Herziene norm voor meterruimten gepubliceerd

05-10-2016 Een geheel herziene uitgave van de norm voor meterruimten, NEN 2768 ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen’, is gepubliceerd. Deze norm geeft aan hoe de aansluitingen van water, energie en telecommunicatie in een woning op een veilige en economisch verantwoorde manier moeten worden geplaatst.

Voor netbeheerders, installateurs en ontwerpers is NEN 2768 een belangrijke norm, waarnaar verwezen wordt vanuit de aansluitvoorwaarden van de nutsbedrijven. NEN 2768 is bestemd voor woningen in laagbouw en hoogbouw tot en met een hoogte van 70 m. De norm stelt onder andere eisen aan de situering, de minimale binnenafmetingen en de indeling van de meterruimte.Belangrijke wijzigingen

De indeling van de norm is geheel herzien om de leesbaarheid te verbeteren;

  • De indeling van de norm is geheel herzien om de leesbaarheid te verbeteren;
  • de minimale breedte van de meterruimte is aangepast van 750 mm naar 770 mm vanwege de toegenomen ruimtebehoefte voor de elektrische installaties;
  • de minimale diepte van de meterruimte is nu voor de laagbouw gelijk getrokken met die van hoogbouw, namelijk van 310 mm naar 350 mm;
  • de loopafstand van de meterruimte tot de toegang van de woning is beperkt tot 3 m;
  • de mantelbuizen voor invoer van de aansluitleidingen worden voortaan in kleur uitgevoerd;
  • de situatie bij hoogbouw met een centrale stijgschacht is uitgewerkt;
  • er is extra aandacht besteed aan de ventilatie in de meterruimte om ongewenste opwarming van drinkwater, en dus legionellagevaar, te voorkomen;
  • en er is extra aandacht besteed aan het vermijden van oneigenlijk gebruik van de meterruimte, dit ook met het oog op ongewenste opwarming, maar ook om brandgevaar te verminderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm: Arie de Jong, Consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 162 of e-mail bi@nen.nl.
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Meterruimten’ houdt zich bezig met meterruimten en de bijbehorende bouwkundige voorzieningen voor leidingaanleg ten behoeve van centrale schakel-, verdeel- en meetapparatuur. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl