ISO-normen voor het verbeteren van sanitair

18-11-2016 Veel mensen nemen toiletten voor lief, maar een op de drie mensen worstelt er weleens mee dat er niet altijd en overal een toilet aanwezig of toegankelijk is. Dit kan leiden tot een slechte gezondheid, ziekteverzuim, gebrek aan privacy en veiligheid, verminderde concentratie en uitputting. Slechte sanitaire voorzieningen en hygiëne kunnen in veel landen naar schatting tot 5% van het BBP kosten. ISO-normen kunnen helpen deze trend te keren en de kwaliteit van leven van 2,4 miljard mensen verhogen.

Belang van sanitaire voorzieningen

19 november is het ‘Wereld Toilet Dag’. Op deze dag wordt aandacht besteed aan het belang van sanitaire voorzieningen voor het creëren van een sterke economie, verbetering van de gezondheid, veiligheid en waardigheid van mensen. De Verenigde Naties heeft als prioriteit gesteld dat iedereen in 2030 toegang moet hebben tot goede sanitaire voorzieningen.

In zowel ontwikkelde als onontwikkelde landen zou iedereen toegang moeten hebben tot on-site sanitaire systemen. Dit zijn systemen waarbij het afvalwater op een andere manier dan via een riolering (off-site) wordt verwerkt. Indien goed uitgevoerd kan dit een hygiënische en goedkope oplossing zijn. Maar in veel lokale gemeenschappen en met name in ontwikkelingslanden, beschikken ze niet over de nodige kennis en middelen om deze diensten op te zetten.

De nieuwe ISO 24521 is een praktische leidraad voor het beheer en onderhoud van on-site huishoudelijk afvalwater diensten. De standaard biedt ook advies over scholing van gebruikers en exploitanten en het evalueren van risico's en het ontwerpen en bouwen van eenvoudige on-site huishoudelijk afvalwater diensten. Ook zijn er alternatieve technologieën die kunnen worden ingesteld met behulp van lokale middelen. ISO 24521 kan voor zowel openbaar als voor privé sanitair afvalwaterdiensten worden gebruikt.

Maar er is meer nodig. Met de huidige technologieën slaagt men er niet in om de onderliggende problemen achter het gebrek aan sanitaire voorzieningen, zoals armoede, slechte infrastructuur en middelen aan te pakken. Daarom heeft ISO een nieuw projectcommissie opgericht (ISO/PC 305). Deze commissie gaat productontwikkelaars begeleiden in het zoeken naar oplossingen, zodat kostbare tijd en middelen worden bespaard. De norm die hieruit voort komt moet, samen met ISO 24521, de gezondheid verbeteren, het milieu-effect van de behandeling van afvalwater verminderen en betaalbare opties bieden voor gebruikers en gemeenschappen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Communicatie, telefoon (015) 2 690 435, of e-mail communicatie@nen.nl.

Lees hier het bericht van ISO

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl