Impact van de nieuwe radio-apparatuur richtlijn – vervolg bijeenkomst

20-04-2017 De nieuwe radioapparatuur richtlijn 2014/53/EU (Radio Equipment Directive (RED)) vervangt de huidige radio- en telecommunicatie apparatuur richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). Om te weten wat de impact van deze nieuwe richtlijn is en wat deze richtlijn voor een organisatie betekent, organiseert NEN in samenwerking met Agentschap Telecom op 9 mei een themabijeenkomst. Alle belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

In november vorig jaar organiseerde NEN in samenwerking met Agentschap Telecom een themabijeenkomst om de nieuwe radioapparatuur richtlijn te presenteren. Gezien de grootte impact van deze nieuwe richtlijn werd tijdens die bijeenkomst besloten om een vervolg bijeenkomst te organiseren vlak voor de deadline van 13 juni 2017.

Tijdens deze vervolg bijeenkomst krijgt u te horen wat de laatste stand van zaken is betreffende:

  • 2014/53/EU (Radio Equipment Directive (RED)) – Jean Paul van Assche (Agentschap Telecom);
  • ETSI geharmoniseerde normen – Vlora Rexhepi-van der Pol (NEN).

Wat voor wijzigingen zijn er te verwachten? Waar loopt men op dit moment tegenaan? Tot slot is er ruimte voor discussie en krijgt u uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen.

Deze themabijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van NELO-ETSI.

Deelname

De bijeenkomst is op 9 mei 2017 van 13:30 tot 15:30 uur bij NEN, Vlinderweg 6 te Delft. Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Voor aanmelden klik hier.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst, of over de nieuwe richtlijnen en bijbehorende Europese normen, dan kunt u contact opnemen met NEN nelo@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl