Informatie- en discussiebijeenkomst ISO-richtlijnen innovatiemanagement op 22 september

26-08-2014 ISO is gestart met het ontwikkelen van internationale richtlijnen voor innovatiemanagement. De richtlijnen zullen definities, tools en methodieken bevatten voor innovatietrajecten, open-innovatie en co-creatie. Certificering is afgewezen door de deelnemende landen aan dit traject. Om alle belanghebbenden te informeren en om te bepalen of Nederland input wil leveren aan deze ISO-richtlijnen, organiseert NEN in samenwerking met STEM Industrial Marketing Centre op maandag 22 september een informatie-/discussiemiddag.

Gezien de voortgang van internationale ontwikkelingen en het groeiend aantal marktinitiatieven en afspraken, is het belangrijk om te bepalen in hoeverre betrokkenheid van Nederland in het lopende traject gewenst is. Hiervoor is ruim aandacht in het programma.

Programma

Keynote speaker prof. dr. Henry Robben (Nijenrode – innovatiemanagement) gaat in op ontwikkelingen over de systematische benadering van innovatiemanagement. Daarnaast komen er diverse sprekers vanuit wetenschap, bedrijfsleven en overkoepelende organisaties aan het woord over de voor- en nadelen van richtlijnen voor innovatieprocessen voor het Nederlands bedrijfsleven. Tijdens een afsluitend debat wordt gediscussieerd over een actieve deelname in de internationale commissie vanuit Nederland.

Participatie ISO-traject

Deelname aan de ontwikkeling van de richtlijn voor innovatiemanagement bestaat uit een serie kennis verrijkende workshops rond de thema’s van het internationale traject. Via een NEN-normcommissie, die begeleid wordt door NEN, hebben deelnemers een actieve rol bij de totstandkoming van de Nederlandse positie, commentaar en inhoud van de nieuwe richtlijnen.

Aanmelding en meer informatie

Er is veel belangstelling voor deze bijeenkomst. Het aantal aanmeldingen heeft inmiddels de 50 ruim overschreden en er zijn nog 40 plaatsen beschikbaar. De informatiemiddag vindt plaats bij NEN in Delft. Aanmelden en programma.

Meer weten over de achtergrond? Neem dan een kijkje op de pagina www.nen.nl/innovatiemanagement. Voor inhoudelijke informatie over het normalisatieproces: Emiel Verhoeff, telefoon (015) 2 690 372 of e-mail businessdevelopment@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl