Joop van Oosten nieuw bestuurslid NEN

03-07-2013 Ir. Joop van Oosten is per 1 juli 2013 benoemd tot lid van het bestuur van NEN. Van Oosten heeft sinds zijn pensionering bij Koninklijke BAM Groep waar hij in de periode 1976 – 2011 verschillende directie en bestuursfuncties heeft vervuld een eigen bestuurs-, toezicht- en adviespraktijk.

“Het is ons een groot genoegen Joop van Oosten als bestuurslid van NEN te mogen verwelkomen”, aldus voorzitter drs. Kees van der Waaij RA. “Joop heeft veel ervaring als bestuurder in de bouwkolom en het is van veel waarde deze sector in het bestuur vertegenwoordigd te houden.”

Joop van Oosten volgt dr. ir. Wim van Vonno op die eveneens bij de Koninklijke BAM Groep werkzaam is geweest.

NEN is het kennisnetwerk van normalisatie in Nederland. NEN helpt organisaties om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN vertegenwoordigt ook Nederland bij het maken van afspraken op Europees en mondiaal niveau. Goede afspraken over producten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. Zoals afspraken over speelgoed, woningen, ontruimingsplannen en terrorismebestrijding.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl