Informatiemiddag ’Klimaatadaptatie van praktijk tot standaard’

06-10-2017 Volgens het net verschenen Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is werken aan een klimaatbestendige inrichting geen vrijblijvende opgave meer. Wat betekent dat voor de praktijk? Het DPRA en de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS) zijn programma's die deze transitie naar een klimaatbestendige inrichting willen bevorderen. NEN, NAS en DPRA organiseren op 12 oktober een bijeenkomst over dit onderwerp.

Inspanningen voor het klimaat zijn al langer gefocust op het voorkomen van klimaatverandering (mitigatie) door bijvoorbeeld CO2-emissiereductie. Zelfs als we de mondiale doelstellingen voor de opwarming van de aarde halen, staan we nog voor grote veranderingen van het weer in Nederland (hitte, extreme neerslag, droogte, stijgende zeespiegel). Het is daarom noodzakelijk om de samenleving en economische activiteiten zo in te richten dat de effecten van klimaatverandering opgevangen kunnen worden: klimaatadaptatie.

Van praktijk tot standaard

Standaardisatie rond klimaatadaptatie moet voortkomen uit de dialoog van kennis en praktijkervaring en kan alleen ontstaan als de (lerende) praktijk er door geholpen wordt. In de bijeenkomst zoeken we naar nationale mogelijkheden om die lerende processen samenhang te geven en te versterken.

Bijeenkomst

De bijeenkomst wordt georganiseerd om de markt te informeren, behoefte te peilen en de samenwerking tussen publieke en private partijen bij de ontwikkeling van standaarden voor klimaatadaptatie te versterken. De voorbereiding van de sessies gebeurt in nauwe samenwerking met CROW en SBRCURnet.

De bijeenkomst vindt plaats op 12 oktober 2017 van 13.00-16.30 uur bij Rijkswaterstaat te Lelystad. NEN, DPRA en NAS nodigen u uit om:

  • Kennis te nemen van internationale ontwikkelingen over standaarden voor klimaatadaptatie
  • Aan te geven welke standaarden u nodig heeft voor uw werk (workshop)
  • Mee te denken over de manier waarop we de vrijblijvendheid van klimaatadaptatie af kunnen halen
  • De nationale samenwerking van standaardisatieorganisaties, opdrachtgevers en belanghebbenden te bespreken.

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 10 oktober direct via de webiste. Hier is ook het programma te vinden.

Meer informatie

Voor meer informatie over klimaatadaptatie, ga naar www.nen.nl/klimaatadaptatie.

Voor vragen over de organisatie en/of het programma kunt u contact opnemen met Emiel Verhoeff, NEN Business Development (015) 2 690 334 en Erica Fritse, NEN Milieu en Maatschappij 015 2 690 303 of mm@nen.nl.

 

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl