Internationale dag van de stad: Smart Cities

24-10-2016 De laatste dag van de maand oktober staat in het teken van de ‘internationale Dag van de Stad’. Deze dag geeft extra aandacht aan de samenwerking tussen steden voor een duurzame stedelijke ontwikkeling. Smart Cities, een term die we steeds vaker horen, kunnen hier deel van uit maken. Hoe kunnen we hier aan bijdragen?

De groei van de wereldbevolking, die gepaard gaat met toenemende urbanisatie en de noodzaak voor verduurzaming, vraagt van (grotere) steden om op een slimme manier naar de toekomst te kijken.

Nederlandse Strategische AdviesGroep Smart Cities

Om steden ‘slim’ te maken en ook te verduurzamen, is er een adviesgroep die zich buigt over (inter)nationale standaardisatie van strategieën, processen en technologieën. Op die manier kunnen experts hun kennis delen om oplossingen te creeeren voor gemeenschappelijke issues. De Nederlandse Strategische AdviesGroep Smart Cities (NLSAG-SC) heeft een aantal mogelijkheden om steden te ondersteunen:

  • Samenwerking tussen steden stimuleren om best practices te delen
  • Standaardisatie bevordert uitwisseling en afstemming en draagt bij aan marktacceptatie en opschaling van innovaties
  • Discussies initiëren om gemeenschappelijke onderwerpen aan te pakken
  • Aansluiting en samenwerking met (inter)nationale ontwikkelingen en netwerken

Prioriteiten Smart Cities

Als het gaat om de Nederlandse steden, wordt er voornamelijk prioriteit gegeven aan inclusiviteit van burgers, meer sociale en economische ontwikkeling, een goede circulaire en sharing economy.

Dit wil niet zeggen dat dit de enige uitdagingen zijn waar Smart Cities mee te maken hebben. De adviesgroep houdt zich ook bezig met:

  • Citizens & Living
  • Economy Circular/Sharing
  • Governance & Education
  • Energy
  • Mobility
  • Infrastructure & Data

Meer informatie

Voor informatie over normen: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze adviesgroep of over het normalisatieproces: Emiel Verhoeff, Business Development, telefoon (015) 2 690 334 en/of Remco Perotti, telefoon (015) 2 690 393 of e-mail businessdevelopment@nen.nl.

Voor meer informatie over Smart Cities, ga naar de website.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl