Horizon 2020: Projecten koppelen aan standaardisatie

16-12-2013 De Europese normalisatie-organisaties CEN en CENELEC zijn actief op zoek naar mogelijkheden om Europese onderzoeks- en innovatieprojecten te koppelen aan relevante standaardisatie-activiteiten. Hiervoor bieden ze samen met hun leden in 33 landen advies en ondersteuning aan organisaties en consortia die voorstellen voor projecten voorbereiden die medegefinancierd worden door het 'Horizon 2020'-programma van de Europese Unie (EU).

Afgelopen week (11 december) verstuurde de Europese Commissie de eerste uitnodigingen voor het indienen van voorstellen in het kader van Horizon 2020. Horizon 2020 is het nieuwe meerjarenprogramma van de EU voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie – met een totaalbudget van ongeveer € 80 biljoen over zeven jaar. De voorstellen voor het budget van 2014 ondersteunen de drie pijlers van Horizon 2020: wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Twaalf aandachtsgebieden

In de eerste selectieronde van voorstellen focust de Europese Commissie zich op twaalf aandachtsgebieden: ‘Personalising health and care’, ‘Sustainable food security’, ‘Blue growth’, ‘Digital security’, ‘Smart cities and communities’, ‘Low-carbon energy’, ‘Energy efficiency’, ‘Mobility, Waste’, ‘Water’, 'Overcoming the crisis' en ‘Disaster-resilience’. CEN en CENELEC werken momenteel aan standaardisatie-onderwerpen die verwant zijn aan al deze gebieden.

Normen kunnen de resultaten van onderzoeken, ontwikkelingen en innovatie-activiteiten codificeren en verspreiden, waardoor ze helpen bij het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en de markt. Onderzoek heeft aangetoond dat aansluiting bij normalisatie-activiteiten positieve voordelen kan opleveren voor Europese projecten voor onderzoek en ontwikkeling, met name het verbeteren van de verspreiding van resultaten.

Normen als tools

Bij de aftrap van de eerste uitnodigingen, zei Elena Santiago Cid (directeur-generaal van CEN en CENELEC): “We weten uit ervaring dat normen uitstekende tools zijn voor het lanceren van nieuwe ideeën en technologieën op de markt. Horizon 2020 biedt ons nieuwe kansen om te laten zien hoe normen kunnen helpen innovatie te ondersteunen, wat voor voordelen ze kunnen opleveren voor de samenleving en hoe ze het Europese economische concurrentievermogen een boost kunnen geven.”

Samen met hun nationale leden in 33 landen, zijn CEN en CENELEC klaar om met projectontwikkelaars de banden tussen hun (potentiële) projecten en normalisatie helpen vast te stellen. In bepaalde gevallen kan het zijn dat wordt bijgedragen aan standaardisatie-activiteiten die al aan de gang zijn, bijvoorbeeld de oprichting van een samenwerking met een van de technische commissies van CEN of CENELEC. In andere gevallen kan het betekenen dat met een volledig nieuwe activiteit wordt gestart, bijvoorbeeld het opzetten van een nieuwe CEN of CENELEC Workshop waarbij geïnteresseerde partijen hun ideeën en bijdrage kunnen inbrengen.

De volledige (Engelstalige) versie van dit persbericht kunt u vinden op de CEN-CENELEC website.

Voor meer informatie, zie pagina Horizon 2020

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl