Herziening NEN 6953 ’Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in water’

18-04-2017 NEN 6953 ‘Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in water’ is herzien. Deze norm beschrijft aanwijzingen voor de bepaling van het gehalte aan geselecteerde elementen in water. NEN 6953 is één van de modulaire normen die in Nederland gebruikt worden.

De herziening van deze norm is een gevolg van de ontwikkelingen vanuit het Europese HORIZONTAL project. Een aantal Nederlandse normen zijn ingetrokken door de uitkomsten van het HORIZONTAL en de daarmee gepubliceerde Europese normen uit dit project. De ingetrokken normen hebben vooral betrekking op de analyse module en daardoor is het nodig geweest deze norm te herzien.

De gevolgen van de Europese wijzigingen zijn vooral zichtbaar in de onderdelen die betrekking hebben op de keuzes van analyse methoden. Naast deze wijzigingen heeft de commissie besloten, waar mogelijk, ongedateerde normatieve verwijzingen te gebruiken.

De modulaire aanpak kenmerkt zich door het 'opknippen' van een volledige analysemethode in een aantal onderdelen, zogenoemde modules:

Modulaire aanpak

  • monsterneming;
  • monstervoorbehandeling;
  • ontsluiting/extractie;
  • analyse.

Door deze opsplitsing is het mogelijk om per module vast te stellen voor welke elementen en welke matrices deze module van toepassing is. Hierdoor kan per module een groter toepassingsgebied worden bereikt dan wanneer de volledige bepalingsmethode – van monstername tot analyse – in één norm wordt vastgelegd. Daarnaast geeft de NEN 6953 informatie die kan helpen om een keuze te maken tussen verschillende methoden in het geval er meer methoden beschikbaar zijn.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu en Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normsubcommissie 'Anorganische parameters’ houdt zich bezig met de normalisatie van methoden voor de analyse van anorganische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl