Herziening internationale norm voor Tilliften

23-02-2017 De huidige norm NEN-EN-ISO 10535:2007 'Tilliften voor het verplaatsen van mensen met een handicap – Eisen en beproevingsmethoden' wordt in 2017 herzien.

Zowel binnen CEN en ISO is het New Work Item Proposal aangenomen om te gaan starten met een revisie van deze geharmoniseerde Europese/internationale norm.

Testmethoden

De norm beschrijft eisen en testmethoden voor tilliften (verrijdbare liften, staande liften en liften gefixeerd aan muur of plafond), de zittingen, de tilbanden en de koppelsystemen die daarbij gebruikt worden, De eisen zijn geformuleerd naar de behoeften van de zorgverlener, alsook de persoon die met de tillift verplaatst wordt. Input vanuit betrokken ketenpartijen is van belang voor de goede toepasbaarheid van de norm in Nederland.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Silvia van Etten, projectcoördinator Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 308, of e-mail zw@nen.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Platform Patiëntentilliften’ heeft een adviserende rol. Jaarlijks stelt het Platform een werkplan op t.b.v. de deelnemende organisaties, waarin aangegeven wordt op welke wijze er gewerkt wordt aan de realisering van de voor de doelgroep relevante ontwikkelingen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie: Silvia van Etten, projectcoördinator Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 308, e-mail zw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl