland een paar duizend mensen die enkele dagen tot maanden korter leven vanwege blootstelling aan hoge concentraties fijn stof. Dit betreft vooral ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen.

Europese normen voor het meten van fijn stof

Voor de bepaling van fijn stof zijn twee Europese normen ontwikkeld: NEN-EN 12341 ‘Bepaling PM10’ (PM:particulate matter, 10:deeltjes kleiner dan 10 micrometer) en NEN-EN 14907 ‘Bepaling PM2,5’. Deze normen worden momenteel samengevoegd tot één norm voor fijn stof: NEN-EN 12341 Ontw. ‘Luchtkwaliteit - Algemene gravimetrische referentiemethode voor de bepaling van de PM10 of PM2,5-massafractie van zwevende stof in de buitenlucht’. Het normontwerp is gepubliceerd in 2012, de definitieve norm wordt in 2014 verwacht.

Nationale norm

NTA 8019 ‘Luchtkwaliteit - Meeteisen voor fijnstofmetingen’ is een Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12341 en NEN-EN 14907. Zodra de herziene versie van NEN-EN 12341 wordt gepubliceerd in 2014, wordt deze NTA hierop aangepast.

Innovatief

De toepassing van smartphones voor luchtmetingen getuigt van de snelle ontwikkelingen in de technologie. Was het voorheen alleen mogelijk om met specifieke meetinstrumenten een luchtmeting te doen, nu kan iedereen met een smartphone dit ook doen. Hoewel de technologie veel nieuwe ontwikkelingen voortbrengt, is het wel van belang dat de uitkomsten van deze metingen met smartphones in overeenkomst zijn met de uitkomsten van in normen vastgestelde meettechnieken.

Innovatie geldt als sleutel voor succes wanneer het gaat om concurrerend vermogen en economische prestaties. Succesvolle innovatie vraagt om aandacht voor technologische, economische, maatschappelijke en duurzame aspecten en daarmee de betrokkenheid van meerdere stakeholders. Afstemming tussen partijen is dus essentieel om de gewenste innovatie op te schalen en marktacceptatie te realiseren. De beoogde richtlijnen steunen organisaties bij hun interactie met stakeholders en moeten van toepassing zijn voor alle soorten innovaties (in organisaties, processen, producten en diensten) in alle typen organisaties en sectoren.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Caroline van Hoek, consultant Milieu.

(015) 2 690 303

milieu@nen.nl

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl