Hoe normen kunnen bijdragen aan de ‘zilveren economie’

16-06-2014 De Europese normalisatie-instituten zijn klaar om samen met bedrijven en andere stakeholders, inclusief groepen die ouderen vertegenwoordigen, leeftijdsvriendelijke normen te ontwikkelen. Deze normen dienen tegemoet te komen aan de behoeften van de oudere populatie en ondersteunen de groei van de zogenoemde ‘zilveren economie’ in Europa. Deze conclusie is voortgekomen uit de derde European Standardization Summit in Istanbul op 11 juni jl. met als hoofdthema ‘How standardization can support the silver economy’. Binnen CEN werkt NEN op dit gebied al aan ‘design for all’, waarbij wordt gekeken naar beperkingen en leeftijd.

Europa ondergaat een significante demografische verschuiving, nu miljoenen mensen die geboren zijn tijdens de ‘baby boom’ (voor 1945) ouder worden. De gemiddelde levensverwachting stijgt dankzij vorderingen in de gezondheidszorg voorzieningen en medische wetenschap. Het resultaat van deze veranderingen is dat het aantal mensen ouder dan 65 jaar waarschijnlijk verdubbelt de komende 50 jaar. Verwacht wordt dat in 2025 ouderen boven de 65 ten minste 20% van de totale populatie in de meeste Europese landen zullen vertegenwoordigen.

Het concept van de ‘zilveren economie‘ refereert naar een brede reeks activiteiten die tegemoetkomen aan de behoeften van ouderen. Het gaat onder andere om woonvesting en - omgeving, gezondheid en veiligheid, transport, informatie en communicatietechnologie (ICT), verschillende vrijetijdsactiviteiten en diverse diensten zoals thuiszorg.

Vicepresident van de Europese Commissie Neelie Kroes spreekt hierover in onderstaande video. Volgens haar is “zilver het nieuwe goud”!

Lees het complete persbericht van CEN en CENELEC.Wat doet NEN reeds op dit gebied?

In 2011 heeft de Europese Commissie opdracht aan CEN gegeven om te werken aan het opnemen van ‘Design for all’ in relevante normalisatie-initiatieven. Er wordt onder andere een normatief document ontwikkeld waarin staat hoe toegankelijkheid (‘design for all’) bij de productie van goederen en het leveren van zowel private- als publieke diensten ingebouwd kan worden. Het gaat om toegankelijkheid voor minder validen. Door reeds bij normontwikkeling rekening te houden met de mogelijkheden van ouderen, maar bijvoorbeeld ook mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, slechtzienden en zwangere vrouwen, worden producten en diensten voor een grotere groep bereikbaar.

Voor het ontwikkelen van dit document is een Europese werkgroep ingesteld. NEN voert het secretariaat en Ierland het voorzitterschap. De uitvoering van overige onderdelen van het mandaat vallen onder een CEN strategische adviesgroep voor Accessibility (SAGA) opgericht in 2011. De werkgroep is vanaf begin dit jaar actief; één van de eerste taken is om belanghebbenden op het gebied van ‘Toegankelijkheid’ uit de verschillende landen de mogelijkheid te bieden aan te sluiten bij het werk.

Ouderen langer thuis laten wonen

In oktober 2013 heeft CEN een technische commissie opgericht TC 431 'Service Chain for Social Care Alarms'. Het initiatief komt uit Zweden met het achterliggende idee om standaarden te ontwikkelen voor sociale alarmsystemen zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Na de zomer wordt een startbijeenkomst georganiseerd voor een mogelijke Nederlandse commissie die deze CEN/TC zal volgen.Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl