Innovatiemakelaar maakt bedrijven wegwijs in nationale en Europese spelregels

28-03-2018 Nederlandse bedrijven hebben niet altijd voldoende zicht op de nationale en Europese spelregels bij het op de markt brengen of opschalen van hun innovaties. Dit blijkt uit ruime praktijkervaring van NEN en diverse (academische) onderzoeken. Door de uitgesproken ambities van de Nederlandse Rijksoverheid en het bedrijfsleven met betrekking tot de transitie naar een circulaire economie, zien NEN en haar samenwerkingspartner de noodzakelijkheid om normalisatie meer specifiek onder de aandacht te brengen bij het MKB en haar vertegenwoordigers.

NEN heeft een innovatiemakelaar in het leven geroepen in nauwe aansluiting op het programma ‘Ruimte in Regels voor Groene Groei’. De innovatiemakelaar gaat een verbindende en faciliterende rol vervullen voor innovatieve ondernemers die concreet aan de slag willen met nieuwe ideeën en kansrijke concepten voor de Circulaire Economie. Men krijgt zicht op het nationale of Europese speelveld van normen, richtlijnen en certificering.

Marktacceptatie is van essentieel belang als het gaat om een transitie naar een circulaire economie. Om onder andere opschaling van circulaire producten en diensten te realiseren moet het bedrijfsleven uit de voeten kunnen op het nationale en Europese speelveld van normen, richtlijnen en certificatieschema’s. Recente ontwikkelingen, zoals het Grondstoffenakkoord en de oplevering van de transitieagenda’s, maken het van nog groter belang dat normalisatie goed op de radar komt en blijft. Wanneer het bedrijfsleven onvoldoende zicht heeft op ‘rules of the game’ is het onmogelijk om de voordelen hiervan te benutten en kan men eventueel in een later stadium drempels ervaren. Bijvoorbeeld wanneer een start-up zijn nieuwe product of materiaal op de Europese markt wil afzetten.

Essentiele kennis

Het is daarmee dus essentieel voor innovatieve bedrijven om vroegtijdig te weten welke spelregels van toepassing zijn óf moeten zijn voor de circulaire economie. Eenvoudige vragen zoals ‘Welke normen gelden voor mij, hoe kunnen we afspraken snel vastleggen of door wie en wanneer worden bestaande normen aangepast?’ moeten snel en eenvoudig te beantwoorden zijn. De innovatiemakelaar biedt naast antwoorden ook ondersteuning in concrete oplossingen voor bedrijven die zich inzetten voor de circulaire economie.

Hoe te werk en waar te vinden

De innovatiemakelaar gaat zichtbaarheid van normalisatie creëren door onder andere NEN proactief onder de aandacht te brengen in omgevingen waar start-ups en ‘scale-ups’ actief zijn. In het bijzonder in omgevingen waar de circulaire economie centraal staat.
Daarnaast zal vanuit NEN een specifieke bereikbaarheid en toegankelijkheid gecreëerd worden waardoor vragen snel beantwoord kunnen worden. Indien nodig kunnen zij meer concreet meedenken en op korte termijn invulling geven. Een eerste aanzet wordt gegeven in de ontwikkeling van specifieke webpagina’s waarbij contact kan worden gezocht met domein-experts binnen NEN. Dit zijn medewerkers van NEN met kennis van zaken omtrent de ‘rules of the game’ in specifieke domeinen voor de circulaire economie. Deze domeinen zijn vastgesteld op basis van de transitieagenda’s: bouw, biomassa en voedsel, consumentengoederen, kunststoffen en maakindustrie. Daarbij wordt ook de zorgsector meegenomen.

Wanneer ondernemers en/of faciliterende partijen te maken krijgen met voor hen onduidelijke situaties rondom normalisatie helpt de innovatiemakelaar deze partijen op weg. Dat kan door te verwijzen naar de juiste instanties en contactpersonen of door te onderzoeken hoe bepaalde uitdagingen opgelost kunnen worden. Hierin sluit NEN ook nauw aan bij het programma ‘Ruimte in Regels voor Groene Groei’ en bijbehorende partners. Als blijkt dat situaties complexer zijn, neemt NEN vanuit normalisatie als vertrekpunt het voortouw in de afstemming met andere instanties die nodig is om tot een oplossing te komen.

Er zijn enkele oplossingsrichtingen:

  • Aanpassen van bestaande afspraken; bijvoorbeeld actualiseren van uitgangspunten;
  • Schrappen van bestaande afspraken; bijvoorbeeld wanneer deze achterhaald zijn;
  • Tijdelijke, en/of onder bepaalde voorwaarden/condities, andere afspraken geldend maken bijvoorbeeld in proeftuinen;
  • Ontwikkelen van nieuwe afspraken; immers een circulaire economie vraagt ook om nieuwe afspraken;
  • De samenhang tussen moet veranderd worden; bijvoorbeeld verwijzingen tussen normen onderling, tussen wet- en regelgeving en normen of tussen normen en certificatieschema’s.

Om de oplossingsgerichtheid optimaal in te richten is de betrokkenheid, en meer concreet, het meewerken van stakeholders als de Rijksoverheid, departementen, branche- en koepelorganisaties, van groot belang om tot een complete oplossing te komen. Daar waar nodig, gaat NEN nieuwe samenwerkingsverbanden aan of intensiveert bestaande samenwerkingsverbanden om tot een gedegen oplossing te komen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Meer weten over de innovatiemakelaar?

Werkend aan een start-up, bezig met een innovatie en herkent u zich in de complexe wereld van normalisatie? Neem dan contact op met NEN Business Development, e-mail businessdevelopment@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl