Green Deal verwelkomt nieuwe partner

21-11-2019 Nederland staat voor grote uitdagingen in de bestaande gebouwde omgeving. Hoe renoveren we de gebouwenvoorraad? Wat worden de nieuwe energiesystemen? En op welke manier richten we onze steden klimaatadaptief in? Op 19 november presenteerden onderzoekers, ondernemers en overheden hun nieuwste plannen om die transities te versnellen. Daarbij is de nieuwste partner van de Green Deal verwelkomd: het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Tijdens het netwerkevent waren zo’n 150 vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, bedrijfsleven en overheid aanwezig. Eén van de nieuwste aansprekende onderzoeks- en innovatieprojecten is het experimentele lage temperatuur warmtenet. Dit is vanaf februari 2020 te realiseren op The Green Village, door een consortium van gemeente Delft, Stedin, Engie en TU Delft. The Green Village is een proeftuin voor duurzame innovaties van de TU Delft. NEN werkt nauw samen met deze partij.

Passende regelgeving en beleid van groot belang

Bij de opschaling van duurzame innovaties naar de praktijk, zit de uitdaging vooral in het oplossen van knelpunten. De vier aspecten die daarvoor op hun plaats dienen te vallen, zijn naast het technologische systeem ook het businessmodel, de maatschappelijke omarming én de wet- en regelgeving. Via de Green Deal Green Village doen verschillende nationale en lokale overheden actief mee bij The Green Village: de ministeries van EZK en I&W, de provincie Zuid-Holland, gemeente Delft, het Hoogheemraadschap van Delfland en NEN.

Het ministerie van BZK, verantwoordelijk voor de Ruimte, Wonen en Bouwen, is de nieuwste Green Deal partner van The Green Village. Sabine Galjé, plv. directeur Bouwen en Energie: ’Wij streven naar een Nederland waar we prettig kunnen samen leven en wonen. In woningen die toekomstbestendig, energiezuinig en comfortabel zijn, met schone energie in onze wijken, waar we ook nog eens goed kunnen omgaan met het veranderende klimaat. Die uitdaging is enorm, technisch, maar ook bestuurlijk. Met onze toetreding tot de Green Deal Green Village onderstreept de Minister dan ook het belang van het intensief samen werken en samen leren met de koplopers uit de wetenschap en het bedrijfsleven. Wij zullen ons daarbij richten op het identificeren van knelpunten in wet- en regelgeving zodat er concrete aanbevelingen en structurele oplossingen komen. Op die manier kunnen we het geleerde binnen passende kaders versneld toepassen en opschalen in de praktijk.’

Meer informatie

Voor meer informatie over de rol van NEN bij de Green Deal, neem contact op met Jeannette Hofman, e-mail energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl