Grote stap voorwaarts voor de cacaosector nieuwe wereldwijde normen in de pijplijn

22-09-2016 In de afgelopen jaren is de vraag naar cacao en chocolade gestegen, net als de noodzaak om de uitdagingen waar cacaoboeren voor staan aan te pakken, zodat hun levensonderhoud en dat van hun families verbeterd kan worden. Er is een nieuwe serie normen in ontwikkeling die gericht is op het ondersteunen van boeren om cacao duurzamer te produceren. Deze serie normen heeft net een cruciale fase bereikt in haar ontwikkeling.

Er zijn ongeveer 14 miljoen cacaoboeren en arbeiders over de hele wereld, voornamelijk ten dienste van de wensen van de consument in de ontwikkelde landen. Alle boeren wonen in landen rond de evenaar, meestal op kleinschalige boerderijen. Cacaoproductie is arbeidsintensief maar levert vaak lage opbrengsten, waardoor het een uitdaging is voor boeren om economisch rendabel te zijn.

Duurzame en traceerbare cacaobonen

De ISO 34101-serie ‘Duurzame en traceerbare cacaobonen’ beschrijft onder andere de eisen voor een managementsysteem voor de teelt van cacaobonen, waardoor de productie duurzamer wordt. Het bevat een dynamisch “farm development plan” met een stapsgewijze aanpak en eisen voor economische, sociale en milieu aspecten. Iedereen die geïnteresseerd is, kan nu feedback geven op de conceptversies van de eerste drie delen van de ISO 34101-serie die vóór de definitieve publicatie in 2017 zullen worden overwogen.

De serie is ontworpen om te worden gebruikt door alle partijen in de cacaoketen; met als doel goede landbouwpraktijken te implementeren, het milieu te beschermen en het verbeteren van de sociale omstandigheden en levensonderhoud van de boeren. Dit alles kan de cacaoproductie aantrekkelijker maken voor jongeren, wat zeer van belang is, omdat de gemiddelde leeftijd van boeren snel stijgt in de grootste cacaoproducerende regio’s.

Ontwikkeling normenreeks

Een overzicht van de verschillende delen van deze ISO-norm vindt u op de ISO-website: ISO 34101-series. Deze reeks van normen wordt ontwikkeld door CEN/TC 415 ‘Sustainable and Traceable Cocoa’, waarvan het secretariaat in handen is van DS, het ISO-lid voor Denemarken, samen met de ISO-commissie ISO/TC 34/SC 18 ‘Cocoa’, die gezamenlijk door de ISO-leden voor Ivoorkust (CODINORM), Ghana (GSA) en Nederland (NEN) wordt geleid. De samenwerking van NEN met Ghana en Ivoorkust wordt gefaciliteerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Aanleveren commentaar

De conceptversies van de eerste drie delen van de ISO 34101-serie kunnen kosteloos ingezien worden op www.normontwerpen.nen.nl. Via deze website kunt u ook uw commentaren indienen tot 1 november 2016. Daarna gaat de NEN-normcommissie ‘Cacao’ aan de slag met de beoordeling van de ingediende commentaren en zal overleggen welke commentaren doorgezet worden naar CEN en ISO voor dit onderwerp namens Nederland. Wanneer u betrokken wilt worden bij dit overleg dan kan dit door lid te worden van de normcommissie, neem hiervoor contact op met de secretaris: Laura Mout.

Meer informatie

Neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl. Voor meer informatie over deze normen of over het normalisatieproces, kunt u contact opnemen met Laura Mout, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 436, e-mail laura.mout@nen.nl. Ga voor de Engelse versie van een vergelijkbaar persbericht naar de ISO-website.

Gerelateerde nieuwsberichten

Publieke commentaarronde ISO-norm cacaobonen gestart

11-08-2016 Nederland is nauw betrokken bij de herziening van de internationale norm voor de specificatie van en...

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl