ISO Agriculture Week: Betrouwbare en snelle testen zijn de sleutel voor microbiologische voedselveiligheid

08-06-2017 Of het nu gaat om babyvoeding, kant en klaar maaltijden, voorverpakte zalm of melkproducten, voeding moet veilig zijn en geen schadelijke pathogenen bevatten. Het uitvoeren van microbiologische controles is daarom een kernelement in de voedselveiligheid. Normen spelen een belangrijke rol hierin.

Voor een groot aantal pathogenen zijn bewezen betrouwbaar en solide methoden beschikbaar in ISO-normen. Dit zijn klassieke microbiologische methoden. Het verkrijgen van een testuitslag kan soms 3 tot 5 dagen duren.
Technologische ontwikkelingen leiden steeds weer tot nieuwe mogelijkheden op het gebied van microbiologische analyse. Dit vertaalt zich in de ontwikkeling van alternatieve testmethoden, die in één of twee dagen en soms zelfs binnen een paar uur een uitslag geven.

Voordelen alternatieve methode

Het gebruik van een alternatieve methode levert veel voordelen op een snelle uitslag betekent dat de doorstroom sneller is en minder opslag nodig, ook zijn deze alternatieve methoden vaak in hoge mate geautomatiseerd en daarmee goedkoper. Belangrijke voorwaarde is echter dat aangetoond kan worden dat de voedselveiligheid niet in het geding komt. In de wet- en regelgeving rondom de microbiologische veiligheid van voedsel is vastgelegd dat snelle testen alleen gebruikt kunnen worden mits in een vergelijkend onderzoek is aangetoond dat deze gelijkwaardig zijn aan de referentiemethode.

Norm voor validatie

Een dergelijk onderzoek dient volgens vastgestelde stappen opgezet en uitgevoerd te worden. Deze staan vastgelegd in een norm voor validatie (ISO 16140-2). Voor het gebruik van een methode binnen het wettelijk kader is het hebben van een degelijk certificaat van belang.
Het uitvoeren van een dergelijk validatie onderzoek vergt een uitgebreide, onafhankelijke, uitvoerings- en certificering organisatie met voldoende expertise

Specifiek voor dit doel is een validatie- en certificatie organisatie ingericht: MicroVal.

Wat is MicroVal?

MicroVal is een internationaal opererend platform dat een one-stop-shop biedt voor validatie- en certificatie t.b.v. afzet in Europa, Scandinavië en de Verenigde Staten. MicroVal gecertificeerde testen zijn erkend door de Europese competente autoriteiten. Daarnaast worden de door MicroVal gegenereerde rapporten geaccepteerd als basis voor certificatie in andere regio's. (bv. Australië).

Meer informatie

Voor meer informatie over MicroVal, ga naar de website, www.microval.org.
Deze week staat 'Agriculture' centraal bij ISO. Lees meer over deze campagne op de website van ISO.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl